HOTĂRÂRE nr. 867 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 115 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

  Bogdan Puşcaş

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Radu Mihaiu,

  secretar de stat

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

  Delia Popescu

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 16 noiembrie 2016.Nr. 867.  +  AnexăNORMA 16/11/2016