ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 iunie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Imobilele, compuse din construcţii împreună cu terenul aferent, respectiv terenurile intravilane libere, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi au fost trecute după anul 1940 în proprietatea statului român prin măsuri de constrângere, confiscare, naţionalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.  +  Articolul 2 (1) În scopul verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 se instituie Comisia specială de restituire, denumita în continuare comisie, care are în componenta 3 membri, după cum urmează:- un reprezentant din partea Ministerului Justiţiei;- un reprezentant din partea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale;- un reprezentant din partea organizaţiei acelei minorităţi naţionale a carei solicitare este în discuţie. (2) Membrii comisiei vor fi desemnaţi prin ordin al ministrului sau prin mandat din partea organizaţiei, după caz, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Comisia va avea sarcina de a analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil în parte şi va stabili în cadrul comunităţilor foştii proprietari sau succesorii acestora care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate. (4) Comisia este abilitata sa examineze, cu respectarea aceleiaşi proceduri, cereri de restituire şi pentru alte imobile din această categorie, care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale din România. (5) În urma analizei documentaţiei fiecărui imobil cuprins în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi a altor imobile solicitate, cuprinse în hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 4, comisia va întocmi note de constatare.  +  Articolul 3 (1) Departamentul pentru Administraţie Publică Locală va solicita, prin prefecturi, prezentarea situaţiei juridice pentru fiecare imobil în parte. (2) Notele de constatare se vor întocmi numai după obţinerea confirmării primite de la Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.  +  Articolul 4Se abiliteaza Guvernul sa completeze prin hotărâre anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, la propunerea comisiei, în urma identificarii unor noi imobile, potrivit procedurii prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4).  +  Articolul 5 (1) Proprietarii sau succesorii acestora, care au redobândit imobilele în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, vor încheia cu deţinătorii actuali ai imobilelor respective un protocol de predare-preluare în care se vor menţiona drepturile eventualilor chiriaşi, în termen de 60 de zile de la data emiterii de către comisie a notei de constatare, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (2) Prin protocolul prevăzut la alineatul precedent proprietarii sau succesorii acestora nu vor putea schimba destinaţia imobilelor decât după expirarea termenului stabilit de comun acord cu ministerele care le-au deţinut cu drept de administrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru delegat pe lângăprimul-ministru pentru minorităţi naţionale,Peter Eckstein-KovacsMinistru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministrul educaţiei naţionale,Mircea Fronescu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Hajdu GaborSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad RoscaSecretariatul de Stat pentru CulteGheorghe F. Anghelescu,secretar de stat  +  Anexa 1
    Nr. crt.Adresa imobiluluiActul de proprietateTitularul actual al dreptului de proprietateDestinaţia iniţială a imobiluluiFolosinţa actuală a imobiluluiActul în baza căruia imobilul a intrat în proprietatea statuluiObservaţii
    1.Bucureşti, Str. Vigilenţei nr. 3-5 şi, parţial, Str. Sapienţei nr. 5-7, sectorul 5Proces-verbal nr. 781/1940 al Comisiunii pentru înfiinţarea cărţilor funciare în BucureştiStatul românOrfelinatul Fundaţiei "Loebel şi Sarah Berkowitz"Imobilul este în administrarea Ministerului SănătăţiiDecretul-lege nr. 842/1941  
    2.Bucureşti, str. Maximilian Popper nr. 8-10, 8U, sectorul 3Proces-verbal nr. 29.527/1940 al Comisiunii pentru înfiinţarea cărţilor funciare în BucureştiStatul românŞcoala primară de băieţi nr. 5 "Malbim" şi Grădiniţa "Malbim"Imobilul se află în administrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului BucureştiDecretul nr. 176/1948  
    3.Bucureşti, calea Dudeşti nr. 125a, actualmente nr. 127, sectorul 3Procesul-verbal nr. 32.908/1940 al Comisiunii pentru înfiinţarea cărţilor funciare în BucureştiStatul românTerenul de sport Macabi al Liceului Industrial "Ciocanul"Teren de sport al Grupului Şcolar "Timpuri Noi"Decretul nr. 176/1948Teren viran
    4.Bucureşti, fosta str. Haiducul Bujor nr. 10, sectorul 3Procesul-verbal nr. 28.439/1940 al Comisiunii pentru înfiinţarea cărţilor funciare în BucureştiStatul românŞcoala de băieţi a Comunităţii israelite de rit spaniolClădirea a fost demolatăDecretul nr. 176/1948Strada Haiducul Bujor a fost dezafectată. Suprafaţa de 436,24 m2 din suprafaţa iniţială este ocupată în prezent de un subsol tehnic aparţinând Societăţii Comerciale "Junior".
    5.Bucureşti, fosta str. Haiducul Bujor nr. 17, sectorul 3Procesul-verbal nr. 28.465/1940 al Comisiunii pentru înfiinţarea cărţilor funciare în BucureştiStatul românŞcoala "Moria"Clădirea a fost demolatăDecretul nr. 260/1986Strada Haiducul Bujor a fost dezafectată. Suprafaţa de 185,36 m2 din suprafaţa iniţială a fost ocupată de o nouă arteră de circulaţie, astfel încât nu mai poate fi restituită.
    6.Bucureşti, Str. Salvatorului nr. 30Procesul-verbal nr. 49.091/1940 al Comisiunii pentru înfiinţarea cărţilor funciare în Bucureşti.Statul românŞcoala "Progresul culturii"Clădirea a fost demolatăDecret nr. 176/1948Strada Salvatorului a fost dezafectată.
    7.Bucureşti, str. Maximilian Popper nr. 17, sectorul 3Procesul-verbal nr. 29.588/1940 al Comisiunii pentru înfiinţarea cărţilor funciare în BucureştiStatul românSpitalul şi maternitatea "Caritas"Spitalul şi maternitatea "Caritas"Decretul nr. 302/1948Clădirea se află într-o stare avansată de degradare.
    8.Bucureşti, bd Mircea Vodă nr. 26-28, sectorul 3Procesul-verbal nr. 28.556/1940 al Comisiunii pentru înfiinţarea cărţilor funciare în BucureştiStatul românŞcoala primară de băieţi "Carolina şi Iacob Lobel"Clădirea este în reparaţie, urmând să fie ocupată de un liceuDecretul nr. 176/1948Suprafaţa de 184,66 m2 din suprafaţa iniţială a fost ocupată, ca urmare a sistematizării urbane, de artera de circulaţie, astfel încât nu mai poate fi restituită.
    9.Bucureşti, bd Mircea Vodă nr. 30, sectorul 3Procesul-verbal nr. 28.555/1940 al Comisiunii pentru înfiinţarea cărţilor funciare în BucureştiStatul românSediul Societăţii "Sacro - de luminători a israeliţilor de rit occidental"Clădirea a fost demolatăDecretul nr. 176/1948Suprafaţa de 171,36 m2 din suprafaţa iniţială a fost ocupată de artera de circulaţie, astfel încât nu mai poate fi restituită.
    10.Bucureşti, fosta Str. Bradului nr. 19a, sectorul 3Procesul-verbal nr. 29.412/1940 al Comisiunii pentru înfiinţarea cărţilor funciare în BucureştiStatul românCămin de bătrâniClădirea a fost demolatăFără titluStrada Bradului A fost dezafectată. Construcţiile începute înainte de anul 1989 au fost abandonate.
    11.Craiova, str. Câmpia Islaz nr. 40, judeţul DoljContract V-C autentificat prin procesul-verbal nr. 980/14 martie 1922 al Secţiei comerciale şi notariat a Tribunalului DoljStatul românŞcoala evreiască "Lumina"Sediu de firmăDecretul nr. 176/1948Imobilul este susceptibil de a fi privatizat.
    12.Timişoara, str. I.L. Caragiale nr. 1 judeţul TimişExtras C.F. nr. 27, nr. topo 6.877, transcris în C.F. 17.843Statul românŞcoala primară mixtă israelită Timişoara IISediu de firmeDecretul nr. 176/1948Imobilul este susceptibil de a fi privatizat.
    13.Miercurea-Ciuc, str. Szek nr. 146, judeţul HarghitaExtras C.F. nr. 226, nr. topo 503Statul românInstituţie de învăţământSpital de boli contagioaseDecretul nr. 176/1948Folosit parţial; conform Hotărârii Guvernului nr. 173/1999 a fost întocmit protocolul de predare-preluare.
    14.Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 1, judeţul AlbaExtras C.F. nr. 2.434, 6.536, nr. topo 1.967/1, 1.967/2Statul românInstitutul Teologic Romano-CatolicSediul Asociaţiei Artiştilor PlasticiDecretul nr. 176/1948Folosit parţial; există un acord cu prefectura.
    15.Deva, Str. Progresului nr. 6, judeţul HunedoaraExtras C.F. nr. 248, 4.794, nr. topo 1.337, 1.338/2Statul românMânăstirea Ordinului Franciscan Romano- CatolicOrfelinat întreţinut de călugării franciscaniDecretul nr. 176/1948Nu şi-a schimbat destinaţia.
    16.Carei, str. Someş nr. 15, judeţul Satu MareExtras C.F. nr. 1.584, nr. topo 2.042, 2.043Statul românConvictul "Szent Laszlo"NefolositDecretul nr. 176/1948Este neocupat.
    17.Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 5 judeţul Satu MareExtras C.F. nr. 977, nr. topo 499, 500, 501Statul românConvict romano-catolicGrupul Şcolar "Unio"Decretul nr. 176/1948Liceu cu elevi foarte puţini
    18.Oradea, Piaţa Ion Creangă nr. 2, judeţul BihorExtras C.F. nr. 3.170, 5.142, nr. topo 1.523, 1.524Statul românSpitalul "Sfântul Iosif"NefolositLegea nr. 10/1948Clădirea este goală.
    19.Oradea, Str. Republicii nr. 31, judeţul BihorExtras C.F. nr. 1.607, nr. topo 584/1, 586, 587, 588/1, 589Statul românSpitalul "Misericordian"Direcţia sanitară judeţeanăÎncheierea nr. 917/1962 Încheierea nr. 3.354/1967  
    20.Timişoara, Piaţa Horaţiu nr. 1, judeţul TimişExtras C.F. nr. 23.431, nr. topo 1.204/1, 1.204/2Statul românLiceul Teoretic Romano-CatolicEste folosit parţial de către Facultatea de ElectrotehnicăDecretul nr. 176/1948În clădire funcţionează şi o şcoală romano-catolică
    21.Timişoara, str. Aurora nr. 8, judeţul TimişExtras C.F. nr. 15.816, 15.825, nr. topo 2.128, 2.132, 2.134, 2.135/2Statul românMânăstirea "Notre-Dame", "Marienheim"Atelier de reparaţii, cu contract de închiriere; este În administrarea consiliuluiDecretul nr. 176/1948în mare parte este nefolosit
    22.Zalău, Str. Republicii nr. 16, judeţul SălajExtras C.F. nr. 773, nr. topo 917, 919Statul românCasă de cultură reformatăCasă de cultură orăşeneascăLegea nr. 10/1948 Încheierea nr. 78/1967  
    23.Bratca, judeţul BihorExtras C.F. nr. 1.052, nr. topo 278, 279, 280/1Statul românCasa de conferinţe a Bisericii reformateSpitalDecretul nr. 176/1948Spitalul din Bratca s-a extins în aşa măsură încât este posibilă mutarea secţiilor existente în fosta clădire a bisericii, în clădirile care au fost construite ulterior sau în cele care se află în prezent în construcţie.
    24.Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 16, judeţul ClujExtras C.F. nr. 1.438, nr. topo 617Statul românColegiu reformatImobilul aparţine Liceului "Gheorghe Şincai"Decretul nr. 176/1948Este degradat şi nu este folosit intens.
    25.Târgu Mureş, Str. Victoriei (Revoluţiei) nr. 8, judeţul MureşExtras C.F. nr. 2.633, nr. topo 9,10Statul românLiceu de feteÎn folosinţa municipalităţii - sediul unor persoane juridiceDecretul nr. 176/1948Mutarea sediilor persoanelor juridice este confirmată de Primăria Târgu Mureş.
    26.Cluj-Napoca, bd 21 Decembrie 1989 nr. 9, str. Brassai nr. 8, judeţul ClujExtras C.F. nr. 1.472, nr. topo 129Statul românSediul Episcopiei UnitarieneSediul Episcopiei Unitariene, Liceul Teoretic "Brassai Samuel"Decretul nr. 176/1948  
    27.Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 26, judeţul BihorExtras C.F. nr. 3.409, nr. topo 2.843/2Statul românBibliotecă parohialăGrădiniţăDecretul nr. 176/1948  
    28.Gura Humorului, Bd Bucovinei nr. 10, judeţul SuceavaExtras C.F. nr. 2.870, nr. topo 162/2Statul românCasa "Marianum"Sediul Forumului Democrat al Germanilor din RomâniaContractul nr. 2.516/1974Închiriat Forumului Democrat al Germanilor din România pe termen de 50 de ani
    29.Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 34, judeţul Satu MareExtras C.F. nr. 1.514, nr. topo 545, 546/1Statul românSediul Reuniunii Culturale GermaneCooperativă (croitorie)Legea nr. 485/1944Necesită reparaţii capitale.
    30.Lugoj, str. Anişoara Odeanu nr. 9, judeţul TimişExtras C.F. nr. 1.455, nr. topo 155-156/a/2, 157-158/bStatul românCămin germanSediul Forumului Democrat al Germanilor din România, LugojDecretul nr. 3.200/1944Atribuit în folosinţă gratuită Forumului Democrat al Germanilor din România
    31.Braşov, str. M. Weiss nr. 13, judeţul BraşovExtras C.F. nr. 9.067, nr. topo 5.553Statul românSediul Reuniunii Agricole Săseşti din TransilvaniaSediul unor organizaţii neguvernamentale prin RIAL BraşovDecretul nr. 92/1950  
    32.Brăila, Str. Rubinelor nr. 18 (fost nr. 2), judeţul BrăilaLegea nr. 83/1932 (Monitorul Oficial nr. 89/1932)Statul românŞcoala de băieţi a comunităţii eleneŞcoalăFără titlu  
    33.Galaţi, str. Domnească nr. 29, judeţul GalaţiLegea nr. 83/1932 (Monitorul Oficial nr. 89/1932)Statul românComplex comercial şi cultural al comunităţi eleneRestaurant şi cinematografDecretul nr. 303/1948  
    34.Nădlac, judeţul TimişExtras C.F. nr. 3.187, 8.984, nr. topo 832Statul românŞcoala slovacă a bisericii evanghelice slovaceLiceul slovac, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei NaţionaleDecretul nr. 176/1948  
    35.Sighetul Marmaţiei, str. A. Sandor nr. 21, judeţul MaramureşExtras C.F. nr. 408, nr. topo 921Statul românCantină de ajutor pentru tineretul rutean al Bisericii greco-catolice rutean (Ucrainean)Parţial închiriat pentru cabinete individuale ale unor avocaţiDecretul nr. 712/1966În mare parte este liber, dar susceptibil de a fi privatizat.
    36.Timişoara, Piaţa Avram Iancu nr. 13, judeţul TimişExtras C.F. nr. 13.144, nr. topo 22.130, 22.131Statul românŞcoală confesională sârbă şi Locuinţa de serviciuÎn folosinţa Ministerului Educaţiei NaţionaleLegea nr. 1.128/1949locuinţă de serviciu a fost demolată, iar şcoala este degradată în procent de 50%.
  --------