HOTĂRÂRE nr. 377 din 18 aprilie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora(actualizată până la data de 6 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 95 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aproba Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ────────────────

  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

  Marian Sârbu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Gherghina,

  secretar de stat

  Ministrul educaţiei şi cercetării,

  Ecaterina Andronescu
   +  Anexa 1PROCEDURA 18/04/2002-------