ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. V.V.V. 6.827 din 9 decembrie 2016, având în vedere prevederile art. 38 alin. (3) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 Prezentul ordin se aplică atât furnizorilor de servicii medicale din sectorul public, cât și din cel privat.  +  Articolul 3 Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică, celelalte direcții din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, precum și unitățile sanitare de orice fel vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 22 aprilie 2004, cu completările ulterioare.  +  Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Vlad Vasile Voiculescu
    Nr. 1.410.  +  ANEXĂNORMEde aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003