ORDIN nr. 210 din 5 februarie 2001 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti(actualizat până la data de 6 decembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ----------Ministrul justiţiei,în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,având în vedere prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se adoptă Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi preşedinţii curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai judecătoriilor vor lua măsurile corespunzătoare pentru îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute în prezentul regulament.

    p. Ministrul justiţiei,

    Doru Crin Trifoi,

    secretar de stat
     +  AnexăREGULAMENT 05/02/2001--------------