ORDIN nr. 500 din 21 martie 2016 (*actualizat*)privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016(actualizat până la data de 28 noiembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  • ----------Ţinând cont de prevederile art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016, se stabilesc documentele care atestă reşedinţa în străinătate, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

    Ministrul afacerilor externe,

    Lazăr Comănescu
    Bucureşti, 21 martie 2016.Nr. 500.  +  AnexăLISTAdocumentelor care atestă reşedinţa în străinătateîn vederea exercitării dreptului de votla alegerile parlamentare din anul 2016 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │NOTE: │ │1. Pentru cetăţenii români care deţin şi cetăţenia statului de reşedinţă, │ │documentele de identitate eliberate de autorităţile locale ale statului de │ │reşedinţă (carte de identitate, paşaport, certificat de naturalizare/ │ │cetăţenie etc.) reprezintă dovada de reşedinţă în statul respectiv. │ │2. Documentele speciale emise cetăţenilor români angajaţi ai misiunilor │ │diplomatice/oficiilor consulare şi ai organizaţiilor internaţionale cu │ │sediul în străinătate, precum şi cele emise membrilor de familie ai acestora│ │reprezintă dovada de reşedinţă în statul respectiv. │ │3. În vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din │ │anul 2016 este necesară prezentarea unui singur document din cele enumerate │ │mai jos. │ │4. Pentru cetăţenii români care se află în străinătate pentru a urma un │ │tratament medical, de mai mult de 90 de zile, documentele emise ori avizate │ │de o autoritate medicală, pe plan local, reprezintă dovada de reşedinţă în │ │vederea exercitării dreptului la vot la alegerile parlamentare din 2016. │ │5. Pentru cetăţenii români cu reşedinţa pe teritoriile altor entităţi │ │nerecunoscute ca state, documentele deţinute pe plan local reprezintă dovada│ │de reşedinţă în vederea exercitării dreptului la vot la alegerile │ │parlamentare din 2016. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Ţara │ Documentele │ │crt.│ │ │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 1.│Afganistan │1. viză de lungă şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 2.│Africa de Sud │1. carte de identitate eliberată cetăţenilor │ │ │ │străini │ │ │ │2. document care atestă stabilirea │ │ │ │domiciliului în ţara de reşedinţă eliberat de │ │ │ │Ministerul de Interne local │ │ │ │3. declaraţie pe propria răspundere dată în │ │ │ │faţa autorităţilor locale de poliţie prin care│ │ │ │se atestă adresa de domiciliu │ │ │ │4. permis de reşedinţă temporară, acordat sub │ │ │ │forma unei vize │ │ │ │5. permis de rezidenţă permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 3.│Albania │1. document care atestă domiciliul │ │ │ │2. permis de şedere pentru străini │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 4.│Algeria │1. carte de reşedinţă │ │ │ │2. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 5.│Andorra │1. titlu de sejur eliberat străinilor │ │ │ │2. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 6.│Angola │1. permis de şedere permanentă │ │ │ │2. permis de şedere temporară │ │ │ │3. viză de muncă aplicată în paşaport │ │ │ │4. carte de rezidenţă pentru cetăţeni străini │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 7.│Arabia Saudită │1. permis de rezident │ │ │ │2. adeverinţă care să ateste adresa │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 8.│Argentina │1. document de identitate pentru străini │ │ │ │2. adeverinţă privind rezidenţă temporară │ │ │ │3. adeverinţă privind rezidenţa permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 9.│Armenia │1. permis de rezidenţă temporară │ │ │ │2. document de călătorie pentru străini │ │ │ │3. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 10.│Australia │1. viză de rezidenţă temporară │ │ │ │2. viză de rezidenţă permanentă │ │ │ │3. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 11.│Austria │1. dovadă de înscriere sau înregistrare │ │ │ │2. adeverinţă de înregistrare pentru cetăţenii│ │ │ │SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene │ │ │ │3. certificat privind libera circulaţie în UE │ │ │ │4. titlu de şedere sau dovadă de stabilire │ │ │ │5. document de identitate cu fotografie pentru│ │ │ │cetăţenii comunitari │ │ │ │6. adeverinţă de lungă şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 12.│Azerbaidjan │1. permis de rezidenţă temporară │ │ │ │2. permis de rezidenţă permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 13.│Bahamas │1. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 14.│Bahrain │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 15.│Bangladesh │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 16.│Belarus │1. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 17.│Belgia │1. permis de şedere temporară, tip E │ │ │ │2. permis de şedere permanentă, tip E+ │ │ │ │3. atestat de înregistrare la primărie pentru │ │ │ │şedere temporară │ │ │ │4. atestat de înregistrare la primărie pentru │ │ │ │şedere permanentă │ │ │ │5. carte de identitate pentru străini │ │ │ │6. certificat de înregistrare în registrul │ │ │ │străinilor │ │ │ │7. certificat de înregistrare │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 18.│Bolivia │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 19.│Bosnia şi Herţegovina │1. colant privind reşedinţa aplicat în │ │ │ │paşaport │ │ │ │2. card pentru rezidenţi străini │ │ │ │3. decizie de acordare a rezidenţei │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 20.│Botswana │1. permis de şedere │ │ │ │2. document privind stabilirea domiciliului │ │ │ │3. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 21.│Brazilia │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. carte de domiciliu │ │ │ │3. document de rezidenţă temporar │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 22.│Bulgaria │1. permis de şedere pentru cetăţenii UE │ │ │ │2. card de rezidenţă permanentă pentru străini│ │ │ │3. certificat de rezidenţă pe termen lung │ │ │ │4. adeverinţă eliberată de autorităţile locale│ │ │ │prin care se confirmă şederea │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 23.│Cambodgia │1. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 24.│Canada │1. titlu de călătorie │ │ │ │2. titlu de călătorie pentru refugiaţi │ │ │ │3. certificat de identitate │ │ │ │4. card de rezident permanent │ │ │ │5. fişă privind dreptul de şedere IMM 1000 │ │ │ │6. permis de şedere temporară │ │ │ │7. permis de muncă │ │ │ │8. permis de studii │ │ │ │9. permis pentru refugiaţi │ │ │ │10. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 25.│Capul Verde │1. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 26.│Republica Centrafricană │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 27.│Cehia │1. permis de rezidenţă temporară │ │ │ │2. permis de rezidenţă permanentă │ │ │ │3. colant aplicat în paşaport privind │ │ │ │permisiunea de şedere temporară/permanentă │ │ │ │4. adeverinţă privind reşedinţa │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 28.│Chile │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 29.│R.P. Chineză │1. permis de şedere │ │ │ │2. dovadă de stabilire a reşedinţei eliberată │ │ │ │de secţiile de poliţie: │ │ │ │a) tipizatul model 2008 │ │ │ │b) tipizatul model 2009 │ │ │ │c) dovadă de stabilire a reşedinţei temporare │ │ │ │d) dovadă de stabilire a reşedinţei temporare │ │ │ │pentru vizitatori │ │ │ │3. permis de şedere permanentă eliberat de │ │ │ │Hong Kong şi Macao │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 30.│Cipru │1. certificat de înregistrare │ │ │ │2. permis de şedere temporară │ │ │ │3. carte de identitate pentru străini │ │ │ │4. permis de şedere "RTCN" sub forma unei │ │ │ │vize/ştampile aplicate în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 31.│Coasta de Fildeş │1. certificat de rezidenţă │ │ │ │2. permis de şedere temporară │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 32.│Comore │1. document privind stabilirea domiciliului │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 33.│Congo │1. viză de şedere │ │ │ │2. atestat de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 34.│Costa Rica │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 35.│Columbia │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de şedere temporară │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 36.│Croaţia │1. permis de rezidenţă │ │ │ │2. card de rezidenţă │ │ │ │3. carte de identitate pentru străini │ │ │ │4. adeverinţă eliberată de unităţile de │ │ │ │poliţie │ │ │ │5. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 37.│Cuba │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │(completată olograf) │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 38.│Danemarca │1. permis de şedere/rezidenţă │ │ │ │2. dovadă a dreptului de şedere având forma │ │ │ │unei adeverinţe │ │ │ │3. certificat de înregistrare │ │ │ │4. permis de conducere │ │ │ │5. card de sănătate │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 39.│Republica Dominicană │1. carte de identitate pentru străini │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 40.│Egipt │1. permis de şedere temporară sub forma unui │ │ │ │colant aplicat în paşaport │ │ │ │2. viză de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 41.│El Salvador │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 42.│Elveţia │1. permis de şedere de tip card │ │ │ │2. permis de şedere electronic de tip card │ │ │ │3. permis de şedere permanentă │ │ │ │4. permis de şedere de scurtă durată │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 43.│Emiratele Arabe Unite │1. viză de reşedinţă │ │ │ │2. permis de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 44.│Estonia │1. permis de rezidenţă temporară │ │ │ │2. card de identitate pentru cetăţeni UE │ │ │ │3. permis de reşedinţă sub formă de colant │ │ │ │aplicat în paşaport │ │ │ │4. permis de reşedinţă pe termen lung sub │ │ │ │formă de viză aplicată în paşaport │ │ │ │5. extras de reşedinţă eliberat de Registrul │ │ │ │Populaţiei │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 45.│Etiopia │1. permis de şedere temporară │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 46.│Filipine │1. certificat de înregistrare pentru străini │ │ │ │2. permis de muncă pentru străini │ │ │ │3. viză de reşedinţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 47.│Finlanda │1. permis de rezidenţă │ │ │ │2. card de rezidenţă │ │ │ │3. permis de reşedinţă sub formă de colant │ │ │ │aplicat în paşaport │ │ │ │4. atestat de reşedinţă eliberat de evidenţa │ │ │ │populaţiei │ │ │ │5. atestat de reşedinţă eliberat de poliţie │ │ │ │6. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 48.│Franţa │1. titlu de sejur (modelul electronic şi carte│ │ │ │de rezident) │ │ │ │2. recipisă temporară care înlocuieşte titlul │ │ │ │de sejur expirat sau pierdut │ │ │ │3. adeverinţă, certificat şi atestat prin care│ │ │ │primarul/funcţionarul primăriei certifică şi │ │ │ │semnează faptul că solicitantul domiciliază în│ │ │ │Franţa │ │ │ │4. certificat sau adeverinţă de şcolarizare │ │ │ │5. atestat care conţine numărul naţional de │ │ │ │asigurare medicală │ │ │ │6. ultimul aviz de impozitare │ │ │ │7. dovadă a calităţii de şomer │ │ │ │(cu valabilitate de un an) │ │ │ │8. permis de conducere │ │ │ │9. card de asigurare medicală │ │ │ │10. atestat de domiciliu eliberat de │ │ │ │Ministerul de Interne francez │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 49.│Gabon │1. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 50.│Gambia │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 51.│Germania │1. adeverinţă privind domiciliul permanent/ │ │ │ │reşedinţa │ │ │ │2. adeverinţă privind dreptul la liberă │ │ │ │circulaţie şi la alegerea domiciliului în UE │ │ │ │3. permis de muncă (numai pentru persoanele │ │ │ │care deţin şi cetăţenia germană) │ │ │ │4. permis de şedere pe durată determinată │ │ │ │5. permis de şedere │ │ │ │6. permisiune de stabilire permanentă │ │ │ │7. permisiune de şedere permanentă EU │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 52.│Georgia │1. permis electronic de şedere temporară │ │ │ │2. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 53.│Grecia │1. adeverinţă de înregistrare │ │ │ │2. permis de şedere pe suport letric │ │ │ │3. adeverinţă privind domiciliul │ │ │ │4. adeverinţă de înregistrare ca membru de │ │ │ │familie al unui cetăţean european │ │ │ │5. carte de rezidenţă pentru membrul de │ │ │ │familie al unui cetăţean european │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 54.│Ghana │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 55.│Guatemala │1. viză aplicată în paşaport │ │ │ │2. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 56.│Guineea Bissau │1. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 57.│Guineea Conakry │Conform punctelor 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 58.│Guyana │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 59.│India │1. PIO Card │ │ │ │2. certificat de înregistrare │ │ │ │3. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 60.│Indonezia │1. permis de şedere temporară │ │ │ │2. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 61.│Iordania │1. permis de şedere │ │ │ │2. permis de muncă │ │ │ │3. viză de şedere aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 62.│Irak │1. document care atestă dreptul de şedere │ │ │ │2. document care atestă domiciliul │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 63.│Iran │1. viza de muncă │ │ │ │2. viza de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 64.│Irlanda │1. adeverinţa privind adresa de domiciliu │ │ │ │emisă de poliţie sau de serviciile sociale │ │ │ │2. certificat de înregistrare │ │ │ │3. atestat privind încadrarea în muncă şi │ │ │ │plata taxelor şi impozitelor (formularele P45 │ │ │ │şi P60) │ │ │ │4. document care conţine numărul de │ │ │ │înregistrare socială (card social şi scrisoare│ │ │ │de atribuire a numărului de înregistrare │ │ │ │socială) │ │ │ │5. contract de închiriere a locuinţei │ │ │ │înregistrat la autorităţi │ │ │ │6. contract de proprietate a unui imobil │ │ │ │rezidenţial │ │ │ │7. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 65.│Islanda │1. permis de şedere │ │ │ │2. certificat de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 66.│Israel │1. carte de identitate emisă pentru persoanele│ │ │ │care urmează să primească cetăţenia │ │ │ │2. carte de identitate emisă pentru cetăţenii │ │ │ │străini rezidenţi │ │ │ │3. viză de reşedinţă sau de muncă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 67.│Italia │1. carte de identitate pentru cetăţenii │ │ │ │străini │ │ │ │2. atestat de şedere/de înscriere în registrul│ │ │ │populaţiei │ │ │ │3. certificat de rezidenţă emis de primăria │ │ │ │locală │ │ │ │4. certificat privind componenţa familiei - │ │ │ │dacă pe acesta este înscrisă reşedinţa │ │ │ │titularilor │ │ │ │5. certificat cumulativ privind reşedinţa şi │ │ │ │alte drepturi │ │ │ │6. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 68.│Japonia │1. card de rezidenţă │ │ │ │2. certificat de rezidenţă │ │ │ │3. certificat de atestare a rezidenţei │ │ │ │4. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 69.│Kazahstan │1. permis de şedere │ │ │ │2. certificat de rezidenţă eliberat de │ │ │ │primăria locală │ │ │ │3. carte de migraţiune │ │ │ │4. atestat de înscriere în registrul de │ │ │ │populaţie │ │ │ │5. permis de muncă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 70.│Kenya │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. viză de reşedinţă aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 71.│Kuweit │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. viză de reşedinţă aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 72.│Lesotho │1. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 73.│Letonia │1. permis de şedere temporară │ │ │ │2. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 74.│Liban │1. permis de şedere │ │ │ │2. extras individual de stare civilă cu datele│ │ │ │personale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 75.│Libia │1. carte de familie pentru persoanele │ │ │ │căsătorite cu cetăţeni libieni │ │ │ │2. viză de reşedinţă │ │ │ │3. adeverinţă de reşedinţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 76.│Liechtenstein │1. permis de şedere de tip card │ │ │ │2. permis de şedere electronic de tip card │ │ │ │3. permis de şedere permanentă │ │ │ │4. permis de şedere de scurtă durată │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 77.│Lituania │1. permis de şedere │ │ │ │2. adeverinţă care atestă domiciliul │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 78.│Luxemburg │1. legitimaţia de înregistrare şi sejur │ │ │ │permanent pentru cetăţenii UE │ │ │ │2. certificat de reşedinţă familial │ │ │ │3. certificat de reşedinţă nominal │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 79.│Macedonia │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de şedere temporară sub forma unui │ │ │ │card │ │ │ │3. permis de şedere temporară sub forma unei │ │ │ │vize aplicată în paşaport │ │ │ │4. permis de şedere permanentă sub forma unui │ │ │ │card │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 80.│Madagascar │1. document privind stabilirea domiciliului în│ │ │ │ţara de reşedinţă │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa exactă de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 81.│Malaezia │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de şedere │ │ │ │3. viză de lungă şedere │ │ │ │4. viză de reşedinţă │ │ │ │5. colant aplicat în paşaport care atestă │ │ │ │reşedinţa temporară │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 82.│Mali │1. certificat de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 83.│Malta │1. permis de şedere │ │ │ │2. carte de reşedinţă pentru cetăţenii UE │ │ │ │3. certificat de înregistrare │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 84.│Marea Britanie │1. colant/ştampilă aplicat(ă) în paşaport care│ │ │ │atestă reşedinţa │ │ │ │2. colant/vinietă aplicat(ă) în paşaport │ │ │ │privind dreptul de şedere │ │ │ │3. certificat de înregistrare │ │ │ │4. autorizaţie de muncă │ │ │ │5. document care atestă reşedinţa permanentă │ │ │ │6. document care atestă înregistrarea la │ │ │ │autorităţile locale privind confirmarea şi │ │ │ │stabilirea taxelor locale, respectiv │ │ │ │adeverinţa de plată a impozitelor la │ │ │ │autorităţile centrale sau locale │ │ │ │7. permis de conducere │ │ │ │8. document care conţine numărul naţional de │ │ │ │asigurare │ │ │ │9. document care conţine numărul de asigurare │ │ │ │medicală │ │ │ │10. contract de închiriere a locuinţei │ │ │ │înregistrat la autorităţile locale │ │ │ │11. extras de cont bancar curent de la o bancă│ │ │ │din Marea Britanie │ │ │ │12. facturi de plată utilităţi în │ │ │ │Marea Britanie │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 85.│Maroc │1. permis de şedere/carte de rezidenţă │ │ │ │2. carte de sejur │ │ │ │3. certificat de înregistrare │ │ │ │4. recipisă (echivalentul certificatului de │ │ │ │înregistrare) │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 86.│Mauritania │1. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 87.│Mauritius │1. certificat de înregistrare │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 88.│Mexic │1. atestat de reşedinţă temporară │ │ │ │2. atestat de reşedinţă permanentă │ │ │ │3. document unic de migrare │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 89.│Mongolia │1. permis de şedere │ │ │ │2. autorizaţie de muncă │ │ │ │3. viză de muncă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 90.│Republica Moldova │1. permis de şedere temporară │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 91.│Monaco │1. titlu de sejur │ │ │ │2. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 92.│Mozambic │1. adeverinţă de reşedinţă │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 93.│Muntenegru │1. adeverinţă privind dreptul de şedere │ │ │ │temporară sau permanentă │ │ │ │2. permis de şedere temporară │ │ │ │3. permis de şedere permanentă │ │ │ │4. permis de muncă │ │ │ │5. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 94.│Namibia │1. document privind stabilirea domiciliului în│ │ │ │ţara de reşedinţă │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa exactă de domiciliu │ │ │ │3. permis de muncă │ │ │ │4. permis de şedere permanentă │ │ │ │5. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 95.│Nicaragua │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 96.│Nigeria │1. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 97.│Norvegia │1. dovadă de domiciliu/certificat de │ │ │ │înregistrare │ │ │ │2. drept de şedere/viza de reşedinţă │ │ │ │3. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 98.│Noua Zeelandă │1. viză de rezidenţă sub forma unui colant │ │ │ │aplicat în paşaport │ │ │ │2. permis de conducere │ │ │ │3. card de asigurare socială şi medicală şi de│ │ │ │protecţie socială, care include adresa de │ │ │ │reşedinţă a posesorului şi numărul de │ │ │ │referinţă al persoanei │ │ │ │4. notificare a autorităţilor/administraţiei │ │ │ │pentru taxe/impozite │ │ │ │5. contract de închiriere a locuinţei │ │ │ │6. factură de plată a utilităţilor │ │ │ │7. extract bancar care să includă şi adresa │ │ │ │persoanei │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 99.│Olanda │1. permis de şedere │ │ │ │2. adeverinţă (extras) din evidenţele │ │ │ │primăriei care atestă reşedinţa │ │ │ │3. extras internaţional al înregistrării │ │ │ │persoanelor în registrul populaţiei │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │100.│Sultanatul Oman │1. card de rezidenţă │ │ │ │2. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │101.│Palestina │1. viză de lungă şedere acordată cetăţenilor │ │ │ │străini căsătoriţi cu cetăţeni palestinieni │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │102.│Pakistan │1. card pentru persoane de origine pakistaneză│ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │103.│Papua Noua Guinee │1. permis de rezidenţă permanentă │ │ │ │2. viză de lucru cu multiple intrări │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │104.│Panama │1. carte de identitate pentru străini │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │105.│Paraguay │1. document de identitate pentru străini │ │ │ │2. adeverinţă privind rezidenţa temporară │ │ │ │3. adeverinţă privind rezidenţa permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │106.│Peru │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. carnet de străin │ │ │ │3. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │107.│Polonia │1. adeverinţă privind înregistrarea şederii │ │ │ │cetăţeanului UE │ │ │ │2. document care confirmă dreptul de şedere │ │ │ │definitivă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │108.│Portugalia │1. permis de reşedinţă permanentă │ │ │ │2. titlu de reşedinţă │ │ │ │3. certificat de cetăţean european │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │109.│Qatar │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. colant privind reşedinţa │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │110.│R.P.D. Coreea │1. permis de reşedinţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │111.│R. Coreea │1. card de înregistrare pentru străini │ │ │ │2. certificat de înregistrare pentru străini │ │ │ │3. viză care atestă şederea legală │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │112.│Federaţia Rusă │1. permis de şedere pentru cetăţenii străini │ │ │ │2. permis de reşedinţă temporară pentru │ │ │ │cetăţenii străini │ │ │ │3. ştampilă aplicată în paşaport cu │ │ │ │menţionarea adresei de domiciliu/termenului de│ │ │ │şedere │ │ │ │4. viză de lungă şedere de muncă şi studii │ │ │ │5. talon separat de viză de lungă şedere │ │ │ │6. adeverinţă eliberată de Direcţia │ │ │ │Serviciului Federal pentru Migraţiune - │ │ │ │complementară eliberării buletinului de │ │ │ │identitate/paşaportului intern │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │113.│Rwanda │1. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │114.│San Marino │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de reşedinţă │ │ │ │3. permis de şedere │ │ │ │4. permis de şedere special │ │ │ │5. carte verde │ │ │ │6. permis de muncă │ │ │ │7. certificat de înscriere sau de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │115.│Seychelles │1. document privind stabilirea domiciliului în│ │ │ │ţara de reşedinţă │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │116.│Serbia │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de şedere permanentă aplicat în │ │ │ │paşaport sub forma unui colant de viză │ │ │ │3. viză de şedere temporară aplicată în │ │ │ │paşaport │ │ │ │4. adeverinţă care atestă adresa de domiciliu │ │ │ │5. permis de şedere kosovar │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │117.│Senegal │1. permis de şedere │ │ │ │2. viză de lungă şedere │ │ │ │3. autorizaţie de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │118.│Singapore │1. card de identitate pentru rezidenţi │ │ │ │permanenţi │ │ │ │2. card de identitate pentru cetăţeni străini │ │ │ │3. permis de angajat │ │ │ │4. permis de muncă │ │ │ │5. permis de aparţinător │ │ │ │6. permis de student │ │ │ │7. permis de vizită │ │ │ │8. permis de întreprinzător │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │119.│Siria │1. document de reşedinţă │ │ │ │2. permis de şedere │ │ │ │3. viză de reşedinţă aplicată în paşaport │ │ │ │4. permis de muncă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │120.│Slovacia │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de reşedinţă permanentă │ │ │ │3. adeverinţă de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │121.│Slovenia │1. permis de şedere sub formă de carnet │ │ │ │2. permis de şedere permanentă sub formă de │ │ │ │card │ │ │ │3. permis de şedere temporară sub formă de │ │ │ │card │ │ │ │4. permis de şedere sub formă de viză │ │ │ │5. certificat de înregistrare a cetăţeanului │ │ │ │UE │ │ │ │6. adeverinţă de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │122.│Spania │1. certificat de înregistrare ca cetăţean │ │ │ │comunitar │ │ │ │2. adeverinţă de înregistrare în Registrul │ │ │ │municipal │ │ │ │3. permis de conducere │ │ │ │4. card de sănătate │ │ │ │5. carnet de elev/student │ │ │ │6. documente care conţin NIE/numărul de │ │ │ │identificare al străinului, respectiv: │ │ │ │a) carte de muncă │ │ │ │b) certificat de persoană în căutarea unui loc│ │ │ │de muncă │ │ │ │c) certificat de înscriere la asigurările │ │ │ │sociale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │123.│Sri Lanka │1. viză de lungă şedere aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │124.│SUA │1. permis de reşedinţă permanentă │ │ │ │2. permis de muncă │ │ │ │3. viză aplicată în paşaport │ │ │ │4. formular I-797 sau I-797A │ │ │ │5. permis de conducere │ │ │ │6. ID-card │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │125.│Sudan │1. permis de şedere │ │ │ │2. permis pentru străinii de origine sudaneză │ │ │ │3. viză care atestă dreptul de şedere aplicată│ │ │ │în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │126.│Suedia │1. orice act emis de Agenţia de Taxe, │ │ │ │indiferent de forma şi titlul acestuia, prin │ │ │ │care se demonstrează că titularul posedă număr│ │ │ │personal suedez │ │ │ │2. permis de conducere │ │ │ │3. adeverinţă de înregistrare la Agenţia │ │ │ │pentru Ocuparea în Muncă, împreună cu │ │ │ │adeverinţă de deţinere a unui număr de │ │ │ │coordonare suedez eliberat de Agenţia de Taxe.│ │ │ │4. document emis de universitatea la care │ │ │ │studiază - pentru studenţii care se află la │ │ │ │studii pentru mai mult de 3 luni şi mai puţin │ │ │ │de sau egal cu 12 luni │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │127.│Swaziland │1. document privind stabilirea domiciliului în│ │ │ │ţara de reşedinţă │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │128.│Thailanda │1. paşaport special eliberat cetăţenilor │ │ │ │străini │ │ │ │2. permis de şedere având forma unei vize │ │ │ │aplicate în paşaport │ │ │ │3. permis de muncă │ │ │ │4. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │129.│Timorul de Est │1. permis de şedere permanent │ │ │ │2. viză de lucru │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │130.│Togo │1. permis de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │131.│Trinidad Tobago │1. certificat de înregistrare a şederii │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │132.│Tunisia │1. permis de şedere │ │ │ │2. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │133.│Turcia │1. permis de şedere │ │ │ │2. permis de muncă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │134.│Turkmenistan │1. adeverinţă eliberată de Serviciul pentru │ │ │ │Migraţie care confirmă dreptul de şedere │ │ │ │2. permis de şedere │ │ │ │3. viză de lungă şedere aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │135.│Ucraina │1. permis de şedere temporară │ │ │ │2. permis de şedere permanentă │ │ │ │3. viză de lungă şedere │ │ │ │4. adeverinţă de înregistrare eliberată │ │ │ │fiecărui cetăţean de peste 16 ani la │ │ │ │eliberarea buletinului de identitate │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │136.│Ungaria │1. card de domiciliu │ │ │ │2. card de înregistrare pentru cetăţenii SEE │ │ │ │3. permis de şedere permanentă │ │ │ │4. permis de şedere │ │ │ │5. adeverinţă de stabilire a domiciliului │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │137.│Uruguay │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. carte de identitate provizorie │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │138.│Uzbekistan │1. drept de şedere permanentă sub formă de │ │ │ │viză aplicată în paşaport │ │ │ │2. drept de şedere temporară sub formă de viză│ │ │ │aplicată în paşaport însoţit de un document │ │ │ │care atestă adresa la care este înregistrată │ │ │ │persoana │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │139.│Venezuela │1. dovadă de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │140.│Vietnam │1. permis de şedere temporară │ │ │ │2. permis de şedere permanentă │ │ │ │3. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │141.│Yemen │1. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │142.│Zambia │1. document privind stabilirea domiciliului în│ │ │ │ţara de reşedinţă │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │143.│Zimbabwe │1. permis de rezidenţă │ │ │ │2. viză aplicată în paşaport │ │ │ │3. permis de şedere temporară │ │ │ │4. permis de şedere permanentă │ │ │ │5. permis de muncă temporar │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │144 │Antigua şi Barbuda │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │145.│Barbados │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │146.│Belize │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │147.│Benin │1. carte de rezident │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │148.│Bhutan │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │149.│Brunei │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │150.│Burkina Faso │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │151.│Burundi │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │152.│Camerun │1. permis de şedere │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │153.│Ciad │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │154.│R.D. Congo │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │155.│Djibouti │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │156.│Dominica │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │157.│Ecuador │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │158.│Eritreea │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │159.│Fiji │1. permis de conducere şi permis de conducere │ │ │ │temporar │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │160.│Ghana │1. viză de şedere temporară │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │161.│Grenada │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │162.│Guineea Ecuatorială │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │163.│Haiti │1. permis de şedere │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │164.│Honduras │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │165.│Insulele Cook │1. permis de conducere │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │166.│Insulele Marshall │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │167.│Insulele Solomon │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │168.│Islanda │3. permis de conducere │ │ │ │4. extras de cont curent din Islanda │ │ │ │5. document emis de autorităţile locale │ │ │ │islandeze care conţine numărul de înregistrare│ │ │ │la Registrul naţional din Islanda │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │169.│Jamaica │1. permis de conducere │ │ │ │2. permis de muncă │ │ │ │3. carte de identitate (Elector Registration │ │ │ │Identification Card) │ │ │ │4. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │170.│Kiribati │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │171.│Kârgâzstan │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │172.│RPD Laos │1. permis de conducere şi permis de conducere │ │ │ │temporar │ │ │ │2. viza tip I-B3_P-B3_LA-B2 │ │ │ │3. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │173.│Liberia │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │174.│Malawi │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │175.│Maldive │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │176.│Micronezia │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │177.│RU Myanmar │1. permis de conducere │ │ │ │2. viză - un an │ │ │ │3. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │178.│Nauru │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │179.│Nepal │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │180.│Niger │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │181.│Niue │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │182.│Palau │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │183.│Samoa │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │184.│Sfântul Kitts şi Nevis │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │185.│Sfântul Vicenţiu şi │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │Grenadine │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │186.│Sfânta Lucia │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │187.│Sao Tome şi Principe │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │188.│Sfântul Scaun │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │189.│Sierra Leone │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │190.│Somalia │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │191.│Sudanul de Sud │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │192.│Suriname │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │193.│Tadjikistan │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │194.│Tanzania │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │195.│Tonga │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │196.│Tuvalu │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │197.│Uganda │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │198.│Vanuatu │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ └────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘Teritorii aflate sub jurisdicţia/suveranitatea următoarelor state: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │AUSTRALIA │ ├────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │1. │Insula Christmas │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2. │Insulele Cocos │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │3. │Insula Norfolk │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │CHINA │ ├────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │1. │Hong Kong │1. permis de şedere │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2. │Macao │1. permis de şedere │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │DANEMARCA │ ├────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │1. │Insulele Feroe │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2. │Groenlanda │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │FRANŢA - Departamente de peste mări: │ ├────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │1. │Guyana Franceză │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2. │Guadelupa │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │3. │Martinica │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │4. │Mayotte │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │5. │Reunion │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │FRANŢA - Teritorii de peste mări: │ ├────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │1. │Polinezia Franceză │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2. │Noua Caledonie │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │3. │Saint-Barthelemy │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │4. │Saint Martin │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │5. │Saint Pierre şi Miquelon│1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │6. │Wallis şi Futuna │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │OLANDA │ ├────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │1. │Aruba │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale/de autorităţile olandeze │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2. │Curacao │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale/de autorităţile olandeze │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │3. │Sint Maarten │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale/de autorităţile olandeze │ ├────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │NOUA ZEELANDĂ │ ├────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │1. │Tokelau │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │MARE BRITANIE - Teritorii de peste mări: │ ├────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │1. │Anguilla │1. ştampilă/permis care atestă reşedinţa │ │ │ │2. ştampilă/permis de muncă │ │ │ │3. certificat de apartenenţă │ │ │ │4. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2. │Bermuda │1. permis de şedere │ │ │ │2. certificate de rezident permanent │ │ │ │3. permis de muncă │ │ │ │4. permisiune de intrare │ │ │ │5. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │3. │Insulele Virgine │1. permis de muncă │ │ │ │2. certificat de reşedinţă │ │ │ │3. permis de intrare │ │ │ │4. certificat eliberat unei persoane care │ │ │ │aparţine Insulelor Virgine │ │ │ │5. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │4. │Insulele Cayman │1. permis de muncă │ │ │ │2. certificate de rezidenţă │ │ │ │3. viză de student │ │ │ │4. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │5. │Insulele Falkland │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │6. │Gibraltar │1. permis de şedere │ │ │ │2. orice document din care să rezulte că │ │ │ │persoana respectivă locuieşte în Gibraltar, │ │ │ │contract de muncă, contract de închiriere │ │ │ │3. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │7. │Montserrat │1. permis de şedere │ │ │ │2. permis de muncă │ │ │ │3. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │8. │Insulele Pitcairn │1. viză de lungă şedere │ │ │ │2. permis de şedere │ │ │ │3. autorizaţie de muncă │ │ │ │4. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │9. │Insulele Georgia de Sud │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │şi Sandwich de Sud │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │10. │Insulele Turks şi Caicos│1. certificat emis de Turks şi Caicos şi │ │ │ │Caicos Islander │ │ │ │2. permis de şedere │ │ │ │3. certificat de rezident permanent │ │ │ │4. permis de muncă │ │ │ │5. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │11. │Teritoriul Antarctic │1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │Britanic │autorităţile locale │ ├────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │MAREA BRITANIE - Dependenţele Coroanei britanice │ ├────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │1. │Guernsey │1. orice document din care să rezulte că │ │ │ │persoana respectivă locuieşte în Guernsey, │ │ │ │contract de muncă, contract de închiriere │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2. │Insula Man │1. permis de muncă │ │ │ │2. orice document din care să rezulte că │ │ │ │persoana respectivă locuieşte în Insula Man, │ │ │ │contract de închiriere │ │ │ │3. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │3. │Jersey │1. orice document din care să rezulte că │ │ │ │persoana respectivă locuieşte în Insula │ │ │ │Jersey, contract de închiriere │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │SUA │ ├────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │1. │Guam │1. permis de conducere │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2. │Insulele Mariane de Nord│1. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │3. │Insulele Virgine │1. permis de conducere │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │4. │Puerto Rico │1. permis de conducere │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │5. │Samoa Americană │1. permis de conducere │ │ │ │2. documente de reşedinţă emise de către │ │ │ │autorităţile locale │ └────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘----------Anexa a fost completată de pct. 1 şi 2 ale art. I din ORDINUL nr. 2.147 din 24 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016.-----