ORDIN nr. 130 din 22 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. 4.660 din 17 august 2016, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b), precum și ale art. 48 alin. (5) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul I La anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 și 303 bis din 20 aprilie 2016, secțiunea 1 a capitolului 1 se modifică după cum urmează:1. La punctul 3 subpunctul 3.3, la "Precizări tehnice", litera B va avea următorul cuprins:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│"B. Programul de control oficial │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Prelevarea oficială de probe se realizează: ││a) anual, din cel puțin un efectiv de pui de carne din 10% dintre ││exploatațiile cu peste 5.000 de păsări; ││b) ori de câte ori este necesar. ││Probele constau în două perechi de încălțăminte de unică folosință (tampoane ││"șosete") pentru fiecare efectiv (hală populată). Cele două perechi de ││încălțăminte de unică folosință se grupează și testează într-o singură probă.││Odată cu prelevarea oficială de probe prevăzută la lit. a) se verifică ││documentele relevante care atestă că păsărilor nu li sau administrat agenți ││antimicrobieni sau, în cazul suspicionării unor astfel de administrări, se ││prelevează probe pentru testarea prezenței agenților antimicrobieni sau a ││efectului inhibitor al proliferării bacteriene compuse din cel mult 5 păsări/││hală, din toate efectivele din exploatație. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Un efectiv depistat pozitiv cu unul dintre serotipurile relevante de ││Salmonella ca urmare a controlului realizat de către operatorul economic ││(autocontrol) în cadrul Programului național de control al salmonelozelor ││zoonotice la efectivele de broileri este considerat ca un efectiv confirmat ││pozitiv și supus măsurilor și restricțiilor sanitar-veterinare în vigoare, ││fără a se efectua alte investigații suplimentare în cadrul programului de ││control oficial." │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. La punctul 3 subpunctul 3.4.1, la "Precizări tehnice", litera B va avea următorul cuprins:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│"B. Programul de control oficial │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Prelevarea oficială de probe se realizează: ││a) anual, din cel puțin un efectiv de curcani la îngrășat din 10% dintre ││exploatațiile care au cel puțin 500 de curcani pentru îngrășare; ││b) ori de câte ori este necesar. ││Probele recoltate constau în două perechi de încălțăminte de unică folosință ││(tampoane "șosete") pentru fiecare efectiv. Cele două perechi de încălțăminte││de unică folosință se grupează într-un singur eșantion. ││Odată cu prelevarea oficială de probe prevăzută la lit. a) se verifică ││documentele relevante care atestă că păsărilor nu li sau administrat agenți ││antimicrobieni sau, în cazul suspicionării unor astfel de administrări, se ││prelevează probe pentru testarea prezenței agenților antimicrobieni sau a ││efectului inhibitor al proliferării bacteriene compuse din cel mult 5 păsări/││hală, din toate efectivele din exploatație. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Un efectiv depistat pozitiv cu unul dintre serotipurile relevante de ││Salmonella ca urmare a controlului realizat de către operatorul economic ││(autocontrol) în cadrul Programului național de control al salmonelozelor ││zoonotice la efectivele de curcani la îngrășat este considerat ca un efectiv ││confirmat pozitiv și supus măsurilor și restricțiilor sanitare veterinare în ││vigoare, fără a se efectua alte investigații suplimentare în cadrul ││programului de control oficial." │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Radu Roatiș Chețan
  București, 22 noiembrie 2016. Nr. 130. -----