HOTĂRÂRE nr. 926 din 8 decembrie 2016pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 "Localităţile şi arealele pentru care se acordă statutul de staţiune balneoclimatică" la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 24 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După poziţia 5 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 5^1-5^3, cu următorul cuprins:"5^1. Arealul Băile Turda, judeţul Cluj5^2. Arealul balneoclimatic corespunzător satului Călacea Băi, comuna Orţişoara, judeţul Timiş5^3. Arealul balneoclimatic din structura comunei Ocna Şugatag, judeţul Maramureş"2. După poziţia 22 se introduc două noi poziţii, poziţiile 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins:"22^1. Comuna Tinca, judeţul Bihor22^2. Comuna Bala, judeţul Mehedinţi"3. După poziţia 23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 24, cu următorul cuprins:"24. Satul Sărata Monteoru din structura comunei Merei, judeţul Buzău"

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 8 decembrie 2016.Nr. 926.----