HOTĂRÂRE nr. 889 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea Strategiei naţionale pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţională pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivelor prevăzute în Strategie se va face în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit legii.  +  Articolul 3Instituţiile implicate, prin direcţiile de specialitate şi reprezentanţii acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

  Paul Gheorghiu

  Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 29 noiembrie 2016.Nr. 889.  +  AnexăSTRATEGIE 29/11/2016----