LEGE nr. 240 din 29 noiembrie 2016privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 71/2001, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂpentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei, prin Direcţia Naţională de Probaţiune, ca membru permanent la Confederaţia Europeană de Probaţiune"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă participarea Ministerului Justiţiei, prin Direcţia Naţională de Probaţiune, ca membru permanent la Confederaţia Europeană de Probaţiune, constituită în baza statutului de organizare şi funcţionare adoptat la data de 24 iunie 1982 la Rotterdam."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Începând cu anul 2017, sumele care vor fi plătite cu titlu de contribuţii anuale, astfel cum sunt stabilite de Adunarea generală a Confederaţiei Europene de Probaţiune, vor fi suportate din bugetul Direcţiei Naţionale de Probaţiune."  +  Articolul IIAlineatul (3) al articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 4 octombrie 2011, aprobată prin Legea nr. 38/2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Începând cu anul 2017, suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Institutului Naţional de Expertize Criminalistice."  +  Articolul IIILa anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul II, după numărul curent 74 se introduce un nou număr curent, numărul curent 75, cu următorul cuprins:*Font 8*┌────┬────────────┬───────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Denumirea │ │ Anul │ Anul │Instituţia română care coordonează │ ││crt.│organizaţiei│Sediul │înfiinţării│aderării│ relaţiile cu organizaţia │ Explicaţii ││ │ │ │ │României│ internaţională respectivă │ │├────┼────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┤│"75 │Confederaţia│Utrecht│ 1982 │ 1999 │Ministerul Justiţiei, prin Direcţia│România participă││ │Europeană de│ │ │ │ Naţională de Probaţiune │ din anul 1999." ││ │Probaţiune │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴───────┴───────────┴────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┘Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 29 noiembrie 2016.Nr. 240.----