ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016  Având în vedere faptul că valoarea scăzută a indemnizaţiilor şi a sporurilor actuale acordate invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război nu permite menţinerea unui nivel de trai decent,ţinând cont de faptul că modificarea cuantumului acestor drepturi constituie o necesară compensaţie a sacrificiului făcut de beneficiari în timpul războiului şi, ulterior, în societate,având în vedere vârsta înaintată a beneficiarilor acestor indemnizaţii, statul trebuie să îşi manifeste, fără întârziere, recunoştinţa faţă de aceştia.În considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează: a) invalizilor de război:- 259 de lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;- 231 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;- 196 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate; b) veteranilor de război:- 161 de lei lunar. c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:- 161 de lei lunar."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se raportează la indemnizaţia de veteran de război, rămân la nivelul aflat în plată pentru luna octombrie 2016.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 29 noiembrie 2016.Nr. 92.-----