NORME TEHNICE din 31 martie 2015 (*actualizate*)de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016**)(actualizate până la data de 23 decembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Aprobate de Ordinul nr. 386 din 31 martie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 1 aprilie 2015.

  ──────────
   +  Articolul 1În anii 2015 şi 2015, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, se derulează următoarele programe de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii:1. Programele naţionale de boli transmisibile:1.1. Programul naţional de vaccinare;1.2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;1.3. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV;1.4. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei;1.5. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei;2. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;3. Programul naţional de securitate transfuzională;4. Programele naţionale de boli netransmisibile:4.1. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat:4.1.1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening;4.1.2. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului colorectal;4.1.3. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de sân;4.2. Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică;4.3. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:4.3.1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;4.3.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale;4.3.3. Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer.4.4. Programul naţional de boli endocrine;4.5. Programul naţional de tratament dietetic pentru boli rare;4.6. Programul naţional de management al registrelor naţionale;5. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate:5.1. Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;5.2. Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun;6. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului:6.1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a mamei şi copilului;6.2. Subprogramul de sănătate a copilului;6.3. Subprogramul de sănătate a femeii.  +  Articolul 2Programele naţionale de sănătate publică prevăzute la art. 1 sunt derulate de către Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 3Implementarea programelor naţionale de sănătate publică se realizează prin următoarele unităţi de specialitate: a) direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numite în continuare direcţii de sănătate publică; b) Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti; c) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti; d) Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice; e) furnizori publici de servicii medicale; f) furnizori privaţi de servicii medicale, pentru serviciile medicale care excedează capacităţii furnizorilor publici de servicii medicale.  +  Articolul 4 (1) Resursele financiare pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate publică prevăzute la art. 1 provin de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. (2) Repartiţia bugetului pe programe naţionale de sănătate publică este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.  +  Articolul 5 (1) Condiţiile privind implementarea programelor naţionale de sănătate publică menţionate la art. 1, sunt prevăzute după cum urmează: a) condiţii privind implementarea Programele naţionale de boli transmisibile - în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice; b) condiţii privind implementarea Programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă - în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice; c) condiţiile privind implementarea Programului naţional de securitate transfuzională - în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice; d) condiţiile privind implementarea Programelor naţionale de boli netransmisibile - în anexa nr. 5 la prezentele norme tehnice; e) condiţiile privind implementarea Programului naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate - în anexa nr. 6 la prezentele norme tehnice; f) condiţiile privind implementarea Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului - în anexa nr. 7 la prezentele norme tehnice. (2) Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării programelor naţionale de sănătate publică la nivel naţional se realizează de către Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate în mod direct sau prin intermediul unităţilor naţionale/regionale de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică.  +  Articolul 6 (1) Asigurarea asistenţei tehnice şi managementului programelor naţionale de sănătate publică se realizează de către unităţile de asistenţă tehnică şi management a programelor naţionale de sănătate publică, organizate ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, după cum urmează: a) în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru:1. Programul naţional de vaccinare;2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;3. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei;4. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;5. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening;6. Programul naţional de management al registrelor naţionale;7. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate - Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; b) în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "prof. dr. Matei Balş" se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Boli Infecţioase "prof. dr. Matei Balş" care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV; c) în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru:1. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei;2. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate - Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun; d) în cadrul Institutului Oncologic "prof. dr. I. Chiricuţă" se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Oncologic "prof. dr. I. Chiricuţă" care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Nord-Vest care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş; e) în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iaşi se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Regional de Oncologie Iaşi care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Nord-Est care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui; f) în cadrul Institutului Oncologic "prof. dr. Al. Trestioreanu" se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Oncologic "prof. dr. Al. Trestioreanu" care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Bucureşti-Ilfov care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov; g) în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Centru care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu; h) în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Vest care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş; i) în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Sud-Vest care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea; j) în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Sud-Est care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea; k) în cadrul Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» Bucureşti se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» Bucureşti care asigură asistenţă tehnică şi management pentru:----------Partea introductivă a lit. k) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. III din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016, prin modificarea unei sintagme.1. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Sud(1) care grupează judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Prahova;2. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului; l) în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening implementat în pentru regiunea Sud(2): grupează judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman; m) în cadrul Centrului naţional de sănătate mintală şi luptă antidrog se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Centrului naţional de sănătate mintală şi luptă antidrog care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică; n) în cadrul Agenţiei Naţionale de Transplant se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Agenţiei Naţionale de Transplant care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;2. Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer; o) în cadrul Registrului naţional al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Registrului naţional al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană - Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi central;----------Lit. o) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015. p) în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie "CI Parhon" se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Endocrinologie "CI Parhon" care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de boli endocrine. (2) Până la aprobarea înfiinţării structurilor care să asigure asistenţa tehnică şi managementul, în cazul Programului naţional de securitate transfuzională şi Programului naţional de tratament dietetic pentru boli rare, asistenţa tehnică şi managementul acestora se asigură de Agenţia naţională pentru programe de sănătate. (3) Pentru realizarea atribuţiilor de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică, instituţiile publice în cadrul cărora se înfiinţează structurile prevăzute la alin. (1) pot pune în aplicare art. 53 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Organigramele unităţilor de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate publică sunt prevăzute în anexa nr. 8 >la prezentele norme tehnice. Din structura de personal a acestora pot face parte: persoane cu studii superioare în domeniul medical, economic, juridic, informatic, psihologic, corespunzător următoarelor funcţii ocupate în instituţia în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management: medic, economist, consilier juridic, analist, psiholog, precum şi persoane cu studii medii în domeniul medical şi auxiliar medical, tehnic, economic şi informatic, corespunzător următoarelor funcţii ocupate în instituţia în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management: asistent medical, referent, registrator medical. Funcţia de coordonator al unităţii de asistenţă tehnică şi management este exercitată de personalul cu studii superioare în domeniul medical sau economic, după caz. Componenţa fiecărei unităţi de asistenţă tehnică şi management se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii de specialitate în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management, pe baza propunerilor coordonatorului unităţii de asistenţă tehnică şi management desemnat de către acesta, cu încadrarea în organigrama aprobată prin prezentele norme tehnice.----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016. (5) Cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică sunt incluse în sumele alocate pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică pe care le gestionează şi sunt aprobate de conducerea unităţii de specialitate, la propunerea coordonatorului fundamentată în raport cu volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate şi cu încadrarea în limita bugetului aprobat pentru derularea programului naţional de sănătate publică; (6) Cheltuielile prevăzute la art. (5) sunt următoarele: a) furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri; b) cheltuieli pentru editarea şi tipărirea de rapoarte, ghiduri, protocoale, standarde, proceduri sau metodologii, formulare tipizate, suporturi de curs şi materiale informative pentru personalul medical sau pentru beneficiarii programelor, precum şi multiplicarea, legătoria şi diseminarea lor; c) cheltuieli pentru organizarea instruirii metodologice şi cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistenţă tehnică şi management sau în implementarea activităţilor programelor naţionale de sănătate publică: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou şi materiale de curs pentru participanţii la manifestare; d) cheltuieli pentru timbre, servicii de poştă şi curierat, abonament telefon, fax şi internet; e) cheltuieli de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare/evaluare sau pentru desfăşurarea altor activităţi pentru managementul programelor: transport, cazare şi diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare; f) cheltuieli pentru activitatea de constituire şi întreţinere a bazei de date a programului; g) cheltuieli de personal şi/sau pentru contractele de prestări servicii conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; h) cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC; (7) La estimarea cheltuielilor prevăzute la alin. (6) lit. g) se va avea în vedere volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate în cadrul unităţii de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică, numărul de ore estimat a fi lucrat efectiv pentru realizarea activităţilor, numărul de persoane implicate şi nivelul pregătirii profesionale al acestora, cu încadrarea în limita bugetului aprobat pentru derularea programului naţional de sănătate publică. (8) Personalul care desfăşoară activităţi în cadrul unităţii de asistenţă tehnică şi management va fi remunerat pentru activitatea depusă cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar după cum urmează: 36 lei/oră pentru personalul cu studii superioare care îndeplineşte funcţia de coordonator al unităţii de asistenţă tehnică şi management, la nivel naţional, respectiv 32 lei/oră pentru personalul care exercită această funcţie la nivel regional, 27 lei/oră pentru personalul cu studii superioare şi 18 lei/oră pentru personalul cu studii medii. Remunerarea personalului se realizează în baza foilor colective de prezenţă care se întocmesc distinct pentru fiecare tip de contracte încheiate între părţile contractante, însoţite de rapoartele lunare de activitate ale personalului care desfăşoară activităţi în cadrul unităţilor de asistenţă tehnică şi management, din care să rezulte: activităţile şi numărul de ore lucrate zilnic pentru realizarea acestora. Documentele vor fi certificate prin semnare de către coordonatorul unităţii de asistenţă tehnică şi management. (9) Activitatea în cadrul unităţii de asistenţă tehnică şi management se desfăşoară, de regulă, în afara programului normal de lucru, pentru persoanele încadrate în instituţia în care este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management. (10) Prin excepţie de la alin. (9), pentru toate situaţiile în care timpul lucrat pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor specifice ale unităţii de asistenţă tehnică şi management se suprapune cu cel aferent funcţiei de bază, date fiind condiţiile şi cauzele de desfăşurare (program de lucru identic cu al unităţilor de specialitate ce implementează programe naţionale de sănătate publică, respectarea termenelor de transmitere a documentelor), orele astfel desfăşurate ce corespund programului de lucru aferent normei de bază vor fi recuperate în cursul aceleiaşi zile sau, în perioada următoare, potrivit planificărilor stabilite.  +  Articolul 7Programele naţionale de sănătate publică se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, de la titlurile bugetare 20 "Bunuri şi servicii" şi 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor de specialitate care le implementează, însoţite de documentele justificative ale acestora, în raport cu: a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior; b) disponibilul din cont rămas neutilizat; c) bugetul aprobat cu această destinaţie; d) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară; (2) Cererile de finanţare fundamentată ale unităţilor de specialitate care implementează programe/subprograme naţionale de sănătate publică, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare unităţilor de asistenţă tehnică sau management al programelor naţionale de sănătate, pe suport hârtie şi, după caz, în format electronic, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, însoţite de documentele prevăzute în anexa nr. 9 la prezentele norme tehnice. Cererile de finanţare fundamentată ale direcţiilor de sănătate publică pentru finanţarea activităţilor din cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening, precum şi ale unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează activităţile acestui program se transmit spre avizare Unităţii de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti. Borderoul centralizator care însoţeşte cererea de finanţare va fi avizat în prealabil de Unitatea de asistenţă tehnică şi management din regiunea căreia îi este arondată reţeaua de screening. (3) Unităţile de asistenţă tehnică sau management al programelor naţionale de sănătate publică solicită Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate finanţarea unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), în baza unei situaţii centralizatoare întocmite distinct pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate publică, sursă de finanţare şi titlul bugetar, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1), până cel târziu în data de 10 a lunii pentru care se face finanţarea. (4) Pentru programele/subprogramele naţionale de sănătate publică în cadrul cărora coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul implementării se realizează direct de către Agenţia naţională pentru programe de sănătate, cererile de finanţare fundamentată ale unităţilor de specialitate, însoţite de documentele justificative, se transmit Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2). (5) Cererile de finanţare transmise de către unităţile de specialitate după termenul stabilit în prezentul ordin nu sunt avizate, iar sumele solicitate în cererea de finanţare se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea. (6) În urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici şi în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse se stabileşte şi modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.  +  Articolul 9 (1) Din fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" se pot finanţa, următoarele categorii de cheltuieli: medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanţi, materiale de laborator, furnituri de birou, bunuri de natura obiectelor de inventar cu durată de folosinţă mai mare de 1 an şi valoare unitară sub 2.500 lei, carburanţi pentru autovehiculele din dotare, piese de schimb, poştă, comunicaţii, internet, materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional, bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, hrană pentru oameni, uniforme şi echipament de protecţie, deplasări interne ale personalului propriu, potrivit prevederilor legale în vigoare, cărţi şi publicaţii, pregătire profesională, protecţia muncii, tichete de masă pentru donatorii de sânge, servicii medicale, alte categorii de bunuri şi servicii, cheltuieli efectuate pentru realizarea atribuţiilor şi activităţilor prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate publică, în condiţiile prevăzute de art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cheltuielile eligibile care fac obiectul finanţării sunt prevăzute distinct la titlul "Natura cheltuielilor eligibile" în cadrul fiecărui program / subprogram naţional de sănătate publică. (3) Din fondurile alocate unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică nu se pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi de capital.  +  Articolul 10 (1) Activităţile pentru care se utilizează personalul prevăzut la art. 9 alin. (1) sunt următoarele: a) realizarea activităţilor medicale prevăzute în cadrul programelor / subprogramelor naţionale de sănătate publică; b) educaţia pentru sănătate pe grupe de populaţie cu risc de îmbolnăvire; c) servicii de consiliere acordate de consilierii HIV/SIDA; d) efectuarea screening-ului pentru grupele de populaţie incluse în programele/subprogramele naţionale de sănătate publică; e) instruirea şi formarea personalului; f) informarea, educarea şi comunicarea în probleme specifice privind promovarea unui comportament sănătos; g) realizarea lucrărilor legate de sistemul informaţional utilizat în cadrul programelor naţionale de sănătate; h) coordonarea centrelor de consiliere pentru renunţarea la fumat; i) logistica aprovizionării şi distribuirii contraceptivelor prin reţeaua de asistenţă medicală spitalicească, ambulatorie şi primară sau direct către grupuri vulnerabile de populaţie; j) coordonarea activităţii de transplant de organe şi ţesuturi şi menţinerea în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală; k) coordonarea activităţii reţelei de TB; l) managementul registrelor naţionale ale bolnavilor cronici; m) alte activităţi prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate publică. (2) Personalul care desfăşoară activităţi medicale în cadrul programelor naţionale de sănătate publică poate fi remunerat în limitele maxime ale tarifului orar care corespunde salariului de bază aprobat pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare şi a numărului de ore lucrate efectiv pe perioada unei luni calendaristice. (3) Personalul care desfăşoară alte activităţi decât cele medicale poate fi remunerat cu încadrarea în limitele maxime ale tarifului orar corespunzător salariului de bază aprobat pentru pregătirea profesională şi a numărului de ore lucrate efectiv pe perioada unei luni calendaristice. (4) Personalul care desfăşoară activităţi medicale în cadrul Subprogramului de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale va fi remunerat pentru activitatea depusă cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar de 27 lei/oră pentru personalul cu studii superioare şi 18 lei/oră pentru personalul cu studii medii, în limita bugetului stabilit şi pe baza rezultatelor realizate de unitatea sanitară care implementează activităţi în cadrul subprogramului.----------Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016. (5) Personalul care are calitatea de lector pentru cursurile de formare profesională poate fi remunerat în limitele maxime ale tarifului orar prevăzut în programul naţional de sănătate publică în cadrul căruia se organizează cursul şi ale numărului de ore realizate efectiv.----------Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.  +  Articolul 11 (1) Din fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri şi servicii" direcţiile de sănătate publică pot încheia contracte pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme tehnice, cu: a) unităţi sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, definite conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; b) unităţi sanitare private; c) autorităţile administraţiei publice locale; (2) Contractele încheiate conform prevederilor alin. (1) reprezintă acţiuni multianuale, sunt de natură civilă şi au valabilitate până la data de 31 decembrie 2016. (3) În baza contractelor încheiate conform prevederilor alin. (1) direcţiile de sănătate publică decontează cheltuielile efectuate pentru realizarea activităţilor contractate în cadrul programelor naţionale de sănătate publică, în condiţiile prezentelor norme tehnice. (4) Decontarea pentru activitatea curentă a anilor 2015 - 2016 se efectuează în limita sumelor disponibile aprobate cu această destinaţie, în ordine cronologică, după cum urmează: a) în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor pentru decontarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate contractate de către direcţiile de sănătate publică, instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii sau, după caz, Ministerul Sănătăţii; b) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru sumele decontate de către direcţiile de sănătate publică sau după caz, instituţiile publice din subordinea Ministerului Sănătăţii, în vederea decontării sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale aferente personalului care desfăşoară activităţi în cadrul programelor naţionale de sănătate publică.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Sănătăţii, în calitatea sa de unitate de achiziţii publice centralizată, desemnată în condiţiile legii, efectuează, la nivel naţional, achiziţii centralizate de medicamente, materiale sanitare şi altele asemenea pentru implementarea: a) Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV; b) Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei. (2) Ca urmare a achiziţiilor centralizate prevăzute la alin. (1) unitatea de achiziţii publice centralizată încheie acorduri-cadru în numele şi pentru unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pentru unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, la solicitarea acestora. (3) În baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achiziţii publice centralizată, unităţile de specialitate prevăzute în lista unităţilor care implementează Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV, respectiv Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, încheie şi derulează contracte subsecvente, cu avizul Direcţiei achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii. (4) Până la finalizarea achiziţiilor centralizate la nivel naţional prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele, materialele sanitare şi altele asemenea, care fac obiectul acestor proceduri, se achiziţionează de unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează programele prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie, care, în cazul medicamentelor, nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii.  +  Articolul 13Medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA şi tuberculoză se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripţie medicală/condică medicală. În vederea justificării consumurilor de medicamente specifice acordate în cadrul programelor, aceste prescripţii / file de condică se depun la la direcţiile de sănătate publică sau, după caz, la unităţile de asistenţă tehnică şi management, împreună cu borderoul centralizator şi rapoartele de gestiune ale farmaciei cu circuit închis.  +  Articolul 14 (1) În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătăţii organizează la nivel naţional proceduri de achiziţie publică pentru achiziţia de: a) vaccinuri pentru realizarea vaccinărilor conform Calendarului naţional de vaccinare; b) lapte praf acordat în cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului; c) teste rapide şi teste ELISA pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA; d) medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea, altele decât cele prevăzute la lit. a) - c), după caz. (2) Urmare finalizării procedurilor de achiziţie organizate de Ministerul Sănătăţii, contractele de furnizare de produse se încheie între furnizorii adjudecaţi şi Ministerul Sănătăţii sau, după caz, direcţiile de sănătate publică. (3) Pentru realizarea activităţilor prevăzute în cadrul Programului naţional de vaccinare, precum şi a celor din cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului finanţate de la bugetul de stat şi/sau din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, pentru care se efectuează achiziţii centralizate la nivel naţional, furnizorii de servicii medicale care implementează programe naţionale de sănătate publică pot primi produsele achiziţionate în baza contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme tehnice; (4) Pentru realizarea activităţilor prevăzute în cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului finanţate de la Ministerului Sănătăţii, pentru care se efectuează achiziţii centralizate la nivel naţional, autorităţile administraţiei publice locale pot primi lapte praf necesar acordării gratuite pentru copiii în vârstă de 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern în baza contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme tehnice.  +  Articolul 15Achiziţionarea medicamentelor, materialelor sanitare specifice şi altora asemenea, necesare pentru derularea programelor naţionale de sănătate cărora nu le sunt aplicabile prevederile art. 12 şi art. 14, se realizează de unităţile de specialitate prin care se derulează programele, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte cu unităţile aflate sub autoritatea sa, în condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. (2) Pentru realizarea unor obiective şi activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte de servicii pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor achiziţionate la nivel naţional, a produselor primite ca donaţie/sponsorizare, prin negociere cu Compania Naţională "Unifarm" - S.A., cu respectarea obiectului de activitate al acesteia prevăzut în statutul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 892/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A. (3) Natura cheltuielilor aferente serviciilor prevăzute la alin. (2) este parte integrantă din contractul de prestări de servicii încheiat între Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională "Unifarm" - S.A.  +  Articolul 17 (1) Contractele prevăzute la art. 12 alin. (2) şi art. 14 sunt atribuite de Direcţia achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii. (2) Derularea contractelor încheiate de Ministerul Sănătăţii cu furnizorii adjudecaţi în urma procedurilor de achiziţie organizate de Ministerul Sănătăţii se realizează de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 18În vederea realizării programelor naţionale de sănătate publică, structurile de specialitate din Ministerul Sănătăţii au următoarele atribuţii: (1) Agenţia naţională pentru programe de sănătate: a) participă la elaborarea strategiei programelor naţionale de sănătate, parte integrantă a Strategiei naţionale de sănătate publică; b) elaborează structura programelor naţionale de sănătate publică, în colaborare cu direcţiile şi comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, pe baza propunerilor formulate de unităţile de specialitate în structura cărora funcţionează unităţile de asistenţă tehnică şi management; c) fundamentează anual necesarul de resurse financiare pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică, în colaborare direcţiile şi comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, pe baza propunerilor coordonatorilor unităţilor de asistenţă tehnică şi management, fundamentate pe estimările realizate de unităţile de specialitate care implementează programele; d) propune spre aprobare ministrului sănătăţii normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, elaborate în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii; e) realizează coordonarea derulării programelor naţionale de sănătate publică prin organizarea activităţilor specifice, cu încadrarea în limitele bugetului aprobat şi în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare; f) realizează monitorizarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate publică, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), cu referire la:1. modul de realizare al indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin;2. consumurile cantitativ - valorice de bunuri înregistrate pentru realizarea activităţilor programelor naţionale de sănătate publică;3. încadrarea în bugetul aprobat;4. respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile unităţilor de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate publice;5. urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentele norme tehnice;6. identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea programelor naţionale de sănătate publică. g) abrogată;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016. h) propune ministrului sănătăţii măsuri pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate în implementarea programelor naţionale de sănătate publică, precum şi pentru îmbunătăţirea derulării acestora; i) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite repartiţia fondurilor pe surse şi titluri bugetare, programe/subprograme naţionale de sănătate publică, respectiv pe unităţi de specialitate; j) comunică unităţilor de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică, precum şi unităţilor de asistenţă tehnică şi management sumele aprobate pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică, precum şi activităţile pentru care acestea se utilizează; k) comunică Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică sumele aprobate pentru derularea Programului naţional de vaccinare, precum şi pentru realizarea achiziţiei de teste rapide şi teste ELISA necesare pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA în cadrul Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV; l) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, pe baza solicitărilor centralizate şi avizate de unităţile de asistenţă tehnică şi management, referatul privind finanţarea lunară a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică; m) transmite Direcţiei generale buget şi contabilitate referatul aprobat în vederea deschiderii de credite; n) comunică lunar unităţilor de asistenţă tehnică şi management sumele aprobate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate; o) analizează trimestrial şi anual gradul de utilizare al fondurilor aprobate pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică şi propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, la solicitările unităţilor de asistenţă tehnică şi management întocmite pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor de specialitate care implementează programe, modificări ale bugetului, în sensul diminuării sau suplimentării acestuia; p) comunică Direcţiei achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare necesităţile din domeniul programelor naţionale de sănătate publică în vederea întocmirii programului anual al achiziţiilor publice, în condiţiile legii; q) primeşte de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, trimestrial şi anual, raportul privind modul de derulare a programelor naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi indicatorii specifici ai acestora. (2) Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică: a) colaborează cu Agenţia naţională pentru programe de sănătate în vederea elaborării structurii programelor naţionale de sănătate publică; b) colaborează cu Agenţia naţională pentru programe de sănătate în vederea elaborării normelor tehnice de realizarea programelor naţionale de sănătate publică; c) realizează fundamentarea sumelor necesare pentru implementarea Programului naţional de vaccinare; d) estimează necesarul anual de vaccin pentru implementarea Calendarului naţional de vaccinare, cu detalierea acestuia pe tipuri şi cantităţi, pe baza situaţiei elaborate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică prin centralizarea solicitărilor direcţiilor de sănătate publică; e) coordonează activităţile de achiziţionare, depozitare şi distribuire a vaccinurilor necesare pentru implementarea Programului naţional de vaccinare prin:1. elaborarea şi supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite a referatelor de necesitate care stau la baza iniţierii procedurilor de achiziţie publică centralizată a vaccinurilor şi serviciilor de depozitare, conservare şi eliberare a produselor achiziţionate la nivel naţional, precum şi a produselor primite ca donaţie/sponsorizări de Ministerul Sănătăţii;2. coordonarea activităţilor aferente procedurilor de achiziţie conform prevederilor legale în vigoare: întocmirea caietelor de sarcini, derularea contractelor de achiziţie publică, avizarea documentelor care fac dovada recepţionării vaccinurilor şi serviciilor către comisia de recepţie a Ministerului Sănătăţii, elaborarea proiectelor de ordin pentru repartizarea vaccinurilor şi supunerea acestora spre aprobare ministrului sănătăţii, întocmirea şi semnarea documentele de angajare şi ordonanţare a cheltuielilor pentru efectuarea plăţii vaccinurilor şi serviciilor achiziţionate şi supunere spre aprobare ordonatorului de credite după avizarea prealabilă de control financiar preventiv propriu;3. monitorizarea stocurilor şi respectiv a consumurilor cantitativ - valorice de vaccinuri pe baza raportărilor Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti; f) estimează necesarul anual de teste rapide şi teste ELISA pentru depistarea infecţiei HIV/SIDA pe baza situaţiei elaborate de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase "prof. dr. Matei Balş" prin centralizarea solicitărilor direcţiilor de sănătate publică; g) realizează fundamentarea sumelor necesare pentru achiziţionarea testelor rapide şi testelor ELISA necesare pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA; h) coordonează activităţile de achiziţionare, depozitare şi distribuire a testelor rapide şi testelor ELISA necesare pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA prin:1. elaborarea şi supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite a referatelor de necesitate care stau la baza iniţierii procedurilor de achiziţie publică centralizată a testelor necesare pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA;2. coordonarea activităţilor aferente procedurilor de achiziţie conform prevederilor legale în vigoare: întocmirea caietelor de sarcini, derularea contractelor de achiziţie publică, avizarea documentelor care fac dovada recepţionării testelor de comisia de recepţie a Ministerului Sănătăţii, elaborarea proiectelor de ordin pentru repartizarea acestora şi supunerea spre aprobare ministrului sănătăţii, întocmirea şi semnarea documentelor de angajare şi ordonanţare a cheltuielilor pentru efectuarea plăţii testelor achiziţionate şi supunere spre aprobare ordonatorului de credite după avizarea prealabilă de control financiar preventiv propriu;3. monitorizarea stocurilor şi respectiv a consumurilor cantitativ - valorice de teste pe baza raportărilor Institutului Naţional de Boli Infecţioase "prof. dr. Matei Balş" (3) Direcţia generală buget şi contabilitate: a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii pentru anii 2016 şi 2017, în care sunt cuprinse sumele aferente programelor naţionale de sănătate publică, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Agenţia naţională pentru programe de sănătate; b) comunică Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora pe programe/subprograme naţionale de sănătate publică, respectiv pe unităţi de specialitate; c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli şi le comunică unităţilor de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică; d) primeşte lunar referatul de finanţare al unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, elaborat de Agenţia naţională pentru programe de sănătate, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi propune deschiderile lunare de credite necesare pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate publică; e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate publică, pe unităţi de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică; f) analizează trimestrial modul de execuţie a bugetului aprobat pentru programele naţionale de sănătate publică, în colaborare cu Agenţia naţională pentru programe de sănătate; g) efectuează modificări în structura şi volumul bugetului programelor naţionale de sănătate, în repartiţia acestuia pe unităţi de specialitate care implementează programe, precum şi pe titluri bugetare prin virări de credite, la propunerea Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate; h) organizează şi conduce înregistrarea evidenţei analitice a stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi transferate direcţiilor de sănătate publică pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică şi în cadrul acestora pe fiecare tip de produse; i) asigură evidenţierea distinctă a decontărilor privind produsele achiziţionate pe fiecare program/subprogram naţional de sănătate publică şi pe fiecare direcţie de sănătate publică. (4) Direcţia de achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare organizează procedurile de achiziţie publică centralizate şi proprii ale Ministerului Sănătăţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 19Atribuţiile unităţilor de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică sunt următoarele: a) acordă consultanţă şi asistenţă tehnică unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică; b) planifică, organizează şi coordonează desfăşurarea activităţilor din cadrul programelor de sănătate publică în scopul îndeplinirii obiectivelor programelor; c) monitorizează activităţile desfăşurate în cadrul programelor naţionale de sănătate publică; d) elaborează proceduri şi metodologii pentru procesele pe care le desfăşoară; e) asigură managementul fondurilor alocate programelor naţionale de sănătate publică prin:1. estimarea şi fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică şi transmiterea acestuia către Agenţia naţională pentru programe de sănătate până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;2. propunerea repartizării fondurilor alocate pe unităţile de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică;3. verificarea lunară a eligibilităţii cheltuielilor efectuate de unităţile de specialitate care implementează programe/subprogram naţionale de sănătate publică;4. întocmirea şi avizarea situaţiilor centralizate privind cererile de finanţare lunară a programelor naţionale de sănătate publică şi transmiterea acestora Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate în condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (1) - (3);5. comunicarea sumelor aprobate pentru finanţarea lunară a programelor naţionale de sănătate publică către unităţile de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică;6. solicitarea efectuării virărilor de credite la cererea justificată a unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică;7. formularea propunerilor cu privire la suplimentarea fondurilor alocate programelor sau subprogramelor naţionale de sănătate publică şi înaintarea acestora Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate. f) centralizează trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate raportaţi în condiţiile prezentelor norme tehnice; g) transmite Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate, trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual, indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate, centralizaţi la nivel naţional, în termen de 45 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea; h) monitorizează consumul de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale şi altele asemenea precum şi stocurile raportate de unităţile de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică şi transmite Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate, trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual în forma unei situaţii centralizată a stocurilor raportate, în termen de 45 de zile după încheierea perioadei după care se face raportarea; situaţia centralizată a stocurilor va însoţită şi de balanţele de stocuri cantitativ - valorice pe depozite întocmite de unităţile de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică; i) estimează cantităţile de medicamente şi materiale sanitare necesare pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică; j) elaborează şi transmite Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate rapoarte trimestriale şi anuale cu privire la implementarea programelor naţionale de sănătate publică în termen de 45 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea; k) informează Agenţia naţională pentru programe de sănătate asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în implementarea programelor naţionale de sănătate şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora; l) organizează şi administrează la nivel naţional sau regional, după caz, sistemul informaţiilor din domeniul programelor naţionale de sănătate publică; m) formulează propuneri cu privire la strategia programelor naţionale de sănătate publică, de organizare şi desfăşurare a acestora, pe care le înaintează Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs pentru anul următor; n) formulează propuneri cu privire la structura programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, pe care le înaintează Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs pentru anul următor.  +  Articolul 20În vederea implementării programelor naţionale de sănătate publică, direcţiile de sănătate publică, au următoarele atribuţii: a) încheie contracte pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică, potrivit prevederilor art. 10; monitorizează derularea acestora şi asigură decontarea bunurilor şi serviciilor contractate şi realizate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la deschiderea de credite bugetare realizată de Ministerul Sănătăţii; b) monitorizează modul de implementare al programelor naţionale de sănătate publică; c) centralizează trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual, indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate publică raportaţi de unităţile de specialitate în condiţiile prezentului ordin; d) transmit unităţilor de asistenţă tehnică şi management, trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual, sau după caz, Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate publică, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. c); indicatorii centralizaţi în cadrul subprogramului naţional de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin se vor transmite şi Unităţii de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti; e) monitorizează consumul de medicamente sau materiale sanitare, precum şi stocurile proprii şi cele raportate de unităţilor de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică; transmit unităţilor de asistenţă tehnică şi management lunar, cumulat de la începutul anului, situaţia centralizată a stocurilor valorice, în termen de 5 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, conform machetei de raportare prevăzută în anexa nr. 13 la prezentele norme tehnice; trimestrial, în termen de 20 de zile după încheierea perioadei de raportare, situaţia centralizată a stocurilor va fi însoţită de balanţa de stocuri cantitativ-valorică după preţ întocmită şi raportată de fiecare unitate de specialitate care implementează programele/subprogramele naţionale de sănătate publică, conform machetei de raportare prevăzută în anexa nr. 14 la prezentele norme tehnice; f) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor programelor naţionale de sănătate publică, pe bază de cod numeric personal de către unităţile de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; g) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unităţile de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică; h) transmit unităţii de asistenţă tehnică şi management sau, după caz, Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate, în termen de 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. g); raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentele norme, cu precizarea cauzelor depăşirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficienţă, precum şi a impactului nerealizării acestora, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate publică; în cazul Subprogramului naţional de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, raportul de activitate se transmite Institutului Naţional de Sănătate Publică;----------Lit. h) a art. 20 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016. i) transmit unităţilor de asistenţă tehnică şi management, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor; j) realizează publicarea pe site-ul propriu a bugetului alocat pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică, detaliat pe surse de finanţare, titluri bugetare, programe / subprogram şi unităţi sanitare care le implementează, în termen de maximum 10 zile de la comunicarea acestuia de către Agenţia naţională pentru programe de sănătate; verifică publicarea pe site-ul unităţilor de specialitate care derulează programele naţionale de sănătate a bugetelor alocate detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică; k) realizează publicarea pe site-ul propriu a execuţiei înregistrate pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică, detaliat pe surse de finanţare, titluri bugetare, programe /subprograme şi unităţi sanitare care le implementează, în termen de maximum 20 zile după realizarea deschiderilor de credite; verifică publicarea pe site-ul unităţilor de specialitatea execuţiei înregistrate pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică,detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică;  +  Articolul 21Unităţile de specialitate aflate în relaţie contractuală cu direcţiile de sănătate publică pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică au următoarele obligaţii: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor programelor naţionale de sănătate publică, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b) monitorizează modul de implementare al programelor naţionale de sănătate publică; c) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii fiecărui program naţional de sănătate publică; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, cu precizarea cauzelor depăşirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficienţă, precum şi a impactului nerealizării acestora, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate publică;----------Lit. c) a art. 21 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016. d) transmit direcţiei de sănătate publică, raportul de activitate prevăzut la lit. c), până la data de 10 a lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea; e) raportează direcţiilor de sănătate publică, trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual, în primele 10 zile lucrătoare după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate publică, în condiţiile prezentului ordin; f) monitorizează consumul de medicamente sau materiale sanitare, precum şi stocurile existente la nivelul unităţii sanitare şi raportează situaţia valorică centralizată a stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea achiziţionate pentru implementarea fiecărui program / subprogram naţional de sănătate publică, lunar, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea conform machetei de raportare prevăzută în anexa nr. 13 la prezentele norme tehnice; trimestrial, în termen de 10 de zile după încheierea perioadei de raportare, situaţia centralizată a stocurilor va fi însoţită de balanţa de stocuri cantitativ-valorică după preţ, conform machetei de raportare prevăzută în anexa nr. 14 la prezentele norme tehnice; g) asigură publicarea pe site-ul propriu,în termen de maximum 10 zile de la comunicarea acestuia, a bugetului alocat, detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică; h) asigură publicarea pe site-ul propriu, în termen de maximum 20 zile după realizarea deschiderilor de credite, a execuţiei înregistrate pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică; i) asigurarea unor stocuri cantitativ-valorice adecvate şi continue de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale şi altele asemenea necesare derulării programelor naţionale de sănătate publică, dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de două luni; pentru Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV şi, respectiv, Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, stocurile de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale şi altele asemenea vor fi dimensionate, la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de 3 luni.----------Lit. i) a art. 21 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.  +  Articolul 22În vederea implementării programelor naţionale de sănătate publică, unităţile de specialitate, altele decât cele prevăzute la art. 21, au următoarele atribuţii: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor programelor naţionale de sănătate publică, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b) monitorizează modul de implementare al programelor naţionale de sănătate publică; c) elaborează prin coordonatorii fiecărui program naţional de sănătate publică un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate. d) transmit unităţilor de asistenţă tehnică şi management sau, după caz, Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate, raportul de activitate prevăzut la lit. c), până la data de 20 a lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea; pentru spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii care au organizat reţele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin raportul de activitate se transmite la Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică. e) raportează unităţilor de asistenţă tehnică şi management sau, după caz, Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate, trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual, în primele 20 de zile lucrătoare după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii programelor naţionale de sănătate publică, în condiţiile prezentului ordin, cu precizarea cauzelor depăşirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficienţă, precum şi a impactului nerealizării acestora; pentru spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii care au organizat reţele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, raportarea indicatorilor se realizează la Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică;----------Lit. e) a art. 22 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016. f) monitorizează consumul de medicamente sau materiale sanitare, precum şi stocurile existente la nivelul unităţii sanitare şi raportează situaţia valorică centralizată a stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea achiziţionate pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică, lunar, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, conform machetei de raportare prevăzută în anexa nr. 13 la prezentele norme tehnice; trimestrial, în termen de 20 de zile după încheierea perioadei de raportare, situaţia centralizată a stocurilor va fi însoţită de balanţa de stocuri cantitativ valorică după preţ, conform machetei de raportare prevăzută în anexa nr. 14 la prezentele norme tehnice; g) asigură publicarea pe site-ul propriu al bugetului alocat, detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică, în termen de maximum 10 zile de la comunicarea acestuia sau a oricăror alte modificări survenite în timpul anului financiar; h) asigură publicarea pe site-ul propriu, în termen de maximum 20 zile după realizarea deschiderilor lunare de credite, a execuţiei înregistrate pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică; i) asigurarea unor stocuri cantitativ-valorice adecvate şi continue de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale şi altele asemenea necesare derulării programelor naţionale de sănătate publică, dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de două luni; pentru Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV şi, respectiv, Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, stocurile de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale şi altele asemenea vor fi dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de 3 luni.----------Lit. i) a art. 22 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.  +  Articolul 23Ordonatorii de credite ai unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică au următoarele obligaţii: a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale; b) gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti; c) organizează, conduce şi răspunde prin directorul financiar contabil al unităţii de specialitate, evidenţa contabilă a cheltuielilor pe fiecare program/subprogram, pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie; d) organizează, conduce şi răspunde, prin directorul financiar contabil al unităţii de specialitate, evidenţa tehnico-operativă pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; e) organizează, conduce şi răspunde, prin directorul financiar contabil al unităţii de specialitate, evidenţa analitică a stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea achiziţionate pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică şi în cadrul acestora pe fiecare tip de produse; f) răspunde pentru întocmirea şi raportarea indicatorilor specifici, a situaţiei centralizate a stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea care fac obiectul programelor naţionale de sănătate publică şi a balanţei de stocuri cantitativ - valorică pe depozite, precum şi a execuţiei bugetare înregistrată în derularea programelor naţionale de sănătate publică în condiţiile prezentelor norme tehnice; g) organizează transmiterea către unităţile de asistenţă tehnică sau, după caz, Agenţia naţională pentru programe de sănătate, a cererilor de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentelor norme tehnice; h) desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator pentru fiecare program naţional de sănătate publică pe care îl implementează; i) aprobă fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate publică; j) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor de asistenţă tehnică şi management orice alte date referitoare la programele naţionale de sănătate publică pe care le implementează; răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate; k) organizează procedurile de achiziţie a medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, pentru produsele care nu fac obiectul achiziţiilor centralizate organizate de Ministerul Sănătăţii; l) verifică publicarea pe site-ul unităţii de specialitate care derulează programele naţionale de sănătate, în termen de maximum 10 zile de la comunicarea acestuia, a bugetului alocat, detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică;, m) asigură publicarea pe site-ul propriu, în termen de maximum 20 zile după realizarea deschiderilor de credite, a execuţiei înregistrate pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică; n) răspunde de asigurarea unor stocuri cantitativ - valorice adecvate şi continue de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale şi altele asemenea necesare derulării programelor naţionale de sănătate publică, dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent corespunzător unei perioade de 2 luni; pentru Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV şi respectiv Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei stocurile de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale şi altele asemenea vor fi dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent corespunzător unei perioade de 3 luni.  +  Articolul 24Coordonatorii programelor naţionale de sănătate publică, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 23 lit. h), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora:----------Partea introductivă a art. 24 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016. a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor programelor naţionale de sănătate publică, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b) raportează conducerii instituţiei, trimestrial şi anual, în primele 10 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate publică, în condiţiile prezentului ordin; c) monitorizează modul de implementare a programelor naţionale de sănătate publică pe care le coordonează; j) monitorizează permanent consumul de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate publică pe care le coordonează, informează conducerea unităţii de specialitate care implementează programul asupra termenului estimat de epuizare a stocurilor şi propune măsurile necesare pentru reîntregirea acestora; d) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, cu precizarea cauzelor depăşirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficienţă, precum şi a impactului nerealizării acestora, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate publică;----------Lit. d) a art. 24 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016. e) informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea programelor naţionale de sănătate publică şi propune măsuri de soluţionare a acestora.  +  Articolul 25Raportarea indicatorilor prevăzuţi în programe/subprograme naţionale de sănătate publică se realizează trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual, atât în format electronic cât şi pe suport hârtie, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate.  +  Articolul 26Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi conform metodologiilor elaborate pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate publică de către unităţile de asistenţă tehnică şi management, cu aprobarea acestora de Agenţia naţională pentru programe de sănătate. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.  +  Articolul 27Monitorizarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate publică se referă la: a) modul de realizare al indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin; b) stocurile şi respectiv consumurile cantitativ - valorice de bunuri înregistrate pentru realizarea activităţilor programelor naţionale de sănătate publică; c) încadrarea în bugetul aprobat; d) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile unităţilor de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate publică; e) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentele norme tehnice; f) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea programelor naţionale de sănătate publică.  +  Articolul 27^1Controlul derulării programelor naţionale de sănătate publică se exercită de către direcţiile de sănătate publică şi/sau de către structurile de control din cadrul Ministerului Sănătăţii, după caz.----------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.  +  Articolul 28Pentru implementarea programelor naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii sunt admise pierderi sau scăderi cantitative de medicamente, vaccinuri, reactivi şi altele asemenea în limitele maxime de perisabilitate după cum urmează: a) 5% în cazul vaccinurilor monodoză; b) 10% în cazul vaccinurilor liofilizate sau lichide care conţin 2-6 doze; c) 50% în cazul vaccinurilor liofilizate care conţin 10-20 doze; d) 5% în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a) -c). e) 25% în cazul vaccinurilor lichide care conţin 10-20 doze.  +  Articolul 29 (1) Pentru tehnica de calcul şi programele informatice achiziţionate în vederea derulării Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, a căror stare tehnică permite exploatarea lor în continuare, se încheie noi contracte de comodat între direcţiile de sănătate publică şi cabinetele de medicină de familie; (2) Tehnica de calcul şi programele informatice atribuite în folosinţă gratuită cabinetelor de medicină de familie în condiţiile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru monitorizarea persoanelor incluse în programele naţionale de sănătate, cât şi pentru derularea unor programe naţionale de sănătate la nivelul cabinetelor de medicină de familie. (3) Pentru bunurile prevăzute la alin. (1) a căror durată normală de utilizare este îndeplinită iar starea tehnică nu mai permite exploatarea lor în continuare, se iniţiază procedurile de clasare şi declasare potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 30Unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 31Pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul unor programe naţionale de sănătate publică pot fi elaborate norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 32Anexele nr. 1- 14 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexa 1la normele tehnice1. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2015                                                                      mii lei┌───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐│ Programele naţionale de sănătate publică │ Buget │ Venituri │ Total ││ │ de stat │ proprii │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│I. Programul naţional de boli transmisibile, │ 358.573│ 118.685│ 477.258││din care: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de vaccinare │ 95.561│ 32.512│ 128.073│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control │ 1.781│ 2.370│ 4.151││al bolilor transmisibile prioritare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control │ 255.490│ 68.381│ 323.871││al infecţiei HIV │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control │ 5.741│ 14.517│ 20.258││al tuberculozei │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control │ │ 905│ 905││al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea │ │ │ ││utilizării antibioticelor şi a │ │ │ ││antibiotico-rezistenţei │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│II. Programul naţional de monitorizare a │ │ 1.763│ 1.763││factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi │ │ │ ││muncă │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│III. Programul naţional de securitate │ 108.828│ 19.152│ 127.980││transfuzională │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│IV. Programele naţionale de boli │ 69.033│ 72.464│ 141.497││netransmisibile, din care: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de depistare precoce activă │ │ 10.580│ 10.580││a cancerului de col uterin │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de sănătate mintală şi │ │ 1.488│ 1.488││profilaxie în patologia psihiatrică │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi │ 63.106│ 46.648│ 109.754││şi celule de origine umană │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Subprogramul de transplant de celule stem │ 4158│ 11.503│ 15.661││hematopoietice periferice şi centrale │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Subprogramul de fertilizare in vitro şi │ 1.338│ 743│ 2.081││embriotransfer │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de boli endocrine │ 431│ 585│ 1.016│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de tratament pentru boli │ │ 700│ 700││rare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de management al registrelor│ │ 217│ 217││naţionale │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│V. Programul naţional de evaluare şi promovare │ 439│ 1.295│ 1.734││a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi │ 13.698│ 14.623│ 28.321││copilului │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Total buget programe naţionale de sănătate │ 550.571│ 227.982│ 778.553││publică 2015 │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘2. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2016*Font 9*                                                                               mii lei┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┐│ PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ │ Buget │Venituri│ ││ │de stat│proprii │ Total │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│I. Programul naţional de boli transmisibile, din care: │447.720│ 73.034│520.754│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de vaccinare │115.581│ 25.066│140.647│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor │ │ │ ││transmisibile prioritare │ 0│ 3.469│ 3.469│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV │328.163│ 21.776│349.939│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei │ 3.976│ 18.216│ 22.192│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor │ │ │ ││nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a │ │ │ ││antibiotico-rezistenţei │ 0│ 4.507│ 4.507│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi │ │ │ ││din mediul de viaţă şi muncă │ 0│ 1.671│ 1.671│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│III. Programul naţional de securitate transfuzională │ 41.864│ 69.642│111.506│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care: │ 68.029│ 52.195│120.224│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de │ │ │ ││col uterin │ 0│ 6.214│ 6.214│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia│ │ │ ││psihiatrică │ 0│ 1.757│ 1.757│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de│ │ │ ││origine umană │ 59.974│ 26.275│ 86.249│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice │ │ │ ││periferice şi centrale │ 8.034│ 12.060│ 20.094│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer │ 0│ 4.354│ 4.354│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de boli endocrine │ 21│ 636│ 657│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de tratament pentru boli rare │ 0│ 686│ 686│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de management al registrelor naţionale │ 0│ 213│ 213│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi │ │ │ ││educaţie pentru sănătate │ 609│ 1.042│ 1.651│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului │ 9.294│ 19.373│ 28.667│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Total buget programe naţionale de sănătate publică 2016 │567.516│ 216.957│784.473│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│MS - acţiuni centralizate │ 0│ 51.339│ 51.339│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│TOTAL BUGET │567.516│ 268.296│835.812│└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┘----------Tabelul de la pct. 2 din anexa 1 a fost înlocuit cu tabelul din anexa la ORDINUL nr. 1.467 din 16 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, conform pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.----------Anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.  +  Anexa 2la normele tehniceI. PROGRAMELE NAŢIONALE DE BOLI TRANSMISIBILEI.1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE VACCINAREA. Obiectiv:Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea:1. la vârstele populaţiei prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare;2. grupelor populaţionale la risc.B. Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de Sănătate PublicăC. Activităţi:1. vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare;2. vaccinarea grupelor populaţionale la risc.1. Vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinareCalendarul naţional de vaccinare*Font 7*┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Vârsta recomandată│ Tipul de vaccinare │ Comentarii │├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│primele 24 de ore │Vaccin hepatitic B (Hep B)*1) │ ││2-7 zile │Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG) │în maternitate │├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│2 luni │Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus │ ││ │B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) │ ││ │Vaccin pneumococic conjugat*2) │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│4 luni │Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus │ ││ │B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) │ ││ │Vaccin pneumococic conjugat*2) │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│11 luni │Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus │ ││ │B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) │ ││ │Vaccin pneumococic conjugat*2) │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│12 luni │Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR) │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│5 ani │ │ ││7 ani │Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR) │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│6 ani │Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI) │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│14 ani │Vaccin diftero-tetanic pentru adulţi/vaccin diftero-tetano-pertussis│ ││ │acelular │medicul de familie│└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘NOTE:*1) În situaţia în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naştere, copiilor născuţi din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:*Font 7*┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Vârsta recomandată│ Tipul de vaccinare │ Comentarii │├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│6 săptămâni │Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus │ ││ │B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza I │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│30 de zile de la │Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus │ ││prima doză │B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza II │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│30 de zile de la a│Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus │ ││doua doză │B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza III │medicul de familie│,└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘urmând ca începând cu vârsta de 11 luni să fie vaccinaţi conform calendarului naţional de vaccinare, respectiv aceşti copii vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).Copiii născuţi din mame AgHBs negative vor fi vaccinaţi conform calendarului naţional de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naştere.*2) Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în calendarul naţional de vaccinare în funcţie de fondurile disponibile.Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.----------Calendarul naţional de vaccinare de la pct. 1 "Vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare", litera C "Activităţi", titlul I.1 "Programul naţional de vaccinare", Cap. I "Programele naţionale de boli transmisibile" din anexa 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.467 din 16 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 23 decembrie 2016.1.1. Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi structurile de specialitate de la nivel regional:1.1.1. coordonarea la nivel naţional respectiv regional a activităţilor desfăşurate de DSP;1.1.2. centralizarea, la solicitarea DGAMSP, a necesarului de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin transmis de către DSP şi transmiterea acestuia către DGAMSP;1.1.3. monitorizarea lunară a consumului, stocurilor de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin şi a procentului de copii vaccinaţi pe tip de vaccin şi vârste prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare şi transmiterea acestora la DGAMSP;1.1.4. organizarea bianuală a activităţii de estimare a acoperirii vaccinale conform metodologiei;1.1.5. coordonarea supravegherii reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) şi informarea DGAMSP cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte naţionale/internaţionale privind loturi de vaccinuri în urma cărora s-au înregistrat RAPI) conform metodologiei;1.1.6. organizarea de instruiri metodologice pentru personalul de specialitate din DSP;1.1.7. întocmirea raportului anual solicitat de OMS pe problema vaccinărilor şi înaintarea acestui la OMS cu avizarea prealabilă a DGAMSP;1.1.8. asigurarea mentenanţei RENV şi a paginii web www.vaccinnet.ro;1.1.9. asigurarea tipăririi carnetelor de vaccinare şi distribuirii acestora către DSP;1.1.10. organizarea şi efectuarea unui studiu de evaluare a lanţului de frig, pe baza metodologiei OMS.1.2. Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din DSP:1.2.1. preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;1.2.2. depozitarea, distribuirea şi, după caz, transportul vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale;1.2.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate;1.2.4. centralizarea la nivel judeţean a necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare tip de vaccin şi transmiterea acestuia la CNSCBT;1.2.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccinărilor;1.2.6. verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare şi raportare a vaccinărilor;1.2.7. identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimală, dispunerea şi organizarea campaniilor suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanţierilor, prin intermediul medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al mediatorilor sanitari;1.2.8. asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;1.2.9. verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinărilor în RENV;1.2.10. estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice şi raportarea datelor la CNSCBT;1.2.11. participarea la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT şi/sau structurile de specialitate de la nivel regional;1.2.12. asigurarea mentenanţei şi metrologizării spaţiilor frigorifice de păstrare a vaccinurilor la nivel judeţean şi a municipiului Bucureşti;1.2.13. participarea la studiu de evaluare a lanţului de frig, pe baza metodologiei OMS;1.2.14. încheierea contractelor cu medicii de familie şi asigurarea decontării vaccinărilor efectuate în conformitate cu prevederile punctului 1.4. subpunctul 1.4.2;1.2.15. încheierea contractelor cu spitalul în structura căruia funcţionează dispensarul teritorial de pneumoftiziologie pentru asigurarea vaccinului BCG necesar recuperării la vaccinare, în cazul în care DSP decide efectuarea recuperării la BCG în cadrul acestor dispensare;1.2.16. raportarea lunară a consumului şi stocurilor de vaccinuri la INSP, detaliat pe fiecare tip de vaccin, conform metodologiei elaborate de DGAMSP şi ANPS.1.3. Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul maternităţi, din sistemul public şi privat:1.3.1. estimarea cantităţilor de vaccinuri BCG şi Hepatitic B pediatric necesar şi transmiterea acestuia către DSP;1.3.2. asigură respectarea lanţului de frig, preluarea şi transportul vaccinurilor precum şi păstrarea şi administrarea acestora în condiţii de maximă siguranţă;1.3.3. depistarea, înregistrarea şi notificarea DSP cu privire la reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;1.3.4. participarea la sesiunile de instruire organizate de DSP;1.3.5. informarea părinţilor cu privire la vaccinările şi calendarul de efectuare a acestora;1.3.6. înregistrarea corectă şi la timp a vaccinărilor efectuate, în evidenţele medicale şi în RENV, precum şi consemnarea vaccinărilor efectuate în biletul de externare şi în carnetul de vaccinări al nou-născutului;1.3.7. răspund de utilizarea eficientă a cantităţilor de vaccinuri solicitate şi primite;1.3.8. raportează la DSP, vaccinările efectuate, detaliat pe fiecare tip de vaccin;1.3.9. raportează lunar la DSP consumurile şi stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip de vaccin.1.4 Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare:1.4.1. realizarea catagrafiei şi estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare din Calendarul naţional de vaccinări şi transmiterea acestora către DSP;1.4.2. efectuarea vaccinării beneficiarilor prevăzuţi la titlul D punctul 1 cu tipurile de vaccinuri menţionate în Calendarul naţional de vaccinare şi la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situaţia completării schemei de vaccinare. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscrişi pe lista proprie de asiguraţi, precum şi acelora care nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie, la solicitarea părinţilor copiilor sau a aparţinătorilor legali, cu utilizarea vaccinurilor achiziţionate de Ministerul Sănătăţii sau, după caz achiziţionate de aparţinători în situaţii în care pot fi dovedite discontinuităţi în aprovizionare;1.4.3. asigură acoperirea vaccinală optimă pentru toate tipurile de vaccinuri şi grupele de vârstă pentru beneficiarii prevăzuţi la 1.4., subpunctul 1.4.2;1.4.4. realizează înregistrarea corectă şi la timp a vaccinărilor efectuate în evidenţele medicale primare, în RENV în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1234/2011 privind instituirea metodologiei de raportare on-line în registrul unic de raportări, precum şi în Carnetul de vaccinare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinare, cu modificările şi completările ulterioare;1.4.5. asigură respectarea lanţului de frig, preluarea şi transportul vaccinurilor precum şi păstrarea şi administrarea acestora în condiţii de maximă siguranţă;1.4.6. participarea la studiu de evaluare a lanţului de frig, pe baza metodologiei OMS;1.4.7. depistarea, înregistrarea şi notificarea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu privire la reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;1.4.8. participarea la sesiunile de instruire organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;1.4.9. informarea părinţilor cu privire la vaccinările şi calendarul de efectuare a acestora;1.4.10. răspund de utilizarea eficientă a cantităţilor de vaccinuri solicitate şi primite;1.4.11. raportează lunar la DSP consumurile şi stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip de vaccin.1.5. Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii spitaliceşti care au în structură dispensare de pneumoftiziologie:1.5.1. administrarea de vaccin BCG în vederea recuperării, în cazul în care DSP decide efectuarea recuperării la vaccinarea BCG în cadrul acestor dispensare;1.5.2. informarea medicului de familie al copilului despre vaccinarea BCG efectuată prin scrisoare medicală;1.5.3. înregistrarea corectă a vaccinărilor efectuate în evidenţele medicale şi în Carnetul de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinare, cu modificările şi completările ulterioare;1.5.4. depistarea, înregistrarea şi notificarea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu privire la reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;1.5.5. răspund de utilizarea eficientă a cantităţilor de vaccinuri solicitate şi primite;1.5.6. raportarea vaccinărilor efectuate la DSP;1.5.7. raportează lunar la DSP consumurile şi stocurile de vaccinuri.2. Vaccinarea grupelor populaţionale la risc ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Tipul de vaccinare │ Grupe populaţionale la risc │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │dT sau VTA, în situaţiile în care │gravide │ │vaccinul dT nu este disponibil │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │HPV*1) │fete din grupa de vârsta 11 - 14 ani │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │vaccinul gripal │persoanele din grupele populaţionale │ │ │la risc stabilite de Organizaţia │ │ │Mondială a Sănătăţii, conform │ │ │metodologiei │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │RRO │contacţii din focar │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │alte vaccinări aprobate de Ministerul │persoane cu susceptibilitate │ │Sănătăţii şi aplicabile în situaţii │crescută, indiferent de antecedentele│ │epidemiologice deosebite şi/sau în │vaccinale sau de boală infecţioasă │ │urgenţe de sănătate publică de │(campanii de tip catch-up, mopping-up│ │importanţă internaţională │sau follow-up), personalul din cadrul│ │ │instituţiilor cu reţele sanitare │ │ │proprii care desfăşoară misiuni la │ │ │frontieră sau în afara graniţelor │ │ │ţării, imigranţi, refugiaţi, │ │ │azilanţi" │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘----------Pct. 2 al lit. C a titlul I.1 "Programul naţional de vaccinare" al cap. I a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2.1. Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi structurile de specialitate de la nivel regional:2.1.1. coordonarea la nivel naţional respectiv regional a activităţilor desfăşurate de DSP;2.1.2. centralizarea, la solicitarea DGAMSP, a necesarului de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin transmis de către DSP şi transmiterea acestuia la DGAMSP;2.1.3. monitorizarea trimestrială a consumului, stocurilor de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin şi a numărului de persoane la risc vaccinate, pe tip de vaccin şi transmiterea acestora la DGAMSP; în cazul vaccinului gripal, aceste activităţi se realizează săptămânal în sezon;2.1.4. coordonarea supravegherii reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) şi informarea DGAMSP cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte naţionale/internaţionale privind loturi de vaccinuri în urma cărora s-au înregistrat RAPI) conform metodologiei;2.1.5. organizarea de instruiri metodologice pentru personalul de specialitate din DSP.2.2. Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din DSP:2.2.1. preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;2.2.2. depozitarea, distribuirea şi, după caz, transportul vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale;2.2.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate;2.2.4. centralizarea la nivel judeţean a necesarului de vaccinuri pe vârste şi după caz, grupe la risc, pentru fiecare tip de vaccin şi transmiterea acestuia la CNSCBT;2.2.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccinărilor;2.2.6. verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare şi raportare a vaccinărilor;2.2.7. identificarea grupelor populaţionale la risc, în situaţii epidemiologice deosebite şi/sau în urgenţe de sănătate publică de importanţă internaţională şi organizarea de campanii suplimentare de vaccinare prin intermediul medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al mediatorilor sanitari;2.2.8. asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;2.2.9. verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinărilor în formularele standard;2.2.10. încheierea contractelor cu medicii de familie şi asigurarea decontării vaccinărilor efectuate în cadrul programului în conformitate cu prevederile punctului 2.3 subpunctul 2.3.2.;2.2.11. raportarea trimestrială a consumului şi stocurilor de vaccinuri la CNSCBT, detaliat pe fiecare tip de vaccin, cu excepţia vaccinului gripal, pentru care aceste activităţi se realizează săptămânal în sezon, conform metodologiei elaborate de DGAMSP şi ANPS.NOTĂ:Vaccinul VTA/dT achiziţionat din bugetul Programului naţional de vaccinare poate fi transferat unităţilor sanitare în vederea utilizării acestuia pentru profilaxia antitetanică a persoanelor expuse la risc în condiţiile în care direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti constată o rată scăzută de vaccinare şi/sau cu maximum 3 luni înainte de data expirării vaccinului; transferul se realizează cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu informarea Ministerului Sănătăţii - Agenţia naţională pentru programe de sănătate şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică - Unitatea de asistenţă tehnică şi management.----------Nota de la subpunctul 2.2 a pct. 2 al litera C a titlului I.1 "Programul naţional de vaccinare" al cap. I a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2.3. Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare:2.3.1. realizarea catagrafiei şi estimarea cantităţilor de vaccinuri opţionale pentru persoanele la risc necesare şi transmiterea acestora către DSP;2.3.2. administrarea vaccinurilor opţionale la beneficiarii prevăzuţi la titlul D punctul 2;2.3.3. înregistrarea corectă şi la timp a vaccinărilor efectuate şi raportarea corectă conform formularului standard a vaccinărilor efectuate la grupele de risc;2.3.4. asigură respectarea lanţului de frig, preluarea şi transportul vaccinurilor precum şi păstrarea şi administrarea acestora în condiţii de maximă siguranţă;2.3.5. depistarea, înregistrarea şi notificarea DSP cu privire la reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;2.3.6. participarea la sesiunile de instruire organizate de DSP;2.3.7. răspund de utilizarea eficientă a cantităţilor de vaccinuri solicitate şi primite;2.3.8. raportează trimestrial la DSP consumurile şi stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip de vaccin, cu excepţia vaccinului gripal care se raportează săptămânal, în sezon.D. Beneficiarii programului:1. pentru activitatea prevăzută la titlul C punctul 1: copiii cu cetăţenie română dobândită conform prevederilor Legii cetăţeniei române nr. 21/1991;2. pentru activitatea prevăzută la titlul C punctul 2: persoanele încadrabile într-una dintre grupele de risc care îndeplinesc una dintre următoarele cerinţe:2.1. au domiciliul în România şi au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;2.2. au domiciliul în România şi nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;2.3. sunt în tranzit pe teritoriul României şi prezintă un risc epidemiologic.E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr de vaccinări: 3.000.000 vaccinări/an;1.2. număr carnete de vaccinări tipărite/an (indicator INSP): 150.000;1.3. număr de activităţi desfăşurate/an (indicator INSP): 350.2. Indicatori de eficienţă:2.1. cost mediu estimat / vaccinare*1): 50 lei; Notă

  ──────────

  Notă:

  *1) costul mediu estimat / vaccinare: se calculează drept raportul dintre cheltuielile efectiv realizate exprimate şi număr de vaccinări efectuate. Cheltuielile efectiv realizate reprezintă cheltuielile aferente dozelor de vaccin şi seringilor utilizate şi a prestării de servicii pentru administrarea acestora la care se adaugă cheltuielile generale care cuprind valoarea bunurilor utilizate în scopuri administrative, cheltuielile care ţin de transportul vaccinurilor şi întreţinerea, mentenanţa, metrologizarea spaţiilor frigorifice, cheltuielile privind pierderile de produse, precum şi cheltuieli rezultate din întreţinerea sistemului informaţional şi informatic necesar derulării programului.

  ──────────
  2.2. cost mediu estimat / carnet tipărit (indicator INSP): 1 leu;2.3. cost mediu estimat / activitate desfăşurată, inclusiv mentenanţă RENV (indicator INSP): 970 lei;3. Indicator de rezultat:3.1. acoperirea vaccinală cu antigenele din Calendarul naţional de vaccinare la vârstele de 12 şi 18 luni: 95%;3.2. acoperirea cu antigenele din vaccinurile opţionale la grupurile la risc incluse în program: 50%.F. Natura cheltuielilor eligibile:1. medicamente: vaccinuri;2. materiale sanitare: seringi de unică folosinţă, ace pentru seringi;3. prestări de servicii pentru:3.1. administrarea vaccinurilor de către medicii de familie care se decontează la un tarif de 10 lei/inoculare pe baza raportului generat de RENV şi/sau a formularelor standard de raportare, în cazul vaccinărilor opţionale;3.2. întreţinerea, mentenanţa, metrologizarea spaţiilor frigorifice;3.3. întreţinerea şi exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xerox-urilor şi multifuncţionalelor;3.4. depozitarea, conservarea şi neutralizarea deşeurilor medicale;3.5. cheltuieli de transport pentru medicamente efectuate cu alte mijloace de transport decât cele proprii;3.6. procurarea, tipărirea sau multiplicarea imprimatelor specifice activităţii medico-sanitare, inclusiv editarea şi tipărirea carnetelor de vaccinare;3.7. mentenanţa RENV şi a paginii web www.vaccinnet.ro;3.8. editare şi tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri şi buletine informative, postere, multiplicarea şi legătoria documentelor, diseminare materiale;----------Subpct. 3.8 al pct. 3 de la lit. F a titlului I.1, cap. I din anexa 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.4. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, roller, hârtie, dosare, mape, coperţi îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cutter, markere, toner/cartuş pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD şi DVD, radiere, inele îndosariere, folii protectoare, fluid/bandă corectoare, post-it, scotch, sfoară, stick memorie, suporţi documente, calculator de birou, index adeziv, foarfece, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripţionat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuţitori, cutii carton pentru arhivare;----------Pct. 4 de la lit. F a titlului I.1, cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.5. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncţionale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, lăzi/genţi izoterme;----------Pct. 5 de la lit. F a titlului I.1, cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.6. piese de schimb şi accesorii pentru echipamentele necesare transportului vaccinurilor, calculatoarelor, faxurilor, imprimantelor, copiatoarelor, multifuncţionalelor;7. poşta: timbre, servicii de poştă şi curierat, taxe poştale;8. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna personalului propriu, taxe drum;9. carburanţi pentru autovehiculele din dotarea proprie;10. cheltuieli de personal şi/sau pentru contracte de prestări servicii încheiate conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.11. pregătire profesională.----------Pct. 11 de la lit. F a titlului I.1, cap. I din anexa 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.G. Unităţi de specialitate care implementează:1. Institutul Naţional de Sănătate Publică;2. direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;3. cabinete de asistenţă medicală primară;4. unităţile sanitare cu paturi care au în structură secţii/compartimente de obstetrică-ginecologie, din sistemul public şi privat;5. unităţile sanitare cu paturi care au în structură dispensare de pneumoftiziologie.6. unităţi sanitare cu paturi, pentru vaccinarea antigripală a personalului (medici, cadre sanitare medii şi personal auxiliar).----------Pct. 6 de la lit. G a titlului I.1, cap. I a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.I.2. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL BOLILOR TRANSMISIBILE PRIORITAREA. Obiectiv:Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora.B. Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de Sănătate PublicăC. Activităţi:1. supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile;2. intervenţia în focar;3. derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenţei şi prevalenţei bolilor infecţioase;4. coordonarea sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid.1. Activităţi desfăşurate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al BolilorTransmisibile (CNSCBT) şi structurile de specialitate din Centrele Regionale de Sănătate Publică (CRSP):1.1. coordonarea supravegherii bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare precum şi culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice către forurile naţionale şi internaţionale;1.2. asigurarea coordonării metodologice a reţelei de boli transmisibile la nivel naţional, respectiv regional;1.3. organizarea de instruiri pentru personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică în domeniul supravegherii bolilor transmisibile;1.4. recomandarea desfăşurării acţiunilor speciale de depistare activă şi de prevenire a bolilor transmisibile în comunităţi la risc, dacă este cazul;1.5. asigurarea de asistenţă tehnică şi metodologică în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale, instruirea personalului implicat în supraveghere;1.6. asigurarea, prin laboratoarele proprii, a testărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului microbiologic sau confirmarea diagnosticului etiologic în cazul bolilor transmisibile cu metodologii de supraveghere şi pentru care nu există capacitate de testare la nivel local sau dacă testarea la nivel local nu este cost- eficientă;1.7. încheierea contractelor de prestări servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condiţiile minime de referinţă stabilite de ECDC pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic şi pentru asigurarea cost-eficienţei;1.8. încheierea contractelor de prestări servicii cu laboratoarele tip BSL3 /BSL4 pentru testările care nu se pot realiza la nivel naţional şi asigurarea transportului probelor către aceste laboratoare;1.9. elaborarea şi implementarea metodologiilor de supraveghere / strategiilor de supraveghere şi control ale unor boli transmisibile sau situaţii de risc epidemiologic;1.10. informarea DGAMSP referitor la cazurile de boli infecţioase de interes naţional şi internaţional, a măsurilor recomandate şi transmiterea informaţiilor privind situaţia epidemiologică a bolilor transmisibile şi situaţiile de risc epidemiologic;1.11. asigurarea identificării, intervenţiei şi supravegherii bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică naţională, regională sau locală;1.12. acordarea asistenţei tehnice DSP în instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală transmisibilă;1.13. asigurarea/menţinerea acreditării laboratoarelor de microbiologie şi participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanţelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile conform exigenţelor Regulamentului Sanitar Internaţional;1.14. coordonarea şi derularea studiilor epidemiologice necesare pentru elucidarea izbucnirilor epidemice, identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire, expunerea grupurilor populaţionale la risc de îmbolnăvire şi implementarea de noi metodologii de supraveghere epidemiologică specifică;1.15. colaborarea cu reţeaua de supraveghere a infecţiei TB şi HIV/SIDA în domeniul supravegherii epidemiologice a acestor boli şi primirea informaţiilor semestriale şi anuale de la aceste reţele privind situaţia epidemiologică înregistrată;1.16. coordonarea metodologică a sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid în colaborare cu Biroul RSI şi de informare toxicologică din structura INSP.2. Activităţi implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP:2.1. supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile şi metodologiile specifice de supraveghere elaborate de CNSCBT;2.2. supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală, sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;2.3. instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală transmisibilă, inclusiv focare de tuberculoză cu mai mult de 3 cazuri: efectuarea anchetei epidemiologice, depistarea contacţilor/populaţiei la risc, recoltarea probelor biologice, efectuarea tratamentului profilactic, cu excepţia chimioprofilaxiei tuberculozei, conform metodologiilor specifice de supraveghere a bolilor infecţioase, notificarea şi raportarea acestora, efectuarea dezinfecţiei în colaborare cu reţeaua de asistenţă primară;----------Subpct. 2.3 al pct. 2 al lit. C a titlul I.2 al cap. I a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2.4. realizarea activităţilor epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale, precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea, în colaborare cu reţeaua de asistenţă medicală primară şi de specialitate şi cu administraţia publică locală, conform practicilor epidemiologice curente;2.5. desfăşurarea acţiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile în comunităţi la risc, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz;2.6. încheierea de contracte de prestări servicii medicale cu medicii de familie şi asigurarea decontării serviciilor medicale de inoculare vaccin: vaccin hepatitic A pediatric, tifoidic, tetanic, hepatitic B tip adult pentru contacţii cazurilor, în caz de focar sau în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale, precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea;2.6^1. încheierea contractelor de prestări de servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condiţiile minime de referinţă stabilite de ECDC pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic şi pentru asigurarea cost-eficienţei;----------Subpct. 2.6^1. de la pct. 2 al lit. C, titlul I.2, Cap. I din anexa 2 la normele tehnice a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.2.7. organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile, precum şi cu privire la vaccinarea populaţiei din grupele expuse la risc;2.8. achiziţionarea testelor şi reactivilor necesari pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare;2.9. depistarea, verificarea şi raportarea alertelor naţionale, participarea la verificarea alertelor internaţionale şi asigurarea răspunsului rapid;2.10. asigurarea/continuarea activităţilor în vederea acreditării/menţinerii acreditării laboratoarelor de microbiologie şi participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanţelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile;2.11. asigurarea schimbului de informaţii specific şi colaborarea interjudeţeană în probleme epidemiologie;2.12. organizarea şi participarea la derularea unor activităţi antiepidemice solicitate de CNSCBT sau dispuse de către DGAMSP;2.13. participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT şi/sau CRSP conform metodologiilor de derulare a studiilor;2.14. achiziţionarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectanţilor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecţie necesare pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc epidemiologic în scopul constituirii şi întreţinerii rezervei antiepidemice.NOTĂ: a) Vaccinurile existente în Rezerva antiepidemică, cu maximum 3 luni înainte de data expirării, pot fi utilizate în cadrul Programului naţional de vaccinare pentru vaccinarea grupelor populaţionale la risc, cu informarea Ministerului Sănătăţii - Agenţia naţională pentru programe de sănătate şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică - Unitatea de asistenţă tehnică şi management. b) Vaccinurile sau alte materiale sanitare achiziţionate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti din fondurile Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare, cu maximum 3 luni înainte de data expirării, pot fi transferate cu titlu gratuit pentru utilizare unităţilor sanitare şi/sau altor furnizori de servicii de asistenţă medicală primară aflate în contract cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu informarea Ministerului Sănătăţii - Agenţia naţională pentru programe de sănătate şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică - Unitatea de asistenţă tehnică şi management.----------Nota de la pct. 2, lit. C a titlului I.2, cap. I din anexa 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.3. Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare:3.1. raportarea bolilor transmisibile, inclusiv a cazurilor de ITS depistate, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile şi Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile;3.2. participarea la activităţile de control a focarelor de boală transmisibilă;3.3. efectuarea de vaccinări suplimentare dispuse de DSP;3.4. participarea la efectuarea anchetei epidemiologice şi după caz, efectuarea propriu-zisă a acesteia pentru cazurile de boală transmisibilă, aplicarea definiţiilor de caz pentru bolile infecţioase, respectarea protocolului de investigare şi diagnostic etiologic, după caz, indicarea condiţiilor de izolare conform metodologiilor elaborate de CNSCBT;3.5. participarea alături de specialiştii din cadrul DSP la acţiunile de evaluare şi investigare a situaţiilor de risc epidemiologic, la identificarea alertelor şi la raportarea lor conform legislaţiei în vigoare.4. Activităţi desfăşurate la nivelul Institutului Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»:4.1. asigură coordonarea activităţilor medicale din cadrul formaţiunii medicale ROL 2 destinate izolării şi tratării pacienţilor cu Ebola;4.2. asigură utilizarea reactivilor şi consumabilelor achiziţionate în anul 2014 în vederea diagnosticului şi monitorizării cazurilor de infectare cu virus Ebola;4.3. după declararea de către OMS a stingerii Urgenţei de sănătate publică de importanţă internaţională privind Ebola, asigură utilizarea reactivilor şi consumabilelor achiziţionate pentru diagnosticul şi monitorizarea altor boli transmisibile prioritare depistate şi raportate în RUBT, înainte ca acestea să atingă termenul de expirare.----------Pct. 4 al lit. C, titlul I.2, Cap. I din anexa 2 la normele tehnice a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.D. Beneficiarii programului:Persoanele care au calitatea de suspecţi, contacţi sau simptomatici ai bolilor infecţioase prevăzute în reglementările legale în vigoare şi care îndeplinesc una dintre următoarele cerinţe:1. au domiciliul în România şi au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;2. au domiciliul în România şi nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;3. sunt în tranzit pe teritoriul României.E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr de activităţi desfăşurate la nivelul INSP: 600 activităţi/an;1.2. număr de activităţi desfăşurate la nivelul DSP: 4.000 activităţi/an;1.3. număr de focare depistate, raportate şi investigate: 1.800 focare/an;1.4. număr de alerte verificate: 200 alerte/an;1.5. număr de alerte investigate: 200 alerte/an;1.6. număr de studii desfăşurate: 1 studiu/an;1.7. număr de probe trimise şi testate în laboratorul BSL3/BSL4: 20/an;2. Indicatori de eficienţă:2.1. cost mediu estimat / activitate desfăşurată la nivelul INSP: 1.200 lei/activitate;2.2. cost mediu estimat / activitate desfăşurată la nivelul DSP: 800 lei/activitate;2.3. cost mediu estimat / focar de boală transmisibilă depistat, raportat şi investigat: 800 lei/focar;2.4. cost mediu estimat / alertă verificată: 400 lei/alertă;2.5. cost mediu estimat / alertă investigată: 400 lei/alertă;2.6. cost mediu estimat / studiu realizat: 30.000 lei/studiu;2.7. cost mediu estimat / probă trimisă şi testată în laboratoarele BSL3/BSL4 IV: 8.250 lei/probă.3. Indicatori de rezultat:3.1. indice de raportare a bolilor transmisibile: 75%.----------Pct. 3 al lit. E, titlul I.2, Cap. I din anexa 2 la normele tehnice a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.F. Natura cheltuielilor eligibile:1. medicamente necesare chimioprofilaxiei şi vaccinuri: vaccin tifoidic, hepatitic A pediatric, hepatitic B adult, tetanic, precum şi medicamentele şi vaccinurile prevăzute în rezerva antiepidemică;2. materiale sanitare, inclusiv cele prevăzute în rezerva antiepidemică;3. reactivi;4. dezinfectanţi, inclusiv cei prevăzuţi în rezerva antiepidemică;5. materiale de laborator;6. echipamente de protecţie necesare pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc epidemiologic;7. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, fluid/bandă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri, stickuri de memorie, radiere, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripţionat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, bloc-notesuri, ascuţitoare, cutii carton pentru arhivare;----------Pct. 7 al lit. F a titlului I.2, cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.8. prestări servicii pentru:8.1. administrarea vaccinurilor de către medicii de familie care se decontează la un tarif de 10 lei/inoculare în caz de focar/situaţii de urgenţă;8.2. editarea şi tipărirea de rapoarte, ghiduri şi buletine informative, multiplicarea şi legătoria documentelor şi diseminarea lor;8.3. organizarea instruirii metodologice şi cursuri de scurtă durată;8.4. testarea de laborator necesară pentru diagnosticul/confirmarea bolilor transmisibile în laboratoarele INSP sau în alte laboratoare care îndeplinesc condiţiile minime de referinţă stabilite de ECDC, în cazul în care testarea nu se poate realiza la nivel judeţean, precum şi în laboratoarele tip BSL3/ BSL4;8.5. controlul extern al calităţii;8.6. întreţinere, mentenanţă, redevenţe, asigurări, metrologizare şi etalonare a echipamentelor de laborator;8.7. acreditarea laboratoarelor;8.8. întreţinerea şi exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xerox-urilor şi multifuncţionalelor;8.9. depozitarea, conservarea şi neutralizarea deşeurilor medicale;8.10. transport intern pentru probe, precum şi extern, în situaţii de alertă internaţională;9. cărţi, publicaţii şi materiale documentare: procurare de cărţi şi reviste de specialitate, abonamente la publicaţii periodice de specialitate;10. piese de schimb şi accesorii pentru echipamentele de laborator, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncţionale;11. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncţionale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, găleţi cu capac pentru infectele din laborator, cutii/găleţi colectoare deşeuri înţepătoare-tăietoare, lăzi/genţi izoterme, frigidere pentru laboratoarele de microbiologie;----------Pct. 11 al lit. F a titlului I.2, cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.12. poşta: timbre, servicii de poştă şi curierat, taxe poştale, abonament internet;13. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna personalului propriu, taxe drum;14. carburanţi pentru autovehiculele din dotare;15. cheltuieli de personal şi/sau pentru contracte de prestări servicii încheiate conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.16. pregătire profesională.----------Pct. 16 al lit. F a titlului I.2, cap. I din anexa 2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.G. Unităţi de specialitate care implementează:1. Institutul Naţional de Sănătate Publică;2. Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş», Bucureşti;3. direcţiile de sănătate publică teritoriale;4. unităţile de asistenţă medicală primară.----------Lit. G, titlul I.2, Cap. I din anexa 2 la normele tehnice a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.I.3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL INFECŢIEI HIV/SIDAA. Obiective:1. reducerea răspândirii infecţiei HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecţia HIV precum şi prin depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice;2. reducerea morbidităţii asociate cu infecţia HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA.B. Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş", BucureştiC. Activităţi:1. prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV/SIDA:1.1. efectuarea testelor specifice de screening;1.2. confirmarea cazurilor de infecţie HIV;1.3. luarea în evidenţă a persoanelor cu infecţie HIV la nivelul unităţilor de boli infecţioase teritoriale;1.4. asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, a medicamentelor ARV necesare profilaxiei postexpunere;1.5. derularea de activităţi de informare-educare-comunicare pentru promovarea comportamentelor cu risc minim de dobândire a infecţiei HIV/SIDA;2. tratamentul şi monitorizarea răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecţie HIV/SIDA:2.1. luarea în evidenţă a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA la nivelul unităţilor de boli infecţioase teritoriale;2.2. asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, a medicamentelor ARV pentru tratamentul bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA;2.3. asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, a medicamentelor necesare pentru profilaxia primară şi secundară a principalelor infecţii oportuniste asociate cu infecţia HIV/SIDA; această activitate se desfăşoară în anul 2016, după finalizarea de către Ministerul Sănătăţii a procedurii de achiziţie publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente antiinfecţioase necesare pentru tratamentul infecţiilor asociate;2.4. asigurarea managementului bolnavului HIV/SIDA;2.5. efectuarea testelor de rezistenţă genotipică la ARV la bolnavii cu infecţie HIV/SIDA în eşec terapeutic; această activitate se desfăşoară în anul 2016, după finalizarea de către Ministerul Sănătăţii a procedurii de achiziţie publică centralizată, la nivel naţional, pentru testele de rezistenţă genotipică la ARV;2.6. creşterea aderenţei la tratament.----------Pct. 2 al lit. C, titlul I.3, Cap. I a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.1. Activităţi în domeniul prevenirii şi supravegherii infecţiei HIV/SIDA:1.1. Activităţi efectuate la nivelul Ministerului Sănătăţii: efectuează, la nivel naţional, achiziţii centralizate pentru dispozitivele medicale necesare implementării activităţilor din domeniul prevenirii şi supravegherii infecţiei HIV/SIDA şi asigură repartizarea acestora în teritoriu.1.2. Activităţi implementate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi structurile sale regionale:1.2.1. colaborează în domeniul supravegherii epidemiologice şi raportării situaţiei epidemiologice privind infecţia HIV/SIDA cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" prin intermediul CNSCBT, precum şi cu centrele regionale din spitalele de boli infecţioase prin intermediul secţiilor de epidemiologie din centrele regionale de sănătate publică;1.2.2. organizarea activităţilor de pregătire a personalului din reţeaua de supraveghere epidemiologică a infecţiei HIV/SIDA;1.2.3. împreună cu alte structuri implicate contribuie la îmbunătăţirea sistemului de raportare a informaţiilor on-line şi formarea personalului care deserveşte acest sistem.1.3. Activităţi implementate la nivelul direcţiilor de sănătate publică:1.3.1. efectuarea screening-ului infecţiei HIV/SIDA la femeile gravide şi persoanele din grupele de risc pentru infecţia HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening rapide şi tip ELISA HIV(1+2);1.3.2. asigură confirmarea infecţiei HIV/SIDA pentru gravidele şi persoanele din grupele de risc cu rezultat pozitiv la screening-ul infecţiei HIV/SIDA;1.3.3. asigură îndrumarea gravidelor şi persoanelor din grupele de risc cu rezultat rezultat pozitiv la testare către specialistul infecţionist din teritoriu în vederea evaluării clinico-imunologice;1.3.4. realizează distribuirea testelor de screening rapide sau de tip ELISA HIV(1+2), după caz, către unităţile sanitare implicate în testarea infecţiei HIV/SIDA;1.3.5. colectarea din teritoriu a raportărilor privind screeningul infecţei HIV/SIDA, analizarea rezultatelor şi transmiterea indicatorilor, precum şi a rezultatelor analizei efectuate către Unitatea de asistenţă tehnică şi management;1.3.6. colectarea fişelor de raportare a cazurilor noi de HIV şi transmiterea acestora Compartimentului de monitorizare şi raportare a infecţiei HIVdin cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "prof. dr. Matei Balş";1.3.7. organizarea la nivel teritorial a campaniilor de informare-educare- comunicare;1.3.8. asigură distribuirea seringilor de unică folosinţă şi acelor necesare activităţilor de schimb de seringi în scopul prevenirii transmiterii infecţiei HIV/SIDA la utilizatorii de droguri injectabile către unităţi sanitare care derulează programul; descărcarea din gestiunea direcţiei de sănătate publică a seringilor şi acelor distribuite gratuit consumatorilor de droguri injectabile se realizează în baza proceselor-verbale de predare-primire care sunt anexe la contract şi a deconturilor de cheltuieli însoţite de tabele în care sunt înscrise codurile ANA ale beneficiarilor şi semnătura acestora.1.3.9. estimarea anuală a necesarului de teste de screening rapide şi ELISA HIV(1+2) pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA pentru activitatea proprie şi pentru activităţile din unităţile sanitare implicate în screening-ul infecţiei HIV/sida şi transmiterea acestuia către Unitatea de asistenţă tehnică şi management.1.4. Activităţi implementate la nivelul spitalelor de boli infecţioase sau spitalelor care au în structură secţii sau compartimente de boli infecţioase:1.4.1. efectuarea screening-ului infecţiei HIV/SIDA la femeile gravide şi la persoanele din grupele de risc pentru infecţia HIV/SIDA sau care se internează cu simptomatologie sugestivă pentru infecţia HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening rapide sau de tip ELISA HIV(1+2), distribuite de direcţiile de sănătate publică;1.4.2. asigură consilierea pre şi post-testare;1.4.3. evaluarea persoanelor cu rezultate pozitive la testele de screening pentru infecţia HIV/SIDA în vederea confirmării /infirmării diagnosticului;1.4.4. îndrumarea persoanelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecţiei HIV/SIDA către centrul regional în vederea confirmării infecţiei HIV/SIDA prin test RNA-HIV, încadrării clinice şi imuno-virusologice şi aprecierii oportunităţii de a iniţia tratamentul specific şi profilaxia infecţiilor oportuniste;1.4.5. raportarea de către laboratoare a numărului testărilor HIV efectuate, detaliat pe tipuri de testări, categorii la risc şi rezultate,la direcţia de sănătate publică teritorială;1.4.6. întocmirea fişelor de raportare a cazurilor noi şi transmiterea acestora către direcţia de sănătate publică;1.4.7. estimarea anuală a necesarului de teste pentru screening-ul infecţiei HIV/SIDA, pe tipuri de teste şi transmiterea acestuia către direcţia de sănătate publică teritorială;1.4.8. realizează acordarea gratuită a seringilor de unică folosinţă şi acelor necesare activităţilor de schimb de seringi în scopul prevenirii transmiterii infecţiei HIV/SIDA la utilizatorii de droguri injectabile prin intermediul structurilor proprii sau, după caz, prin intermediul organizaţiilor nonguvernamentale în baza contractelor încheiate cu acestea. Descărcarea din gestiunea unităţii sanitare a seringilor şi acelor acordate gratuit consumatorilor de droguri injectabile se realizează în baza proceselor-verbale de predare-primire care sunt anexe la contract şi a deconturilor de cheltuieli însoţite de tabele în care sunt înscrise codurile ANA ale beneficiarilor şi semnătura acestora;1.4.9. realizează colectarea seringilor de unică folosinţă şi acelor uzate rezultate din activitatea de schimb de seringi şi neutralizarea acestora;1.5. Activităţi implementate la nivelul spitalelor de pneumoftiziologie şi spitalelor de boli dermato-venerice sau spitalelor care au în structură secţii sau compartimente de pneumoftiziologie, respectiv dermato-venerologie:1.5.1. efectuarea screening-ului infecţiei HIV/SIDA al tuturor bolnavilor cu TB, respectiv ITS;1.5.2. îndrumarea persoanelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecţiei HIV/SIDA către specialistul infecţionist din teritoriu în vederea confirmării infecţiei;1.5.3. raportarea de către laboratoare a numărului testărilor HIV efectuate, detaliat pe tipuri de testări, categorii la risc şi rezultate, la direcţia de sănătate publică teritorială;1.5.4. estimarea anuală a necesarului de teste pentru pentru screening-ul infecţiei HIV/SIDA, pe tipuri de teste şi transmiterea acestuia către direcţia de sănătate publică teritorială.1.6. Activităţi implementate la nivelul maternităţilor:1.6.1. efectuarea screening-ului infecţiei HIV/SIDA al gravidelor la luarea în evidenţă şi apoi la momentul naşterii;1.6.2. îndrumarea gravidelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecţiei HIV/SIDA către specialistul infecţionist din teritoriu în vederea confirmării infecţiei şi pentru iniţierea măsurilor de profilaxie specifică;1.6.3. aplicarea protocolului de prevenire a transmiterii verticale a infecţiei HIV/SIDA de la mamă la făt:1.6.3.1. iniţierea terapiei ARV la gravidă;1.6.3.2. naştere prin operaţie cezariană dacă RNA-HIV este detectabil la 32 - 36 săptămâni de amenoree;1.6.3.3. profilaxia cu ARV la nou-născut;1.6.3.4. asigurarea accesului la alăptarea artificială.1.6.4. raportarea de către laboratoare a numărului testărilor HIV, detaliat pe tipuri de testări, categorii la risc şi rezultate la direcţia de sănătate publică teritorială;1.6.5. estimarea anuală a necesarului de teste pentru screening HIV, pe tipuri de teste şi transmiterea acestuia către direcţia de sănătate publică teritorială.1.7. Activităţi implementate la nivelul cabinetelor de medicină de familie:1.7.1 luarea în evidenţă a gravidelor în primele luni de sarcină şi recomandarea efectuării testului de screening al infecţiei HIV/SIDA, prin laboratorul direcţiei de sănătate publică teritorială sau alte laboratoare acreditate;1.7.2 îndrumarea gravidelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecţiei HIV/SIDA către specialistul infecţionist din teritoriu în vederea confirmării infecţiei şi pentru iniţierea măsurilor de profilaxie specifică;1.8. Activităţi implementate la nivelul unităţilor medicale cu privire la utilizatorii de droguri IV:1.8.1. implementarea activităţilor de schimb de seringi în colaborare cu direcţiile de sănătate publică teritoriale;1.8.2. promovarea screening-ului infecţiei HIV/SIDA în rândul utilizatorilor de droguri IV;1.8.3. îndrumarea utilizatorilor de droguri IV cu rezultate pozitive la testele de screening către specialistul infecţionist;1.8.4. participarea la derularea studiilor sentinelă în rândul categoriilor populaţionale la risc crescut pentru infecţia HIV în colaborare cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" şi Institutul Naţional de Sănătate Publică.1.9. Activităţi implementate la nivelul tuturor unităţilor sanitare cu paturi:1.9.1. promovarea măsurilor de aplicare a precauţiunilor universal;1.9.2. aplicarea, în primele 48 de ore de la expunerea accidentală, a protocolului de prevenire a transmiterii infecţiei HIV la persoanele expuse la sânge şi alte secreţii provenind de la persoane infectate sau cu status HIV neprecizat şi cu comportament la risc:1.9.2.1. măsuri imediate de igienă;1.9.2.2. informarea medicului Şef de secţie/Şef de gardă;1.9.2.3. trimiterea către specialistul infecţionist din teritoriu.1.10. Aplicarea de către specialistul infecţionist a măsurilor de:1.10.1. testare HIV a persoanei expuse şi a pacientului sursă (ori de câte ori acest lucru este posibil) cu teste ELISA HIV(1+2) de generaţia a IV-a sau cu teste rapide HIV, după caz;1.10.2. asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, a medicamentelor ARV necesare pentru efectuarea profilaxiei specifice pe o perioadă de 30 zile, în funcţie de gravitatea expunerii;1.10.3. monitorizarea de laborator la 1, 3 şi 6 luni de la expunere. Se recomandă asigurarea accesului la RNA-HIV pentru sursă şi persoană expusă, acolo unde riscul de transmitere a infecţiei HIV/SIDA este considerat mare.2. Activităţi în domeniul tratamentului şi monitorizării răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecţie HIV/SIDA:2.1. Activităţi realizate la nivelul Ministerului Sănătăţii:2.1.1. efectuează, la nivel naţional, achiziţii centralizate pentru medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA şi a testelor de rezistenţă genotipică la ARV prevăzute în Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, cu modificările şi completările ulterioare;2.1.2. până la finalizarea achiziţiilor centralizate la nivel naţional prevăzute la pct. 2.1.1 prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele specifice ARV care se acordă bolnavilor se achiziţionează de unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii.----------Subpct. 2.1.2, pct. 2.1., subtitlul 2, titlul I.3, cap. I a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2.2. Activităţi implementate la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA*1):2.2.1. evaluarea clinică şi imuno-virusologică a bolnavilor confirmaţi cu infecţie HIV din teritoriul arondat centrului regional, în regim de spitalizare;2.2.2. formularea recomandărilor pentru bolnavii cu infecţie HIV din teritoriul arondat centrului regional privind:2.2.2.1. iniţierea tratamentului cu medicamente ARV şi schema de utilizat, conform Ghidului naţional de tratament ARV;2.2.2.2. schimbările de tratament în cazurile cu reacţii adverse sau cu eşec prin rezistenţă la ARV;2.2.2.3. profilaxia pentru principalele infecţii oportuniste*2);2.2.3. efectuarea monitorizării periodice, în regim de spitalizare, după cum urmează:2.2.3.1. la 1 lună de la iniţierea tratamentului ARV: determinarea nivelului limfocitelor CD4 şi a valorii RNA-HIV;2.2.3.2. la un interval de minimum 6 luni: determinarea nivelului limfocitelor CD4 şi a valorii RNA-HIV;2.2.3.3. la bolnavii cu eşec terapeutic: evaluarea prezenţei mutaţiilor primare de rezistenţă la ARV*3)----------Subpct. 2.2.3, pct. 2.2., subtitlul 2, titlul I.3, cap. I a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2.2.4. realizarea iniţierii şi continuării tratamentului ARV la bolnavii confirmaţi cu infecţie HIV/SIDA aflaţi în evidenţă activă proprie, în spital şi în ambulatoriu;2.2.5. realizarea profilaxiei primară sau secundară a principalelor infecţii oportuniste asociate cu infecţia HIV/SIDA, în spital şi în ambulatoriu;2.2.6. monitorizarea nivelului de aderenţă la tratament pentru bolnavii cu infecţie HIV din teritoriul arondat centrului regional;2.2.7. monitorizarea şi evaluarea la nivel regional a implementării activităţilor specifice de către spitalele de boli infecţioase din teritoriul arondat;2.2.8. organizarea în colaborare cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" a activităţilor de pregătire a personalului cu responsabilităţi în domeniu;2.2.9. dezvoltarea şi aplicarea la nivelul unităţilor medicale din teritoriul arondat de programe integrate de servicii medicale şi de consiliere;2.2.10. estimarea anuală a necesarului de medicamente ARV pentru activităţile proprii şi pentru activităţile din unităţile sanitare din teritoriul arondat şi transmiterea acestuia către Unitatea de asistenţă tehnică şi management;2.2.11. raportarea către Unitatea de asistenţă tehnică şi management şi Comisia naţională de luptă anti HIV/SIDA a Ministerului Sănătăţii a datelor legate de controlul infecţiei HIV. Notă

  ──────────

  Note:

  Nota *1) Centrele regionale şi arondarea judeţelor la acestea este următoarea:

  1. Centrul regional Bucureşti: Institutul de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş"*): a) judeţul Argeş; b) judeţul Buzău c) judeţul Dâmboviţa; d) judeţul Galaţi; e) judeţul Ialomiţa; f) judeţul Ilfov. g) judeţul Prahova; h) judeţul Vâlcea; i) judeţul Vrancea;

  *) Institutul de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" asigură: a) coordonarea tehnică şi metodologică a centrelor regionale HIV/SIDA în domeniul de competenţă; b) afişarea pe pagina de internet a institutului a datelor privind situaţia epidemiologică HIV/SIDA, situaţia testărilor HIV, alte date şi informaţii rezultate din evaluări epidemiologice, clinice sau de comportament legate de HIV/SIDA.

  2. Centrul regional Bucureşti: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" Bucureşti": a) judeţul Brăila b) judeţul Călăraşi; c) judeţul Giurgiu; d) judeţul Teleorman.

  3. Centrul regional Craiova: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova: a) judeţul Dolj; b) judeţul Gorj; c) judeţul Mehedinţi; d) judeţul Olt.

  4. Centrul regional Timişoara: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Victor Babeş" Timişoara: a) judeţul Arad; b) judeţul Caraş-Severin; c) judeţul Hunedoara; d) judeţul Timiş.

  5. Centrul regional Târgu Mureş: Spitalul Clinic Judeţean Mureş: a) judeţul Alba; b) judeţul Bistriţa-Năsăud; c) judeţul Mureş; d) judeţul Sibiu.

  6. Centrul regional Braşov: Spitalul de Boli Infecţioase Braşov: a) judeţul Braşov; b) judeţul Covasna; c) judeţul Harghita.

  7. Centrul regional Cluj-Napoca: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca: a) judeţul Bihor; b) judeţul Cluj; c) judeţul Maramureş; d) judeţul Satu Mare; e) judeţul Sălaj.

  8. Centrul regional Iaşi: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi: a) judeţul Bacău; b) judeţul Botoşani; c) judeţul Iaşi; d) judeţul Neamţ; e) judeţul Suceava f) judeţul Vaslui.

  9. Centrul regional Constanţa: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa: a) judeţul Constanţa b) judeţul Tulcea;

  *2) activitatea prevăzută la subpct. 2.2.2.3 se realizează în anul 2016, după finalizarea de către Ministerul Sănătăţii a procedurii de achiziţie publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente antiinfecţioase necesare pentru tratamentul infecţiilor asociate;

  *3) activitatea prevăzută la subpct. 2.2.3.3 se realizează în anul 2016, după finalizarea de către Ministerul Sănătăţii a procedurii de achiziţie publică centralizată, la nivel naţional, pentru testele de rezistenţă genotipică la ARV.

  ----------

  Notele de subsol *2) şi *3) au fost modificate de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.

  ──────────
  2.3. Activităţi implementate la nivelul spitalelor de boli infecţioase sau spitalelor care au în structură secţii sau compartimente de boli infecţioase:2.3.1. realizarea iniţierii şi continuării, în spital şi în ambulatoriu, a tratamentului cu medicamente ARV la bolnavii cu infecţie HIV aflaţi în evidenţă activă, conform recomandărilor efectuate de centrul regional căruia îi este arondat teritorial;2.3.2. asigură colaborarea cu bolnavul şi cu întreaga echipă medicală aflată la dispoziţie pentru promovarea unei aderenţe la tratamentul ARV >95%;2.3.3. evaluarea evoluţiei bolii prin efectuarea periodică a testelor de laborator, în regim de spitalizare, după cum urmează:2.3.3.1. bianual: hemoleucogramă, teste enzimatice hepatice, glicemie, colesterol, trigliceride, LDL, HDL, uree, creatinină, lipază;2.3.3.2. anual: markeri de hepatită virală şi de sifilis;2.3.4. îndrumă bolnavii cu infecţie HIV/SIDA către centrul regional căruia îi este arondat pentru monitorizarea periodică care se efectuează în condiţiile prevăzute la punctul 2.2. subpunctul 2.2.3.;2.3.5. aplicarea recomandărilor specialiştilor de la nivelul centrului regional căruia îi este arondat teritorial;2.3.6. estimează anual necesarul de medicamente ARV şi îl trimite centrului regional căruia îi este arondat teritorial.D. Beneficiarii programului:Persoanele care au domiciliul în România şi au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare sau nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse pot fi incluse în program în condiţiile îndeplinirii următoarelor criterii:1. în domeniul prevenirii şi supravegherii infecţiei HIV/SIDA:1.1. pentru efectuarea testelor de screening HIV/SIDA:1.1.1. femeia gravidă;1.1.2. persoane din grupele la risc:1.1.2.1. persoane cu TB;1.1.2.2. persoane cu ITS;1.1.2.3. donatori de sânge;1.1.2.4. personal medico-sanitar;1.1.2.5. hemodializaţi;1.1.2.6. transfuzaţi;1.1.2.7. nou-născuţi din mame seropozitive HIV;1.1.2.8. deţinuţi;1.1.2.9. utilizatori de droguri IV;1.1.2.10. homosexuali;1.1.2.11. persoane care practică sex comercial;1.1.2.12. contacţi cu persoane infectate HIV;1.1.2.13. persoane cu parteneri sexuali multipli;1.1.2.14. victime ale violului sau abuzurilor sexuale;1.1.2.15. Şoferi de transport internaţional;1.1.2.16. marinari de cursă lungă;1.1.2.17. persoane cu sejur > 6 luni în străinătate;1.1.2.18. persoane care au lucrat > 6 luni în străinătate;1.1.2.19. persoane care urmează să se căsătorească;1.2. pentru efectuarea profilaxiei postexpunere:1.2.1. gravide HIV-pozitive şi nou-născuţi până la vârsta de 6 săptămâni;1.2.2. persoane expuse accidental la sânge şi alte secreţii provenind de la persoane infectate sau cu status HIV neprecizat şi cu comportament la risc.2. în domeniul tratamentului şi monitorizării răspunsului terapeutic al bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA:2.1. pentru efectuarea tratamentului ARV: persoane confirmate cu infecţie HIV/SIDA, aflate în supraveghere activă, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidului naţional de tratament ARV:2.1.1. infecţie HIV simptomatică;2.1.2. infecţie HIV asimptomatică + criterii imunologice:2.1.2.1. limfocite CD4 < 500/mmc;2.1.2.2. limfocite CD4 > 500/mmc, dar cu o rată mare de scădere;2.1.3. infecţie HIV asimptomatică + criterii virusologice;2.1.3.1. nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) peste 100.000 copii/ml;2.1.3.2. nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) < 100.000 copii/ml, dar cu o rată mare de creştere.2.2. pentru efectuarea profilaxiei infecţiilor oportuniste asociate cu infecţia HIV/SIDA:2.2.1. CD4 < 200/mmc: profilaxie PCP cu Cotrimoxazol;2.2.2. CD4 < 100/mmc: profilaxie Toxoplasmoză cu Cotrimoxazol;2.2.3. CD4 < 50/mmc: profilaxia pentru infecţii cu Mycobacterii atipice cu Azithromycinum sau Clarithromycinum;2.2.4. bolnavi cu meningită criptococică: profilaxie cu Fluconazolum;2.2.5. bolnav HIV cu infecţie TB: profilaxie cu Isoniazidum şi Rifampicinum.2.3. pentru efectuarea testelor de rezistenţă genotipică la ARV: bolnavi HIV/SIDA în eşec terapeutic.Persoanele aflate în tranzit pe teritoriul României care prezintă un risc epidemiologic sau o situaţie de urgenţă pot fi beneficia activităţile programului pentru perioada limitată în care tranzitează teritoriul ţării.E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr de teste HIV efectuate (pe tipuri de teste):1.1.1. teste rapide HIV: 170.000 teste, din care 120.000 de teste efectuate la gravide;1.1.2. teste ELISA HIV(1+2): 200.000 teste, din care 120.000 de teste efectuate la gravidă;1.2. număr de persoane la care s-a realizat profilaxia postexpunere: 400 persoane;1.3. număr de bolnavi HIV/SIDA beneficiari de tratamentul cu ARV: 10.200 bolnavi;1.4. număr de bolnavi HIV/SIDA beneficiari de profilaxie cu non-ARV-uri 500;1.5. număr de bolnavi HIV/SIDA în eşec terapeutic beneficiari de efectuarea testului rezistenţă genotipică la ARV: 3.500 teste;2. Indicatori de eficienţă:2.1. cost mediu estimat / testare rapidă HIV: 4,70 lei;2.2. cost mediu estimat / testare ELISA HIV(1+2): 9,50 lei;2.3. cost mediu ARV estimat / persoană la care s-a realizat profilaxia postexpunere: 688 lei2.4. cost mediu estimat / bolnav HIV/SIDA beneficiar de tratament cu ARV / an: 27.500 lei2.5. cost mediu estimat / bolnav HIV/SIDA beneficiar de profilaxie cu non- ARV-uri: 2.000 lei2.6. cost mediu estimat / test de rezistenţă genotipică la ARV: 1.300 lei3. Indicatori de rezultat:3.1. în domeniul prevenirii şi supravegherii infecţiei HIV:3.1.1. efectuarea testării HIV la minimum 60% gravide din totalul gravidelor;3.1.2. efectuarea testării HIV la minimum 1% persoane din populaţia generală;3.1.3. efectuarea profilaxiei pentru reducerea transmiterii verticale a infecţiei HIV/SIDA la minimum 95% din femeile gravide cu rezultat pozitiv la screening-ul HIV/SIDA;3.1.4. efectuarea profilaxiei pentru reducerea transmiterii verticale a infecţiei HIV la minimum 95% din copiii născuţi din mame HIV pozitive;3.1.5. efectuarea profilaxiei postexpunere la 100% din persoanele expuse accidental care au indicaţie de tratament ARV;3.2. în domeniul tratamentului şi monitorizării persoanelor cu infecţie HIV/SIDA:3.2.1. efectuarea tratament ARV la minimum 80% din bolnavii HIV/SIDA aflaţi în evidenţă activă;3.2.2. efectuarea profilaxiei pentru infecţii oportuniste la minimum 5% din totalul bolnavi HIV/SIDA aflaţi în tratament ARV;3.2.3. efectuarea testării de rezistenţă genotipică la ARV la 70% din bolnavii HIV/SIDA aflaţi în eşec terapeutic.F. Natura cheltuielilor eligibile:1. în domeniul prevenirii şi supravegherii infecţiei HIV:1.1. reactivi: teste HIV rapide şi teste ELISA HIV(1+2) achiziţionate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţie publică centralizată;1.2. medicamente specifice ARV*1) necesare profilaxiei postexpunere;1.3. materiale sanitare: seringi, ace, vacutainere cu ace, mănuşi de unică folosinţă, vată, alcool, cutii colectoare pentru seringi şi ace, recipiente pentru depozitare - transport de probe;1.4. dezinfectanţi;1.5. materiale de laborator: eprubete, criotuburi;1.6. prestări servicii pentru:1.6.1. neutralizarea deşeurilor medicale;1.6.2. organizarea instruirilor metodologice şi a campaniilor de informare-educare-comunicare;1.6.3. prestări de servicii pentru confirmarea infecţiei HIV/SIDA la gravide şi persoane din grupele de risc cu rezultat pozitiv la screeningul infecţiei HIV/SIDA.----------Subpct. 1.6.3., de la pct. 1, lit. F, titlul I.3., Cap. I din anexa 2 la normele tehnice a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.1.7. contracte încheiate în condiţiile prevăzute de art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare pentru activitatea desfăşurată de consilierii HIV/SIDA care fac dovada parcurgerii unei forme de pregătire; această cheltuială este eligibilă până la trecerea la sistemul de testare opt-out.2. pentru activităţile din domeniul tratamentului şi monitorizării persoanelor cu infecţie HIV/SIDA:2.1. medicamente specifice ARV*1) şi medicamente anti-infecţioase pentru tratamentul infecţiilor asociate*2); Notă

  ──────────

  *1) medicamentele specifice ARV şi:

  *2) medicamentele antiinfecţioase pentru tratamentul infecţiilor asociate sunt prevăzute la punctul P1 din secţiunea C2 din anexa la HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; decontarea lor se realizează, conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, la preţul de achiziţie, care nu poate depăşi preţul de decontare, aprobat prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate.

  ──────────
  2.2. teste de rezistenţă genotipică la ARV, în condiţiile achiziţionării acestora de Ministerul Sănătăţii prin achiziţie publică centralizată.G. Unităţi de specialitate care implementează:1. în domeniul prevenirii şi supravegherii infecţiei HIV:1.1. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti;1.2. Institutul Naţional de Sănătate Publică;1.3. direcţiile de sănătate publică;1.4. spitale de boli infecţioase şi spitale care au în structură secţii sau compartimente de boli infecţioase;1.5. spitale cu secţii de obstetrică-ginecologie (maternităţi);1.6. spitale de pneumoftiziologie şi spitale care au în structură secţii sau compartimente de pneumoftiziologie;1.7. spitale de boli dermato - venerice şi spitale care au în structură secţii sau compartimente de boli dermato - venerice;1.8. cabinete de medicină de familie, cabinete de planificare familială;2. în domeniul tratamentului şi monitorizării răspunsului terapeutic al bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA:2.1. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş";2.2. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;2.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;2.4. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti;2.5. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;2.6. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea;2.7. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;2.8. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani;2.9. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila;2.10. Spitalul de Boli Infecţioase Braşov;2.11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;2.12. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;2.13. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa;2.14. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca2.15. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;2.16. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. F. Kristof" Sfântu Gheorghe;2.17. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte;2.18. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova;2.19. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Galaţi;2.20. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu;2.21. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu;2.22. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc;2.23. Spitalul de Urgenţă Petroşani;2.24. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;2.25. Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara;2.26. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;2.27. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi;2.28. Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;2.29. Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei;2.30. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin;2.31. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;2.32. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;2.33. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman;2.34. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina;2.35. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti----------Subpct. 2.35., de la pct. 2, lit. G, titlul I.3., Cap. I din anexa 2 la normele tehnice a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.2.36. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;2.37. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare;2.38. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;2.39. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;2.40. Spitalul Municipal Mediaş;2.41. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava;2.42. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria;2.43. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Victor Babeş" Timişoara;2.44. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara;2.45. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea;2.46. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea;2.47. Spital Judeţean de Urgenţă Vaslui;2.48. Spitalul Municipal de Urgenţă "Elena Beldiman" Bârlad;2.49. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani;2.50. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" Bucureşti;2.51. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov;2.52. Spitalul Penitenciar Jilava.2.53. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti*1). Notă

  ──────────

  *1) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti va implementa Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA începând cu data de 1 ianuarie 2016.

  ──────────
  ----------Pct. 2.53 al lit. G a titlului I.3, cap. I din anexa 2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.I.4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL TUBERCULOZEIA. Obiective:1. reducerea prevalenţei şi a mortalităţii TB;2. menţinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonară pozitivă la microscopie;3. tratamentul bolnavilor cu tuberculoză;4. menţinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonară.B. Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta"C. Activităţi: a) depistarea şi supravegherea cazurilor de TB; b) diagnosticul cazurilor de TB; c) tratamentul bolnavilor TB; d) monitorizarea răspunsului terapeutic.1. Activităţi efectuate la nivelul Ministerului Sănătăţii:1.1. efectuează, la nivel naţional, achiziţii centralizate pentru dispozitivele medicale şi medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor TB, prevăzute în Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, cu modificările şi completările ulterioare;1.2. până la finalizarea achiziţiilor centralizate la nivel naţional prevăzute la punctul 1.1. prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanţii desemnaţi câştigători, dispozitivele medicale şi medicamentele specifice care se acordă bolnavilor, se achiziţionează de unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie, care, în cazul medicamentelor, nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii.1.3. achiziţionarea dispozitivelor medicale, materialelor sanitare şi altora asemenea, necesare pentru derularea programului cărora nu le sunt aplicabile prevederile punctului 1.1., se realizează de unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie, care, în cazul medicamentelor, nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii.2. Activităţi desfăşurate în domeniul asistenţei tehnice şi managementului:2.1. Activităţi desfăşurate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti:2.1.1. asigură asistenţa tehnică şi managementul programului la nivel naţional în conformitate cu prevederile art. 19 din normele tehnice, în colaborare cu medicii pneumologi desemnaţi coordonatori tehnici judeţeni cu avizul ANPS;2.1.2. asigură instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului în colaborare cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;2.1.3. verifică efectuarea controlului intern şi extern de calitate al laboratoarelor de bacteriologie BK, inclusiv pentru determinarea tulpinilor chimiorezistente; asigură reactivii necesari determinărilor MTB prin metode fenotipice lichide şi genetice, precum şi a mediilor cu antibiogramă de linia a II-a prin metode fenotipice clasice până la epuizarea stocurilor rezultate ca urmare a procedurii de achiziţie publică organizată în trimestrul I al anului 2015;2.1.4. asigură organizarea şi funcţionarea unui sistem informaţional şi informatic coerent şi eficient pentru supravegherea şi controlul morbidităţii specifice, precum şi a cazurilor de TB - MDR şi TB - XDR;2.1.5. asigură coordonarea naţională în vederea realizării depistării, evaluării şi administrării tratamentului cazurilor de îmbolnăvire TB-MDR şi TB-XDR;2.1.6. asigură realizarea vizitelor de supervizare în teritoriu.2.1.7. propune organizarea şi funcţionarea unui grup de lucru în domeniul pneumoftiziologiei pediatrice a cărui componenţă nominală se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii; grupul de lucru asigură îndrumare metodologică în problematica diagnosticului, monitorizării, evaluării cazurilor de tuberculoză pediatrică, precum şi a profilaxiei tuberculozei, vaccinării BCG şi a reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile.----------Alin. 2.1.7, subpct. 2.1, pct. 2, lit. C, titlului I.4, cap. I din anexa 2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2.2. Activităţi desfăşurate de către coordonatorul tehnic judeţean:2.2.1. coordonează implementarea Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei la nivel judeţean/de sector;2.2.2. colaborează cu direcţia de sănătate publică şi Unitatea de asistenţă tehnică şi management în vederea implementării programului;2.2.3. colaborează cu alte instituţii în vederea implementării programului (CJAS, autorităţi locale, organizaţii nonguvernamentale cu activitate în domeniu);2.2.4. organizează activitatea de îndrumare metodologică a PNPSCT în teritoriu (inclusiv vizite de îndrumare în teritoriu);2.2.5. organizează, supraveghează şi răspunde de colectarea datelor, stocarea informaţiilor, prelucrarea şi raportarea acestora, la nivel judeţean/sector; analizează trimestrial şi anual datele colectate şi identifică problemele specifice pe care le comunică Unităţii de asistenţă tehnică şi management;2.2.6. colaborează cu direcţia de sănătate publică pentru întocmirea machetei de raportare a indicatorilor specifici şi a machetei privind execuţia programului la nivel judeţean / sector şi îşi asumă răspunderea prin semnarea acestora;2.2.7. participă la întocmirea registrului judeţean pentru tuberculoză, atât pe suport hârtie, cât şi electronic;2.2.8. coordonează, controlează şi avizează comenzile lunare de medicamente la nivelul unităţilor de profil din judeţ;2.2.9. colaborează cu direcţia de sănătate publică pentru realizarea programelor de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate în domeniu;2.2.10. participă la acţiunile de instruire în cadrul programului la nivelul Unităţii de asistenţă tehnică şi management;2.2.11. monitorizează şi evaluează activităţile programului la nivelul judeţului.3. Activităţile derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) prin CNSCBT şi structurile sale regionale3.1. monitorizează şi evaluează tendinţa de evoluţie a tuberculozei la nivel naţional pe baza indicatorilor epidemiologici trimestriali şi anuali transmişi de către Institutul Naţional de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta"3.2. gestionează alertele primite din alte ţări, privind persoane române - cazuri /contacţi de tuberculoză, în colaborare cu direcţiile de sănătate publică şi cu reţeaua de pneumoftiziologie, prin coordonarea activităţii de primire / verificare/retroinformare a datelor şi informaţiilor;3.3. monitorizează, la nivel naţional, focarele cu minimum 3 cazuri din colectivităţi comunicate de către direcţiile de sănătate publică pe formularul furnizat de CNSCBT;3.4. realizează anual analiza epidemiologică descriptivă a focarelor prevăzute la punctul 3.3. şi o trimite, spre informare, Ministerului Sănătăţii - DGAMSP, Institutului Naţional de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti, CRSP şi, ca feed-back informaţional, direcţiilor de sănătate publică.4. Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică:4.1. efectuează, în cadrul programului de prevenire şi control al infecţiei cu HIV, testarea HIV pentru pacienţii suspecţi/confirmaţi cu tuberculoză, pentru unităţi medicale care nu au posibilitatea de testare HIV;4.2. coordonează investigaţia epidemiologică şi aplicarea măsurilor în focarele cu minimum 3 cazuri, depistate în colectivităţi precum şi măsurile de control în focar în conformitate cu prevederile tiltului C punctul 2 subpunctul 2.3. din Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;4.3. raportează la INSP - CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri, depistate în colectivităţi, pe formularul furnizat de CNSCBT;4.4. colaborează cu reţeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului;4.5. monitorizează la nivel judeţean derularea activităţilor acestui domeniu, în colaborare cu medicul coordonator judeţean TB;4.6. asigură împreună cu coordonatorul tehnic judeţean repartiţia fondurilor alocate programului, pentru unităţile sanitare de pneumoftiziologie din judeţ;4.7. asigură, împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, corectitudinea în înregistrarea şi raportarea datelor epidemiologice privind infecţia TB, precum şi a indicatorilor specifici programului.5. Activităţi derulate la nivelul unităţilor sanitare de specialitate TB sau care au în structura organizatorică secţii sau dispensare de pneumoftiziologie:5.1. depistarea cazurilor de TB la nivelul dispensarelor pneumoftiziologie prin realizarea următoarelor activităţi:5.1.1. controlul simptomaticilor respiratori şi suspecţilor TB prin examen clinic, radiografie pulmonară şi, după caz, examen bacteriologic bK: microscopie şi culturi şi tehnici rapide de diagnostic;5.1.2. controlul contacţilor TB şi altor grupuri cu risc crescut de tuberculoză prin examen clinic, radiografie pulmonară şi după caz examen bacteriologic bK, dacă sunt identificate modificări radiologice sugestive pentru TB, iar la copii suplimentar prin testare cutanată la tuberculină.5.1.3. asigură, în colaborare cu medicul de familie, chimioprofilaxia prin autoadministrare pentru contacţii cazurilor contagioase, pentru grupa de vârstă 0 - 19 ani, precum şi pentru alte categorii de persoane cu risc crescut de îmbolnăvire prin tuberculoză (cu infecţie HIV, imunodeficienţe congenitale, boli sau stări cu deficit imun permanent ori temporar, tratamente imunosupresive, cortizonice, citostatice),5.1.4. colaborează cu medicii de familie şi supervizează activitatea acestora în depistarea tuberculozei;5.1.5. efectuează, în colaborare cu medicul de familie, investigaţia epidemiologică şi asigură implementarea măsurilor necesare atunci când se descoperă un caz de tuberculoză;5.1.6. participă, în colaborare cu medicul epidemiolog din direcţia de sănătate publică şi cu medicul de familie, la investigaţia epidemiologică şi implementarea măsurilor necesare în focarele de tuberculoză cu minimum 3 cazuri, depistate în colectivităţi;5.1.7. realizează achiziţia de PPD şi materiale sanitare necesare pentru testarea cutanată la tuberculină;5.1.8. asigură materialele sanitare specifice pentru examene bacteriologice şi radiologice şi a altor materiale necesare derulării activităţilor programului;5.1.9. asigură evidenţa activă a stării de sănătate specifică la bolnavii de tuberculoză, transmite informaţii şi recomandări prin scrisoare medicală privind starea de sănătate a bolnavilor atât spre medicul de familie care gestionează cazul cât şi spre registrul naţional de evidenţă din Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti;5.1.10. raportează, conform reglementărilor în vigoare, datele statistice specifice şi indicatorii programului;5.1.11. efectuează vizite de monitorizare a activităţilor din cadrul programului la cabinetele medicilor de familie din teritoriul arondat.5.2. asigurarea tratamentului bolnavilor TB şi monitorizarea răspunsului terapeutic prin realizarea următoarelor activităţi:5.2.1. definitivarea diagnosticului cazurilor de TB;5.2.2. asigurarea medicamentelor specifice, în spital şi în ambulatoriu, pentru tratamentul chimioprofilactic al infecţiei tuberculoase latente şi tratamentul continuu, complet şi de calitate pentru pacienţii cu TB şi TB MDR/XDR;5.2.3. asigură, prin intermediul dispensarelor de penomoftiziologie colaborarea cu medicii de familie şi supervizarea activităţii acestora în administrarea tratamentului sub directa observare;5.2.4. asigurarea materialelor sanitare specifice pentru examene bacteriologice şi radiologice şi a altor materiale necesare derulării programului.5.2.5. monitorizarea evoluţiei sub tratament a pacienţilor cu TB, TB MDR/XDR;5.2.6. monitorizarea aderenţei la tratament în teritoriile din subordine;5.2.7. asigură elaborarea şi implementarea Planului naţional de prevenire şi control al tuberculozei la nivelul unităţii sanitare.6. Activităţi derulate la nivelul cabinetelor de medicină de familie şi al cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ:6.1. identifică şi trimit cazurile suspecte de tuberculoză pentru control de specialitate la dispensarul de pneumoftiziologie la care este arondat pacientul după domiciliul său real, conform reglementărilor legale în vigoare;6.2. înregistrează într-un registru special cazurile suspecte de tuberculoză şi urmăreşte efectuarea de către acestea a controlului de specialitate indicat la dispensarul de pneumoftiziologie;6.3. participă, în colaborare cu medicul specialist din dispensarul de pneumoftiziologie, la efectuarea investigaţiei epidemiologice şi implementarea măsurilor necesare la depistarea cazurilor de tuberculoză, iar în cazul focarelor cu cel puţin 3 cazuri din colectivităţi, împreună şi cu medicul epidemiolog din cadrul direcţiei de sănătate publică care coordonează investigaţia epidemiologică şi aplică măsurile în focar;6.4. efectuează citirea cicatricii vaccinale BCG la vârsta de 6 - 10 luni; la copiii fără cicatrice sau la copiii cu cicatrice sub 3 mm efectuează recuperarea vaccinării BCG cu consultarea prealabilă a medicului pneumolog sau, după caz, îi îndrumă la cabinetul de pneumologie teritorial; recuperarea vaccinării se face numai după testarea cutanată la tuberculină;6.5. asigură în colaborare cu medicul pneumolog, chimioprofilaxia prin autoadministrarea pentru contacţii cazurilor contagioase, pentru grupa de vârstă 0 - 19 ani, precum şi pentru alte categorii de persoane cu risc crescut de îmbolnăvire prin tuberculoză: cu infecţie HIV, imunodeficienţe congenitale, boli sau stări cu deficit imun permanent sau temporar, tratamente imunosupresive, cortizonice, citostatice;6.6. asigură administrarea tratamentului sub directă observare la bolnavii cu tuberculoză înscrişi pe listele sale sau aflaţi în teritoriul pe care îl are arondat epidemiologic;D. Beneficiarii programului:Persoane care au calitatea de: simptomatici respiratori, suspecţi TB, contacţi TB şi altor grupuri cu risc crescut de tuberculoză, bolnavi cu tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară, confirmată ori nu bacteriologic, la care medicul pneumolog sau, pentru tuberculoză extrarespiratorie, specialistul de organ din judeţe a decis iniţierea unui tratament antituberculos şi îndeplinesc una dintre următoarele cerinţe:1. au domiciliul în România şi au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;2. au domiciliul în România şi nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;3. sunt în tranzit pe teritoriul României şi prezintă un risc epidemiologic sau o situaţie de urgenţă medicală.E. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici:1.1. numărul persoanelor examinate pentru depistarea cazurilor de infecţie/îmbolnăvire de tuberculoză (suspecţi, simptomatici, contacţi, grupuri cu risc crescut): 350.000 persoane;1.2. număr de persoane examinate cărora li s-au efectuat examene radiologice: 230.000 persoane;1.3. număr de persoane examinate cărora li s-au efectuat examene bacteriologice bK: 100.000 persoane;1.4. număr de persoane la care s-a efectuat test cutanat la tuberculină (TCT): 45.000 persoane;1.5. număr de persoane la care s-a efectuat test IGRA (QuantiferonTB): 1.000 persoane;1.6. numărul de persoane la care s-a iniţiat chimioprofilaxia:1.6.1. numărul persoanelor infectate cu TB-DS la care s-a administrat tratament profilactic: 17.000 persoane;1.6.2. număr persoane infectate cu TB-M/XDR la care s-a administrat tratament profilactic: 1.000 persoane;1.7. număr anchete epidemiologice efectuate: 20.000 (cazuri noi şi retratamente notificate).1.8. număr bolnavi TB monitorizaţi prin examene radiologice: 27.000 bolnavi (se efectuează 3 examinări radiologice/bolnav TB-DS şi 4/examinări radiologice/bolnav TB-M/XDR);1.9. număr bolnavi TB cărora li s-au efectuat ex. bacteriologice bK: 39.000 bolnavi (se efectuează 4 examinări bacteriologice bK/bolnav TB-DS şi 12 examinări bacteriologice bK/bolnav TB-M/XDR)1.10. număr bolnavi TB trataţi:1.10.1. număr bolnavi TB trataţi: 27.000/an;1.10.2. număr bolnavi cu TB-M/XDR în faza intensivă trataţi: 600/an;1.10.3. număr bolnavi cu TB-M/XDR în faza de continuare trataţi: 800/an;2. indicatori de eficienţă:2.1. cost mediu estimat / examen radiologic: 27 lei;2.2. cost mediu estimat / examen bacteriologic bK: 68 lei (microscopie şi cultură convenţională);2.3. cost mediu estimat / antibiogramă seria I: 101 lei;2.4. cost mediu estimat / antibiogramă serie lungă: 441 lei;2.5. cost mediu estimat / tratament chimioprofilactic persoane infectate cu TB-DS: 15 lei / lună2.6. cost mediu estimat /tratament chimioprofilactic persoane infectate cu TB-MDR/XDR: 35 lei / lună2.7. cost mediu estimat / test cutanat la tuberculină (TCT): 20 lei2.8. cost mediu estimat / test IGRA (QuantiferonTB): 220 lei2.9. cost mediu estimat / anchetă epidemiologică: 100 lei2.10. cost mediu estimat / bolnav TB tratat / an: 247 lei (terapie standard);2.11. cost mediu estimat / bolnav TB tratat / an: 360 lei (E / STR);2.12. cost mediu estimat / bolnav TB tratat/an: 550 lei (regim II individualizat);2.13. cost mediu estimat / bolnav cu TB-M/XDR în faza intensivă tratat: 9.000 lei;2.14. cost mediu/pacient cu TB-M/XDR în faza de continuare tratat: 5.280 lei.3. indicatori de rezultat:3.1. procentul cazurilor noi de tuberculoză cu anchetă epidemiologică din totalul cazurilor noi înregistrate: 90%;3.2. procentul persoanelor cu chimioprofilaxie din cele cu indicaţie pentru chimioprofilaxie: 90%;3.3. procentul tuturor cazurile noi de TB, confirmate bacteriologic plus diagnosticate clinic (vindecate sau tratament complet) din toate cazurile noi TB înregistrate: 87%;3.4. procentul tuturor cazurile la retratament de TB, confirmate bacteriologic plus diagnosticate clinic (vindecate sau tratament complet) din toate cazurile noi TB înregistrate: 65%.F. Natura cheltuielilor eligibile:1. medicamente utilizate în scop profilactic: Izoniazida, Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol, fluoroquinolone - orice individualizare a tratamentului profilactic va fi efectuată numai cu acordul colectivului medical judeţean, precum şi medicamente utilizate în scop curativ, conform prevederilor HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate;2. materiale sanitare: PPD, seringi de unică utilizare cu ac, ace, vată, alcool sanitar, mănuşi, măŞti, recipiente pentru colectarea seringilor folosite, vacutainere, seringi de 2, 5 şi 10 ml, pahare de unică folosinţă;3. teste ELISA de tip IGRA - QuantiferonTB Gold, reactivi şi soluţii pentru laboratorul de bacteriologie în vederea efectuării examenului microscopic şi cultură: medii solide şi lichide pentru diagnostic precoce şi medii cu antibiograme pentru medicamente de linia I şi a II-a, metode fenotipice solide şi lichide, metode genetice pentru decelarea cazurilor de chimiorezistenţă şi tulpini de identificare AgMPT64);4. materiale de laborator;5. filme radiografice pentru aparatură clasică şi digitală,, soluţie de developare (set fixator şi revelator);6. dezinfectanţi;7. prestări servicii pentru:7.1. organizarea activităţilor de formare a personalului, dezvoltarea resurselor umane: organizarea şi desfăşurarea de cursuri de perfecţionare, simpozioane, mese rotunde;7.2. editare şi tipărire de rapoarte, formulare tipizate şi registre, ghiduri metodologice şi materiale informative, multiplicarea şi legătoria documentelor şi diseminarea lor;7.3. întreţinere, autorizare, mentenanţă, metrologizare, etalonare şi asigurarea echipamentelor de laborator de bacteriologie şi radiologie;----------Subpct. 7.3 al pct. 7, lit. F de la titlul I.4 al cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.7.4. întreţinerea, exploatarea şi asigurarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xeroxurilor şi multifuncţionalelor;----------Subpct. 7.4 al pct. 7, lit. F de la titlul I.4 al cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.7.5. întreţinerea, exploatarea şi asigurarea mijloacelor de transport special destinate efectuării activităţilor în cadrul programului: transport contacţi, suspecţi, bolnavi cu tuberculoză, materiale biologice, medicamente la cabinetele medicilor de familie sau la domiciliul pacienţilor, medici în cadrul activităţilor programului, asigurări auto, rovinietă, revizii tehnice, reparaţii;----------Subpct. 7.5 al pct. 7, lit. F de la titlul I.4 al cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.8. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pasta corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri;9. piese de schimb şi accesorii pentru echipamentele de laborator de bacteriologie/radiologie, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncţionale10. obiecte de inventar de mică valoare: casete radiografice de diferite dimensiuni, diferite recipiente pentru laborator, stative pentru laborator, lămpi UV, calculatoare, copiatoare, fax, xerox şi multifuncţionale;11. echipamente de protecţie necesare prevenirii transmiterii infecţiei TB;12. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurnă pentru personalul propriu, taxe drum;12.1. decontarea transportului probelor biologice colectate din teritoriu către laboratoarele de bacteriologie TB regionale şi naţionale de referinţă.----------Pct. 12, lit. F de la titlul I.4 al cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.13. carburanţi pentru autovehiculele din dotarea proprie destinate efectuării activităţilor în cadrul programului;14. cheltuieli de personal şi/sau pentru contracte de prestări servicii încheiate conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.G. Unităţi de specialitate care implementează programul:1. Spitalul de Boli Cronice Câmpeni;2. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud;3. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba;4. Spitalul Municipal Blaj;5. Spitalul Orăşenesc Cugir;6. Spitalul Municipal Sebeş;7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;8. Spitalul Orăşenesc Lipova;9. Spitalul de Boli Cronice Sebiş;10. Spitalul Orăşenesc Ineu;11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti;12. Spital 1 de Pneumoftiziologie Câmpulung;13. Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni;14. Spitalul "Sf. Andrei" Valea Iaşului;15. Spitalul Municipal "Carol I" Costeşti16. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău;17. Spitalul Municipal Oneşti;18. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti;19. Spitalul Orăşenesc Buhuşi;20. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea;21. Spitalul Orăşenesc Aleşd;22. Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita;23. Spitalul Municipal "Ep. N. Popoviciu" Beiuş;24. Spitalul Municipal Salonta;25. Spitalul de Psihiatrie Nucet;26. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;27. Spitalul Orăşenesc "Dr. G. Trifon" Năsăud;28. Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani;29. Spitalul Municipal Dorohoi;30. Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov;31. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila;32. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;33. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat;34. Spitalul Orăşenesc Nehoiu;35. Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş;36. Spitalul Orăşenesc Oraviţa;37. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa;38. Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă;39. Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi;40. Spitalul Municipal Olteniţa;41. Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară;42. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" Cluj-Napoca;43. Spitalul Municipal Dej;44. Spitalul Municipal Turda;45. Spitalul Municipal Câmpia Turzii;46. Spitalul Orăşenesc Gherla;47. Spitalul Orăşenesc Huedin;48. Spitalul de Pneumoftiziologie Constanţa;49. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Constanţa;50. Spitalul Orăşenesc Cernavodă;51. Spitalul Orăşenesc Hârşova;52. Spitalul Municipal Mangalia;53. Spitalul Municipal Medgidia;54. Spitalul Militar Constanţa;55. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. F. Kristof" Sf. Gheorghe;56. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc;57. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte;58. Spitalul Orăşenesc Pucioasa;59. Spitalul Orăşenesc Găieşti;60. Spitalul Orăşenesc Moreni;61. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "V. Babeş" Craiova;62. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna;63. Spitalul Municipal Calafat;64. Spitalul Municipal Băileşti;65. Spitalul Filişanilor Filiaşi;66. Spitalul Orăşenesc Segarcea;67. Spitalul Orăşenesc "Aşezămintele Brâncoveneşti" Dăbuleni;68. Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi;69. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru;70. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu;71. Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale;72. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu;73. Spitalul de Pneumoftiziologie "T. Vladimirescu" Runcu;74. Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu Cărbuneşti;75. Spitalul Municipal Motru;76. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc;77. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;78. Spitalul Municipal Gheorghieni;79. Spitalul Municipal Topliţa;80. Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara;81. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;82. Spitalul de Urgenţă Petroşani;83. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;84. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;85. Spitalul Orăşenesc Haţeg;86. Spitalul Municipal Orăştie;87. Spitalul Municipal Vulcan;88. Spitalul Municipal Brad;89. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;90. Spitalul Municipal Urziceni;91. Spitalul Municipal "Anghel Saligny" Feteşti;92. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi;93. Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani;94. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov;95. Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. N. Rusdea" Baia Mare;96. Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei;97. Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus;98. Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş;99. Spitalul Judeţean de Urgenţă Turnu Severin;100. Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă;101. Spitalul Municipal Orşova;102. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;103. Spitalul Municipal Sighişoara;104. Spitalul Orăşenesc "Dr. V. Russu" Luduş;105. Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin;106. Spitalul Municipal "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni;107. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani;108. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;109. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman;110. Spitalul Orăşenesc Târgu-Neamţ;111. Spitalul Municipal Caracal;112. Spitalul Orăşenesc Balş;113. Spitalul Orăşenesc Corabia;114. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina;115. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;116. Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna;117. Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti;118. Spitalul Municipal Câmpina;119. Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte;120. Spitalul Orăşenesc Mizil;121. Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare;122. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;123. Spitalul Orăşenesc Jibou;124. Spitalul Orăşenesc "Prof. Dr. I. Puşcaş" Şimleu Silvaniei;125. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu;126. Spitalul Municipal Mediaş;127. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava;128. Spitalul Municipal "Sf. Doctori Cosma şi Damian" Rădăuţi;129. Spitalul Municipal Fălticeni;130. Spitalul Orăşenesc Gura Humorului;131. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc;132. Spitalul Municipal Vatra Dornei;133. Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede;134. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "V. Babeş" Timişoara;135. Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj;136. Spitalul Orăşenesc Făget;137. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara;138. Spitalul Orăşenesc "Dr. Karl Diel" Jimbolia;139. Spitalul Orăşenesc Deta;140. Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare;141. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea;142. Spitalul Orăşenesc Măcin;143. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;144. Spitalul Municipal "Elena Beldiman" Bârlad;145. Spitalul de Pneumoftiziologie "C-tin Anastasatu" Mihăeşti;146. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea;147. Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Drăgăşani;148. Spitalul Orăşenesc Horezu;149. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani;150. Spitalul Municipal Adjud;151. Spitalul Orăşenesc Panciu;152. Spitalul N.N. Săvescu Vidra;153. Institutul Naţional de Pneumoftiziologie "Marius Nasta";154. Spitalul Clinic Boli Infecţioase şi Tropicale "Victor Babeş" Bucureşti;155. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Sf. Ştefan";156. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti;157. Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota";158. Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular Foişor;159. Centrul de Diagnostic şi Tratament Bucureşti - Roma;160. Centrul de Diagnostic, Tratament Ambulator şi Medicină Preventivă Bucureşti - Washington;161. Spitalul de Recuperare Borşa - Maramureş;162. Spitalul Militar de Urgenţă Cluj-Napoca;163. Spitalul Penitenciar Târgu Ocna;164. Spitalul Penitenciar Jilava;165. Spitalul Orăşenesc Novaci.----------Pct. 165., de la lit. G, titlul I.4., Cap. I din anexa 2 la normele tehnice a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.166. Spitalul Municipal Carei.----------Pct. 166 al lit. G de la titlul I.4 al cap. I din anexa 2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.I.5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE ŞI MONITORIZARE A UTILIZĂRII ANTIBIOTICELOR ŞI A ANTIBIOTICO-REZISTENŢEIA. Obiectiv:Creşterea calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi prin reducerea riscului de a dezvolta o infecţie nosocomială.B. Unitate de asistenţă tehnică şi management: structura de specialitate din cadrul Institutul Naţional de Sănătate PublicăC. Activităţi: a) supravegherea infecţiilor nosocomiale:a.1. efectuarea screeningului activ pentru depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc epidemiologic;a.2. identificarea, în sistem sentinelă, a infecţiilor nosocomiale în secţiile cu risc crescut (ATI, chirurgie);a.3. efectuarea controlului intern de calitate al laboratorului de microbiologie;----------Lit. a), lit. C, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016. b) supravegherea, în sistem sentinelă, a antibiotipului tulpinilor microbiene care determină infecţii invazive.----------Lit. b), lit. C, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016. c) formarea profesională a personalului medical pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi al utilizării prudente a antibioticelor.----------Lit. c), lit. C, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.1. Activităţi implementate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti şi centrele regionale de sănătate publică Cluj, Iaşi, Timişoara:----------Pct. 1., de la lit. C, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 la normele tehnice a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.1.1. coordonează supravegherea infecţiilor nosocomiale şi rezistenţa microbiană prevăzute în reglementările legale în vigoare, respectiv: culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice către forurile naţionale şi europene;1.2. asigură coordonarea metodologică a supravegherii infecţiilor nosocomiale şi rezistenţa microbiană la nivel naţional şi regional;1.3. pregăteşte curricula de curs şi instruieşte personalul din unităţile sanitare care derulează programul;----------Subpunctul 1.3 al pct. 1, lit. C, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.1.4. pregăteşte baza materială şi instruieşte direcţiile de sănătate publică privind supravegherea infecţiei cu Clostridium difficile la nivel naţional1.5. iniţiază şi coordonează studii epidemiologice necesare implementării de noi metodologii în supravegherea infecţiilor nosocomiale şi rezistenţei microbiene;1.6. raportează la DGAMSP, în conformitate cu sistemul informaţional, sau ori de câte ori este nevoie, informaţiile privind situaţia infecţiilor nosocomiale raportate, precum şi rezistenţa microbiană şi consumul de antibiotice;1.7. elaborează şi implementează metodologii de supraveghere a infecţiilor nosocomiale şi a rezistenţei microbiene şi participă la elaborarea şi implementarea Planului strategic naţional privind infecţiile nosocomiale şi rezistenţa microbiană;----------Subpct. 1.7. al pct. 1 de la lit. C, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.1.8. asigură culegerea, evaluarea şi comunicarea informaţiilor privind supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale, a rezistenţei microbiene, consumului de antibiotice în conformitate cu metodologiile specifice, cu respectarea prevederilor legale, privind sistemul informaţional de raportare şi notificare specifică;1.9. organizează instruiri metodologice la nivel regional şi naţional;1.10. editează după caz, buletine informative trimestriale sau anuale, alte materiale, ghiduri.1.11. organizează cursurile de formare profesională a personalului medical pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi utilizării antibioticelor;----------Subpunctul 1.11 al pct. 1, lit. C, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.1.12. încheie contracte cu lectori pentru cursurile de formare profesională a personalului medical pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi utilizării antibioticelor în condiţiile prevăzute la art. 52 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Subpunctul 1.12 al pct. 1, lit. C, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.2. Activităţi implementate la nivelul direcţiilor de sănătate publică:2.1. participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice Programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi rezistenţei microbiene în conformitate cu metodologiile specifice;2.2. centralizează datele de supraveghere a infecţiilor nosocomiale de la nivelul unităţilor sanitare care derulează programul în conformitate cu metodologia specifică;2.3. asigură instruirea metodologică în conformitate cu metodologia transmisă;2.4. acordă consultanţă de specialitate unităţilor sanitare, în vederea implementării activităţilor din Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi rezistenţei microbiene;2.5. transmit datele de supraveghere centralizate de la nivelul unităţilor sanitare în funcţie de metodologia specifică la INSP - centrele regionale de sănătate publică Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara;2.6. realizează activităţi de monitorizare a supravegherii infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.----------Punctul 2, lit. C, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.3. Activităţi implementate la nivelul unităţilor sanitare:3.1. asigură realizarea activităţilor în conformitate cu cerinţele metodologiei specifice;3.2. asigură participarea personalului medical la cursurile de formare profesională pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi al utilizării prudente a antibioticelor;3.3. efectuarea screeningului activ pentru depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc epidemiologic;3.4. efectuarea controlului intern de calitate al laboratorului de microbiologie;3.5. identificarea în sistem sentinelă a infecţiilor nosocomiale în secţiile/compartimentele cu risc crescut (ATI, chirurgie);3.6. supravegherea în sistem sentinelă a antibiotipului tulpinilor microbiene care determină infecţii invazive;3.7. transmit indicatorii de evaluare în conformitate cu metodologia specifică către direcţiile de sănătate publică.----------Punctul 3, lit. C, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.D. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. INSP:1.1.1. număr de acţiuni: 240/an;1.1.2. număr de cursuri de formare profesională a personalului medical pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi utilizării antibioticelor: 12/an (modulul 1);1.2. unitatea sanitară:1.2.1. număr de persoane participante la cursurile de formare profesională: 300/an (modulul 1);1.2.2. număr de controale interne de calitate ale laboratorului de microbiologie efectuate: 852/an (fiecare unitate sanitară efectuează 1 control intern/lună);1.2.3. număr de beneficiari ai screeningului activ pentru depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc epidemiologic*: 111.000/an;1.3. unitatea sentinelă:1.3.1. număr de infecţii nosocomiale depistate în sistem sentinelă: 1.000/an;1.3.2. număr de infecţii nosocomiale investigate microbiologic cu laboratorul: 1.000/an;1.3.3. număr de tulpini microbiene care determină infecţii invazive caracterizate din punctul de vedere al rezistenţei la antibiotice, depistate în sistem sentinelă: 1.300/an.2. Indicatori de eficienţă:2.1. INSP:2.1.1. cost mediu estimat/acţiune: 400 lei;2.1.2. cost mediu estimat/curs de formare profesională a personalului medical pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi al utilizării prudente a antibioticelor: 12.500 lei;2.2. unitatea sanitară:2.2.1. cost mediu estimat/persoană formată în domeniul controlului infecţiilor nosocomiale şi al utilizării prudente a antibioticelor: 2.000 lei, din care costul mediu estimat pentru transportul, cazarea, diurna unei persoane participante la curs, înregistrat şi raportat de unitatea sanitară: 1.500 lei;2.2.2. cost mediu estimat/control intern de calitate efectuat de fiecare unitate sanitară/an: 9.600 lei;2.2.3. cost mediu/beneficiar al screeningului activ pentru depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc epidemiologic: 48 lei;2.3. unitatea care realizează, în sistem sentinelă, identificarea infecţiilor nosocomiale şi supravegherea antibiotipului tulpinilor microbiene: cost mediu estimat/acţiune de depistare, investigare microbiologică şi caracterizare a rezistenţei microbiene a infecţiilor nosocomiale: 350 lei, din care:2.3.1. cost mediu estimat/depistare infecţie nosocomială: 50 lei;2.3.2. cost mediu estimat/acţiune de investigare microbiologică cu laboratorul: 200 lei;2.3.3. cost mediu estimat/acţiune confirmare de tulpină şi caracterizare a antibiotipului: 100 lei.3. Indicatori de rezultat:3.1. creşterea identificării şi raportării infecţiilor nosocomiale în rândul unităţilor care participă în program astfel încât rata de incidenţă a infecţiilor nosocomiale pe unitatea sanitară să fie 2%;3.2. rata de incidenţă a tipurilor de infecţii nosocomiale identificate în sistem sentinelă: 5%;3.2. procent de tulpini microbiene care determină infecţii invazive caracterizate din punctul de vedere al rezistenţei la antibiotice din întreaga unitate sanitară: 80%. Notă

  ──────────

  *) În sensul prezentului program, prin beneficiari ai screeningului activ pentru depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc epidemiologic se înţelege: 1) bolnavii nou-internaţi în secţia/compartimentul ATI; 2) bolnavii spitalizaţi în secţia/compartimentul ATI pentru o perioadă mai lungă de o săptămână la care se efectuează retestare săptămânală; 3) toţi contacţii spitalizaţi din saloanele în care un bolnav a fost identificat cu o colonizare sau o infecţie nosocomială."

  ──────────
  ----------Lit. D, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.E. Natura cheltuielilor:1. Pentru efectuarea screeningului activ pentru depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc epidemiologic:1.1. medii de cultură cromogene pentru izolarea de: enterobacterii rezistente la carbapeneme, enterobacterii ESBL, enterococ rezistent la vancomicină, MRSA;1.2. tulpini de referinţă pentru controlul intern de calitate al mediilor de cultură cromogene utilizate în laboratorul de microbiologie.2. Pentru efectuarea controlului intern de calitate al laboratorului de microbiologie: tulpini de referinţă ATCC sau similar pentru controlul intern de calitate al mediilor uzuale de cultură în laborator (geloză-sânge, CLED, Hektoen), medii de cultură pentru efectuarea antibiogramelor prin metoda difuzimetrică (Muller, Hinton) şi pentru sisteme automate.3. Pentru formarea profesională a personalului medical pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi utilizării antibioticelor:3.1. INSP:3.1.1. cheltuieli de personal şi/sau pentru contracte de prestări de servicii încheiate conform prevederilor art. 52 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfăşurarea cursurilor care se finanţează în limita maximă a tarifului de 235 lei/oră;3.1.2. prestări de servicii pentru editare, tipărire, multiplicarea şi legătoria suportului de curs şi diseminare;3.1.3. furnituri de birou: conform prevederilor pct. 4.4;3.1.4. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna pentru personalul propriu;3.2. unităţi sanitare: cheltuieli cu transportul, cazare şi diurna pentru personalul medical în vederea participării la curs.4. Pentru activităţile realizate de unităţile sentinelă şi INSP, altele decât cele prevăzute la pct. 1-3:4.1. reactivi;4.2. medii de cultură pentru izolarea tulpinilor şi efectuarea antibiogramelor;4.3. materiale sanitare şi de laborator necesare desfăşurării activităţilor de izolare a tulpinilor şi efectuare a antibiogramei;4.4. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, fluid/bandă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri, stickuri de memorie, radiere, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripţionat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuţitoare, cutii carton pentru arhivare;4.5. prestări de servicii pentru:4.5.1. confirmarea identificării şi a antibiotipului de rezistenţă la tulpinile cu risc epidemiologic;4.5.2. controlul extern al calităţii;4.5.3. transport intern pentru probe;4.5.4. depozitarea, conservarea şi neutralizarea deşeurilor medicale;4.5.5. întreţinere, mentenanţă, redevenţe, asigurări, metrologizare şi etalonare a echipamentelor de laborator;4.5.6. editare şi tipărire de rapoarte, ghiduri şi buletine informative, multiplicarea şi legătoria documentelor şi diseminarea lor;4.5.7. întreţinerea şi exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xeroxurilor şi multifuncţionalelor;4.6. piese de schimb şi accesorii pentru echipamentele de laborator, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncţionale;4.7. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox şi multifuncţionale;4.8. poşta: timbre, servicii de poştă şi curierat, taxe poştale, abonament internet;4.9. deplasări interne: cheltuieli cu transportul şi cazarea personalului propriu;4.10. cheltuieli de personal şi/sau pentru contracte de prestări de servicii încheiate conform prevederilor art. 52 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Lit. E, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.F. Unităţi de specialitate care implementează programul:1. Institutul Naţional de Sănătate Publică;2. Unităţi sanitare cu paturi:2.1. Pentru activităţi prevăzute la lit. C pct. 3 subpct. 3.1-3.7:2.1.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;2.1.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;2.1.3. Spitalul Clinic Colţea Bucureşti;2.1.4. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias;2.1.5. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C. C. Iliescu»;2.1.6. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;2.1.7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 2 Cluj-Napoca;2.1.8. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie «Prof. Dr. O. Fodor» Cluj-Napoca;2.1.9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;2.1.10. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Cuza-Vodă» Iaşi;2.1.11. Spitalul Clinic «Dr. I. C. Parhon»;2.1.12. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi;2.1.13. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;2.1.14. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;2.1.15. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;2.1.16. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria;2.1.17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara.2.2. Pentru activităţi prevăzute la lit. C pct. 3 subpct. 3.1-3.4, 3.6 şi 3.7:2.2.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;2.2.2. Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale «Dr. Victor Babeş» Bucureşti;2.2.3. Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»;2.2.4. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Victor Babeş» Timişoara.2.3. Pentru activităţi prevăzute la lit. C pct. 3 subpct. 3.1-3.4 şi 3.7:2.3.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti;2.3.2. Spitalul de Pediatrie Piteşti;2.3.3. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti Bacău;2.3.4. Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea;2.3.5. Spitalul Municipal «Dr. G. Curteanu» Oradea;2.3.6. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;2.3.7. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Mavromati» Botoşani;2.3.8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;2.3.9. Spitalul Clinic de Copii Braşov;2.3.10. Spitalul Clinic Filantropia Bucureşti;2.3.11. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti;2.3.12. Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila» Bucureşti;2.3.13. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular «Foişor» Bucureşti;2.3.14. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» Bucureşti;2.3.15. Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar-Arseni»;2.3.16. Institutul Clinic Fundeni;2.3.17. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;2.3.18. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;2.3.19. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa;2.3.20. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;2.3.21. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca;2.3.22. Institutul Inimii «Niculae Stăncioiu» Cluj-Napoca;2.3.23. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;2.3.24. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Fogolyan Kristof» Sfântu Gheorghe;2.3.25. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova;2.3.26. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi;2.3.27. Spitalul de Obstetrică Ginecologie «Buna Vestire» Galaţi;2.3.28. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Ioan» Galaţi;2.3.29. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu;2.3.30. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu;2.3.31. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;2.3.32. Spitalul Judeţean de Urgenţă Petroşani;2.3.33. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;2.3.34. Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. N. Oblu» Iaşi;2.3.35. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi;2.3.36. Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare;2.3.37. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;2.3.38. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman;2.3.39. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina;2.3.40. Spitalul de Pediatrie Ploieşti;2.3.41. Spitalul Municipal Ploieşti;2.3.42. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;2.3.43. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare;2.3.44. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;2.3.45. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;2.3.46. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;2.3.47. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea;2.3.48. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea;2.3.49. Spitalul Municipal de Urgenţă «Elena Beldiman» Bârlad;2.3.50. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;2.3.51. Spitalul Municipal Paşcani.2.4. Pentru activităţi prevăzute la lit. C pct. 3 subpct. 3.1, 3.2, 3.6 şi 3.7:2.4.1. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca;2.4.2. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Sf. Parascheva» Iaşi.2.5. Pentru activităţi prevăzute la lit. C pct. 3 subpct. 3.1, 3.2 şi 3.7:2.5.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila;2.5.2. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. I. A. Sbârcea» Braşov;2.5.3. Spitalul de Boli Infecţioase Braşov;2.5.4. Spitalul Clinic «Prof. Dr. Th. Burghele» Bucureşti;2.5.5. Spitalul Clinic «Dr. I. Cantacuzino» Bucureşti;2.5.6. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;2.5.7. Spitalul Clinic «Sfânta Maria» Bucureşti;2.5.8. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială «Prof. Dr. Dan Theodorescu» Bucureşti;2.5.9. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti;2.5.10. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti;2.5.11. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti;2.5.12. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu»;2.5.13. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri Bucureşti;2.5.14. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti;2.5.15. Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»;2.5.16. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie»;2.5.17. Institutul Naţional de Endocrinologie «C. I. Parhon»;2.5.18. Institutul Oncologic «Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu» Bucureşti;2.5.19. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL «Prof. Dr. Dorin Hociotă» Bucureşti;2.5.20. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti;2.5.21. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;2.5.22. Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş;2.5.23. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca;2.5.24. Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă» Cluj-Napoca;2.5.25. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa;2.5.26. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte;2.5.27. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Dr. Victor Babeş» Craiova;2.5.28. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Sf. Cuvioasa Parascheva» Galaţi;2.5.29. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc;2.5.30. Institutul Regional de Oncologie Iaşi;2.5.31. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Elena Doamna» Iaşi;2.5.32. Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi;2.5.33. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov;2.5.34. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin;2.5.35. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;2.5.36. Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti;2.5.37. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;2.5.38. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;2.5.39. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;2.5.40. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani.----------Lit. F, titlul I.5., Cap. I din anexa 2 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.
   +  Anexa 3la normele tehniceII. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILORDETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂA. Obiectiv:Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncăB. Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de Sănătate PublicăC. Domenii specifice:1. protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă;2. protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante;3. protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă;4. protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie;5. activităţi complementare.1. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă1.1. Activităţi:1.1.1. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei:1.1.1.1. supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari;1.1.1.2. evaluarea calităţii apei de îmbăiere;1.1.1.3. supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generate de apa de fântână;1.1.1.4. monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor;1.1.1.5. supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici;1.1.1.6. program de comparări interlaboratoare în domeniul calităţii apei potabile.1.1.2. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena aerului:1.1.2.1. evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul urban şi a aerului interior în instituţii publice;1.1.2.2. impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei.1.1.3. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu expunerea la contaminaţi chimici:1.1.3.1. supravegherea produselor cosmetice în relaţie cu sănătatea umană;1.1.3.2. monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice;1.1.3.3. Supravegherea produselor biocide.----------Subpct. 1.1.3.3 de la pct. 1.1.3, subtitlul 1.1 al titlului 1, lit. C a cap. II din anexa 3 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.1.1.4. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman:1.1.4.1. evaluarea efectelor induse de expunerea organismului la alergeni, prezenţi în mediul de viaţă şi muncă;1.1.4.2. aprovizionarea cu apa, sanitaţia şi helmintiazele transmise prin sol la copii instituţionalizaţi;1.1.4.3. monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală.1.2. Indicatori de evaluare:1.2.1. indicatori fizici: număr de intervenţii specifice: 1.190;1.2.2. indicatori de eficienţă: cost mediu estimate/intervenţie/an pentru acţiuni specifice de evaluare a factorilor de risc din mediu pentru starea de sănătate: 500;1.2.3. indicatori de rezultat: 13 rapoarte specifice domeniului/an;1.3. Unităţi de specialitate care implementează:1.3.1. Institutul Naţional de Sănătate Publică;1.3.2. direcţiile de sănătate publică.2. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante2.1. Activităţi:2.1.1. Radioprotecţia în expunerea medicală la radiaţii ionizante:2.1.1.1. monitorizarea radioprotecţiei pacientului în expunerea medicală la radiaţii ionizante*1);2.1.1.2. supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante;2.1.1.3. auditul clinic al activităţii medicale cu radiaţii ionizante*2);2.1.1.4. informarea şi educarea pentru sănătate în domeniul radiaţiilor ionizante*3);2.1.1.5. supravegherea nivelurilor de referinţă în diagnostic în expunerile medicale la radiaţii ionizante*4).2.1.2. Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse naturale de radiaţii:2.1.2.1. supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei potabile conform Recomandării 2000/ 473/EUROATOM;2.1.2.2. monitorizarea radioactivităţii apei potabile conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;2.1.2.3. supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale;2.1.2.4. monitorizarea expunerii naturale la radon.2.1.2.5. informarea şi educarea pentru sănătate în domeniul radiaţiilor ionizante naturale;2.1.3. Supravegherea stării de sănătate în relaţie cu radioactivitatea antropică:2.1.3.1. supravegherea stării de sănătate a populaţiei din jurul obiectivelor nucleare Notă

  ──────────

  Notă: *1), *2), *3), *4) activităţile prevăzute se realizează pe baza datelor raportate de furnizorii de servicii medicale radiologice din sistemul de sănătate publică.

  ──────────
  2.2. Indicatori de evaluare:2.2.1. indicatori fizici: număr de intervenţii specifice: 500;2.2.2. indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/intervenţie/an pentru acţiuni specifice de evaluare a efectelor radiaţiilor ionizante pentru starea de sănătate: 800 lei;2.2.3. indicatori de rezultat:2.2.3.1. elaborarea unui număr de 11 rapoarte rapoarte specifice domeniului/an;2.2.3.2. elaborarea unui raport privind rezultatele campaniei de IEC privind radonul şi protecţia radiologică a gravidelor.2.3. Unităţi de specialitate care implementează:2.3.1. Institutul Naţional de Sănătate Publică;2.3.2. direcţiile de sănătate publică.3. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă3.1. Activităţi:3.1.1. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali: chimici, fizico-chimici şi biologici:3.1.1.1. supravegherea efectelor asupra sănătăţii asociate expunerii profesionale la agenţii cancerigeni;3.1.1.2. bolile musculoscheletale în expunerea la efort fizic ridicat şi manipularea de greutăţi;3.1.1.3. identificarea şi evaluarea factorilor de risc ocupaţionali în unităţi spitaliceşti şi aprecierea impactului acestora asupra stării de sănătate a angajaţilor în scopul propunerii de măsuri preventive adecvate;3.1.1.4. elaborarea unui ghid de termeni şi noţiuni de toxicologie industrială utilizabile în evaluarea riscurilor de expunere profesională;3.1.1.5. evaluarea expunerilor profesionale la solvenţi cu efect neuropatic (nhexan);3.1.1.6. cuantificarea nivelului de stress ocupaţional şi influenţa acestuia asupra comportamentului socio-profesional;3.1.2. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiaţii ionizante:3.1.2.1. expunerea profesională la radiaţii ionizante;3.1.3. Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boală profesională la nivel naţional:3.1.3.1. monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală profesională.3.2. Indicatori de evaluare:3.2.1. indicatori fizici: număr de intervenţii specifice: 5003.2.2. indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/intervenţie/an pentru evaluarea efectelor factorilor de risc din mediu asupra stării de sănătate a expuşilor profesional: 500 lei3.2.3. indicatori de rezultat: 8 rapoarte specifice domeniului/an.3.3. Unităţi de specialitate care implementează:3.3.1. Institutul Naţional de Sănătate Publică;3.3.2. direcţiile de sănătate publică.4. Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie4.1. Activităţi:4.1.1. Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei:4.1.1.1. supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei;4.1.1.2. evaluarea statusului de iod în rândul populaţiei prin determinarea TSHului neonatal şi a ioduriilor la copilul şcolar;4.1.1.3. monitorizarea consumului de aditivi alimentari.4.1.2. Monitorizarea calităţii şi valorii nutritive a alimentelor (suplimente alimentare, alimentelor tratate cu radiaţii ionizante, alimentelor cu adaos de vitamine,minerale şi alte substanţe, ape minerale naturale îmbuteliate, conţinutul de zaharuri şi grăsimi saturate, alimente cu destinaţie nutriţională specială, concentraţia de iod din sarea iodată pentru consumul uman):4.1.2.1. monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare;4.1.2.2. monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii;4.1.2.3. monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe;4.1.2.4. monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN);4.1.2.5. monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman;4.1.2.6. evaluarea valorii nutritive a alimentelor;4.1.2.7. evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională specială;4.1.2.8. rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România;4.1.3. evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu alimentele:4.1.3.1. verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele.4.2. Indicatori de evaluare:4.2.1. indicatori fizici: număr de intervenţii specifice: 1.000;4.2.2. indicatori de eficienţă: cost mediu estimate/intervenţie/an pentru evaluarea efectelor factorilor de risc alimentari pentru starea de sănătate: 500 lei4.2.3. indicatori de rezultat: 12 rapoarte anuale.4.3. Unităţi de specialitate care implementează:4.3.1. Institutul Naţional de Sănătate Publică;4.3.2. direcţiile de sănătate publică.5. Activităţi complementare5.1. Activităţi:5.1.1. identificarea de noi factori de risc din domeniul mediului ambiant, al radiaţiilor ionizante, alimentaţiei şi nutriţiei, sănătăţii ocupaţionale şi propunerea de măsuri preventive prin studii şi cercetări;5.1.2. educaţie continuă, instruirea şi formarea profesională în domeniul sănătăţii în relaţie cu mediul; al radiaţiilor ionizante; alimentaţiei şi nutriţiei şi sănătăţii ocupaţionale;5.1.3. valorificarea şi diseminarea rezultatelor;5.1.4. activităţi de informare, educare, comunicare privind sănătatea în relaţie cu domeniile specifice; instruirea şi formarea personalului direcţiilor de sănătate publică, de către specialiştii INSP, pentru aplicarea unitară a metodologiilor naţionale;5.1.5. elaborarea de proiecte de acte normative în domeniile specifice de responsabilitate şi armonizarea acestora cu legislaţia europeană din domeniu;5.1.6. activităţi suport în vederea realizării componentei de evaluare de risc pentru sănătate în relaţie cu produsele de protecţie a plantelor;5.1.7. activităţi suport în vederea realizării componentei de evaluare de risc pentru sănătate în relaţie cu produsele biocide;5.1.8. activităţi de audit intern în domeniul siguranţei alimentului.5.2. Indicatori de evaluare:5.2.1. indicatori fizici: număr de acţiuni specifice corespunzătoare activităţilor complementare ale programului: 130;----------Subpct. 5.2.1. al pct. 5.2 de la lit. C, Cap. II a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.5.2.2. indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/acţiune/an corespunzătoare activităţilor complementare programului: 2.500 lei;5.2.3. indicatori de rezultat:5.2.3.1. cel puţin 1 instruire/an;5.2.3.2. activităţi de audit în domeniul siguranţei alimentului /an - cel puţin 10 activităţi/an;5.2.3.3. organizarea unei conferinţe naţionale/an;5.2.3.4. elaborarea unui raport naţional pentru sănătate şi mediu/an.5.3. Unităţi de specialitate care implementează:5.3.1. Institutul Naţional de Sănătate Publică.D. Natura cheltuielilor eligibile:1. materiale sanitare;2. reactivi, etaloane;3. dezinfectanţi;4. materiale de laborator;5. echipamente de protecţie;6. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, postit-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri, stickuri memorie;----------Pct. 6 al lit. D, cap. II din anexa 3 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.7. prestări servicii pentru:7.1. editare şi tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri şi buletine informative, postere, multiplicarea şi legătoria documentelor, diseminare materiale;7.2. organizarea instruirii metodologice şi cursuri de scurtă durată;7.3. testarea de laborator necesară pentru determinarea TSH-ului neonatal şi a ioduriilor la copilul şcolar;7.4. transport intern pentru probe;7.5. intercomparare laboratoare;7.6. întreţinere, mentenanţă, redevenţe, asigurări, metrologizare şi etalonare a echipamentelor de laborator;7.7. acreditarea laboratoarelor;7.8. întreţinerea şi exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, fax-urilor, xerox-urilor şi multifuncţionalelor;7.9. depozitarea, conservarea, neutralizarea şi eliminarea deşeurilor medicale;----------Pct. 7.9 al lit. D, cap. II din anexa 3 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.7.10. efectuarea investigaţiilor paraclinice la nivelul laboratoarelor specializate.----------Pct. 7.10 al lit. D, cap. II din anexa 3 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.8. achiziţionare probe;9. cărţi, publicaţii şi materiale documentare: achiziţionarea de cărţi şi reviste de specialitate, abonamente la publicaţii periodice de specialitate, standarde de calitate;----------Pct. 9 al lit. D, cap. II din anexa 3 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.10. piese de schimb şi accesorii pentru echipamentele de laborator, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncţionale;11. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, multifuncţionale, imprimante, monitoare, laptop, hard-disk extern, obiecte de inventar specifice activităţii de laborator;----------Pct. 11 al lit. D, cap. II din anexa 3 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.12. poşta: timbre, servicii de poştă şi curierat, taxe poştale, abonament internet;13. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna personalului propriu, taxe drum;14. carburanţi pentru autovehiculele din dotare;15. cheltuieli de personal şi/sau pentru contracte de prestări servicii încheiate conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.16. pregătire profesională.----------Pct. 16 al lit. D, cap. II din anexa 3 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.
   +  Anexa 4la normele tehniceIII. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SECURITATE TRANSFUZIONALĂA. Obiectiv:Asigurarea cu sânge şi componente sanguine, în condiţii de maximă siguranţă şi cost - eficienţăB. Asistenţa tehnică şi management:Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate din Ministerul SănătăţiiC. Activităţi:1. colectarea de sânge şi derivate sanguine la nivelul centrelor de recoltare sau prin unităţi mobile;2. controlul imunohematologic, biologic şi bacteriologic al sângelui, conform prevederilor legislative în vigoare;3. asigurarea tichetelor de masă pentru donatori;4. asigurarea derulării activităţilor de colectă mobilă, în colaborare cu unităţile sanitare, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, societăţi profesionale.D. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici: număr donări/unităţi recoltate şi testate pe an: 430.000 donări.2. Indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/unitate de sânge recoltată şi testată: 285 lei.3. Indicatori de rezultat: menţinerea numărului de donatori la nivelul anului precedent.E. Natura cheltuielilor eligibile:1. pungi de recoltare a sângelui;2. reactivi;3. materiale sanitare şi de laborator necesare actului de donare;4. tichete masă pentru donatori;5. carburanţi.F. Unităţi de specialitate care implementează:1. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti;2. centrele regionale de transfuzie sanguină;3. centrele de transfuzie sanguină judeţene.  +  Anexa 5la normele tehniceIV. PROGRAMELE NAŢIONALE DE BOLI NETRANSMISIBILEIV.1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVĂ ACANCERULUI PRIN SCREENING ORGANIZATA. Obiective:Reducerea poverii cancerului în populaţie prin depistarea în faze incipiente de boală prin intervenţii de screening organizat.B. Structură:1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening;2. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului colorectal*1);3. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de sân*1). Notă

  ──────────

  Notă: *1) Subprogramele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi implementate ca proiecte pilot în conformitate cu Planul multianual privind activităţile de prevenire/depistare precoce a cancerului, parte integrantă a Planului naţional integrat de control al cancerului.

  ──────────
  VI.1.1. SUBPROGRAMUL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVĂ ACANCERULUI DE COL UTERIN PRIN EFECTUAREA TESTĂRIIBABEŞ-PAPANICOLAOU LA POPULAŢIA FEMININĂ ELIGIBILĂ ÎNREGIM DE SCREENINGA. Obiective:1. reducerea poverii cancerului de col uterin în populaţia feminină prin depistarea în fază incipiente de boală prin screening organizat;2. îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic şi tratament;3. creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.B. Unităţi de asistenţă tehnică şi management*1):1. la nivel naţional: structura din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, denumită în continuare UATM - INSP;2. la nivel regional: denumite în continuare UATM - R, structurile din cadrul următoarelor unităţi sanitare:2.1. Institutului Oncologic "prof. dr. I. Chiricuţă": asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Nord-Vest care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;2.2. Institutului Regional de Oncologie Iaşi: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Nord-Est care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;2.3. Institutului Oncologic "prof. dr. Al. Trestioreanu": asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Bucureşti-Ilfov care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;2.4. în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Centru care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.2.5. Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Vest care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;2.6. Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Sud-Vest care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;2.7. Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti: asigură asistenţă tehnică şi managementul pentru regiunea Sud-Est care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;2.8. Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» Bucureşti: asigură asistenţă tehnică şi managementul pentru regiunea Sud(1) care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman----------Pct. 2.8, lit B, subtitlul IV.1.1, titlul IV.1 din anexa 5 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016, prin modificarea unei sintagme.2.9. Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti: asigură asistenţă tehnică şi managementul pentru regiunea Sud(2): grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;Până la înfiinţarea comitetului naţional multidisciplinar şi multisectorial cu atribuţii în elaborarea Planului naţional integrat de control al cancerului, coordonarea metodologică naţională a subprogramului este asigurată de Comisia naţională pentru prevenirea cancerului de col uterin*2), denumită în continuare Comisie, înfiinţată prin ordin al ministrului sănătăţii. Notă

  ──────────

  Notă:

  *1) atribuţiile specifice unităţilor de asistenţă tehnică şi management sunt prevăzute în anexa nr. IV.1 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta;

  *2) atribuţiile Comisiei naţionale pentru prevenirea cancerului de col uterin, precum şi modalitatea de înfiinţare şi funcţionare a acesteia sunt prevăzute în anexa nr. IV.2 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta.

  ──────────
  C. Activităţi1. activităţi manageriale şi administrative:1.1. evaluarea bienală a performanţelor Unităţilor regionale de management înfiinţate în anul 2012 şi corectarea deficienţelor constatate;1.2. evaluarea bienală a performanţelor Unităţilor sanitare care au organizat reţele de screening;1.3. informarea şi comunicarea privind condiţiile de desfăşurare a subprogramului de screening;1.4. elaborarea raportului preliminar privind desfăşurarea subprogramului de screening pe baza raportărilor primite;1.5. constituirea bazei de date populaţionale cuprinzând populaţia feminină de vârstă eligibilă;1.6. constituirea bazei de date cuprinzând furnizorii de servicii medicale implicaţi în program;1.7. identificarea şi selectarea furnizorilor de servicii medicale în vederea derulării subprogramului.2. activităţi specifice:2.1. informarea şi consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou;2.2. recoltarea, etalarea şi fixarea materialului celular cervical;2.3. colorarea Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 şi interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;2.4. stabilirea conduitei corespunzătoare rezultatului testului Babeş-Papanicolaou finalizată prin scrisoare medicală;2.5. îndrumarea femeilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente către serviciile de specialitate pentru continuarea investigaţiilor şi stabilirea conduitei terapeutice;2.6. educaţia medicală continuă a personalului implicat în screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col în conformitate cu ghidurile europene de asigurare a calităţii în screeningul pentru cancerul de col uterin;2.7. verificarea îndeplinirii standardelor de calitate conform normelor europene;2.8. asigurarea circuitului informaţiilor în cadrul subprogramului privind colectarea, centralizarea şi raportarea datelor în condiţiile prezentelor norme;2.9. colectarea, înregistrarea şi prelucrarea datelor privind persoanele testate Babeş-Papanicolaou.D. Beneficiarii subprogramului:1. femeile în vârstă de 25-64 ani care au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi femeile care au domiciliul în România şi care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse şi care îndeplinesc următoarele condiţii:1.1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;1.2. sunt asimptomatice;1.3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.2. nu sunt eligibile femeile care:2.1. prezintă absenţa congenitală a colului uterin;2.2. prezintă histerectomie totală pentru afecţiuni benigne;2.3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;2.4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.În sensul prezentelor norme, cazul testat Babeş-Papanicolaou reprezintă cazul eligibil care a beneficiat de acordarea serviciilor medicale specifice prevăzute la titlul C, punctul 2. subpunctele 2.1.-2.3., justificate prin formularul FS1 completat în integralitate.E. Lista unităţilor de specialitate care implementează subprogramul1. Furnizorii de servicii medicale în cadrul subprogramului sunt reprezentaţi de unităţile sanitare cu paturi care au în structura proprie cabinete de specialitate în obstetrică-ginecologie şi laborator de analize medicale în domeniul citologiei şi care fac dovada organizării unei reţele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, constituită din următoarele structuri sanitare:1.1. centre de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou;1.2. centre de recoltare a materialului celular cervical;1.3. laboratoare de analize medicale în domeniul citologiei cervicale;1.4. centre de diagnostic şi tratament al leziunilor precursoare sau incipiente depistate în cadrul subprogramului.2. Procedura de constituire a reţelei, procedura de selectare a unităţilor sanitare cu paturi care organizează o reţea de screening, precum şi atribuţiile furnizorilor de servicii medicale prevăzuţi la punctul 1 sunt prevăzute în anexa nr. IV.3 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta.3. Implementarea activităţilor subprogramului se realizează din sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii astfel:3.1. instituţiilor publice şi furnizorilor de servicii medicale din subordine care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;3.2. furnizorilor de servicii medicale din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi furnizorilor de servicii medicale privaţi, pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin în baza contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică*1) sau, după caz, cu instituţiile publice din subordinea Ministerului Sănătăţii. Notă

  ──────────

  Notă: *1) atribuţiile specifice direcţiilor de sănătate publică în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening sunt prevăzute în anexa nr. IV.4 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta

  ──────────
  F. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici:1.1. indicatori raportaţi de centrele de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou către unitatea sanitară din reţeaua căreia fac parte:1.1.1. număr de formulare eliberate;1.1.2. număr de femei informate şi consiliate care au primit formular FS1 şi pentru care s-au primit rezultatele din care:1.1.2.1. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;1.1.2.2. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv;1.1.2.3. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor;1.2. indicatori raportaţi de centrele de recoltare către unitatea sanitară din reţeaua căreia fac parte: număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular cervical;1.3. indicatori raportaţi de laboratorul de analize medicale şi/sau laboratorul de anatomopatologie către unitatea sanitară din reţeaua căreia face parte:1.3.1. număr total de frotiuri cervicale prelucrate;1.3.2. număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea;1.4. indicatori raportaţi de unitatea sanitară către UATM - R, şi de UATM - R către UATM - INSP:1.4.1. număr de formulare eliberate;1.4.2. număr de femei informate şi consiliate care au primit formular FS1 şi pentru care s-au primit rezultatele din care:1.4.2.1. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;1.4.2.2. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv;1.4.2.3. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor;1.4.3. număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular cervical;1.4.4. număr total de frotiuri cervicale prelucrate;1.4.5. număr de frotiuri cervicale prelucrate, pe tipuri de leziuni;1.4.6. număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea;1.5. indicatori raportaţi de unitatea sanitară care a organizat reţeaua către direcţiile de sănătate publică sau după caz la UATM - INSP şi de direcţiile de sănătate publică către UATM - INSP: număr de cazuri testate Babeş-Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate;2. indicatori de eficienţă:2.1. cost mediu estimat/caz testat Babeş-Papanicolaou: 73 lei*1);2.2. cost mediu estimat/management caz la nivelul Unităţii regionale de management: 10 lei;2.3. cost mediu estimat/management caz la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerul de col uterin: 10 lei;2.4. cost mediu estimat/management la nivelul Unităţii naţionale de management şi asistenţă tehnică: 250.000 lei/an;----------Subpct. 2.4., pct. 2, lit. F, subtitlul IV.1.1, titlul IV.1. din anexa 5 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.3. indicatori de rezultat:3.1. rata de acoperire a populaţiei feminine eligibile într-o perioadă de 5 ani: 50%;3.2. calitatea recoltării: minimum 80% frotiuri satisfăcătoare/total frotiuri. Notă

  ──────────

  Notă: *1) contravaloarea costului pentru cazul testat Babeş-Papanicolaou în cadrul subprogramului se finanţează la un tarif de 73 lei/caz testat Babeş-Papanicolaou numai în condiţiile efectuării tuturor activităţilor prevăzute la titlul C punctul 2, subpunctele 2.1. - 2.3. demonstrate prin formularul FS1 validate şi raportate prin borderoul centralizator.

  ──────────
  G. Natura cheltuielilor eligibile:1. servicii pentru testarea Babeş-Papanicolaou a cazurilor eligibile cu formular FS1 completat în integralitate şi raportat la un tarif de 73 lei/caz validat şi raportat*1) din care:1.1. informarea şi consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou: 15 lei/caz;1.2. recoltare, etalare şi fixare material celular cervical: 18 lei/caz;1.3. colorarea Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 şi interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou: 40 lei/caz;2. servicii pentru activităţile de management regional: 10 lei/caz validat şi raportat de către UATM-R, pe baza documentelor justificative aferente:2.1. cheltuielilor de management pentru unităţile sanitare care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;2.2. cheltuielilor pentru organizarea instruirii metodologice şi cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistenţă tehnică şi management sau în implementarea activităţilor subprogramului: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou şi materiale de curs pentru participanţii la manifestare;2.3. cheltuielilor pentru timbre, servicii de poştă şi curierat, abonament telefon, fax şi internet;2.4. furniturilor de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri;2.5. cheltuielilor pentru editarea şi tipărirea de rapoarte, ghiduri, protocoale, standarde, proceduri sau metodologii, formulare tipizate, inclusiv formularul FS1, de raportare a datelor în cadrul subprogramului necesare pentru regiunea teritorială arondată, suporturi de curs şi materiale informative pentru personalul medical şi populaţia feminină eligibilă, precum şi multiplicarea, legătoria şi diseminarea lor;2.6. cheltuielilor de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare/evaluare, pentru desfăşurarea altor activităţi pentru managementul programelor sau pentru participarea la întrunirile Comisiei: transport, cazare şi diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare;2.7. cheltuieli pentru activitatea de constituire şi întreţinere a bazei de date a programului2.8. cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC la nivel regional;2.9. cheltuieli de personal şi/sau încheierea contractelor de prestări servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;3. servicii pentru activităţile de management la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening: 10 lei/caz validat şi raportat de către UATM-R, pe baza documentelor justificative aferente:3.1. cheltuielilor pentru organizarea instruirii metodologice şi cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistenţă tehnică şi management sau în implementarea activităţilor subprogramului: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou şi materiale de curs pentru participanţii la manifestare;3.2. cheltuielilor pentru timbre, servicii de poştă şi curierat, abonament telefon, fax şi internet;3.3. furniturilor de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri;3.4. cheltuielilor de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare/evaluare sau pentru desfăşurarea altor activităţi pentru managementul programelor: transport, cazare şi diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare;3.5. cheltuielilor aferente activităţii de constituire şi întreţinere a bazei de date informatice a subprogramului;3.6. cheltuielilor de personal şi/sau încheierea contractelor de prestări servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;4. cheltuielile aferente funcţionării UATM - INSP pe baza documentelor justificative aferente:4.1. cheltuielilor pentru organizarea instruirii metodologice şi cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistenţă tehnică şi management sau în implementarea activităţilor subprogramului: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou şi materiale de curs pentru participanţii la manifestare;4.2. cheltuielilor pentru timbre, servicii de poştă şi curierat, abonament telefon, fax şi internet;4.3. furniturilor de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri;4.4. cheltuieli pentru întreţinerea şi exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, fax-urilor, xerox-urilor şi multifuncţionalelor;4.5. piese de schimb şi accesorii pentru echipamentele de laborator, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncţionale4.6. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox şi multifuncţionale;4.7. cheltuielilor de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare/evaluare pentru desfăşurarea altor activităţi pentru managementul programelor sau pentru participarea la evenimente care au ca obiect activităţile subprogramului: transport, cazare şi diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare;4.8. cheltuieli pentru activitatea de constituire şi întreţinere a bazei de date a programului;4.9. cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC la nivel regional şi naţional;4.10. cheltuielilor pentru editarea şi tipărirea de materiale informative pentru personalul medical şi populaţia feminină eligibilă, precum şi multiplicarea, legătoria şi diseminarea lor;4.11. cheltuieli de personal şi/sau încheierea contractelor de prestări servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Notă

  ──────────

  Notă: *1) pentru motivarea implicării personalului medical în activităţile subprogramului, unităţile sanitare care au organizat o reţea de screening, precum şi cele care participă prin diverse structuri la acestea au obligaţia ca din fondurile obţinute per caz testat Babeş-Papanicolaou să asigure plata personalului medical implicat în implementarea activităţilor subprogramului, în situaţia în care acesta desfăşoară activităţi în afara programului normal de lucru, precum şi să achiziţioneze materiale sanitare, reactivi, dezinfectanţi şi orice alte produse necesare desfăşurării activităţilor de testare Babeş-Papanicolaou.

  Pentru personalul medical încadrat în instituţia care participă la activităţile subprogramului, activităţile în cadrul acestuia se desfăşoară, de regulă, în afara programului normal de lucru. Prin excepţie de la această regulă, pentru toate situaţiile în care timpul lucrat pentru realizarea testării Babeş-Papanicolaou se suprapune cu cel aferent funcţiei de bază, date fiind condiţiile şi cauzele de desfăşurare (program de lucru identic cu al unităţilor de specialitate ce implementează programe naţionale de sănătate publică), orele astfel desfăşurate ce corespund programului de lucru aferent normei de bază vor fi recuperate în cursul aceleiaşi zile sau, în perioada următoare, potrivit planificărilor stabilite.

  ──────────
  H. Alte dispoziţii1. modelul formularului FS1 este prevăzut în anexa nr. IV.5 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta;2. medicii de familie/medicii recoltori implicaţi în completarea secţiunilor 1 şi 2 din formularul FS1 răspund de exactitatea şi realitatea datelor completate, aplicând în acest sens pe formular semnătura şi parafa, precum şi ştampila unităţii sanitare.IV. 2. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ŞIPROFILAXIE ÎN PATOLOGIA PSIHIATRICĂA. Obiective:1. prevenirea depresiei şi a suicidului;2. promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă;3. asigurarea accesului la programe de sănătate mintală specifice pentru copii şi adolescenţi;4. creşterea capacităţii sistemului de a aborda problematica consumului de alcool prin elaborarea şi implementarea de intervenţii specifice.B. Unitatea naţională de asistenţă tehnică şi management:Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă AntidrogC. Activităţi:1. prevenirea depresiei şi a suicidului;2. promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă;3. asigurarea accesului la programe de sănătate mintală specifice pentru copii şi adolescenţi;4. depistarea precoce a tulburărilor mintale determinate de abuzul de alcool.1. Activităţi implementate în scopul prevenirii depresiei şi a suicidului: realizarea instruirii medicilor de familie în vederea depistării precoce a depresiei în judeţele: Olt, Gorj, Mehedinţi, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bucureşti, Buzău, Brăila, Satu Mare, Botoşani.----------Pct. 1. lit. C, titlul IV.2 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2. Promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă:2.1. dezvoltarea activităţilor de terapie ocupaţională în vederea favorizării măsurilor de recrutare, menţinere sau reabilitare şi reinserţia profesională a persoanelor cu tulburări de sănătate mintală;2.2. program de pregătire a personalului din spitalele în care se acordă îngrijiri psihiatrice în domeniul psihiatriei comunitare.----------Subpct. 2.2., pct. 2, lit. C, titlul IV.2 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.3. Asigurarea accesului la programe de sănătate mintală specifice pentru copii şi adolescenţi:3.1. organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire destinat părinţilor în vederea dezvoltării abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor;3.2. organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire a consilierilor şcolari din sistemul educaţional în vederea depistării precoce şi intervenţiei în cazul tulburărilor de dezvoltare pentru copii şi adolescenţi;3.2.1. elaborarea unui manual de instruire destinat consilierilor şcolari din sistemul educaţional în vederea depistării precoce şi intervenţiei în cazul tulburărilor de dezvoltare pentru copii şi adolescenţi;3.2.2. implementarea programului de instruire destinat consilierilor şcolari din sistemului educaţional în vederea depistării precoce şi intervenţiei în cazul tulburărilor de dezvoltare pentru copii şi adolescenţi.3.3. organizarea şi desfăşurarea unui program-pilot pentru prevenirea apariţiei tulburărilor de alimentaţie şi a altor tulburări asociate la copii şi adolescenţi în judeţele Dolj, Iaşi, Sibiu, Bihor, Vâlcea, municipiul Bucureşti.----------Subpct. 3.2., pct. 3, lit. C, titlul IV.2 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.3.4. organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire a personalului din centrele de sănătate mintală pentru copii/mixte/structuri de psihiatrie pediatrică în evaluarea copiilor pe baza instrumentelor internaţionale în domeniul tulburării de spectru autist.----------Subpct. 3.4., pct. 3, lit. C, titlul IV.2 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.4. Depistarea precoce a tulburărilor mintale determinate de abuzul de alcool prin organizarea şi desfăşurarea unui program-pilot în judeţele Sibiu, Vrancea, Vaslui, Maramureş, Vâlcea, Alba.----------Pct. 4, lit. C, titlul IV.2 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.D. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici:1.1. activitatea 1: număr medici de familie instruiţi pentru depistarea depresiei: 1.200;----------Subpct. 1.1., pct. 1, lit. D, titlul IV.2 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.1.2. activitatea 2:1.2.1. număr bolnavi incluşi în programe intraspitaliceşti de reabilitare: 6.000 bolnavi;1.2.2. număr persoane instruite în psihiatria comunitară: 450 persoane.----------Subpct. 1.2., pct. 1, lit. D, titlul IV.2 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.1.3. activitatea 3:1.3.1. număr persoane instruite în cadrul programului de dezvoltare a abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor: 1.000 persoane;1.3.2. număr consilieri şcolari instruiţi în cadrul programului de instruire a consilierilor şcolari din sistemul educaţional în vederea depistării precoce şi intervenţiei în cazul tulburărilor de dezvoltare pentru copii şi adolescenţi: 600 consilieri;1.3.3. număr copii şi adolescenţi incluşi în programul-pilot pentru prevenirea apariţiei tulburărilor de alimentaţie şi a altor tulburări asociate la copii şi adolescent: 1000 copii şi adolescenţi;1.3.4. număr persoane instruite din cadrul centrelor de sănătate mintală pentru copii/mixte/structuri de psihiatrie pediatrică în evaluarea copiilor pe baza instrumentelor internaţionale în domeniul tulburării de spectru autist: 100 persoane;----------Subpct. 1.3.4., pct. 1.3, lit. D, titlul IV.2 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.1.4. activitatea 4: număr medici de familie instruiţi în cadrul programului pilot de depistare precoce a tulburărilor mintale determinate de abuzul de alcool: 500 medici de familie;2. indicatori de eficienţă:2.1. activitatea 1: cost mediu estimat/implementarea programului de instruire a medicilor de familie în vederea depistării precoce a depresiei: 160.000 lei;----------Subpct. 2.1., pct. 2, lit. D, titlul IV.2 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2.2. activitatea 2:2.2.1. cost mediu estimat/bolnav inclus în programele de reabilitare: 120 lei;2.2.2. cost estimat pentru elaborarea programului de instruire în psihiatria comunitară: 60.000 lei;2.2.3. cost estimat pentru implementarea programului de instruire în psihiatria comunitară: 120.000 lei.----------Subpct. 2.2.3., pct. 2.2, lit. D, titlul IV.2 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2.3. activitatea 3:2.3.1. cost estimat pentru implementarea programului de instruire destinat părinţilor în vederea dezvoltării abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor: 200.000 lei;2.3.2. cost estimat pentru elaborarea programului de instruire destinat consilierilor şcolari din sistemul educaţional în vederea depistării precoce şi intervenţiei în cazul tulburărilor de dezvoltare pentru copii şi adolescenţi: 60.000 lei;2.3.3. cost estimat pentru implementarea programului de instruire destinat consilierilor şcolari din sistemul educaţional în vederea depistării precoce şi intervenţiei în cazul tulburărilor de dezvoltare pentru copii şi adolescenţi: 240.000 lei;2.3.4. cost estimat pentru elaborarea şi implementarea programului-pilot pentru prevenirea apariţiei tulburărilor de alimentaţie şi a altor tulburări asociate la copii şi adolescenţi: 110.000 lei;2.3.5. cost pentru implementare program de instruire a personalului din centrele de sănătate mintală pentru copii/mixte/structuri de psihiatrie pediatrică în evaluarea copiilor pe baza instrumentelor internaţionale în domeniul tulburării de spectru autist: 40.000 lei;----------Subpct. 2.3.5., pct. 2.3, lit. D, titlul IV.2 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2.4. activitatea 4:2.4.1. cost estimat pentru elaborarea programului pilot de depistare precoce a tulburărilor mintale determinate de abuzul de alcool: 20.000 lei;2.4.2. cost estimat pentru implementarea programului-pilot de depistare precoce a tulburărilor mintale determinate de abuzul de alcool: 30.000 lei.3. indicatori de rezultat:3.1. ponderea medicilor de familie instruiţi cu privire la importanţa depistării precoce a depresiei şi a instrumentelor ce se pot utiliza pentru depistare din totalul medicilor de familie din România: 10%;3.2. ponderea bolnavilor beneficiari ai activităţilor de terapie ocupaţională din totalul bolnavilor internaţi în structurile de psihiatrie care implementează activităţile programului: minimum 50% în cazul structurilor de psihiatrie pediatrică şi minimum 5% în cazul structurilor de psihiatrie adulţi;3.3. ponderea consilierilor şcolari beneficiari ai programelor de instruire pentru depistarea precoce a principalelor tulburări mintale la copii şi adolescenţi din totalul consilierilor şcolari din România: 20%;3.4. ponderea medicilor de psihiatrie pediatrică, psihologilor şi asistenţilor sociali instruiţi în utilizarea instrumentelor de evaluare a copiilor cu tulburări de spectru autist din totalul aceloraşi categorii de personal angajat în structurile care furnizează îngrijiri de psihiatrie pediatrică, incluse în program: 40%;3.5. ponderea medicilor de familie instruiţi în depistarea precoce a tulburărilor mintale determinate de abuzul de alcool din totalul medicilor de familie din România: 5%;----------Pct. 3, lit. D, titlul IV.2 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.E. Unităţi de specialitate care implementează programul:1. activitatea 1: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;2. activitatea 2.1:2.1. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;2.2. Spitalul de Psihiatrie «Sf. Pantelimon» Brăila;2.3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;2.4. Spitalul de Psihiatrie Cronici «Schitu Greci», judeţul Olt;2.5. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gh. Preda», Sibiu;2.6. Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, judeţul Suceava;2.7. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia» Bucureşti;2.8. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Constantin Gorgos» Bucureşti;2.9. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă «Ştei»;2.10. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă «Sapoca»;2.11. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;2.12. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri;2.13. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Socola»;2.14. Spitalul de Psihiatrie Gătaia;2.15. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni;2.16. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel, judeţul Timiş;2.17. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti (CSM Adulţi), judeţul Prahova;2.18. Spitalul de Psihiatrie Murgeni, judeţul Vaslui;2.19. Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Pantelimon Focşani, judeţul Vrancea;2.20. Spitalul Clinic Judeţean Sf. Apostol Andrei Constanţa, judeţul Constanţa;2.21. Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina, judeţul Prahova;2.22. Spitalul de Psihiatrie Săpunari;----------Subpct. 2.22 al pct. 2, lit. E, titlul IV.2, Cap. IV din anexa 5 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.2.23. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea.----------Subpct. 2.23 al pct. 2, lit. E, titlul IV.2, Cap. IV din anexa 5 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.3. activitatea 2.2: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;4. activitatea 3.1:4.1. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gheorghe Preda» Sibiu;4.2. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;5. activitatea 3.2:5.1. Spitalul de Psihiatrie «Sf. Pantelimon» Brăila;5.2. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gheorghe Preda» Sibiu;6. activitatea 3.3: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;7. activitatea 3.4: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;8. activitatea 4: Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gheorghe Preda» Sibiu.----------Lit. E, titlul IV.2 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.F. Natura cheltuielilor eligibile:1. echipamente pentru terapie ocupaţională:1.1. echipamente şi materiale pentru activităţi de croitorie şi tricotaj;1.2. echipamente pentru dotarea unui spaţiu pentru activităţi gospodăreşti;1.3. echipamente şi materiale pentru activităţi de grădinărit;1.4. echipamente pentru dotarea spaţiilor destinate activităţilor sportive;1.5. echipamente de tehnică de calcul pentru dotarea spaţiilor destinate bolnavilor;1.6. teste, jocuri interactive, cărţi destinate activităţilor desfăşurate pentru activităţi destinate copiilor şi adolescenţilor; achiziţionarea testelor validate pe populaţia din România pentru evaluarea copiilor este eligibilă pentru următoarele unităţi sanitare:1.6.1. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, judeţul Bihor;1.6.2. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, judeţul Dolj;1.6.3. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gh. Preda» Sibiu, judeţul Sibiu;1.6.4. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia» Bucureşti;1.6.5. Spitalul Clinic Judeţean Sf. Apostol Andrei Constanţa, judeţul Constanţa;1.6.6. Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina, judeţul Prahova.----------Subpct. 1.6, pct. 1, lit. F, titlul IV.2 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.1.7. echipamente pentru modelare în lut, materiale pentru confecţionarea obiectelor de artizanat şi decorative.----------Subpct. 1.7, pct. 1, lit. F, titlul IV.2 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2. furnituri de birou: papetărie, consumabile: cartuşe, toner xerox, toner imprimante, hârtie, dosare;3. cheltuieli privind tipărirea şi diseminarea materialelor informative;4. abrogat;----------Pct. 4, lit. F, titlul IV.2 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.5. cheltuieli de personal şi/sau pentru încheierea contractelor de prestări servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.IV.3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE,ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂA. Obiective:1. creşterea numărului de donatori vii, donatori aflaţi în moarte cerebrală, precum şi de donatori fără activitate cardiacă;2. coordonarea activităţilor de transplant;3. asigurarea testării imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori, precum şi a receptorilor;4. asigurarea supleerii fiziologice a organelor aflate în insuficienţă cronică ireversibilă şi/sau înlocuirea ţesuturilor nefuncţionale prin transplant de organe, ţesuturi şi/sau celule;5. evaluarea periodică a pacienţilor transplantaţi şi a donatorilor vii postdonare;6. crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem hematopoietice;7. tratamentul infertilităţii cuplului.B. Structură:1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale;3. Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer.IV.3.1. SUBPROGRAMUL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURISAU CELULE DE ORIGINE UMANĂA. Unitatea de asistenţă tehnică şi management:Agenţia Naţională de TransplantB. Activităţi:1. realizarea testărilor imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori, inclusiv a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală menţinuţi în condiţii fiziologice, precum şi a receptorilor (inclusiv cross-match);2. menţinerea în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală, inclusiv realizarea testărilor acestora;3. realizarea procedurilor de transplant;4. coordonarea activităţii de transplant;5. evaluarea periodică a pacienţilor transplantaţi şi a donatorilor vii;6. evaluarea periodică a donatorilor vii postdonare.C. Activităţi specifice1. Activităţi pentru realizarea transplantului de celule stem hematopoietice:Transplantul de celule stem hematopoietice, numit în continuare TCSH, este autolog dacă se folosesc CSH prelevate de la pacient sau allogeneic dacă se folosesc CSH prelevate de la un donator înrudit sau neînrudit. Conform standardelor Grupului European pentru Sânge şi Transplant de Măduvă, indicaţia de TCSH autolog sau allogneic, este determinată de tipul de afecţiune şi stadiul acesteia. În funcţie de evoluţia post-transplant allogenic, pentru acelaşi recipient se pot indica alte proceduri asociate cu transplantul de CSH (infuzie de produse celulare adiţionale).Etapele transplantului de celule stem hematopoetice:1. testarea imunologică a receptorului/donatorului înrudit: grupa sanguină, Rh-ului, testarea HLA la rezoluţie joasă sau intermediară (HLA-A, HLA-B, HLAC, HLA-DRB1 şi HLA-DQB1), anticorpi anti-HLA (după caz);2. testarea markerilor infecţioşi pentru bolile infecţioase cu transmitere prin sânge a receptorului/donatorului înrudit: anticorpi anti-HIV 1/2, Ag HBs, anticorpi anti-HBc, anticorpi anti-HCV, TPHA, anticorpi anti-CMV (IgG), anticorpi anti-EBV IgG, anticorpi anti-Toxoplasma IgG; în cazul serologice pozitive pentru HVb şi HVC se indică PCR HVB, PCR HVC;3. testarea de verificare a compatibilităţii donator/receptor: grupa sanguină şi Rh-ului; testare cross-mach;4. testarea HLA la rezoluţie înaltă (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1 şi HLA-DPB1) din probă de sânge nouă;5. evaluarea medicală finală a donatorilor de CSH (donator de CSH înrudit);6. prelevarea şi procesarea celulelor stem hematopoietice/produse celulare adiţionale de la donatori de CSH înrudit/pacient;7. stocarea celulelor stem hematopoietice/produse celulare adiţionale de la donatori de CSH înrudit/pacient;8. transportul probelor de sânge şi a grefelor de CSH de la centrul de prelevare la centrul de transplant (dacă prelevarea de CSH se face în altă unitate sanitară).9. procedura de transplant propriu-zisă care cuprinde:9.1. condiţionarea pacientului în funcţie de tipul de afecţiune;9.2. infuzia de CSH/ produse celulare adiţionale;9.3. terapie imunosupresoare;9.4. terapia complicaţiilor;9.5. terapie de susţinere.10. monitorizarea postdonare a donatorului neînrudit de CSH;11. monitorizarea posttransplant a pacientului care a beneficiat de un autotransplant sau allotransplant de CSH de la donator înrudit;2. Activităţi specifice coordonării activităţii de transplant2.1. coordonarea prelevării organelor şi/sau ţesuturilor şi/sau celulelor de la donator;2.2. deplasarea internă şi/sau externă pentru organizarea acţiunilor de coordonare, a echipelor operatorii, precum şi a organelor, ţesuturilor şi celulelor prelevate în vederea efectuării procedurilor de transplant;----------Subpct. 2.2, pct. 2 al lit. C, subtitlul IV.3.1 de la titlul IV. 3 al cap. IV din anexa 5 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.2.3. organizarea acţiunilor de instruire a coordonatorilor locali, precum şi a consfătuirilor periodice;2.4. sprijin logistic pentru crearea reţelei naţionale de coordonare;2.5. campanii şi evenimente pentru promovarea donării de organe, ţesuturi şi celule de origine umană şi a activităţii de transplant;----------Subpct. 2.5, pct. 2 al lit. C, subtitlul IV.3.1 de la titlul IV. 3 al cap. IV din anexa 5 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2.6. servicii funerare pentru donatorii cadavru, inclusiv transportul acestora la locul de înmormântare.D. Beneficiarii programului:1. pentru donatorii de organe, ţesuturi şi celule de origine umană: donatori (vii şi decedaţi) de organe, ţesuturi şi celule.2. pentru efectuarea procedurilor de transplant: persoane care au domiciliul în România şi au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare sau nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse şi îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:2.1. au indicaţie pentru un transplant de organ (cord, ficat, rinichi, plămâni, pancreas);2.2. au indicaţie de transplant de celule stem hematopoietice;2.3. prezintă deteriorări osoase şi instabilităţi ligamentare;2.4. marii arşi;2.5. au leziuni de cornee;3. pentru efectuarea consultaţiilor posttransplant:3.1. bolnavii transplantaţi care necesită evaluare periodică;3.2. donatorii vii care necesită evaluare periodică postdonare.Transplantul de organe, ţesuturi sau celule se realizează în limita fondurilor aprobate cu această situaţie. În situaţia în care numărul bolnavilor care au indicaţie de transplant de organe, ţesuturi sau celule este mai mare decât numărul de transplanturi de organe, ţesuturi sau celule posibil de efectuat, unităţile sanitare întocmesc liste de aşteptare.E. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici:1.1. număr donatori vii testaţi imunologic şi virusologic: 1.468;1.2. număr receptori testaţi imunologic şi virusologic: 4.000;1.3. număr testări compatibilitate cross-match: 3.000;1.4. număr diagnosticări morţi cerebrale şi menţinere în condiţii fiziologice a donatorilor - cadavru (inclusiv testare): 420;1.5 număr acţiuni de coordonare: 3.100;1.6 număr estimat de transplanturi ce urmează a fi efectuate, pe tipuri:1.6.1. transplant hepatic: 150;1.6.2. transplant renal: 312;1.6.3. transplant de cord: 25;1.6.4. transplant celule pancreatice: 12;1.6.5. transplant de CSH:1.6.5.1. număr de proceduri de autotransplant: 150;1.6.5.2. număr de proceduri de allotransplant: 85;1.6.6. transplant cord-pulmon: 1;1.6.7. transplant os şi tendon: 730;1.6.8. transplant piele: 83;1.6.9. transplant de cornee: 40.1.7. număr consultaţii evaluare periodică a pacienţilor transplantaţi:5.1.7.1. transplant renal: 8.250;5.1.7.2. transplant hepatic: 1.700;5.1.7.3. transplant cord: 276.5.1.7.5. autotransplant sau allotransplant de CSH: 800.1.8. număr consultaţii postdonare a donatorului de CSH: 60;2. indicatori de eficienţă:2.1. cost mediu estimat/testare donatori: 1.800 lei;2.2. cost mediu estimat/testare receptori: 1.800 lei;2.3. cost mediu estimat/testare compatibilitate cross-match: 855 lei;2.4. cost mediu estimat/menţinere în condiţii fiziologice a donatorilor în moarte cerebrală şi testarea acestora: 13.140 lei;2.5. cost mediu estimat/acţiune coordonare: 1.000 lei;2.6. cost mediu estimat/transplant hepatic: 232.239 lei;2.7. cost mediu estimat/transplant renal: 66.278 lei;2.8. cost mediu estimat/estimat transplant cord: 107.000 lei;2.9. cost mediu estimat/estimat transplant cord-pulmon: 117.572 lei;2.10. cost mediu estimat/transplant celule pancreatice: 83.980 lei;2.11. cost mediu estimat/transplant celule stem hematopoietice - autolog: 88.499 lei, din care:2.11.1. cost mediu estimat/activităţi prelevare a CSH/zi afereză: 1.869 lei.2.11.2. cost mediu estimat/mobilizare, prelevare şi procesare CSH: 30.000 lei.2.11.3 cost mediu estimat/grefă CSH crioprezervată şi stocată: 100 lei/lună;2.12. cost mediu estimat/transplant celule stem hematopoietice - allogenic: 162.602 lei, din care:2.12.1 cost mediu estimat/prelevare şi procesare CSH sau produse celulare adiţionale (DLI) de la donator înrudit: 5.300 lei.2.12.2 cost mediu estimat/grefă CSH sau produse celulare adiţionale (DLI) de la donator înrudit crioprezervate şi stocate: 100 lei;2.13. cost mediu estimat/transplant os-tendon: 4.200 lei;2.14. cost mediu estimat/transplant piele: 4.200 lei;2.15. cost mediu estimat/transplant de cornee: 1.920 lei;2.16. cost mediu estimat/evaluare periodică a pacienţilor transplantaţi:2.16.1. transplant renal: 400 lei/pacient transplantat;2.16.2. transplant hepatic: 1.288 lei/pacient consultat;2.16.3. transplant cord: 1.747 lei/pacient consultat;2.16.4. transplant de CSH: 4.000 lei/ pacient transplantat;2.16.5. postdonare a donatorilor de CSH înrudiţi: 1.400 lei/consultaţie.3. indicatori de rezultat: procent de pacienţi recuperaţi pe tip de transplant: 90%;F. Natura cheltuielilor eligibile:1. materiale sanitare, reactivi, materiale de laborator necesare testarea receptorilor şi a potenţialilor donatori, precum şi pentru evaluarea postransplant a bolnavilor şi donatorilor;2. medicamente, materiale sanitare, reactivi necesare pentru efectuarea procedurilor de transplant de organe, ţesuturi sau celule;3. materiale pentru curăţenie: săpun, detergenţi, dezinfectanţi, prosoape hârtie, mopuri;4. cheltuieli de deplasare internă şi/sau externă, cazare şi diurnă pentru acţiuni de coordonare, precum şi pentru participarea la instruiri periodice interne sau externe ale coordonatorilor de transplant, doar cu aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant;----------Pct. 4 de la lit. F, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.5. cheltuieli de transport intern şi/sau extern ale echipelor operatorii;----------Pct. 5 de la lit. F, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.6. cheltuieli de transport intern şi/sau extern ale organelor, ţesuturilor şi celulelor prelevate în vederea efectuării procedurilor de transplant;----------Pct. 6 de la lit. F, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.7. cheltuieli de personal şi/sau încheierea contractelor de prestări de servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:7.1. coordonarea activităţilor de transplant;7.2. activitatea de menţinere în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală;7.3. realizarea testărilor imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori, precum şi a receptorilor;7.4. realizarea procedurii de transplant.----------Pct. 7 de la lit. F, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 la normele tehnice a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.8. abonamente şi convorbiri la telefon fix, telefon mobil pentru coordonatorii de transplant şi pentru persoanele responsabile cu identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori.----------Pct. 8 de la lit. F, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 la normele tehnice a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.9. cheltuieli pentru furnituri de birou şi pentru tipărirea sau multiplicarea de rapoarte, formulare tipizate şi materiale informative;----------Pct. 9 de la lit. F, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.10. servicii funerare pentru donatorii - cadavru, inclusiv transportul acestora la locul de înmormântare;11. abrogat;----------Pct. 11 de la lit. F, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 la normele tehnice a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.12. cheltuieli aferente serviciilor de cazare hoteliere acordate pe perioada spitalizării bolnavului transplantat;13. cheltuieli pentru întreţinerea şi exploatarea aparaturii medicale din secţiile ATI*1), echipamente IT şi a mijloacelor de comunicare;14. piese de schimb şi accesorii pentru aparatura medicală din secţiile ATI*2);15. organizarea de campanii şi evenimente pentru promovarea donării de organe, ţesuturi şi celule de origine umană şi a activităţii de transplant.----------Pct. 15 de la lit. F, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.16. cheltuieli pentru achiziţionarea de către Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov a brăţărilor de identificare a donatorilor decedaţi.----------Pct. 16 de la lit. F, subtitlul IV.3.1, titlul IV.3, Cap. IV din anexa 5 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016. Notă

  ──────────

  Notă: *1) şi *2) în cazul cheltuielilor prevăzute la punctele 13) şi 14) finanţarea acestora se va realiza din bugetul subprogramului proporţional cu gradul de utilizare a acestora pentru activităţile de transplant şi numai în condiţiile prezentării bazei de repartizare a cheltuielilor comune funcţionării echipamentelor medicale pe activităţile desfăşurate la nivelul secţiei de ATI.

  ──────────
  G. Criterii de selecţie ale unităţilor de specialitate care implementează subprogramul:1. unităţile de specialitate publice care deţin acreditarea pentru activităţile de transplant în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;2. unităţile de specialitate private care deţin acreditarea pentru activităţile de transplant pot derula activităţi de transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană în cadrul subprogramului numai în condiţiile în care serviciile medicale care fac obiectul finanţării excedează capacităţii furnizorilor publici de servicii medicale, conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.H. Unităţi de specialitate care implementează subprogramul*1):1. Judeţul Alba - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia:1.1. secţia ATI;1.2. coordonare transplant.2. Judeţul Arad - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad:2.1. secţia ATI;2.2. coordonare transplant.3. Judeţul Argeş - Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti:3.1. secţia ATI;3.2. coordonare transplant.4. Judeţul Bacău4.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău:4.1.1. secţia ATI;4.1.2. coordonare transplant;4.2. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti:4.2.1. secţia ATI;4.2.2. coordonare transplant.----------Pct. 4 de la lit. H, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 la normele tehnice a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.5. Judeţul Bihor - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea:5.1. secţia ATI;5.2. coordonare transplant;5.3. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie I şi II - transplant os-tendon.----------Pct. 5 de la lit. H, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 la normele tehnice a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.6. Judeţul Braşov - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov:6.1. secţia ATI;6.2. coordonare transplant;6.3. Secţia clinică de urologie - transplant renal.----------Pct. 6 de la lit. H, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 la normele tehnice a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.7. Judeţul Brăila - Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila:7.1. secţia ATI;7.2. coordonare transplant.8. Judeţul Buzău - Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău8.1. secţia ATI;8.2. coordonare transplant.9. Judeţul Caraş Severin - Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa:9.1. secţia ATI;9.2. coordonare transplant.10. Judeţul Cluj10.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1 Cluj-Napoca:10.1.1. Clinica chirurgie I - ATI, coordonare transplant;10.1.2. Clinica de neurochirurgie - secţia ATI;10.1.3. coordonare transplant.10.2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca:10.2.1. Secţia ATI;10.2.2. coordonare transplant.10.3. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca:10.3.1. Secţia clinică urologie II (transplant renal şi transplant pancreatic);10.3.2. Laboratorul analize medicale şi imunologie clinică - Laborator HLA;10.3.3. coordonare transplant.11. Judeţul Constanţa - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Constanţa:11.1. Clinica ATI;11.2. coordonare transplant.12. Judeţul Covasna - Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe:12.1. secţia ATI;12.2. coordonare transplant.13. Judeţul Dolj - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1 Craiova:13.1. Clinica ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon;13.2. Clinica ATI;13.3. coordonare transplant.14. Judeţul Galaţi - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi:14.1. Clinica ATI;14.2. coordonare transplant;14.3 Secţia clinică de ortopedie-traumatologie - transplant os-tendon.----------Pct. 14 de la lit. H, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 la normele tehnice a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.15. Judeţul Harghita - Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc:15.1. secţia ATI;15.2. coordonare transplant.16. Judeţul Hunedoara - Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva:16.1. Clinica ATI;16.2. coordonare transplant.17. Judeţul Iaşi17.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi:17.1.1. Laboratorul de imunologie şi genetică - Laborator HLA;17.1.2. Secţia clinică de oftalmologie - utilizator cornee;17.1.3. Clinica de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructive - utilizator piele;17.1.4. Clinica ATI;17.1.5. coordonare transplant.17.1.6. transplant hepatic.----------Subpct. 17.1.6, pct. 17 de la lit. H, subtitlul IV.3.1, titlul IV.3, Cap. IV din anexa 5 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.17.2. Spitalul Clinic "C.I. Parhon" Iaşi:17.2.1. Clinica urologie - transplant renal.17.3. Spitalul de Neurochirurgie "Prof. N. Oblu" Iaşi:17.3.1. Secţia ATI;17.3.2. coordonare transplant.17.4. Spitalul de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi:17.4.1. Secţia ATI;17.4.2. coordonare transplant.17.5. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi:17.5.1. Clinica de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon.18. Judeţul Maramureş - Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare:18.1. secţia ATI;18.2. coordonare transplant.19. Judeţul Mureş19.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş:19.1.1. Secţia clinică de hematologie şi transplant celule stem - bancă şi utilizator celule stem hematopoietice;19.1.2. Clinica ATI;19.1.3. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie nr. 1 - utilizator os/tendon;19.1.4. coordonare transplant.19.2. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş:19.2.1. Clinica de chirurgie cardiovasculară - adulţi şi copii (compartimentul transplant cardiac);19.2.2. Laboratorul clinic de imunologie transplant - Laborator HLA;19.3. Spitalul Clinic Judeţean Mureş:19.3.1. Clinica ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon.20. Judeţul Neamţ - Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ20.1. secţia ATI;20.2. coordonare transplant21. Judeţul Prahova - Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti:21.1. secţia ATI;21.2. coordonare transplant.22. Judeţul Satu Mare - Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare:22.1. secţia ATI;22.2. coordonare transplant.23. Judeţul Sălaj - Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău:23.1. Clinica ATI;23.2. coordonare transplant.24. Judeţul Sibiu - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu:24.1. secţia ATI;24.2. coordonare transplant.25. Judeţul Suceava - Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava:25.1. secţia ATI;25.2. coordonare transplant.25.3. transplant os-tendon.----------Subpct. 25.3, pct. 25 de la lit. H, subtitlul IV.3.1, titlul IV.3, Cap. IV din anexa 5 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.26. Judeţul Timiş26.1. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara - bancă şi utilizator celule stem hematopoietice.26.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1 Timişoara:26.2.1. Centrul regional de imunologie şi transplant - Laborator HLA;26.2.2. Clinica ortopedie-traumatologie I - utilizator os/tendon;26.2.3. Clinica ortopedie-traumatologie II - utilizator os/tendon;26.2.4. Clinica de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă - Casa Austria - utilizator piele;26.2.5. Clinica ATI;26.2.6. coordonare transplant.26.3. Spitalul Militar de Urgenţă Timişoara:26.3.1. Clinica de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon.27. Judeţul Tulcea - Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea:27.1. secţia ATI;27.2. coordonare transplant.28. Municipiul Bucureşti28.1. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti:28.1.1. Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic (transplant hepatic şi pancreatic);28.1.2. Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal;28.1.3. Centrul pentru transplant medular;28.1.4. Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie, HLA şi virusologie;28.1.5. secţiile ATI I şi ATI III;28.1.6. coordonare transplant.----------Subpct. 28.1., pct. 28 de la lit. H, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 la normele tehnice a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.28.2. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti:28.2.1. Secţia de chirurgie cardiovasculară;28.2.2. Secţia clinică ATI;28.2.3. coordonare transplant;28.2.4. Clinica de ortopedie-traumatologie - transplant ostendon.----------Subpct. 28.2., pct. 28 de la lit. H, subtitlul IV.3.1., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 la normele tehnice a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.28.3. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti:28.3.1. Secţia ATI;28.3.2. coordonare transplant.28.4. Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov - realizează coordonarea activităţilor de transplant.----------Subpct. 28.4, pct. 28 de la lit. H, subtitlul IV.3.1, titlul IV.3, Cap. IV din anexa 5 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.28.5. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti:28.5.1. Secţia ATI;28.5.2. coordonare transplant.28.6. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti:28.6.1. Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă - bancă şi utilizator piele.28.7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie": 8.28.7.1. Secţia clinică de ortopedie şi traumatologie - utilizator os/tendon.28.8. Spitalul Clinic Colentina:28.8.1. Secţia de ortopedie-traumatologie - bancă şi utilizator os/tendon;28.8.2. Secţia ATI;28.8.3. coordonare transplant.28.9. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti - bancă şi utilizator os/tendon.28.10. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila":28.10.1. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon;28.10.2. Secţia clinică oftalmologie - utilizator cornee;28.10.3. Secţia ATI;28.10.4. coordonare transplant.28.11. Spitalul Clinic Colţea:28.11.1. Compartiment transplant medular - utilizator celule stem hematopoietice.28.12. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu":28.12.1. Secţia de chirurgie cardiovasculară - transplant de cord.28.13. Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti:28.13.1. Secţia clinică chirurgie II - transplant hepatic şi pancreatic;28.13.2. Secţia ATI;28.13.3. coordonare transplant.28.14. Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa Ionescu":28.14.1. Secţia ATI;28.14.2. coordonare transplant.28.15. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti - Laborator HLA.28.16. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias:28.16.1. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie;28.16.2. Secţia ATI;28.16.3. coordonare transplant.28.17. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti:28.17.1. Secţia ATI;28.17.2. coordonare transplant.29. Judeţul Mehedinţi - Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin:29.1. secţia ATI;29.2. coordonare transplant.----------Subpct. 29 de la lit. H, subtitlul IV.3.1, titlul IV.3, Cap. IV din anexa 5 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.30. Judeţul Vâlcea - Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea:30.1. secţia ATI;30.2. coordonare transplant.----------Subpct. 30 de la lit. H, subtitlul IV.3.1, titlul IV.3, Cap. IV din anexa 5 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016. Notă

  ──────────

  NOTĂ:

  *1) Unităţile sanitare implementează subprogramul numai în condiţiile îndeplinirii prevederilor legale referitoare la autorizarea şi acreditarea unităţilor sanitare pentru desfăşurarea activităţilor de transplant.

  ──────────
  IV.3.2. SUBPROGRAMUL DE TRANSPLANT DE CELULE STEMHEMATOPOIETICE PERIFERICE ŞI CENTRALEA. Unitatea de asistenţă tehnică şi management:Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoetice, (denumit în continuare RNDVCSH)B. Activităţi:1. crearea şi gestionarea unei baze de date informatice securizate cu donatorii voluntari de CSH şi pacienţii cu indicaţie de allotransplant de CSH de la donator neînrudit, în care să fie prevăzute date personale, medicale şi de histocompatibilitate;2. recrutarea donatorilor voluntari de CSH, recoltarea probelor de sânge în vederea testării de laborator;3. testarea grupei sanguine şi Rh-ului, bolilor infecţioase transmisibile prin sânge şi testarea histocompatibilităţii donatorilor de CSH neînrudiţi, astfel:3.1. testarea la înscrierea în RNDVCSH: grupa sanguină şi Rh-ului, markeri infecţioşi pentru bolile infecţioase cu transmitere prin sânge (Anticorpi anti-HIV 1/2, Ag HBs, Anticorpi anti-HCV, TPHA - excepţie donatorii de CSH care sunt şi donatori de sânge); Anticorpi anti-CMV (IgG) şi testarea HLA (HLA-A, HLA-B, HLA-C - la rezoluţie joasă şi HLA-DRB1 - la rezoluţie intermediară sau înaltă); ca excepţie, la nivelul centrelor de transfuzie sanguină, pentru persoanele care sunt donatori de sânge şi îşi exprimă dorinţa de a deveni şi donatori de CSH, recoltarea probelor de sânge pentru testările HLA şi CMV se va face odată cu recoltarea probelor de sânge pentru testarea bolilor infecţioase care pot fi transmise prin sânge, la momentul donării de sânge. Pentru donatorii de sânge, rezultatele testării bolilor infecţioase care pot fi transmise prin sânge sunt înregistrate în formularul de consimţământ la înregistrarea în RNDVCSH şi luate în considerare la stabilirea eligibilităţii donatorului de CSH;3.2. testarea HLA extinsă (la rezoluţie înaltă) a donatorilor de CSH înscrişi în RNDVCSH (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLADQB1 şi HLA-DPB1);3.3. testarea de verificare a compatibilităţii donator/pacient: grupa sanguină şi Rh-ului; markeri infecţioşi pentru bolile infecţioase cu transmitere prin sânge (Anticorpi anti-HIV, 1/2 Ag-HBs, Ag-Hbe, Anticorpi anti-HBe, Anticorpi anti-HBs, Anticorpi anti-HBc, Anticorpi anti-HCV, TPHA, Anticorpi anti-HTLV, Anticorpi anti-EBV IgG, Anticorpi anti-EBV IgM, Anticorpi anti-Toxoplasma IgG, Anticorpi anti-Toxoplasma IgM, PCR HIV, PCR HVB, PCR HVC); Anticorpi anti-CMV (IgG şi IgM) şi testarea HLA la rezoluţie înaltă (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1 şi HLA-DPB1);4. coordonarea activităţilor specifice ale Registrului şi unităţilor sanitare desemnate, care constau în:4.1. înscrierea donatorilor de CSH în baza de date a RNDVCSH (informare, consiliere, recoltarea probelor de sânge în vederea testării de laborator, evaluarea eligibilităţii medicale a donatorilor de CSH, introducerea datelor personale şi medicale ale donatorilor de CSH eligibili în baza de date a RNDVCSH, actualizarea datelor personale şi medicale ale donatorilor de CSH);4.2. testarea de laborator (testarea grupei sanguine şi Rh-ului, bolilor infecţioase transmisibile prin sânge şi testarea histocompatibilităţii donatorilor de CSH);4.3. identificarea donatorilor compatibili de CSH pentru pacienţi din România, în baza de date naţională sau cele ale instituţiilor similare din străinătate cu care Registrul este interconectat (căutare şi selectare donatori de CSH neînrudiţi, evaluare compatibilitate donator neînrudit/pacient);4.4. prelevarea probelor de sânge pentru efectuarea testelor de validare a donatorului neînrudit de CSH identificat şi selectat de centrul de transplant al pacientului din România;4.5. evaluarea medicală finală a donatorilor români de CSH identificaţi ca fiind compatibili pentru pacienţii din România;4.6. prelevarea, procesarea şi stocarea celulelor stem hematopoietice de la donatori voluntari de CSH pentru pacienţi din România;4.7. transportul probelor de sânge şi a grefelor de CSH de la donator român;4.8. monitorizarea postdonare a donatorului neînrudit de CSH;4.9. monitorizarea posttransplant a pacientului care a beneficiat de un allotransplant de CSH de la donator neînrudit;4.10. organizarea şi implementarea programelor de formare şi perfecţionare a personalului medical implicat în desfăşurarea activităţilor coordonate de Registru;4.11. suport tehnic pentru asigurarea trasabilităţii, implementarea codificării ISBT 128 şi a standardelor naţionale;5. transportul intern şi internaţional al probelor de sânge de la centrul donatorilor de CSH către laboratoarele de testare a donatorilor neînrudiţi de CSH;6. transportul intern şi internaţional al celulelor stem hematopoietice şi produselor celulare adiţionale, de la centrul de prelevare al donatorului până la centrul de transplant al pacientului cu indicaţie de allotransplant de CSH de la donator neînrudit;7. transportul şi cazarea donatorului neînrudit de CSH compatibil selecţionat;8. activităţi de promovare a donării de CSH.9. testarea HLA la rezoluţie înaltă a donatorilor de CSH, contractată cu laboratoare externe acreditate EFI/FACT, cu asigurarea cost-eficienţei, pentru donatorii de CSH înscrişi în RNDVCSH şi care nu pot fi testaţi în laboratoarele HLA acreditate în România într-o perioadă de maximum un an de la data înscrierii.C. Metodologia privind allotransplantul de CSH de la donator neînrudit:1. în vederea tratării persoanelor cu afecţiuni deosebit de grave, care necesită allotransplant de CSH de la donator neînrudit, tratamentul se face în unităţile sanitare din ţară în care sunt organizate centre de CSH;2. pacientul are dreptul să aleagă centrul de transplant de CSH unde urmează să fie realizat transplantul de CSH;3. fiecare centru de transplant de CSH înscrie în programul de transplant pacienţii care au indicaţie de allotransplant de la donator neînrudit, fără discriminare, în limita capacităţii sale, în urma avizului unei Comisiei de allotransplant de CSH de la donator neînrudit, numită în continuare Comisie, care se organizează la nivelul centrelor universitare medicale din Bucureşti, Timişoara, Tg. Mureş şi Iaşi;4. arondarea judeţelor la centrele universitare medicale prevăzute la punctul 3. este următoarea:4.1. Centrul universitar Bucureşti: Municipiul Bucureşti, Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea;4.2. Centrul universitar Timişoara: Arad, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Olt, Timiş, Vâlcea;4.3. Centrul universitar Târgu Mureş: Covasna, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu Cluj, Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj;4.4. Centrul universitar Iaşi: Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea;5. componenţa Comisiilor prevăzute la punctul 3. se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea RNDVCSH;6. cererea de evaluare a indicaţiei de transplant de CSH de la donator neînrudit, denumită în continuare cerere de evaluare, se transmite de către medicul curant al pacientului direct către Comisia în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa pacientul sau, după caz, către Comisia din Centrul universitar în a cărui rază teritorială se află unitatea sanitară în evidenţa căreia se află pacientul; modelul cererii de evaluare este prevăzut în anexa nr. IV.6 prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din aceasta; cererea de evaluare va fi însoţită de rezultatele analizelor medicale menţionate în cererea de evaluare;7. comisia evaluează starea de sănătate a pacientului şi decide în privinţa indicaţiei de transplant în termen de maximum 7 zile de la data la care a primit cererea de evaluare a indicaţiei de transplant de CSH de la donator neînrudit; pentru nerespectarea acestui termen membrii Comisiei răspund administrativ, civil sau penal, după caz;8. comisia comunică medicului curant care are în tratament şi monitorizare pacientul, decizia sa, conform modelului din anexa nr. IV.7 la prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din aceasta;9. în cazul în care decizia Comisiei este pentru indicaţia de allotransplant de la donator neînrudit, comunicarea deciziei se va face astfel:9.1. comunicarea deciziei către medicul curant al pacientului va fi însoţită de recomandări pentru tratamentul şi monitorizarea medicală a pacientului până la identificarea unui donator compatibil de către RNDVCSH şi stabilirea de către centrul de CSH desemnat a planului de transplant;9.2. comunicarea deciziei către Centrul de Transplant desemnat pentru preluarea pacientului se face conform modelului din anexa nr. IV.8 la prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din aceasta şi va fi însoţită de cererea de evaluare a indicaţiei şi rezultatele analizelor medicale menţionate în cererea de evaluare;10. centrul de transplant de CSH are obligaţia să confirme Comisiei preluarea pacientului şi includerea acestuia în programul de transplant, în termen de 7 zile lucrătoare;11. Centrul de transplant solicită RNDVCSH, iniţierea căutării preliminare de donator neînrudit HLA compatibil, în termen de maxim 2 zile de la preluarea pacientului, conform modelului prevăzut în anexa nr. IV.9 la prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din aceasta;12. medicul curant informează centrul de transplant de CSH desemnat asupra oricăror modificări în starea pacientului şi care pot influenţa decizia terapeutică;13. centrul de transplant de CSH coordonează împreună cu RNDVCSH toate etapele de la iniţierea căutării preliminare de donator compatibil până la monitorizarea posttransplant a pacientului, respectiv căutarea preliminară de donator compatibil, evaluarea şi selectarea din lista de potenţiali donatori a celor pentru care se face testare extinsă, confirmarea finală a compatibilităţii HLA a pacientului cu donatorul neînrudit de CSH, prelevarea de CSH, transportul, planul de transplant, monitorizarea posttransplant, conform procedurilor standard operaţionale în vigoare;14. planul de transplant al pacientului va fi propus de către centrul de transplant de comun acord cu medicul curant al pacientului şi transmis RNDVCSH conform procedurilor standard operaţionale în vigoare;15. planul de transplant propus devine definitiv după confirmarea eligibilităţii donatorului compatibil neînrudit de către centrul de prelevare de CSH stabilit de către RNDVCSH, cu acordul scris al donatorului.D. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici:1.1. RNDVCSH:1.1.1. număr de pacienţi pentru care se caută donator CSH în registrul local: 105;1.1.2. număr de pacienţi pentru care se caută donator CSH în registre internaţionale: 100;1.1.3. număr de solicitări testări extinse pentru donatori străini: 230;1.1.4. număr de probe de sânge pentru testare de validare donatori străini: 91;1.1.5. număr probe sânge pentru testare de validare donatori români: 81.1.6. număr de grefe CSH de la donatori străini: 70;1.1.7. număr de grefe CSH de la donatori români: 5;1.1.8. număr de produse celulare adiţionale de la donator CSH străin: 7;1.1.9. număr de produse celulare adiţionale de la donator CSH român: 3;1.1.10. număr de evenimente/activităţi IEC de promovare a donării CSH, derulate la nivel naţional: 4;1.1.11. număr de cursuri de instruire organizate: 2;1.1.12. număr de donatori CSH înscrişi şi confirmaţi de RNDVCSH: 15.000;1.1.13. număr de donatori CSH testaţi HLA prin metoda secvenţierii de ultimă generaţie (Next Sequency Generations): 10.000;1.2. laboratoare testare:1.2.1. număr donatori CSH testaţi la înscriere pentru grup sanguin AOB şi Rh, CMV şi boli infecţioase care pot fi transmise prin sânge (MTS): 15.800 (din care 11.850 donatori de sânge /3.950 doar donatori de CSH);1.2.2. număr donatori CSH testaţi predonare pentru grup sanguin AOB şi Rh, CMV şi boli infecţioase care pot fi transmise prin sânge (MTS): 8;1.2.3. număr de donatori CSH testaţi înscrişi în RNDVCSH: 9.050;1.2.4. număr de donatori CSH testaţi extins: 220;1.2.5. număr de donatori CSH şi pacienţi testaţi pentru confirmare: 81;1.3. centre ale donatorilor de CSH:1.3.1. număr de donatori CSH recrutaţi şi înscrişi: 15.800;1.3.2. număr de donatori CSH în evidenţă pentru care se solicită probă de sânge pentru testare extinsă/confirmare: 64;1.3.3. număr de donatori CSH selectaţi pentru donare, consiliaţi şi evaluaţi medical: 10;1.3.4. număr de evenimente de promovare a donării CSH: 230;1.4. centre de prelevare:1.4.1. număr de donatori CSH evaluaţi şi pregătiţi predonare: 8;1.4.2. număr de grefe CSH prelevate şi procesate: 5;1.4.3. număr de prelevări şi procesări de produse celulare adiţionale (DLI): 3;1.4.4. număr grefe CSH şi/sau produse celulare adiţionale (DLI) stocate: 13.1.5. centre de transplant de CSH:1.5.1. număr de evaluări compatibilitate donator neînrudit/pacient: 188.2. indicatori de eficienţă:2.1. RNDVCSH:2.1.1. cost mediu estimat/căutare în registrul local: 400 lei;2.1.2. cost mediu estimat/căutare în registre internaţionale: 1.575 lei;2.1.3. cost mediu estimat/testare extinsă donatori străini: 4.100 lei;2.1.4. cost mediu estimat/probă sânge pentru testare de validare donatori străini: 3.375;2.1.5. cost mediu estimat/probă sânge pentru testare de validare donatori români: 300 lei2.1.6. cost mediu estimat/grefă CSH de la donatori străini: 105.000 lei;2.1.7. cost mediu estimat/transport şi cazare donator român de CSH: 2.000 lei;2.1.8. cost mediu estimat/furnizare limfocite de la donator CSH străin: 55.000 lei;2.1.9. cost mediu estimat/transport şi cazare donator român de DLI: 2.000 lei;2.1.10.cost mediu estimat/eveniment/activitate IEC de promovare a donării CSH, derulate la nivel naţional: 35.000 lei;2.1.11. cost mediu estimat/curs de instruire: 5.000 lei;2.1.12. cost mediu estimat/confirmare a calităţii donator CSH înscris în RNDVCSH: 16 lei;2.1.13. cost mediu estimat/testare HLA donator de CSH la înscriere prin metoda secvenţierii de ultimă generaţie (Next Sequency Generations): 240 lei.2.2. laboratoare testare:2.2.1. cost mediu estimat/testare donator de CSH la înscriere pentru grup sanguin AOB şi Rh, CMV şi boli infecţioase care pot fi transmise prin sânge (excepţie donatorii de sânge pentru care se testează doar CMV):150 lei;2.2.2. cost mediu estimat/testare donator de CSH predonare pentru grup sanguin AOB şi Rh, CMV şi boli infecţioase care pot fi transmise prin sânge: 2.000 lei;2.2.3. cost mediu estimat/donator CSH testare la înscriere: 1.650 lei;2.2.4. cost mediu estimat/donator CSH testare extinsă: 6.825 lei;2.2.5. cost mediu estimat/testare de verificare - donator CSH şi pacienţi: 13.650 lei.2.3. centre ale donatorilor de CSH:2.3.1. cost mediu estimat/donator CSH recrutat şi înscris: 75 lei;2.3.2. cost mediu estimat/recoltare probă de sânge pentru testare extinsă/confirmare: 100 lei;2.3.3. cost mediu estimat/consiliere şi evaluare medicală donator CSH selectat pentru donare: 100 lei;2.3.4. cost mediu estimat/eveniment de promovare a donării CSH: 300 lei.2.4. centre de prelevare:2.4.1. cost mediu estimat/donator CSH evaluat şi pregătit predonare: 4.700 lei;2.4.2. cost mediu estimat/grefă CSH prelevată şi procesată: 5.300 lei2.4.3. cost mediu estimat/prelevare şi procesare produse celulare adiţionale (DLI): 5.300 lei;2.4.4. cost mediu estimat/grefă CSH şi/sau produse celulare adiţionale (DLI) crioprezervate şi stocate: 100 lei.2.5. centre de transplant de CSH:2.5.1. cost mediu estimat/evaluare compatibilitate donator - pacient: 300 lei.3. indicatori de rezultat:3.1. numărul persoanelor fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona CSH şi care au vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani, înscrise ca donatori voluntari de CSH în baza de date a RNDVCSH: 32.000 persoane.3.2. procentul donatorilor de CSH din total donatori de sânge: 70%;3.3. procentul donatorilor de CSH validaţi în urma evaluării eligibilităţii medicale şi confirmaţi ca înscrişi în RNDVCSH prin emiterea cardului de donator CSH, din totalul donatorilor care au semnat consimţământ pentru înscrierea în RNDVCSH: 90%;3.4. număr de persoane informate în cadrul evenimentelor/activităţilor IEC de promovare a donării de CSH: 31.600 persoane.3.5. procentul donatorilor de CSH testaţi HLA din total donatori înscrişi în RNDVCSH: 85%3.6. procentul donatorilor de CSH testaţi HLA extins (minim HLA-A, HLA-B, HLA-C şi HLA-DRB1) din totalul donatorilor de CSH testaţi HLA la înscrierea în RNDVCSH: 20%;3.7. procentul pacienţilor care au indicaţie de transplant de CSH de la donator neînrudit pentru care s-a identificat donator compatibil de CSH: 70%;3.8. procentul pacienţilor transplantaţi din total pacienţi pentru care s-au identificat donatori neînrudiţi de CSH compatibili: 90%;3.9. număr de donatori de CSH din RNDVCSH: 5;3.10. număr de donatori de produse celulare adiţionale (DLI) din RNDVCSH: 3;3.11. număr de donatori de CSH monitorizaţi postdonare: 11;3.12. număr de transplanturi de la donator de CSH neînrudit: 75;3.13. număr de infuzii de limfocite de la donator de CSH neînrudit (DLI): 9;3.14. număr de pacienţi monitorizaţi posttransplant de la donator de CSH neînrudit: 120.E. Natura cheltuielilor eligibile:1. cheltuieli de deplasare, cazare şi diurnă pentru personalul propriu în vederea organizării acţiunilor de coordonare, precum şi pentru organizarea instruirilor periodice ale personalului medical din unităţile sanitare desemnate să organizeze activităţi coordonate de Registru;2. cheltuieli cu recoltarea şi transportul intern şi internaţional al probelor de sânge, al grefelor de CSH şi produselor celulare adiţionale (limfocite);3. cheltuieli legate de căutarea de donatori compatibili în registrul naţional şi în registre internaţionale (poştă, telecomunicaţii, internet);4. cheltuieli de personal şi/sau prestări de servicii potrivit prevederilor art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:4.1. coordonarea activităţilor specifice ale Registrului şi unităţilor sanitare desemnate;4.2. activitatea de recrutare a donatorilor de CSH;4.3. activitatea de testare a donatorilor de CSH;4.4. activitatea de evaluare a compatibilităţii donator neînrudit/pacient.5. reactivi, materiale sanitare de laborator, consumabile (etichete, toner, cilindru, riboane, hârtie print, dosare şi bibliorafturi), piese de schimb şi echipamente frigorifice de mică valoare necesare pentru activităţile de recrutare şi testare a donatorilor de CSH, pentru prelevarea de CSH şi pentru stabilirea compatibilităţii donator neînrudit/pacient;6. cheltuieli aferente serviciilor de transport şi hoteliere acordate donatorului voluntar pe perioada pregătirii pentru donare, donare şi postdonare;7. cheltuieli de întreţinere şi exploatare pentru echipamentele medicale, echipamentele IT şi mijloacele de comunicare;8. campanii de promovare a donării de CSH (materiale de comunicare, informare, educare, materiale promoţionale, dotări pentru punctele fixe şi mobile de promovare a donării de CSH, cheltuieli de deplasare şi cazare);9. cheltuieli cu servicii de comunicare şi corespondenţă cu donatorii de CSH înscrişi în RNDVCSH (telefon/fax, internet, poştă);10. cheltuieli cu procurarea, tipărirea şi multiplicarea imprimatelor specifice pentru donatorii de CSH (materiale informative, formulare tipizate la înscrierea şi validarea înscrierii în RNDVCSH, scrisori şi carduri de confirmare a înscrierii).11. cheltuieli cu serviciile de testare HLA prin metoda secvenţierii de ultimă generaţie (NEXT SEQUENCY GENERATIONS) de către laboratoare de testare acreditate la nivel internaţional, a donatorilor de CSH la momentul înscrierii.F. Unităţi care implementează subprogramul:1. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de CSH (creare şi gestionare bază de date donatori interconectată căutare şi identificare donatori compatibili pentru pacienţii cu indicaţie de transplant de CSH de la donator neînrudit) - pentru activităţile 1., 4., 5., 6., 7., 8. şi 9.).2. Institutul Clinic Fundeni (centru al donatorilor de CSH, laborator de testare, centru de prelevare CSH, centru de transplant CSH) - pentru activităţile 2., 3., 4. şi 8.);3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş (centru de prelevare CSH, centru de transplant CSH) - pentru activităţile 4. şi 8.;4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara (centru de prelevare CSH, centru de transplant CSH) - pentru activităţile 4. şi 8.;5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brânzei" Timişoara - Centrul regional de imunologie de transplant (laborator de testare) - pentru activităţile 3., 4. şi 8.);6. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Laboratorul clinic de analize medicale şi imunologie (laborator de testare) - pentru activităţile 3., 4. şi 8.);7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi - Laboratorul de imunologie şi genetică (laborator de testare) - pentru activităţile 3., 4. şi 8.;8. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş (Laborator testare - compartiment imunologie de transplant, HLA) - pentru activităţile 3., 4. şi 8.;9. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (centru al donatorilor de CSH) - pentru activităţile 2., 4. şi 8.);10. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (centru al donatorilor de CSH) - pentru activităţile 2., 4. şi 8.);11. Institutul Regional de Oncologie Iaşi (centru al donatorilor de CSH) - pentru activităţile 2., 4. şi 8.);12. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti (laboratoare de testare) şi următoarele centre de transfuzie sanguină aflate în subordinea sa (centre al donatorilor de CSH) - pentru activităţile 2., 3., 4. şi 8.:12.1. Centrul de Transfuzie Sanguină Arad;12.2. Centrul de Transfuzie Sanguină Bacău;12.3. Centrul de Transfuzie Sanguină Braşov;12.4. Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila;12.5. Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti;12.6. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj;12.7. Centrul de Transfuzie Sanguină Covasna;12.8. Centrul de Transfuzie Sanguină Craiova;12.9. Centrul de Transfuzie Sanguină Galaţi;12.10. Centrul de Transfuzie Sanguină Olt;12.11. Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea;12.12. Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti;12.13. Centrul de Transfuzie Sanguină Slobozia;12.14. Centrul de Transfuzie Sanguină Târgu Mureş;12.15. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara;12.16. Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare;12.17. Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea.IV.3.3. SUBPROGRAMUL DE FERTILIZARE ÎN VITRO ŞIEMBRIOTRANSFERA. Unitatea de asistenţă tehnică şi management:Agenţia Naţională de Transplant----------Lit. A de la subtitlul IV.3.3., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.A1 Obiectiv:Creşterea numărului de proceduri de fertilizare in vitro cu 10% faţă de anul precedent şi a naşterilor prin acest procedeu.----------Lit. A1 de la subtitlul IV.3.3., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 931 din 5 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.B. Activităţi:1. prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz;2. procesarea spermei;3. inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană;4. cultivarea embrionilor 72 de ore;5. transferul embrionar;6. monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:6.1. efectuarea testului seric beta HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;6.2. consult ginecologic şi ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3., dacă testul beta HCG este negativ;6.3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3., dacă testul beta HCG este pozitiv.C. Beneficiarii subprogramului: cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical.Criteriile de eligibilitate pentru includerea în subprogram sunt următoarele:1. cupluri infertile care au indicaţie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din aceasta;2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);4. vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.D. Procedura de includere în subprogram a beneficiarilor eligibili:1. cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unităţile sanitare care implementează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente:1.1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:1.1.1. datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii acestuia şi unitatea emitentă;1.1.2. adresa de domiciliu;1.1.3. numărul de telefon mobil;1.1.4. adresa de corespondenţă;1.2. copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;1.3. adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;1.4. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii - document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;1.5. documente medicale din care să rezulte setul minim de investigaţii efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicaţiei terapeutice şi riscurilor medicale al cuplului solicitant conform anexei nr. IV.11 la prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din aceasta;1.6. un document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexă, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;1.7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanţii au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET şi că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanţată din bugetul Ministerului Sănătăţii; în declaraţie se consemnează în mod obligatoriu aserţiunea "Sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din declaraţie sunt corecte şi complete."1.8. opis al documentelor dosarului;2. registratorul medical verifică existenţa tuturor documentelor în dosar conform opisului, confruntă copiile actelor de identitate cu documentele originale şi atestă prin semnătură conformitatea;3. dosarul complet care cuprinde toate documentele prevăzute la punctul 1 se înregistrează în ordine cronologică într-un registru de evidenţă al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, întocmit, completat, păstrat şi arhivat de către unitatea sanitară; numărul de înregistrare atribuit de unitatea sanitară pentru dosarul depus se comunică în scris solicitanţilor;4. dosarele depuse în decurs de o lună sunt evaluate de către o comisie a unităţii sanitare care se întruneşte în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă. Componenţa comisiei este stabilită prin decizia reprezentantului legal al unităţii sanitare şi va avea cel puţin trei membri dintre care un medic de specialitate obstetrică-ginecologie cu competenţă sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilităţii cuplului şi reproducerii umane asistate medical şi un embriolog cu atestare europeană în domeniu. Rezultatul evaluării dosarelor se consemnează într-un proces-verbal care, după semnarea de toţi membrii prezenţi ai comisiei, se înregistrează şi se păstrează la sediul unităţii sanitare.5. comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute pentru includerea în subprogram, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor şi în limita fondurilor disponibile pentru această destinaţie. În situaţia în care solicitările de includere în subprogramul FIV/ET depăşesc fondurile aprobate, comisia va întocmi o listă de aşteptare care se înregistrează şi se păstrează la sediul unităţii sanitare. Lista se actualizează periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor încadrabile într-una din următoarele situaţii: a) cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET; b) nu a fost iniţiat protocolul de stimulare ovariană în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului în subprogram la unitatea sanitară; c) cuplul a renunţat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea în scris a unităţii sanitare;6. rezultatul evaluării dosarului se comunică în scris la adresa de corespondenţă consemnată în cuprinsul cererii prevăzute la punctul 1, după cum urmează: a) dosar aprobat cu menţionarea datei programării pentru iniţierea procedurii de FIV/ET; b) dosar aprobat şi înscris în lista de aşteptare cu specificarea numărului de ordine; în situaţia în care fondurile alocate permit iniţierea procedurii de FIV/ET, unitatea sanitară înştiinţează cuplul solicitant asupra datei programării; c) dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.Comunicarea rezultatului evaluării dosarului se realizează în forma unei decizii semnată de membrii comisiei şi contrasemnată de reprezentantul legal al unităţii sanitare ori de către împuternicitul acestuia. Decizia se înregistrează în registrul de evidenţă al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului se datează şi se aplică ştampila unităţii sanitare. Copia deciziei şi confirmarea transmiterii acesteia se păstrează şi se arhivează la unitatea sanitară.7. în situaţia în care protocolul de stimulare ovariană prealabil procedurii de FIV/ET nu este iniţiat în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei la unitatea sanitară, decizia îşi pierde valabilitatea.E. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici: număr de cupluri infertile beneficiare de proceduri FIV/ET: 850 cupluri;----------Pct. 1, lit. E, subtitlul IV.3.3., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2. indicatori de eficienţă: cost mediu/cuplu beneficiar de procedura FIV/ET în condiţiile efectuării şi raportării tuturor activităţilor prevăzute la titlul B punctele 1.- 6.: 6.188 lei*1);3. indicatori de rezultat: rata de succes a procedurilor de FIV/ET efectuate în cadrul subprogramului de minimum 30% sarcini confirmate prin activitatea de la titlul B punctul 6*2). Notă

  ──────────

  Notă:

  *1) contravaloarea costului procedurii FIV/ET în cadrul subprogramului se finanţează la un tarif de 6.188 lei/procedură FIV/ET numai în condiţiile efectuării tuturor activităţilor prevăzute la titlul B punctele 1. - 6, raportate pe baza de borderou ce cuprinde datele de identificare ale cuplurilor beneficiare de FIV/ET, cu precizarea activităţilor efectuate, data efectuării acestora şi a rezultatelor tratamentelor, confirmate prin rapoarte medicale.

  Contravaloarea altor servicii medicale decât cele prevăzute la titlul B punctele 1. - 6. efectuate la recomandarea specialiştilor în scopul evaluării suplimentare, îmbunătăţirii ratei de succes sau prevenirii unor complicaţii se suportă de către beneficiari la tarifele stabilite de unitatea sanitară şi afişate la loc vizibil, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat. Aceste activităţi se realizează numai în condiţiile în care cuplul a fost informat că nu există baza legală pentru rambursarea acestor servicii din bugetului subprogramului şi îşi asumă, în scris, plata contravalorii acestora.

  Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate programului, cuprinde, fără a se limita la acestea: a) investigaţii paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitară conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecţiuni ce pot afecta evoluţia tratamentului sau sarcinii); b) monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană; c) anestezia generală la prelevarea ovocitelor; d) ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor); e) P-ICSI; f) cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist; g) diagnostic genetic al embrionilor; h) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;, i) recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor.

  *2) Neîndeplinirea indicatorului de rezultat atrage excluderea unităţii sanitare din subprogramul FIV/ET, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor perioadei evaluate. Pentru o perioadă de 2 ani unitatea sanitară nu va putea desfăşura activităţi în cadrul acestui subprogram.

  ──────────
  F. Criterii pentru includerea unităţilor sanitare în subprogram:1. deţin acreditare valabilă pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro) emisă în condiţiile legii;2. deţin dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru unitatea sanitară, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă la data includerii în subprogramul FIV/ET, cu obligaţia de a o reînnoi pe toată perioada derulării subprogramului;3. deţin dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuată conform prevederilor legale în vigoare;4. deţin documente doveditoare prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia în cadrul unităţii sanitare;5. personalul medical din cadrul unităţii sanitare deţine documente, valabile la data includerii în subprogramul FIV/ET, care certifică exercitarea profesiei conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează*1):5.1. certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru medici;5.2. certificat de competenţă sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilităţii cuplului şi reproducerii umane asistate medical pentru medicii de specialitate obstetrică-ginecologie;5.3. certificat de competenţă în domeniul embriologiei umane emis de o autoritate europeană5.4. autorizaţia de liberă practică pentru personalul mediu sanitar;5.5. certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru personalul mediu sanitar valabile la data includerii în subprogramul FIV/ET;6. deţin autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate emisă, în condiţiile legii, de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;7. fac dovada realizării anuale a minimum 100 de proceduri FIV/ET, în ultimii doi ani calendaristici, demonstrată prin raportarea către Agenţia Naţională de Transplant. Notă

  ──────────

  Notă: *1) în situaţia în care unitatea sanitară care derulează subprogramul FIV/ET efectuează modificări în structura personalului medical implicat în derularea acestuia, are obligaţia de a notifica Ministerul Sănătăţii cu privire la modificările survenite, în termen de maximum 5 zile de la efectuarea acestora şi de a transmite documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor prevăzute la punctele 4. şi 5.

  ──────────
  G. Procedura de selectare a unităţilor sanitare în vederea includerii în subprogramul FIV/ET:1. selectarea unităţilor sanitare pentru includerea în subprogramul FIV/ET se realizează la cererea acestora, în baza unui dosar care cuprinde documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute titlul F;2. cererile pentru includere în subprogram se depun la registratura Ministerului Sănătăţii în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentelor norme.3. solicitările unităţilor sanitare pentru includere în subprogram vor fi analizate de o comisie a cărei componenţă nominală va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii; din componenţa comisiei vor face parte 3 membri după cum urmează: a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii; b) un reprezentant al Agenţiei naţionale de transplant; c) 2 reprezentanţi ai Comisiei de specialitate obstetrică - ginecologie;4. evaluarea dosarelor depuse în vederea includerii în subprogram se realizează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii mai;5. concluziile comisiei se consemnează într-un proces-verbal care se înregistrează şi se arhivează la Agenţia naţională de programe de sănătate; ele vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor de către ANPS;6. în baza procesului-verbal prevăzut la punctul 5 Agenţia naţională pentru programe de sănătate întocmeşte lista unităţilor sanitare care implementează subprogramul FIV/ET care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii;7. includerea de noi unităţi sanitare în lista celor care implementează subprogramul se realizează în anul 2016, prin parcurgerea aceleaşi proceduri începând cu data de 1 ianuarie.H. Asigurarea transparenţei în derularea subprogramului:Unităţile sanitare incluse în lista unităţilor care implementează programul au următoarele obligaţii:1. afişarea la sediul în care se realizează procedurile de fertilizare in vitro şi embriotransfer, precum şi pe pagina web proprie, a următoarelor informaţii:1.1. lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii FIV/ET1.2. bugetul alocat1.3. tarifele practicate2. afişarea la sediul în care se realizează procedurile de fertilizare in vitro şi embriotransfer, precum şi pe pagina web proprie, până cel târziu la data de 10 a lunii în curs pentru perioada anterioară, a următoarelor date statistice înregistrate în luna precedentă şi cumulat de la începutul anului în cadrul subprogramului:2.1. numărul dosarelor depuse;2.2. numărul dosarelor aprobate;2.3. numărul dosarelor incluse în lista de aşteptare;2.4. numărul dosarelor neaprobate;2.5. numărul de proceduri FIV/ET efectuate;2.6. numărul de cazuri monitorizate până la 6 săptămâni după transferul embrionar.I. Unităţi care implementează subprogramul:1. Clinica Promed System - S.R.L. (Spitalul Wellborn) Târgovişte;2. S.C. Life Line - Medical Center - S.R.L. Bucureşti;3. S.C. MEDLIFE - S.A. Bucureşti;4. Clinica Medicală «Gynera» - S.R.L. Bucureşti;5. S.C. BIOGENESIS IVF - S.R.L. Bucureşti;6. S.C. Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu;7. Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti;8. S.C. BABE - S.R.L. Sângeorgiu de Mureş;9. S.C. «Gynatal» - S.R.L. Timişoara;10. S.C. NEWLIFE-BM - S.R.L. Iaşi.11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Centrul de asistenţă a reproducerii şi diagnostic prenatal;----------Pct. 11, lit. I de la subtitlul IV.3.3., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.12. S.C. Fertigyn - S.R.L. Iaşi;----------Pct. 12, lit. I de la subtitlul IV.3.3., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.13. S.C. HIT-MED - S.R.L. Craiova.----------Pct. 13, lit. I de la subtitlul IV.3.3., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.----------Lit. I de la subtitlul IV.3.3., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015.IV.4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINEA. Obiectiv:Îmbunătăţirea depistării afecţiunilor endocrine cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei n scopul reducerii morbidităţii prin guşă endemică din cauza carenţei de iod şi a complicaţiilor sale.B. Unitatea de asistenţă tehnică şi management a programului: structura din cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie "C.I. Parhon" BucureştiC. Activităţi:Diagnosticarea afecţiunilor endocrine şi a complicaţiilor acestora determinate de carenţa de iod prin examinări imunologice şi anatomopatologice, după cum urmează:1. disfuncţii tiroidiene: calcitonina, TRab;2. cancer tiroidian: calcitonina, tiroglobulina, anticorpi antitiroglobulină, examen citodiagnostic - biopsia tiroidiană prin puncţie-aspiraţie cu ac fin.D. Beneficiarii programului:1. bolnavi cu manifestări clinice de disfuncţie tiroidiană (guşă endemică, hiperfuncţie sau hipofuncţie tiroidiană) confirmate prin dozări hormonale;2. bolnavi cu cancer tiroidian.E. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici:1.1. număr bolnavi cu disfuncţie tiroidiană investigaţi prin metode imunologice: 6.000 bolnavi;1.2. număr bolnavi cu cancer tiroidian investigaţi prin metode imunologice şi/sau anatomopatologice: 1.500 bolnavi;2. indicatori de eficienţă:2.1. cost mediu estimat/bolnav cu disfuncţie tiroidiană investigat prin metode imunologice: 160 lei, în condiţiile efectuării tuturor testelor prevăzute la titlul C punctul 1;2.2. cost mediu estimat/bolnav diagnosticat cu cancer tiroidian investigat prin metode imunologice şi/sau anatomopatologice: 430 lei, în condiţiile efectuării tuturor testelor prevăzute la titlul C pct. 2.3. indicatori de rezultat:3.1. creşterea ponderii bolnavilor nou-diagnosticaţi cu cancer tiroidian cu 5% faţă de anul precedent.----------Lit. E de la subtitlul IV.4., titlul IV.3., Cap. IV din anexa 5 a fost modificată de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.F. Natura cheltuielilor eligibile:1. reactivi specifici, precum şi reactivi pentru calibrare şi control necesari determinării calcitoninei, tiroglobulinei, evidenţierii anticorpilor antitiroglobină, TRAb;----------Pct. 1 de la lit. F, titlul IV.4., Cap. IV din anexa 5 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.2. materiale sanitare: seringi cu ac fin pentru puncţie aspirativă tiroidiană, lame;3. soluţii fixatoare şi coloranţi specifici pentru examen citodiagnostic4. eprubete specifice, vârfuri de pipete, microtuburi pentru stocare, cupe de reacţie----------Pct. 4 de la lit. F, titlul IV.4., Cap. IV din anexa 5 a fost introdus de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.G. Criterii de selecţie pentru includerea unităţilor de specialitate lista unităţilor sanitare care implementează programul:1. expertiză în domeniul endocrinologiei;2. dotare şi expertiză pentru efectuarea dozărilor hormonale;3. dotare şi expertiză pentru efectuarea dozărilor markerilor imuni;4. dotare şi expertiză pentru efectuarea examen citodiagnostic - puncţie aspirativă tiroidiană;5. dotare şi expertiză în asigurarea tratamentului chirurgical;6. aviz favorabil al comisiei de specialitate endocrinologie.H. Unităţi de specialitate care implementează:1. Institutul Naţional de Endocrinologie "C.I. Parhon", Bucureşti;2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;3. Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă Elias;4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;5. Abrogat;----------Pct. 5 de la lit. H, titlul IV.4., Cap. IV din anexa 5 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi;8. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;10. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara.IV.5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT DIETETICPENTRU BOLI RAREA. Obiectiv:Tratamentul dietetic al bolnavilor adulţi cu fenilcetonurieB. Asistenţa tehnică şi management:Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate din Ministerul SănătăţiiC. Activităţi:Asigurarea produselor dietetice necesare bolnavilor (adulţi) cu fenilcetonurieD. Criterii de eligibilitate: bolnavi adulţi cu diagnostic cert de fenilcetonurieE. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici: număr bolnavi adult cu fenilcetonurie: 20;2. indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/bolnav adult cu fenilcetonurie/an: 36.000 lei.3. indicatori de rezultat: ponderea bolnavilor adulţi cu fenilcetonurie beneficiari ai tratamentului dietetic: 90%----------Pct. 3 de la lit. E, titlul IV.5., Cap. IV din anexa 5 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.F. Natura cheltuielilor eligibile:Suplimente proteice şi alimente de bază cu conţinut proteic scăzut pentru bolnavii cu fenilcetonurie, la următorul necesar minim calculat:1. Milupa PKU 3, 500 grame, 4 cutii/lună/beneficiar;2. făină LP, 500 grame, 8 cutii/lună/beneficiar;3. orez LP, 500 grame, 2 cutii/lună/beneficiar;4. paste LP, 500 grame, 4 cutii/lună/beneficiar;5. cereale LP, 375 grame, 2 cutii/lună/beneficiar;6. Lp drink, 400 ml, 4 cutii/lună/beneficiar;7. înlocuitor ou 500 grame, 1 cutie/lună/beneficiar.G. Unităţi de specialitate care implementează:Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - secţia clinică de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.IV.6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MANAGEMENTAL REGISTRELOR NAŢIONALEA. Obiectiv:Dezvoltarea, implementarea şi managementul Registrelor naţionale ale bolnavilor croniciB. Unitatea naţională de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de Sănătate PublicăC. Activităţi:1. restructurarea şi reorganizarea activităţilor de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor cronici*);2. desfăşurarea activităţii de înregistrare a datelor bolnavilor cronici. Notă

  ──────────

  Notă: *) Până la restructurarea şi reorganizarea activităţilor de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor cronici, activităţile privind înregistrarea datelor pentru:

  1. bolnavii de cancer se realizează potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 2027/2007 privind activitatea de înregistrarea pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer şi înfiinţarea registrelor regionale de cancer;

  2. bolnavii cu diabet zaharat se realizează potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1014/2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de diabet zaharat, cu modificările şi completările ulterioare.

  3. bolnavii cu dizabilităţilor de ambulaţie (copii şi adulţi) se realizează pe baza fişelor de evaluare a acestora.

  ──────────
  D. Indicatori de evaluare1. indicatori fizici:1.1. număr registre regionale de cancer: 8;1.2. număr de fişe ONC colectate şi înregistrate în baza de date: 5.000;1.3. număr registre naţionale de diabet zaharat: 1;1.4. număr de înregistrări bolnavi cu diabet zaharat: 450.000.2. indicatori de eficienţă:2.1. cost mediu estimat/registru de cancer la nivel naţional: 120.000 lei;2.2. cost mediu estimat/registru de diabet zaharat: 20.000 lei.3. indicatori de rezultat:3.1. constituirea bazelor de date a bolnavilor cu boli cronice;3.2. elaborarea unui raport anual al registrelor de boli cronice naţionale sau regionale, după caz.E. Natura cheltuielilor eligibile:1. furnituri de birou: papetărie, consumabile de tip: cartuşe, toner xerox, toner imprimante, hârtie, dosare;2. materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional: servicii de editare, multiplicare, tipărire şi diseminare de materiale, sinteze, rapoarte, buletine informative;3. alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare;4. achiziţionarea de piese de schimb;5. echipamente şi dotări cu mică valoare de tehnică informatică: unităţi centrale, monitoare, imprimante, memorie RAM, scanere;6. achiziţionare de cărţi, publicaţii şi materiale documentare;7. pregătire profesională şi formare personal: organizare de instruiri metodologice şi cursuri de scurtă durată;8. cheltuieli de deplasare: transport, servicii de cazare şi diurnă;9. cheltuieli de personal şi/sau pentru încheierea contractelor de prestări servicii conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.F. Unităţi de specialitate care implementează:1. Registrele regionale de cancer:Instituţiile în structura cărora sunt înfiinţate şi funcţionează centrele de implementare a registrelor regionale de cancer, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 2027/2007 privind activitatea de înregistrarea pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer şi înfiinţarea registrelor regionale de cancer;2. Registrul naţional de diabet zaharat:2.1. Institutul Naţional de Sănătate Publică;2.2. medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor care derulează Programul naţional de diabet.  +  Anexa IV.1la anexa 5 la normele tehniceAtribuţii specifice unităţilor de asistenţă tehnică şi management în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening1. Atribuţiile specifice Unităţii de asistenţă tehnică şi management organizată la nivel naţional, în structura Institutului Naţional de Sănătate Publică, denumită în continuare UATM - INSP:1.1. coordonează tehnic implementarea activităţilor subprogramului în regiuni şi coordonează activitatea unităţilor de asistenţa tehnică şi management la nivel regional;1.2. asigură şi coordonează asistenţa tehnică necesară pentru dezvoltarea capacităţii unităţilor regionale de management pe componentele de sănătate publică ale subprogramului: monitorizarea aplicării standardelor de calitate a serviciilor furnizate în cadrul subprogramului, colectarea, centralizarea şi raportarea datelor, monitorizarea şi evaluarea subprogramului;1.3. diseminează protocoalele de asigurare a calităţii subprogramului, ghidurile, standardele sau procedurile specifice derulării acestuia, elaborează planurile de asigurare a calităţii şi controlează implementarea lor în colaborare cu UATM - R;1.4. planifică, organizează şi coordonează formarea personalului implicat în realizarea activităţilor prevăzute în cadrul subprogramului, în colaborare cu UATM - R şi cu Comisia;1.5. monitorizează realizarea indicatorilor specifici subprogramului, pe baza indicatorilor specifici raportaţi de UATM - R;1.6. coordonează tehnic constituirea şi întreţinerea registrelor naţionale aferente subprogramului, pe baza datelor raportate de UATM - R, şi supervizează raportarea datelor către registrele regionale de cancer, conform prevederilor actelor normative în vigoare;1.7. planifică şi coordonează, în colaborare cu UATM - R şi Comisia, activităţile de informare-educare-comunicare;1.8. analizează periodic raportările primite de la UATM - R, evaluează performanţa unităţilor sanitare cu paturi implicate în derularea subprogramului, pe baza raportărilor sau prin deplasarea pentru vizite de monitorizare/evaluare;1.9. realizează trimestrial şi anual, cumulat de la începutul anului, centralizarea indicatorilor specifici subprogramului, transmişi de UATM - R în primele 20 zile de la încheierea perioadei de raportare, precum şi elaborarea rapoartelor, sintezelor, recomandărilor privind desfăşurarea şi îmbunătăţirea activităţilor subprogramului pe baza raportărilor UATM - R; situaţia centralizată a indicatorilor, precum şi rapoartele elaborate sunt înaintate Ministerului Sănătăţii şi Comisiei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea perioadei de raportare;1.10. contribuie la elaborarea planurilor regionale de informare-educare- comunicare pentru populaţia eligibilă pentru testarea Babeş-Papanicolaou;1.11. coordonează şi participă la elaborarea strategiei naţionale de prevenire a cancerului de col uterin;1.12. participă la valorificarea datelor rezultate din program;1.13. asigură comunicarea către populaţie şi către autorităţile de sănătate şi alte autorităţi interesate a progresului subprogramului;1.14. elaborează formatul rapoartelor regionale şi raportul naţional al subprogramului;1.15. selectează personalul UATM - INSP şi îi propune directorului general al Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti contractarea acestuia în condiţiile legii;1.16. validează activitatea privind testările Babeş-Papanicolaou realizate de către unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.2. Atribuţiile specifice Unităţilor de asistenţă tehnică şi management organizate la nivel regional, denumite în continuare UATM - R:2.1. organizează şi realizează activitatea de identificare şi selectare a furnizorilor de servicii medicale în vederea derulării subprogramului;2.2. validează dosarele de candidatură depuse de furnizorii de servicii medicale, pe baza procedurilor de selectare a furnizorilor de servicii medicale, care îndeplinesc condiţiile privind derularea subprogramului şi informarea, în scris, a furnizorilor de servicii medicale asupra validării sau nevalidării candidaturii;2.3. întocmesc şi actualizează lista evidenţei furnizorilor de servicii validaţi pentru derularea subprogramului în regiunea teritorială arondată şi transmit această listă direcţiilor de sănătate publică şi la UATM - INSP;2.4. instruiesc personalul implicat în realizarea activităţilor specifice prevăzute în cadrul subprogramului;2.5. organizează, în colaborare cu direcţiile de sănătate publică, instruirea medicilor de familie în vederea planificării şi organizării invitării femeilor eligibile din regiunea teritorială arondată în scopul participării la program;2.6. colaborează cu direcţiile de sănătate publică în vederea monitorizării activităţilor derulate în baza contractelor încheiate de direcţiile de sănătate publică în cadrul subprogramului, precum şi colaborarea cu autorităţile şi instituţiile locale guvernamentale sau neguvernamentale ce pot contribui la promovarea şi implementarea subprogramului;2.7. monitorizează implementarea activităţilor specifice subprogramului;2.8. analizează trimestrial şi anual indicatorii specifici subprogramului raportaţi de furnizorii de servicii medicale incluşi în program;2.9. diseminează protocoalele specifice derulării subprogramului;2.10. realizează controlul de calitate în domeniile: înregistrării datelor; sistemului informatic; raportării indicatorilor specifici subprogramului; analizelor statistice;2.11. planifică, organizează şi coordonează formarea personalului medical implicat în realizarea activităţilor prevăzute în cadrul subprogramului;2.12. contribuie la dezvoltarea sistemului informaţional unitar, ca parte integrantă a subprogramului, şi asigură menţinerea şi funcţionarea acestuia în regiunea teritorială arondată conform standardelor subprogramului - formulare-tip, circuite de raportare, interconectarea cu alte baze de date, inclusiv cu registrele populaţionale de cancer -, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare specifice utilizării datelor cu caracter personal, şi coordonează activitatea de colectare/raportare a datelor;2.13. asigură constituirea şi întreţinerea registrelor regionale privind: screeningul prin metoda testării Babeş-Papanicolaou în regiunea teritorială arondată şi frotiurile anormale depistate pentru populaţia din regiunea teritorială arondată;2.14. menţine şi actualizează periodic baza de date cu femeile eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou din regiunea teritorială arondată;2.15. planifică şi organizează activităţile de informare-educare-comunicare (IEC) la nivelul regiunii teritoriale arondate;2.16. planifică şi coordonează activităţile de invitare/reinvitare a populaţiei feminine eligibile în vederea participării la testarea Babeş-Papanicolaou în regiunea teritorială arondată;2.17. analizează periodic raportările primite de la furnizorii de servicii medicale, evaluează performanţa acestora în derularea subprogramului pe baza raportărilor sau prin deplasarea pentru vizite de monitorizare/evaluare/control şi propune UATM - INSP/Comisiei măsurile care se impun;2.18. centralizează trimestrial, cumulat de la începutul anului, şi anual, la nivel regional, indicatorii specifici subprogramului, raportaţi în primele 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de raportare de către furnizorii de servicii medicale incluşi în program şi îi înaintează UATM - INSP în primele 20 zile de la încheierea perioadei de raportare;2.19. generează rapoarte, sinteze, recomandări privind desfăşurarea şi îmbunătăţirea activităţilor subprogramului, pe care le înaintează UATM - INSP în primele 20 zile de la încheierea perioadei de raportare;2.20. estimează necesarul de resurse umane şi financiare pentru implementarea subprogramului la nivel regional şi formulează propuneri privind repartiţia acestora pe judeţele din regiunea teritorială arondată, precum şi pe furnizorii de servicii medicale pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii şi Comisiei naţionale pentru prevenirea cancerului de col uterin;2.21. realizează controlul extern de calitate al laboratoarelor de analize medicale din structura reţelelor pentru care asigură asistenţa tehnică şi managementul subprogramului, conform procedurii următoare:2.21.1. controlul de calitate se realizează de către specialiştii laboratorului de analize medicale din structura unităţii sanitare în cadrul căreia este organizată şi funcţionează UATM-R şi va viza atât lame cu rezultate normale, cât şi lame cu atipii;2.21.2. pentru laboratoarele de analize medicale din structura unităţilor sanitare în cadrul cărora sunt organizate şi funcţionează UATM - R controlul de calitate se realizează încrucişat de către laboratorul de analize medicale din cadrul altei unităţi sanitare în cadrul cărei funcţionează altă UATM - R, desemnată de către Comisie;2.21.3. cheltuiala pentru efectuarea controlului de calitate a laboratorului de analize medicale se va suporta din cheltuielile de management ale reţelei de screening în care este inclus laboratorul vizat.2.21.4. laboratoarele de analize medicale din structura unităţii sanitare în cadrul căreia este organizată şi funcţionează UATM-R au următoarele responsabilităţi:2.21.4.1. realizează coordonarea tehnică a laboratoarelor de analize medicale în domeniul citologiei cervicale incluse în reţelele de screening;2.21.4.2. organizează programe de formare profesională în domeniul citologiei;2.21.4.3. raportează UATM - R rezultatele controlului extern de calitate realizat în condiţiile prezentelor norme metodologice, precum şi indicatorii specifici prevăzuţi în protocoalele de asigurare a calităţii;2.21.4.4. asigură participarea personalului propriu la programe de formare profesională continuă;2.21.4.5. asigură controlul extern de calitate la nivel regional pentru laboratoarele de analize medicale în domeniul citologiei cervicale incluse în reţelele de screening care derulează subprogramul prin recitirea a minimum 10% din lamele interpretate de acestea în baza contractelor încheiate cu unităţile sanitare care au organizat reţeaua de screening.  +  Anexa IV.2la anexa 5 la normele tehnice1. Atribuţiile Comisiei naţionale pentru prevenirea cancerului de col uterin în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screeningComisia naţională pentru prevenirea cancerului de col uterin asigură coordonarea metodologică a activităţilor specifice în cadrul subprogramului prin realizarea următoarelor activităţi:1. asigură abordarea integrată şi interdisciplinară a activităţilor subprogramului şi supraveghează implementarea acestora la nivel naţional;2. elaborează planurile de acţiune anuale pentru derularea subprogramului;3. revizuieşte şi actualizează următoarele protocoale specifice:3.1. protocol de prelevare şi fixare a frotiului cervical;3.2. protocol privind realizarea controlului de calitate al prelevării şi fixării frotiurilor cervicale;3.3. protocol de colorare Babeş-Papanicolaou a frotiului cervical;3.4. protocol de diagnostic şi follow-up citologic;3.5. protocol privind realizarea controlului de calitate al colorării, citirii, elaborării rezultatelor în sistem Bethesda 2001 şi arhivării frotiurilor cervicale;3.6. protocol de calitate epidemiologică a subprogramului;3.7. protocol de management al leziunilor precursorii şi incipiente depistate în subprogram;4. elaborează planuri şi instrumente de formare a personalului necesar pentru implementarea activităţilor din cadrul subprogramului, în conformitate cu normele europene;5. înfiinţează grupuri de lucru tehnice pe probleme specifice şi coordonează activitatea acestora;6. propune măsuri de îmbunătăţire a derulării subprogramului, pe care le înaintează conducerii Ministerului Sănătăţii;7. participă la elaborarea strategiei de prevenire a cancerului de col uterin;8. asigură contactul cu organismele internaţionale în domeniu [UE, Directoratul General Sănătate şi Protecţia Consumatorului (DG-SANCO), reţelele europene în domeniu, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Agenţia Internaţională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC)] în vederea schimbului de experienţă, întăririi capacităţii naţionale şi regionale pentru implementarea subprogramului.2. Modalitatea de înfiinţare şi funcţionare a Comisiei naţionale pentru prevenirea cancerului de col uterin2.1. înfiinţarea Comisiei naţionale pentru prevenirea cancerului de col uterin se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.2.2. din componenţa Comisiei fac parte:1. un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;2. coordonatorul UATM - INSP;3. coordonatorii UATM - R;4. câte un reprezentant al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii din domeniul medicinii de familie, obstetricii-ginecologiei, anatomiei patologice, oncologiei, epidemiologiei şi sănătăţii publice.2.3. Comisia are următoarea componenţa: preşedinte, vicepreşedinte, membri;2.4. Comisia se întruneşte la sediul Ministerului Sănătăţii sau într-o altă locaţie stabilită de preşedintele Comisiei;2.5. întrunirile Comisiei se desfăşoară trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.2.6. la întrunirile Comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, şi următorii reprezentanţi: un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, un reprezentant al Societăţii de Citologie Clinică din România, alţi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii.2.7. secretariatul Comisiei va fi asigurat de către personalul UATM-INSP, desemnat de coordonatorul acestei structuri.  +  Anexa IV.3la anexa 5 la normele tehnice1. Procedura de constituire a reţelei de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin1.1. Centrele de informare şi consiliere a femeilor sunt cabinetele de asistenţă medicală primară aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. Cabinetele de medicină de familie au obligaţia participării la subprogramul de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, pentru activitatea de informare şi consiliere a femeilor, conform prevederilor art. 83 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare.Fiecare cabinet de asistenţă medicală primară poate fi inclus într-o singură reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin.Centrele de informare şi consiliere a femeilor incluse într-o reţea de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin furnizează servicii medicale specifice de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou, precum şi managementul cazurilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente conform scrisorii medicale emise.1.2. Centrele de recoltare a materialului celular cervical sunt reprezentate prin următoarele structuri sanitare:1.2.1. cabinete medicale de specialitate în obstetrică-ginecologie şi/sau de planificare familială din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat reţeaua de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin;1.2.2. cabinete de asistenţă medicală primară, indiferent de forma de organizare a acestora, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:1.2.2.1. sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară;1.2.2.2. fac dovada deţinerii dotării necesare recoltării materialului celular cervical în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare;1.2.2.3. fac dovada încadrării personalului medical care deţine documente ce atestă formarea profesională în domeniul recoltării materialului celular cervical;1.2.3. cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie, indiferent de forma de organizare a acestora, care funcţionează în ambulatoriul de specialitate clinic sau în ambulatoriul integrat al spitalelor, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;1.2.4. cabinete medicale de planificare familială din structura spitalelor aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care fac dovada deţinerii dotării necesare recoltării materialului celular cervical în conformitate cu prevederile legale în vigoare;1.2.5. alte unităţi sanitare care furnizează servicii medicale în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care au în structură cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie, cabinete de planificare familială sau deţin unităţi mobile de recoltare a materialului celular cervical.1.2.6. unităţi mobile deţinute de ONG cu activitate reprezentativă în domeniu.Centrele de recoltare a materialului celular cervical incluse într-o reţea de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin furnizează servicii medicale specifice de recoltarea, etalarea şi fixarea materialului celular cervical.1.3. Laboratorul de analize medicale în domeniul citologiei cervicale este reprezentat prin:1.3.1. laboratorul de anatomie patologică şi/sau de analize medicale din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin şi care îndeplineşte următoarele criterii:1.3.1.1. are dotarea tehnică necesară pentru examinarea materialului celular cervical prin metode şi tehnici de citologie sau anatomie patologică, după cum urmează:1.3.1.1.1. aparatură adecvată pentru efectuarea examenului Babeş-Papanicolaou (citologie convenţională şi/sau monostrat cu recoltare-fixare în mediu lichid);1.3.1.1.2. facilităţi de arhivare a frotiurilor;1.3.1.1.3. echipament computerizat necesar pentru înregistrarea, stocarea şi raportarea datelor;1.3.1.1.4. acces la internet.1.3.1.2. foloseşte coloraţia Papanicolaou pentru prelucrarea frotiurilor şi sistemul de clasificare Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;1.3.1.3. are cel puţin un medic de specialitate în anatomie patologică cu experienţă minimă de 5 ani şi peste 2000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani;1.3.1.4. efectuează controlul intern al calităţii în domeniul citologiei prin recitirea a minimum 10% din lame;1.3.1.5. se angajează să participe în mod regulat la programe de evaluare externă a calităţii în domeniul citologiei;1.3.2. laboratorul de anatomie patologică şi/sau de analize medicale care îndeplineşte criteriile prevăzute la punctul 1.3.1. şi funcţionează în structura altor unităţi sanitare aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.Laboratorul de analize medicale în domeniul citologiei cervicale inclus într-o reţea de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin furnizează servicii medicale de colorare Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 şi interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou, precum şi stabilirea conduitei corespunzătoare rezultatului testului Babeş-Papanicolaou evidenţiată prin scrisoare medicală, cu transmiterea acestuia către unitatea sanitară care a organizat reţeaua de screening.1.4. Procedura de constituire a reţelei de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin4.1. în vederea includerii în cadrul reţelelor de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, structurile prevăzute la punctele 1.1, 1.2 şi 1.3, altele decât cele care funcţionează în structura proprie a unităţii sanitare cu paturi care organizează reţeaua se adresează acesteia cu o cerere de includere însoţită de documente ce fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute în prezentele norme metodologice.4.2. includerea structurilor prevăzute la punctele 1.1, 1.2, 1.3 în reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin a unei unităţi sanitare se realizează în baza contractelor încheiate de unitatea sanitară cu aceste structuri sanitare.2. Procedura de selectare a unităţilor sanitare cu paturi care organizează o reţea de screening2.1. unitatea sanitară cu paturi care solicită includerea în subprogram depune la UATM - R dosarul de candidatură care cuprinde următoarele documente:2.1.1. copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate;2.1.2. dovezile privind organizarea reţelei de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin. În acest sens, vor fi prezentate documente, certificate pentru conformitate cu originalul, care fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute în prezentele norme, pentru fiecare structură medicală inclusă în reţea;2.1.3. lista personalului medical care asigură furnizarea serviciilor medicale în cadrul fiecărei structuri medicale incluse în reţea, datele de contact ale acestuia, precum şi subprogramul de activitate destinat screeningului;2.2. UATM - R verifică documentele prevăzute la punctul 2.1. şi validează dosarele de candidatură care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute în prezentele norme;2.3. rezultatul validării este consemnat într-un raport de validare, semnat de coordonatorul unităţii şi de managerul unităţii sanitare cu paturi din structura căreia face parte UATM - R;2.4. raportul de validare este transmis unităţii sanitare cu paturi care a solicitat includerea în program, precum şi direcţiilor sanitare aferente. Unităţilor sanitare cu paturi neselectate pentru includerea în program li se vor comunica în scris motivele respingerii candidaturii.2.5. calendarul extinderii reţelelor validate până la data de 31 martie, în limita fondurilor disponibile, este următorul:2.5.1. 1 aprilie - 30 iunie: includerea de noi furnizori în reţea;2.5.2. 1 iulie - 31 august: validare reţele;2.5.3. 1 septembrie - 15 septembrie: încheierea de contracte cu direcţiile de sănătate publică, în limita fondurilor disponibile.2.6. unităţile sanitare cu paturi selectate conform procedurii prevăzute încheie contract pentru derularea subprogramului cu direcţia de sănătate publică, în baza raportului de validare întocmit de unitatea regională de asistenţă tehnică şi management.2.7. cheltuielile de management pentru unităţile sanitare cu paturi care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin se asigură din fondurile alocate UATM - R din bugetul Ministerului Sănătăţii în cadrul subprogramului naţional de depistare activă precoce a cancerului de col uterin. UATM - R decontează unităţilor sanitare cu paturi care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin suma de 10 lei/caz testat Babeş - Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate raportat în cadrul subprogramului, în baza contractelor încheiate între aceste structuri şi a documentelor justificative pentru încadrarea în cheltuielile eligibile conform prezentelor norme.3. Atribuţiile specifice furnizorilor de servicii medicale în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening3.1. Atribuţiile specifice centrelor de informare şi consiliere a femeilor şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou:3.1.1. realizează mobilizarea femeilor eligibile pentru participarea la testarea Babeş- Papanicolaou, prin invitarea/reinvitarea acestora, de preferinţă în luna de naştere, conform planificării efectuate de UATM - R;3.1.2. asigură informarea şi consilierea pentru prevenirea cancerului de col uterin atât pentru femeile eligibile incluse în lista de asiguraţi, cât şi pentru femeile care nu au calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;3.1.3. asigură managementul cazurilor testate Babeş-Papanicolaou, precum şi al celor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente în cadrul subprogramului;3.1.4. identifică şi realizează catagrafierea femeilor eligibile din lista proprie, indiferent de calitatea de asigurat/neasigurat a acestora, conform modelului de mai jos:Furnizorul de servicii medicale în asistenţa medicală primară ..........Numele şi prenumele medicului de familie ..........Adresa furnizorului .......... Telefon ..........TABEL DE CATAGRAFIEcuprinzând femeile eligibile pentru subprogramulde screening pentru depistarea precoce activăa cancerului de col uterinNr. ........../data .......... ┌────────┬───────────────┬─────┬──────┬────────────────┬─────────┬────────┐ │Nr. crt.│Nume şi prenume│ CNP │Vârsta│ Adresa completă│ Telefon │ Medic │ ├────────┼───────────────┼─────┼──────┼────────────────┼─────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────────┼───────────────┼─────┼──────┼────────────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────┼─────┼──────┼────────────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────┼─────┼──────┼────────────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────┼─────┼──────┼────────────────┼─────────┼────────┤ │Total │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ └────────┴───────────────┴─────┴──────┴────────────────┴─────────┴────────┘                     Reprezentant legal,                         ..........                   (semnătură şi ştampila)3.1.5. transmit unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte catagrafia femeilor eligibile din lista proprie;3.1.6. raportează unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte, trimestrial, cumulat de la începutul anului, în primele 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de raportare, indicatorii specifici subprogramului.3.1.7. afişează la loc vizibil lista centrelor de recoltare incluse în reţelele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, inclusiv datele de contact ale acestora;3.1.8. completează secţiunea 1 a formularului FS1, în 3 exemplare autocopiative, pe care le înmânează femeii eligibile în vederea prezentării acestuia la centrul de recoltare;3.1.9. înregistrează în fişa medicală a femeii data eliberării formularului FS1, precum şi rezultatul testului Babeş-Papanicolaou transmis de unitatea sanitară cu paturi din reţeaua căreia fac parte;3.1.10. întocmesc registrul de evidenţă al frotiurilor anormale depistate în cadrul subprogramului;3.1.11. comunică femeilor participante la program rezultatul testului Babeş-Papanicolaou, precum şi conduita de urmat în funcţie de rezultatul acestuia, astfel:3.1.11.1. test negativ: invită femeia la o nouă testare la 5 ani de la data primei testări;3.1.11.2. test cu rezultate nesatisfăcătoare, leziuni displazice sau invazive: întocmeşte bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor.3.1.12. supraveghează evoluţia stării de sănătate a femeilor care au fost depistate cu o frotiu anormal în cadrul subprogramului;3.1.13. după primirea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou, transmit unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, factura şi borderoul centralizator al testărilor Babeş-Papanicolaou finalizate în cadrul subprogramului, în vederea decontării acestora; modelul borderoului centralizator este următorul:  Centrul de informare şi consiliere Reprezentantul legal al  a femeilor privind măsurile de furnizorului de servicii medicale  prevenire a cancerului de col uterin  şi de mobilizare a populaţiei ..........  eligibile pentru testarea Babeş- Medic de familie  Papanicolaou, reprezentat prin ..........  ..........  Adresa: ..........  Numărul contractului încheiat cu CAS:  ..........                    BORDEROU CENTRALIZATOR            pentru luna .......... anul .......... ┌──────┬─────────────┬──────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐ │Nr. │CNP al femeii│Vârsta│ Data │ Seria │ Tarif/caz │Total sumă│ │crt. │cu formularul│ │eliberării │formularului│ testat │ de │ │ │FS1 completat│ │formularului│ │ Babeş- │ decontat │ │ │ în │ │ FS1 │ │Papanicolaou│ │ │ │integralitate│ │ │ │ (lei) │ (lei) │ ├──────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ ├──────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │ 1. │ │ │ │ │ 15 │ 15 │ ├──────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │ 2. │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │..... │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │TOTAL:│ X │ │ X │ X │ X │ │ └──────┴─────────────┴──────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘  Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.                    Reprezentant legal,                        ..........                 (semnătură şi ştampila)3.1.14. comunică unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte orice modificare a condiţiilor iniţiale care au stat la baza încheierii contractului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia acestora.3.2. Atribuţiile specifice centrelor de recoltare a materialului celular cervical:3.2.1. efectuează recoltarea materialul celular din colul uterin, etalarea, fixarea şi identificarea frotiului în conformitate cu protocolul şi standardele de calitate specifice subprogramului elaborate de Comisie;3.2.2. îşi stabilesc subprogramul de lucru distinct al cabinetului medical pentru derularea subprogramului;3.2.3. realizează programarea sau, după caz, reprogramarea femeilor eligibile în vederea recoltării materialului celular din colul uterin în cadrul subprogramului;3.2.4. completează secţiunea 2 a formularului FS1 în 3 exemplare autocopiative şi o transmit Unităţii sanitare cu paturi care a organizat reţeaua, împreună cu frotiul realizat şi identificat;3.2.5. participă la activitatea de control al calităţii serviciilor acordate în cadrul subprogramului în condiţiile prezentelor norme;3.2.6. comunică unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte orice modificare a condiţiilor iniţiale care au stat la baza încheierii contractului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia acestora;3.2.7. transmit unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, factura şi borderoul centralizator al serviciilor efectuate în cadrul subprogramului, în vederea decontării acestora; modelul borderoului centralizator este următorul:     Centrul de recoltare reprezentat prin Reprezentantul legal al    ...................................... furnizorului de servicii medicale    ...................................... ..................................    Adresa: .............................. Medic de specialitate    Numărul contractului încheiat cu CAS: a) medicină de familie    ...................................... ..................................                                                  b)obstetrică-ginecologie                                              ..................................                            BORDEROU CENTRALIZATOR                          pentru luna ..... anul .....┌──────┬───────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐│ Nr. │ CNP al │ Seria │ Data │ Tarif/ │ Total ││crt. │ femeii cu FS1 │formularului │ recoltării │ recoltare │ sumă de ││ │ completat în │ │ │ (lei) │ decontat ││ │ integralitate │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 1. │ │ │ │ 18 │ 18 │├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ ... │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL:│ X │ X │ X │ X │ │└──────┴───────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.                             Reprezentant legal,                             ....................                            (semnătura şi ştampila)----------Modelul borderoului centralizator de la subpct. 3.2.7., subpct. 3.2., pct. 3 din anexa nr. IV. 3 la anexa 5 la normele tehnice a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.3.2.8. raportează unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte, trimestrial, cumulat de la începutul anului, în primele 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de raportare, indicatorii specifici subprogramului.3.3. Atribuţiile specifice laboratoarelor de analize medicale în domeniul citologiei cervicale:3.3.1. efectuează colorarea frotiurilor cervicale prin metoda Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001, precum şi interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;3.3.2. completează secţiunea 3 a formularului FS1 în 3 exemplare autocopiative. Rezultatul testului Babeş-Papanicolaou este semnat şi parafat de medicul de specialitate în anatomie patologică;3.3.3. transmit unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte două exemplare - roz şi alb - ale formularului FS1 în care este consemnat rezultatul testului Babeş-Papanicolaou; transmiterea formularului se realizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea frotiurilor cervicale transmise de unitatea sanitară cu paturi din reţeaua căreia fac parte;3.3.4. transmit medicului de familie care a eliberat formularul şi medicului recoltor rezultatul frotiului interpretat sub formă de scrisoare medicală semnată şi parafată de către medicul anatomo-patolog însoţit de câte o copie a formularului FS1 finalizat;3.3.5. asigură arhivarea frotiurilor cervicale prelucrate în condiţii optime;3.3.6. informează în scris unitatea sanitară cu paturi care a organizat reţeaua cu privire la calitatea frotiurilor transmise;3.3.7. respectă sistemul informaţional prevăzut în prezentele norme metodologice;3.3.8. pun la dispoziţia laboratorului de referinţă un eşantion de 10% din frotiurile cervicale citite în vederea monitorizării calităţii acestora, potrivit calendarului stabilit de către UATM-R;3.3.9. elaborează şi implementează planul de menţinere sau de îmbunătăţire a calităţii prelucrării şi citirii frotiurilor cervicale, conform calendarului stabilit de UATM-R;3.3.10. asigură participarea personalului la programe de formare profesională continuă;3.3.11. efectuează controlul intern de calitate în conformitate cu protocoalele de asigurare a calităţii elaborate de către Comisie;3.3.12. raportează unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte, trimestrial, cumulat de la începutul anului, în primele 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de raportare, indicatorii specifici subprogramului;3.3.13. comunică unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte orice modificare a condiţiilor iniţiale care au stat la baza încheierii contractului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia acestora;3.3.14. transmite unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, factura şi borderoul centralizator al serviciilor efectuate în cadrul subprogramului, în vederea decontării acestora; modelul borderoului este următorul:    Laboratorul de analize medicale în Reprezentantul legal al    domeniul citologiei cervicale, furnizorului de servicii medicale    reprezentat prin ........../..............    ..............................    .............................. Medic de specialitate    Adresa: ...................... anatomie patologică    Numărul contractului încheiat cu CAS: ......................    ...................................                            BORDEROU CENTRALIZATOR                       pentru luna ........ anul .......┌──────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┐│ Nr. │ CNP al │ Seria │ Data │ Tarif/ │ Total ││ crt. │ femeii cu FS1 │formularului │interpretării│interpretare│ sumă de ││ │ completat în │ │ │ (lei) │ decontat ││ │ integralitate │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ 1. │ │ │ │ 40 │ 40 │├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│..... │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL:│ X │ X │ X │ X │ │└──────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┘    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.                         Reprezentant legal,                         ...................                      (semnătură şi ştampila)----------Subpct. 3.3., pct. 3 din anexa nr. IV. 3 la anexa 5 la normele tehnice a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 701 din 3 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015.3.4. Atribuţiile specifice unităţilor sanitare cu paturi care au organizat reţele de screening:3.4.1. încheie contracte cu structurile prevăzute la punctul 1, subpunctele 1.1., 1.2., 1.2.3. pentru realizarea serviciilor medicale specifice screeningului pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, în condiţiile prevăzute în prezentele norme;3.4.2. comunică centrelor de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş - Papanicolaou lista centrelor de recoltare incluse în reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, inclusiv datele de contact ale acestora, şi actualizează permanent aceste date;3.4.3. transmit UATM - R catagrafia femeilor eligibile înscrise în lista centrelor de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou incluse în reţea;3.4.4. transmit laboratoarelor de analize medicale în domeniul citologiei cervicale incluse în reţea frotiurile cervicale realizate şi identificate în cadrul centrelor de recoltare însoţite de formularele FS1 în 3 exemplare autocopiative;3.4.5. transmit centrelor de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou din reţeaua de screening, lunar, în primele 2 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă, rezultatul testărilor Babeş-Papanicolaou sub forma unei copii a formularului FS1 completat în integralitate;3.4.6. transmit centrelor de recoltare din reţeaua de screening, lunar, în primele 2 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă, rezultatul testărilor Babeş - Papanicolaou sub forma unei copii a formularului FS1 completat în integralitate;3.4.7. transmit UATM - R, lunar, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă, un exemplar - alb - al formularului FS1 completat în integralitate;3.4.8. transmit DSPJ/DSPMB sau UATM - INSP, după caz, pentru unităţile din subordinea Ministerului Sănătăţii, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, factura, borderoul centralizator al cazurilor testate Babeş-Papanicolaou efectuate în cadrul subprogramului, precum şi copii ale formularelor FS1 aferente borderoului centralizator, în vederea decontării acestora. Spitalul ..................... Reprezentantul legal al furnizorului                                               de servicii medicale                                       .................................... Numărul contractului încheiat cu CAS ..................                             BORDEROU CENTRALIZATOR                          pentru luna ..... anul ..... ┌──────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐ │Nr. │CNP al femeii│ Seria │ Tarif/caz │Total sumă │ │crt. │ cu FS1 │formularului│testat Babeş-│ de │ │ │ completat │ │Papanicolaou │ decontat │ │ │ în │ │ (lei) │ (lei) │ │ │integralitate│ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │ 1. │ │ │ 73 │ 73 │ ├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │ 2. │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │..... │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │TOTAL:│ X │ X │ X │ │ └──────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.                              Reprezentant legal,                            .......................                            (semnătura şi ştampila)----------Alin. 3.4.8, subpct. 3.4., anexa nr. IV.3, anexa 5 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 219 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016.3.4.9. decontează structurilor sanitare incluse în reţeaua sa, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data finanţării de către DSPJ/DSPMB, contravaloarea serviciilor medicale specifice contractate şi efectuate, pe baza facturii însoţite de borderoul centralizator, în limita valorilor de contract încheiate în acest sens, după cum urmează:3.4.10. pentru centrele de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou decontarea se realizează la un tarif de 15 lei/caz cu formular FS1 completat în integralitate;3.4.11. pentru centrele de recoltare decontarea se realizează la un tarif de 18 lei/caz cu formular FS1 completat în integralitate;3.4.12. pentru laboratoarele de analize medicale în domeniul citologiei cervicale decontarea se realizează la un tarif de 40 lei/caz cu formular FS1 completat în integralitate;3.4.13. centralizează indicatorii specifici subprogramului, pe care îi raportează, trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual, în primele 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea la UATM - R sau UATM - INSP pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi la DSP/DSPMB dacă se află într-o relaţie contractuală pentru implementarea subprogramului;3.4.14. comunică în scris UATM - R disfuncţionalităţile apărute pe parcursul derulării subprogramului care nu pot fi rezolvate la nivel local;3.4.15. întocmeşte evidenţa primară a serviciilor acordate de către structurile incluse în reţeaua de screening;3.4.16. neprezentarea documentelor de către unitatea sanitară cu paturi, în termenul prevăzut de dispoziţiile prezentelor norme metodologice pentru realizarea finanţării, atrage prelungirea termenului de finanţare până la termenul următor prezentării documentelor.  +  Anexa IV.4la anexa 5 la normele tehnice1. Atribuţiile specifice direcţiile de sănătate publică în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening1. asigură finanţarea pentru cazurile testate Babeş-Papanicolaou, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii, borderoului centralizator însoţit de copii ale formularelor FS1 aferente acestuia, prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, sumele aferente cazurilor testate Babeş-Papanicolaou contractate, efectuate, raportate şi validate, în limita valorilor de contract încheiate în acest sens, la un tarif de 73 lei/caz testat Babeş-Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate;2. la un tarif de 73 lei/caz testat Babeş-Papanicolaou, în condiţiile prevederilor prezentelor norme şi cu încadrarea în limita valorii contractului încheiat;3. transmite UATM - INSP solicitarea lunară de finanţare, în condiţiile prevederilor legale în vigoare;4. răspunde de urmărirea, evidenţierea şi controlul fondurilor alocate unităţilor sanitare cu paturi pentru finanţarea cazurilor testate Babeş-Papanicolaou contractate, efectuate şi raportate în cadrul subprogramului;5. monitorizează indicatorii specifici subprogramului raportaţi de unităţile sanitare care au constituit reţele de screening, în condiţiile prevăzute în prezentele norme tehnice;6. transmite UATM - INSP, trimestrial şi anual, cumulat de la începutul anului în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici subprogramului;7. colaborează cu UATM - R în vederea desfăşurării activităţilor subprogramului în teritoriul de responsabilitate;8. colaborează cu UATM - INSP în vederea desfăşurării campaniilor de IEC;9. colaborează cu UATM - R în scopul instruirii medicilor de familie în vederea planificării şi organizării invitării femeilor eligibile din teritoriul de responsabilitate pentru participarea la testarea Babeş-Papanicolaou;10. participă la acţiunile de control al modului de organizare, derulare şi monitorizare a activităţilor subprogramului.11. încheie contracte pentru derularea subprogramului numai cu unităţile sanitare cu paturi selectate conform procedurii prevăzute în anexa nr. IV.3 la anexa 5, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 la normele tehnice, pe baza următoarelor documente:10.4.1. cerere semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al Unităţii sanitare cu paturi;10.4.2. actul de înfiinţare sau organizare;10.4.3. autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, raportul de inspecţie eliberat de autoritatea de sănătate publică, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;10.4.4. contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă;10.4.5. codul unic de înregistrare (cod fiscal);10.4.6. lista personalului medical care asigură furnizarea serviciilor medicale în cadrul fiecărei structuri medicale incluse în reţea, datele de contact ale acestuia, precum şi subprogramul de activitate destinat screeningului;10.4.7. raportul de validare emis de către UATM- R.12. afişează, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin postare pe pagina web şi la sediul direcţiei de sănătate publică, lista unităţilor sanitare cu paturi care derulează subprogramul, precum şi structura reţelelor de screening, pentru informarea femeilor eligibile pentru program, şi actualizează permanent această listă în funcţie de modificările apărute;13. informează unităţile sanitare cu paturi care derulează subprogramul cu privire la condiţiile de contractare a cazurilor testate Babeş-Papanicolaou suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative;14. decontează unităţilor sanitare cu paturi care derulează subprogramul cazurile testate Babeş-Papanicolaou contractate, realizate şi raportate în cadrul subprogramului, pe baza cererii de finanţare şi a documentelor justificative prevăzute în normele tehnice, precum şi a borderoului centralizator prevăzut în anexa nr. IV.3 la anexa nr. 5, punctul 3, subpunctul 3.4, alineatul 3.4.8), pentru raportarea cazurilor testate Babeş-Papanicolaou în cadrul subprogramului în format electronic şi pe suport hârtie, parafat, ştampilat şi certificat prin semnătura reprezentantului legal al unităţii sanitare cu paturi, avizat în prealabil de către UATM - R;15. verifică, prin sondaj, după primirea documentelor, datele raportate în documentele depuse în vederea decontării; în situaţia constatării unor neconcordanţe, direcţiile de sănătate publică reţin din sumele care urmează a fi decontate sumele acordate necuvenit şi constatate cu ocazia verificării prin sondaj;16. efectuează controlul unităţilor sanitare cu paturi care au încheiat contracte pentru derularea subprogramului, în condiţiile stabilite de prezentele norme;17. înmânează unităţilor sanitare cu paturi, la momentul finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau, după caz, le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului;18. în cazul în care direcţiile de sănătate publică identifică probleme ce nu pot fi soluţionate la nivel local, acestea vor fi comunicate în scris UATM - R şi respectiv UATM - INSP.  +  Anexa IV.5la anexa 5 la normele tehniceFormular FS1*Font 8*    Secţiunea 1 (se completează la nivelul cabinetului de medicină de familie)    Serie formular _________________________ CNP [][][][][][][][][][][][][]    Nume _____________________________ Prenume _______________________________    Adresa: Judeţ ___________________ Localitate _____________________________    Cabinet medical (nume, adresa, telefon) _________ Medic de familie _______    Antecedente personale (bifaţi în căsuţele corespunzătoare)    Absenţa congenitală [] Histerectomie totală [] afecţiune [] afecţiune    a colului uterin pentru benignă malignă    Data înmânării formularului: ________________________________    Secţiunea 2 (se completează la nivelul centrului de recoltare)    Centru recoltare ___________________ Medic recoltor ______________________    Data recoltării ____/___/___ Data ultimei menstruaţii ___/___/___    Status [] tratament hormonal Status post-terapeutic pentru alt cancer    hormonal: [] contracepţie decât cel cervical:                                                   [] post-radioterapie                                                   [] post-chimioterapie              [] Ciclică Purtătoare de IUD []              [] Sarcină              [] Menopauză Leucoree []              [] Lăuzie (12 săpt.) Sângerări [] la contact              [] Alăptare [] spontane    Aspectul [] cu leziuni vizibile În [] cauterizări Originea [] cervicală    colului: [] fără leziuni vizibile antecedente: ale colului eşantionului:              [] recoltare dificilă [] biopsii de col                                                        (diagnostic/                                                        descriere_____)    Citologie [] convenţională [] în mediu lichid    Secţiunea 3 (se completează la nivelul laboratorului de analize medicale)    Laborator _______________________________________________    Personalul medical care efectuează citirea: medic de specialitate: anatomie-patologică ________                                                                       laborator __________________                                                                       biolog _____________________    Medic de specialitate anatomie-patologică care certifică rezultatele __________________________    Numărul lamei _________ Data primirii lamei ___/___/___ Data interpretării ___/___/___    Calitatea frotiului: [] satisfăcător pentru evaluare celule endocervicale/metaplaziate:    [] prezente [] absente                         [] nesatisfăcător [] lamă neindentificată frotiu cu: [] exces de hematii                            pentru evaluare [] lamă cu fixare [] exces de leucocite                                                deficitară [] alte substanţe                                             [] lamă cu etalare străine                                                defectuoasă [] altele                                             [] altele _____________    Descrierea frotiului:           [] Infecţii [] Trichomonas Modificări celulare [] inflamatorii                       [] Candida non-neoplazice: [] post - radioterapie/                       [] Gardnerella vaginalis chimioterapie                       [] Actinomyces [] la purtătoare de sterilet                       [] Virusuri herpes simplex [] celule endometriale                       [] altele la femei > 40 ani                                                                       [] celule glandulare                                                                          post-histerectomie                                                                       [] atrofie                                                                       [] altele           [] Anomalii ale celulelor [] Anomalii ale celulelor              epiteliale scuamoase epiteliale glandulare                       [] ASC-US [] AGC endocervicale NOS                       [] ASC-H [] AGC endometriale NOS                       [] LSIL [] LSIL cu atipii HPV [] AGC NOS                       [] HSIL [] HSIL cu suspiciune [] AGC endocervicale în                       [] carcinom de invazie favoarea neoplaziei                          scuamos [] AGC glandulare în                                                                          favoarea neoplaziei                                                                       [] Adenocarcinom in situ                                                                       [] Adenocarcinom [] endocervical                                                                                        [] endometrial                                                                                        [] NOS                                                                                        [] extrauterin           [] Alte neoplazii    Rezultat final: [] Negativ pentru leziuni intraepiteliale sau maligne                    [] Pozitiv ________________________ (se precizează tipul leziunii)    Recomandări: [] repetare pentru: [] deficienţă de recoltare                                     [] după tratament                                     [] conform protocolului în cazul rezumatului pozitiv                 [] biopsie                 [] colposcopie                 [] chiuretaj endocervical                 [] chiuretaj endometrial                 [] testare HPV                 [] repetare de rutină dacă leziunea este negativă    Observaţii ________________________________________________________    Data eliberării rezultatului _______________________    Semnătura şi, după caz, parafa persoanei care efectuează citirea: [] medic de specialitate                                                                         anatomie-patologică                                                                      [] medic de specialitate                                                                         laborator                                                                      [] biolog    Semnătura şi parafa medicului de specialitate anatomie-patologică în cazul unui rezultat pozitiv ___  +  Anexa IV.6la anexa nr. 5 la normele tehniceCERERE DE EVALUARE A INDICAŢIEI DE TRANSPLANTDE CELULE STEM HEMATOPOIETICE DE LA DONATOR NEÎNRUDITCătre:Comisia de allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit (se va completa în două exemplare, unul care rămâne la Comisia de allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit şi unul care va fi trimis Centrului de Transplant desemnat, în cazul avizului favorabil). ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Nume: │Prenume: │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │CNP: │CI/Certificat de naştere: │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │Tel: │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │ │E-mail: │ ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤ │ Reprezentant legal/Persoana de contact │ │ (se va completa în cazul pacienţilor minori): │ ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ │ │Prenume: │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │CNP: │CI: │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Adresă: │Grad de rudenie │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │ │Tel: │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │ │E-mail: │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐ │Grupa sanguină/Rh: │CMV-IgG: │Greutate (kg) │ ├──────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────────┤ │Diagnostic extins: │Cod diagnostic (ICM) │ │ │ │ │ │ │ │(se precizează după caz forma celulară, forma │ │ │imunologică): │ │ ├──────────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────────┤ │Stadiul la diagnostic: │Grupa de risc: │Karnofsky: │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────┤ │Data diagnosticului: │ │ ├──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤ │Stadiul actual: │ ├────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤ │Diagnostice secundare: │ Cod diagnostic (ICM) │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │1 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │3 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤ │Centrul de Transplant din România*) │ │1 ............................. │ │2 ............................. │ │3 ............................. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Medicul curant completează Centrele de transplant de celule stem hematopoietice în ordinea preferinţelor pacientului.

  ──────────
  A. ELEMENTE DE SUSŢINERE A DIAGNOSTICULUI ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Examen clinic: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene hematologice: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene citochimice şi/sau imunohistochimice: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene biochimice (se vor preciza valorile normale ale metodei): │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene imunologice (imunoserologice şi imunohistochimice): │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene citogenetice şi moleculare: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene radiologice (imagistice): │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Alte examene: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. TRATAMENT, EVOLUŢIE ŞI RĂSPUNS LA TRATAMENT ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Tip şi număr cure: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Răspuns: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Complicaţii asociate tratamentului (se precizează complicaţiile organice, │ │metabolice şi infecţioase). │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Răspuns global (bilanţ), modul în care a fost apreciată evoluţia sub │ │tratament: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Comorbidităţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. BILANŢUL ACTUAL ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Situaţia bolii la momentul formulării cererii de transplant: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţia cardiacă: EKG şi FEVS (ecocardiograma) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţia hepatică: AST, ALT, LDH, bilirubină, gamaGT │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţia renală: uree, creatinină, acid uric │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţia pulmonară (teste funcţionale ventilatorii - opţional): │ ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ │Markeri infecţioşi: │ │ │Ac anti HIV 1 şi HIV 2 │THPA │ │HIV p24 antigen │Anti HTLV 1 şi 2 │ │HIV 1/2 PCR │CMV Anti IgG │ │Ag HBs │CMV Anti IgM │ │Anti HBs │EBV Anti IgG │ │Anti HBc │EBV Anti IgM │ │HBV PCR │Toxoplasma Anti IgG │ │Anti HCV │Toxoplasma Anti IgM │ │HCV PCR │Altele: │ ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤ │Evaluare psihiatrică: │ │Semnătura medicului psihiatru .......... Parafa medicului psihiatru ...... │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Alte boli asociate: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Elemente de fundamentare a cererii de transplant: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Anticorpi iregulari: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Fenotip HLA (se va anexa buletinul de analiză conţinând screeningul │ │intrafamilial). │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Alte observaţii (probleme sociale etc). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Ţinând cont de tipul de boală şi de evoluţia acesteia, este de apreciat că la nivelul cunoştinţelor medicale actuale, acest pacient are şanse mai mari de supravieţuire prin efectuarea unui allotransplant cu celule stem hematopoietice. Dat fiind că nu există donator în familie, solicit evaluarea cazului în vederea căutării, prin RNDVCSH, a unui donator neînrudit HLA compatibil ┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Nume şi prenume medic curant: │Semnătura şi parafa medicului curant: │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │Unitatea medicală: │Ştampila unităţii medicale: │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │Data: │ │ └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
   +  Anexa IV.7la anexa nr. 5 la normele tehniceDECIZIA COMISIEI DE ALLOTRANSPLANTDE CELULE STEM HEMATOPOIETICEDE LA DONATOR NEÎNRUDIT┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Data primirii cererii: │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│Data analizării cererii: │ │├──────────────────────────────────────────┼─────────────┬─────────────────────┤│Rezultatul cererii (indicaţie transplant):│ [] DA │ [] NU │└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nume: │Prenume: │├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│CNP: │CI/Certificat de naştere: │├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│Adresă: │Tel: ││ ├───────────────────────────────────┤│ │E-mail: │├──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivă, boli asociate etc.) ││ ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Motivarea formulată de comisie: ││ ││ │├─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┤│Nivel de urgenţă: │ [] Ridicat │ [] Mediu │├─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┤│Centrul de Transplant desemnat**): ......................................... ││ ││Centrul de transplant are obligaţia să confirme preluarea pacientului şi ││includerea în programul său de transplant, în termen de 7 zile lucrătoare. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Alte observaţii ale comisiei (vor fi menţionate recomandări pentru tratamentul││şi monitorizarea medicală a pacientului până la identificarea unui donator ││compatibil de către Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem││Hematopoietice (RNDVCSH) şi stabilirea de către centrul de transplant desemnat││a planului de transplant): ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  **) Comisia de allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit va desemna Centrul de Transplant unde se va efectua procedura, respectând ordinea preferinţelor pacientului.

  ──────────
                                                 ┌──────────────┬─────────────┐                                               │ [] DA │ [] NU │    Avizul Comisiei: ├──────────────┴─────────────┤                                               │ Data: │                                               └────────────────────────────┘    Comisia de allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit┌──────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Preşedinte: │Nume: │Semnătura şi parafa: │├─────────────┬────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Membrii │ 1. │Nume: │Semnătura şi parafa: ││ ├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ 2. │Nume: │Semnătura şi parafa: │└─────────────┴────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
   +  Anexa IV.8la anexa nr. 5 la normele tehniceDESEMNAREA CENTRULUI DE TRANSPLANT DE CĂTRECOMISIA DE ALLOTRANSPLANT DE CELULE STEMHEMATOPOIETICE DE LA DONATOR NEÎNRUDITNr. ......../.......Către:CENTRUL DE TRANSPLANT...........DIN CADRUL.........Prin prezenta, a fost desemnat Centrul de Transplant din cadrul ........... în vederea preluării şi includerii în programul de transplant a pacientului ........... CNP ............, cu diagnosticul ........... pentru efectuarea allotransplantului de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit.Vă trimitem alăturat Decizia Comisiei de allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit cu privire la cererea de evaluare a indicaţiei de transplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit, înregistrată cu Nr. ..........., care are avizul de începere căutării şi identificării prin RNDVCSH a unui donator neînrudit de celule stem hematopoietice compatibil şi efectuării de allotransplant de celule stem hematopietice.     Preşedinte Comisie,    ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────┐    │Nume şi prenume │Semnătură şi parafă │    └────────────────────────────────┴──────────────────────────┘  +  Anexa IV.9la anexa nr. 5 la normele tehniceCERERE DE CĂUTAREÎn Registrul Naţional al Donatorilor Voluntaride Celule Stem Hematopoietice*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│Tipul căutării: │Data cererii (zz/ll/aaaa): ││[] Donatori de celule stem ├──────────────────────────────────────────────┤│[] Unităţi de sânge cordonal │Este aceasta căutare urgentă? []Da []Nu ││[] Donatori de celule stem şi sânge cordonal ├──────────────────────────────────────────────┤│ │Sunt acceptate mismatch-uri []Da []Nu │└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│Nume pacient: │Prenume pacient: │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Avizul Comisiei de autotransplant de celule │ID Pacient (atribuit de RNDVCSH): ││stem hematopoietice de la donator neînrudit │ ││Nr......../............. │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Data naşterii (zz/ll/aaaa): │CNP: │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Greutate: │Sex: ││ │[]masculin ││ │[]feminin │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Diagnostic: │Data diagnosticării: ││ │(zz/ll/aaaa) │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Statusul bolii: │Status CMV: ││ │[]necunoscut ││ │[]pozitiv ││ │[]negativ ││ │Data (zz/ll/aaaa): │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Grupa de sânge/RhD: │Etnia (opţional): │└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘    Rezultatele tipăririi clasa I a pacientului (se ataşează buletinul de laborator):┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐│ │A │B │C │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│Primul antigen: │ │ │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│Al 2-lea antigen: │ │ │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│Metoda de testare │[]Serologie │[]Serologie │[]Serologie │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ │[]ADN │[]ADN │[]ADN │└─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┴───────────────┘    Rezultatele tipăririi clasa II a pacientului (se ataşează buletinul de laborator):┌─────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐│ │ DRB1 │ DRB3/4/5 │ DQB1 │ DPB1 │ DQA1 │ DPA1 │├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Primul antigen │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Al 2-lea antigen │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Metoda de testare │[]Serologie│[]Serologie│[]Serologie│[]Serologie│[]Serologie│[]Serologie│├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │[] ADN │[] ADN │[] ADN │[] ADN │[] ADN │[] ADN │└─────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│ Au fost identificate haplotipuri? │[] DA │[] NU │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘    Informaţii despre mismatch-uri(MM) acceptate:┌─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Locus │ Antigen-MM │ Alelic-MM │├─────────────────────┼───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┤│A │ [] 0 │ [] 1 │ [] 2 │ [] 0 │ [] 1 │ [] 2 │├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│B │ [] 0 │ [] 1 │ [] 2 │ [] 0 │ [] 1 │ [] 2 │├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│C │ [] 0 │ [] 1 │ [] 2 │ [] 0 │ [] 1 │ [] 2 │├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│DRB1 │ [] 0 │ [] 1 │ [] 2 │ [] 0 │ [] 1 │ [] 2 │├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│DQB1 │ [] 0 │ [] 1 │ [] 2 │ [] 0 │ [] 1 │ [] 2 │└─────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘    Medic Centrul de Transplant┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┐│Telefon: │Fax: │e-mail: │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤│Nume şi prenume │Semnătură şi parafă │L.Ş. │└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┘    Vă mulţumim în numele acestui pacient!  +  Anexa IV.10la anexa nr. 5 la normele tehniceIndicaţiile pentru efectuarea procedurii FIV/ET,în cazuri autologe, cu excluderea donării de ovocite1. Absenţa sau obstrucţia trompelor uterine bilateral;2. Patologie masculină severă - sub 5 milioane de spermatozoizi cu mobilitate progresivă sau sub 4% spermatozoizi cu morfologie normală;3. Infertilitate de orice altă etiologie, inclusiv cea de cauză neidentificată, dacă tratamentele convenţionale nu au dat rezultat (eşecul obţinerii sarcinii după minim 3 cicluri de stimulare ovariană cu inseminare intrauterină);4. Endometrioza în stadii avansate III-IV.  +  Anexa IV.11la anexa nr. 5 la normele tehniceLista privind setul minim de investigaţiiparaclinice necesare pentru includereîn subprogramul FIV/ET:Setul minim de investigaţii paraclinice efectuate la femei: a) în ultimele 3 luni:1. markeri endocrini:1.1. TSH;1.2. prolactina;2. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:2.1. Ag Chlamydia2.2. Ag Mycoplasme;3. examinări microbiologice: cultura secreţie col uterin;4. examinări imagistice medicale:4.1. histeroscopie sau sonohisterografie;4.2. ecografie transvaginală. b) în ultimele 6 luni:1. markeri endocrini: AMH;2. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:2.1. Ag HBs;2.2. Ac HBc;2.3. Ac HCV;2.4. Anti HIV;2.5. VDRL sau TPHA; c) în ultimele 12 luni:1. investigaţii hematologice:1.1. hemoleucograma;1.2. APTT;1.3. fibrinogenemie;2. investigaţii biochimice:2.1. glicemie;2.2. uree serică;2.3. creatinină serică;2.4. TGO;2.5. TGP;3. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:3.1. Rubeola IgG,3.2. Varicela IgG,3.3. Toxoplasma IgG3.4. Toxoplasma IgM,3.5. CMV IgG,3.6. Herpes IgG4. examinări citologice: frotiu cervical Babeş - Papanicolaou d) fără limită de timp:1. investigaţii hematologice:1.1. grup de sânge;1.2. Rh.Setul minim de investigaţii paraclinice efectuate la bărbaţi: a) în ultimele 6 luni:1. examinări microbiologice1.1. spermograma - efectuată în unitatea sanitară la care a depus dosarul1.2. spermocultura2. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:2.1. Ag HBs;2.2. Ac HBc;2.3. Ac HCV;2.4. HIV;2.5. VDRL sau TPHA;