ORDIN nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 6.495 din 28 noiembrie 2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 2.001 din 25 iulie 2016, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 48.964 din 28 iulie 2016,având în vedere prevederile titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDINprivind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant"2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) RNT este compus din registre naţionale specifice, după cum urmează:- Registrul naţional specific pentru transplant cardiac;- Registrul naţional specific pentru transplant hepatic;- Registrul naţional specific pentru transplant renal;- Registrul naţional specific pentru transplant pulmonar;- Registrul naţional specific pentru transplant pancreas;- Registrul naţional specific pentru transplant piele;- Registrul naţional specific pentru transplant os;- Registrul naţional specific pentru transplant tendon;- Registrul naţional specific pentru transplant cornee;- Registrul naţional specific pentru embriotransfer;- Registrul naţional specific pentru transplant celule reproductive;- Registrul naţional specific pentru transplant celule stem hematopoietice."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Se aprobă lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din RNT din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin."4. La articolul 5, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) sunt angajate cu contract de muncă în unităţile din reţeaua Ministerului Sănătăţii, în unităţile din reţeaua altor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie, în unităţile sanitare din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau sunt angajate cu contract de muncă în unităţi sanitare private şi îndeplinesc toate obligaţiile ce decurg din această calitate;............................................................ c) au obligaţia de a nu divulga datele de acces la RNT (utilizator, parolă, Smart card, PIN), care reprezintă secret de serviciu şi de a semna şi completa declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin, încălcarea acestei obligaţii atrage răspunderea potrivit legii;"5. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.7. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu
  Bucureşti, 28 noiembrie 2016.Nr. 1.354.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009)Lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor dinRegistrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilorsanitare acreditate pentru efectuarea de transplant deorgane, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic1. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Boli Digestive şi Transplant Hepatic:- dr. Speranţa Iacob;- dr. Simona Dima;- dr. Mariana Mihăilă;- dr. Alexandrina Constantinescu.2. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Uronefrologie şi Transplant Renal:- dr. Dorina Tacu.3. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Hematologie şi Transplant Medular:- dr. Zsofia Varady.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov:- dr. Carmen Daniela Neculoiu.5. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş:- dr. Mihaela Ispas.6. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca:- dr. Muntean Adriana.7. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti:- dr. Ovidiu Chioncel.8. Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti:- dr. Dragoş Chiriţă.9. Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iaşi:- dr. Simona Hogaş.10. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti:- dr. Dan Constantin Griţac.11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş:- dr. Aliz Tunyogi.12. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Turcanu" Timişoara:- dr. Cristian Marius Jinca;- dr. Andrada Licinia Oprisoni.13. Spitalul Clinic Colţea Bucureşti:- dr. Andrei Coliţă.14. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti:- dr. Vlad Costel.15. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti:- dr. Mareş Emil.16. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Clinica de Ortopedie:- dr. Andrei Ioan Bogdan.17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova:- dna Peţa Maria Minodora.18. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş:- dr. Marton Denes.19. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara:- dr. Mitrulescu Cătălin.20. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti:- dl Iacob Gheorghe.21. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti - Secţia Clinică de Oftalmologie:- mr. dr. Macovei Laura.22. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti - Secţia Clinică de Ortopedie şi Traumatologie:- lt. col. dr. Stănescu Marius.23. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea:- dr. Hozan Călin.24. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi:- dr. Ungurianu Sorin.25. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava:- dr. Hău Iuliana Magdalena.26. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi:- dl Dana Mihai.27. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara:- dna Prodan Cristina.28. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti:- dna Dinu Cristina.29. Spitalul Clinic Judeţean Mureş:- dr. Zuh Sandor.30. Oculus - S.R.L. Bucureşti:- dr. Moraru Mircea Cristian.31. Medsystem Varad - S.R.L. Oradea:- dna Szoke Katalin.32. Spitalul Clinic de Urgenţe "Sf. Spiridon" Iaşi - Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie:- dr. Gîrleanu Irina.33. Spitalul Clinic de Urgenţe "Sf. Spiridon" Iaşi - Secţia Clinică de Oftalmologie:- dna Ceornea Augustina.34. West Eye Hospital - S.R.L. Bucureşti:- dl Milea Alexandru.35. Medlife - S.A. Bucureşti:- dna Nyikora Dorina.36. Biogenesis IVF - S.R.L. Bucureşti:- dna Butunoi Laura Mariana.37. Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu:- dna Zgripcea Livia.38. Euromaterna - S.A. Constanţa:- dna Lalu Cristina Brânduşa.39. Avicena Profertis - S.R.L. Iaşi:- dr. Socolov Răzvan .40. Life Line - Medical Center - S.R.L. Bucureşti:- dna Giurcaneanu Anişoara.41. Clinica Medicală Gynera - S.R.L. Bucureşti:- dr. Codreanu Dorina.42. Gynatal - S.R.L. Bucureşti:- dr. Dorneanu Virginia Liliana.43. Vivamed - S.R.L. Braşov:- dr. Lupu Gabriela.44. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca:- dr. Dan Oana.45. Fertigyn - S.R.L. Iaşi:- dna Alexoaei Smaranda Gliselda.46. Medical Business Expert - S.R.L. Bucureşti:- dna Ranetescu Georgiana Mirela.47. Hit-Med - S.R.L. Craiova:- dr. Văduva Alice Roxana.48. Promed System - S.R.L. Târgovişte:- dr. Sandu Lăcrămioara.49. Newlife - BM - S.R.L. Iaşi:- dr. Bors Adraian.50. Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sîrbu" Bucureşti:- dr. Carp-Veliscu Andreea Marilena.51. Medical City Blue - S.R.L. Bucureşti:- dr. Braşoveanu Marilena Gianina.52. Sapiens Medical Center - S.R.L. Bucureşti:- dl Negriu Lucian.53. Teo Health - S.A. - Spitalul "Sf. Constantin" Braşov:- dr. Moldovan Andreea Anamaria.54. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. Bucureşti:- dr. Ionescu Dorin.55. Babe - S.R.L. Sângeorgiu de Mureş:- dr. Bartha Edina.  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009)DATEnecesare înregistrării unei persoane pentru atribuireacodului unic de înregistrare laAgenţia Naţională de TransplantNumePrenumeCod numeric personal*) Notă

  ──────────

  *) Se aplică numai în cazul persoanelor cu cetăţenie română, care posedă acte de identitate.

  ──────────
  Grup sanguinTelefonAdresăDiagnosticMELD**) Notă

  ──────────

  **) Se utilizează pentru transplant hepatic.

  ──────────
  HLA***) Notă

  ──────────

  ***) Se utilizează pentru transplant renal şi de celule stem hematopoietice.

  ──────────
   +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009)DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATEa persoanei responsabile cu gestionarea datelor dinRegistrul Naţional de Transplant, nominalizată prinOrdinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privindînfiinţarea Registrului Naţional de Transplant,desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelordin Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilorsanitare acreditate pentru efectuarea de transplant deorgane, ţesuturi şi celule de origine umană în scopterapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrăriiunei persoane pentru atribuirea codului unic deînregistrare la Agenţia Naţională de TransplantSubsemnatul/Subsemnata, ........., în calitate de ......., la unitatea medicală ......., acreditată pentru activităţi de ...., în calitate de persoană nominalizată cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant, cunoscând prevederile art. 227 din Codul penal, privind divulgarea secretului profesional, mă angajez prin prezenta să păstrez confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor despre care am luat cunoştinţă cu ocazia gestionării datelor din Registrul Naţional de Transplant, precum şi cu ocazia instruirii primite în vederea utilizării acestui sistem.    Data: .......... Semnătura: ........------