HOTĂRÂRE nr. 966 din 15 septembrie 2010 (*actualizată*)privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări(actualizată până la data de 20 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) furnizare - introducerea de date în SINS din bazele de date proprii, modificarea şi ştergerea acestor date, precum şi consultarea lor în scopul modificării sau ştergerii; b) consultare - examinarea elementelor cuprinse în semnalările din SINS.  +  Articolul 3Autorităţile publice române care au drept de acces la SINS sunt: a) Poliţia Română; b) Poliţia de Frontieră Română; c) Jandarmeria Română; d) Oficiul Român pentru Imigrări; e) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; f) Direcţia Generală de Paşapoarte; g) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;----------Lit. g) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 946 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016. h) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor.----------Lit. h) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 946 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016. i) Ministerul Afacerilor Externe; j) Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti; k) Ministerul Public.  +  Articolul 4Categoriile de semnalări, precum şi tranzacţiile la care au acces, în temeiul prevederilor Legii nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, fiecare dintre autorităţile publice stabilite la art. 3 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Se desemnează Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră Română ca autorităţi naţionale competente pentru furnizarea datelor specifice semnalărilor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi art. 18 alin. (1) din Legea nr. 141/2010.  +  Articolul 6Se desemnează Poliţia Română, prin Biroul SIRENE naţional, ca autoritate naţională competentă pentru furnizarea datelor specifice semnalărilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 141/2010.  +  Articolul 7Se desemnează autorităţile emitente ale documentelor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 141/2010, notificate acestora ca fiind furate în străinătate, ca autorităţi naţionale competente pentru furnizarea datelor specifice semnalărilor cu privire la documentele respective.  +  Articolul 8Instituţiile sistemului judiciar furnizează datele prevăzute în anexă, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 141/2010.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul administraţiei şi internelor,

  Vasile Blaga

  Ministrul afacerilor externe,

  Teodor Baconschi

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere

  a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

  Georgeta Basarabescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 15 septembrie 2010.Nr. 966.  +  AnexăCategoriile de semnalări şi tranzacţiile la care au accesautorităţile naţionale competente*Font 8*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│ │ │ Autorităţi naţionale competente ││Nr. │ Categoriile de semnalări ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11││ │ ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤│ │ │F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│F│C│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 1 │Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │predării în baza unui mandat european de arestare │x│x│ │x│ │x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x│ │x││ │sau în vederea extrădării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 2 │Semnalări cu privire la persoane dispărute │x│x│ │x│ │x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 3 │Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea │x│x│x│x│ │x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x│x│x│x││ │participării la o procedură judiciară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 4 │Semnalări cu privire la persoane sau bunuri în │x│x│x│x│ │x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │x│ │ │ │ │x│x││ │scopul efectuării de controale discrete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5 │Semnalări privind străinii în scopul refuzului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intrării sau în scopul executării unei măsuri prin │ │x│x│x│ │x│x│x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │x│ │ │ │x││ │care se interzice şederea pe teritoriul României │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┬─────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 6 │Semnalări privind │a) autovehicule cu o capacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunuri căutate │cilindrică de peste 50 centimetri│x│x│x│x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │x│ │x│ │ │ │ │x│x││ │pentru a fi confis-│cubi, ambarcaţiuni şi aeronave │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cate sau folosite ├─────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ca probe în cursul │b) remorci cu o greutate care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │procedurilor penale│depăşeşte 750 kg fără încărcă- │x│x│x│x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │x│ │x│ │ │ │ │x│x││ │ │tură, caravane, echipamente in- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │dustriale, motoare exterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi containere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │c) arme de foc │x│x│x│x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │x│ │ │ │ │x│x││ │ ├─────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │d) documente oficiale în alb care│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │au fost furate, utilizate în mod │x│x│x│x│ │x│ │x│ │ │ │ │ │x│ │x│ │x│ │ │x│x││ │ │fraudulos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │e) documente oficiale în alb care│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │au fost pierdute sau notificate │ │x│ │x│ │x│x│x│x│ │x│ │x│x│ │x│x│x│ │ │x│x││ │ │autorităţilor emitente ca fiind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │furate în străinătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │f) documente de identitate elibe-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rate, de tipul paşapoartelor, │x│x│x│x│ │x│ │x│ │ │ │ │ │x│ │x│ │x│ │ │x│x││ │ │cărţilor de identitate, permise- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │lor de conducere, documentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │care atestă şederea, respectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rezidenţa pe teritoriul României │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi documentelor de călătorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │furate sau însuşite ilegal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │g) documente de identitate elibe-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rate, de tipul paşapoartelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │cărţilor de identitate, permise- │ │x│ │x│ │x│x│x│x│ │x│ │x│x│ │x│x│x│ │ │x│x││ │ │lor de conducere, documentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │care atestă şederea, respectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rezidenţa pe teritoriul României │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi documentelor de călătorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │pierdute, anulate sau notificate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │autorităţilor emitente ca fiind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │furate în străinătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │h) certificate de înmatriculare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ale vehiculelor care au fost fu- │x│x│x│x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │x│ │x│ │ │ │ │x│x││ │ │rate, utilizate în mod fraudulos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │i) certificate de înmatriculare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ale vehiculelor care au fost │ │x│ │x│ │x│ │ │ │ │ │ │x│x│ │x│ │ │ │ │x│x││ │ │pierdute sau anulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │j) bancnote │x│x│x│x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │x│ │ │ │ │x│x││ │ ├─────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │k) valori mobiliare şi mijloace │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de plată, cum ar fi cecuri, cărţi│x│x│x│x│ │x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │x│ │ │ │ │x│x││ │ │de credit, obligaţiuni şi acţiuni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │care au fost furate, însuşite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ilegal, pierdute sau anulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────┴─────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘NOTĂ:F - furnizare; C - consultare.LEGENDĂ:1. Poliţia Română;2. Poliţia de Frontieră Română;3. Jandarmeria Română;4. Inspectoratul General pentru Imigrări;5. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date;6. Direcţia Generală de Paşapoarte;7. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;8. Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor;9. Ministerul Afacerilor Externe;10. Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti;11. Ministerul Public.----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 946 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016, conform pct. 2 al art. unic din acelaşi act normativ.---------