RECTIFICARE nr. 40 din 8 aprilie 1999
EMITENT
  • MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 18 iunie 1999    În Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, se fac următoarele rectificari:- la art. 23 alin. (2), randurile 3 şi 4, în loc de: cu destinaţia de locuinta în aceeaşi localitate sau într-o alta localitate, cu acordul chiriaşului şi cu respectarea suprafeţei se va citi: cu destinaţia de locuinta în aceeaşi localitate, sau într-o alta localitate cu acordul chiriaşului, cu respectarea suprafeţei;- la art. 33 şi 34, în loc de: art. 32 alin. (1) şi (2) se va citi: art. 32 alin. (2);- la art. 40 lit. a) se elimina virgula după cuvântul construcţii;- la art. 40 lit. b) se elimina virgula după cuvântul comuna;- la art. 44 se elimina virgula după cuvântul subinchiriere.--------