ORDIN nr. 3.386 din 17 noiembrie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 25 noiembrie 2016  Având în vedere prevederile art. 101 şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod. 14.13.01.04, prevăzut în anexa nr. 1;b) 120 "Decont privind accizele", cod. 14.13.01.03, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2(1) Formularul prevăzut la art. 1 lit. a) se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3.(2) Formularul prevăzut la art. 1 lit. b) se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 3 Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 5.  +  Articolul 4 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5 Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2016.  +  Articolul 6 Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  de Administrare Fiscală,
  Eugen-Dragoş Doroş
  Bucureşti, 17 noiembrie 2016. Nr. 3.386.  +  Anexa nr. 1 [] Declaraţie rectificativă ┌──────────────┐ [] Opţiune privind regularizarea Statul de rezidenţă└──────────────┘ impozitului, potrivit art. 225 şiart. 227 din Legea nr. 227/2015 Temeiul legal pentru privind Codul fiscal. depunerea declaraţiei ............ [] Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare. A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod de ┌──┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Cod CAEN┌─┬─┬─┬─┐ ││identificare fiscală: └──┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ ││ ┌───────────────────────────────────────────────┐ ││ Denumire └───────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────┐ ┌────┐ ┌───┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ││ Judeţ └───────┘ Localitate └────┘ Strada └───┘ Număr └─┘ Bloc └─┘ Scară└─┘ ││ ┌─┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌──────┐ ││ Ap. └─┘ Cod poştal └──┘ Sector └──┘Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └──────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ B. Date privind impozitul pe profit┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────┐│ Nr. │ DENUMIRE INDICATORI │ │ SUME -lei- ││ crt. │ │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 1 │Venituri din exploatare │ 1 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 2 │Cheltuieli de exploatare │ 2 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 3 │Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2) │ 3 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 4 │Venituri financiare │ 4 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 5 │Cheltuieli financiare │ 5 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 6 │Rezultat financiar (rd.4 - rd.5) │ 6 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 7 │Rezultat brut (rd.3+rd.6) │ 7 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 8 │Elemente similare veniturilor, din care: │ 8 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 8.1│Elemente similare veniturilor potrivit art. 46 din│ 8.1 │ ││ │Codul fiscal │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 8.2│Elemente similare veniturilor din retratări │ 8.2 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 8.3│Elemente similare veniturilor din reducerea sau │ 8.3 │ ││ │anularea filtrelor prudenţiale │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 9│Elemente similare cheltuielilor, din care: │ 9 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 9.1│Elemente similare cheltuielilor din retratări │ 9.1 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 10 │Rezultat după includerea elementelor similare │ 10 │ ││ │veniturilor/cheltuielilor (rd. 7+rd. 8-rd. 9) │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 11 │Amortizare fiscală, din care: │ 11 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 11.1│Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe │11.1 │ ││ │destinate prevenirii accidentelor de muncă şi │ │ ││ │bolilor profesionale │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 11.2│Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe │11.2 │ ││ │destinate înfiinţării şi funcţionării cabinetelor │ │ ││ │medicale │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 11.3│Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe │11.3 │ ││ │care la data intrării în patrimoniu au o valoare │ │ ││ │fiscală mai mică decât limita stabilită prin │ │ ││ │hotărâre a Guvernului │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 12 │Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs │ 12 │ ││ │valutar reportate din perioada precedentă │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 13 │Rezerva legală deductibilă │ 13 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 14 │Provizioane fiscale, din care: │ 14 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 14.1│Filtre prudenţiale │14.1 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 15 │Alte sume deductibile, din care: │ 15 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 15.1│Deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare │15.1 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 16 │Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 │ 1.6 │ ││ │+ rd. 15 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 17 │Venituri neimpozabile din dividende, din care: │ 17 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 17.1│Venituri din dividende primite de la o persoană │17.1 │ ││ │juridică română │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 17.2│Venituri din dividende primite de la o persoană │17.2 │ ││ │juridică străină, situată într-un stat terţ, în │ │ ││ │condiţiile prevăzute de lege │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 17.3│Venituri din dividende primite de la o filială │17.3 │ ││ │situată într-un stat membru U.E., în condiţiile │ │ ││ │prevăzute de lege │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 18 │Venituri din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/ │ 18 │ ││ │cesiunea titlurilor de participare, în condiţiile │ │ ││ │prevăzute de lege │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 19 │Venituri din lichidarea unei alte persoane │ 19 │ ││ │juridice române sau unei persoane juridice străine│ │ ││ │situate într-un stat cu care România are încheiată│ │ ││ │o convenţie de evitare a dublei impuneri, în │ │ ││ │condiţiile prevăzute de lege │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 20 │Alte venituri neimpozabile │ 20 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 21 │Total venituri neimpozabile (rd.17+rd.18+rd.19+ │ 21 │ ││ │rd.20) │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 22 │Profit /pierdere (rd. 10 - rd.16 - rd. 21) │ 22 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 23 │Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat şi │ 23 │ ││ │impozitul pe profit amânat │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 24 │Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul │ │ ││ │realizat în străinătate │ 24 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 25 │Dobânzile/majorările de întârziere, amenzi, │ 25 │ ││ │confiscări şi penalităţi datorate către │ │ ││ │autorităţile române/străine │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 26 │Cheltuieli de protocol care depăşesc limita │ │ ││ │prevăzută de lege │ 26 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 27 │Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat, burse │ 27 │ ││ │private, efectuate potrivit legii │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 28 │Cheltuieli cu amortizarea contabilă │ 28 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 29 │Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru │ 29 │ ││ │depreciere şi a rezervelor peste limitele sau în │ │ ││ │alte condiţii decât cele prevăzute de lege │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 30 │Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care │ 30 │ ││ │nu sunt reportate pentru perioada următoare │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 31 │Cheltuieli cu dobânzi şi diferenţe de curs │ │ ││ │valutar reportate pentru perioada următoare │ 31 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 32 │Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile │ 32 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 33 │Alte cheltuieli nedeductibile │ 33 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 35 │Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru │ 35 │ ││ │anul de raportare, înainte de reportarea │ │ ││ │pierderii (rd. 22 + rd. 34) │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 36 │Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat │ │ ││ │pentru perioada următoare │ 36 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 37 │Pierdere fiscală în perioada curentă transferată │ │ ││ │potrivit art. 31 alin. (2) din Codul fiscal │ 37 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 38 │Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de │ │ ││ │persoana juridică cedentă, potrivit art. 31 │ 38 │ ││ │alin. (2) din Codul fiscal │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 39 │Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi │ 39 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 40 │Profit impozabil/pierdere fiscală, de recuperat │ │ ││ │în anii următori (rd.35+rd.36+rd.37-rd.38-rd.39) │ 40 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 41 │Total impozit pe profit │ │ ││ │(rd. 41.1 + rd. 41.2), din care: │ 41 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 41.1│Impozit aferent profitului ce se impune cu │ │ ││ │cota de 16% │ 41.1│ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 41.2│Impozit de 5% aplicat veniturilor din activităţi │ │ ││ │de natura barurilor de noapte, cluburilor de │ 41.2│ ││ │noapte, a discotecilor şi a cazinourilor │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 42 │Total credit fiscal (rd.42.1+rd.42.2+rd.42.3) │ 42 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 42.1│Credit fiscal extern │ 42.1│ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 42.2│Impozit pe profit scutit, din care: │ 42.2│ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│42.2.1│Impozit pe profitul scutit, potrivit art. 22 │42.2.│ ││ │din Codul fiscal │ 1│ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 42.3│Scutiri şi reduceri de impozit pe profit calculate│ │ ││ │potrivit legislaţiei în vigoare │ 42.3│ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 43 │Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor │ 43 │ ││ │reprezentând sponsorizare/şi sau mecenat şi burse │ │ ││ │private (rd. 41 - rd. 42) │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 44 │Sume reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, │ │ ││ │burse private, în limita prevăzută de lege, │ 44 │ ││ │din care: │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 44.1│- din anul curent │44.1 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 44.2│- reportate din perioada precedentă │44.2 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 45 │Impozit pe profit anual (rd.43-rd.44) │ 45 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 46 │Impozit pe profit stabilit în urma inspecţiei │ 46 │ ││ │fiscale pentru anul fiscal de raportare şi care se│ │ ││ │regăseşte în indicatorii din formular │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 47 │Impozit pe profit declarat pentru anul de │ 47 │ ││ │raportare prin formularul 100/impozit reţinut la │ │ ││ │sursă în anul de raportate │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 48 │Diferenţa de impozit pe profit datorat [rd.45- │ 48 │ ││ │(rd.46+rd.47)] │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 49 │Diferenţa de impozit pe profit de recuperat │ 49 │ ││ │[(rd. 46 + rd. 47) - rd. 45] │ │ │└──────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────────┘ Cod bugetar: ┌──────────────────┐ │ │ └──────────────────┘ Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete. ┌───────────────────────┐ Nume, Prenume: │ │ Semnătura └───────────────────────┘ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │ │ Funcţia/Calitatea: │ │ │ │ └───────────────────────┘ └───────────────────────┘ Loc rezervat organului fiscal ┌──────┐ ┌──────┐ Nr. înregistrare: └──────┘ Data: └──────┘ Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.04  +  Anexa nr. 2 ┌─┬─┬─┬─┐ ANUL └─┴─┴─┴─┘ [] Declaraţie rectificativă Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod de ┌──┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Cod CAEN ┌─┬─┬─┬─┐ ││identificare fiscală: └──┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ Denumire └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────┐ ┌────┐ ┌───┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ││ Judeţ └───────┘ Localitate └────┘ Stradă └───┘ Număr └─┘ Bloc └─┘ Scară└─┘ ││ ┌─┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌───────┐ ││ Ap. └─┘ Cod poştal └───┘ Sector └──┘Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └───────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ B. Date privind accizele┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE │├─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────┬─────────┤│ Denumirea produsului sau a │Cantitate │ UM │ Acciza ││ grupei de produse │eliberată │ │datorată ││ │pentru │ │ (lei) ││ │consum*1) │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│A. Bere, din care: │ │ hl/ │ ││ │ │1 grad│ ││ │ │Plato │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│1. Bere produsă de producătorii independenţi a │ │ hl/ │ ││ căror producţie anuală nu depăşeşte 200 mii hl│ │1 grad│ ││ │ │Plato │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│B. Vinuri: │ │hl. de│ ││ │ │produs│ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│1. Vinuri liniştite │ │hl. de│ ││ │ │produs│ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│2. Vinuri spumoase │ │hl. de│ ││ │ │produs│ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│C. Băuturi fermentate, altele decât bere şi │ │hl. de│ ││ vinuri: │ │produs│ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│1. Liniştite, din care: │ │hl. de│ ││ │ │produs│ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 1.1. Cidru de mere şi de pere │ │hl. de│ ││ │ │produs│ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 1.2. Hidromel obţinut prin fermentarea unei │ │hl. de│ ││ soluţii de miere în apă │ │produs│ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│2. Spumoase, din care: │ │hl. de│ ││ │ │produs│ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 2.1. Cidru de mere şi pere │ │hl. de│ ││ │ │produs│ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│D. Produse intermediare │ │hl. de│ ││ │ │produs│ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│E. Alcool etilic, din care: │ │hl. de│ ││ │ │alcool│ ││ │ │pur │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│1. Alcool etilic produs de micile distilerii │ │hl. de│ ││ │ │alcool│ ││ │ │pur │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│TOTAL alcool etilic şi băuturi alcoolice │ │ │ ││(rd.A+rd.B+rd.C+rd.D+rd.E) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│F. Tutun prelucrat: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│1. Ţigarete*2) │ │1.000 │ ││ │ │ţiga- │ ││ │ │rete │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│2. Ţigări şi ţigări de foi │ │1.000 │ ││ │ │bucăţi│ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│3. Tutun de fumat fin tăiat, │ │ kg │ ││ destinat rulării în ţigarete │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│4. Alte tutunuri de fumat │ │ kg │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│G. Produse energetice │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│1. Benzină cu plumb │ │tonă │ ││ │ │sau │ ││ │ │1.000 │ ││ │ │litri │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│2. Benzină fără plumb │ │tonă │ ││ │ │sau │ ││ │ │1.000 │ ││ │ │litri │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│3. Motorină │ │tonă │ ││ │ │sau │ ││ │ │1.000 │ ││ │ │litri │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│4. Păcură │ │ tonă │ ││ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 4.1. Utilizată în scop comercial │ │ tonă │ ││ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 4.2. Utilizată în scop necomercial │ │ tonă │ ││ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│5. Gaz petrolier lichefiat │ │ tonă │ ││ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 5.1. Utilizat drept combustibil pentru motor │ │ tonă │ ││ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 5.2. Utilizat drept combustibil pentru │ │ tonă │ ││ încălzire │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 5.3. Utilizat în consum casnic │ │ tonă │ ││ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│6. Gaz natural │ │ GJ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 6.1. Utilizat drept combustibil pentru motor │ │ GJ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 6.2. Utilizat drept combustibil pentru │ │ GJ │ ││ încălzire │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 6.2.1. În scop comercial │ │ GJ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 6.2.2. În scop necomercial │ │ GJ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│7. Petrol lampant (kerosen) │ │tonă │ ││ │ │sau │ ││ │ │1.000 │ ││ │ │litri │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 7.1. Utilizat drept combustibil pentru motor │ │tonă │ ││ │ │sau │ ││ │ │1.000 │ ││ │ │litri │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 7.2. Utilizat drept combustibil pentru │ │tonă │ ││ încălzire │ │sau │ ││ │ │1.000 │ ││ │ │litri │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│8. Cărbune şi cocs │ │ GJ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 8.1. Utilizat în scopuri comerciale │ │ GJ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 8.2. Utilizat în scopuri necomerciale │ │ GJ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│9. Energie electrică │ │ Mwh │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 9.1. Energie electrică utilizată în scop │ │ │ ││ comercial │ │ Mwh │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│ 9.2. Energie electrică utilizată în scop │ │ │ ││ necomercial │ │ Mwh │ │├─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┼─────────┤│Total I(rd.A+rd.B+rd.C+rd.D+rd.E+rd.F+rd.G) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│II. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR NEARMONIZATE │├─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────┬─────────┤│1. Lichid care conţine nicotină │ │ ml │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┤│2. Tutunul conţinut în produse din tutun │ │ │ ││încălzit │ │ kg │ │├─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┼─────────┤│Total II (rd.1+rd.2) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Total (Total I + Total II) │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ C. Date privind deducerile din accizele datorate┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ │ Deduceri ││ ├──────────┬────────┬─────────┤│ Denumirea produsului sau a │Contribu- │Suma re-│Contrava-││ grupei de produse │ţiile pre-│zultată │ loarea ││ │văzute la │din apli│ marcaje-││ │art. 369 │-carea │lor afe- ││ │alin. (1) │ cotei │ rente ││ │lit. a) şi│procen- │produse- ││ │ b) din │ tuale │lor acci-││ │Legea nr. │potrivit│ zabile ││ │ 95/2006 │art. 70 │ supuse ││ │ │alin.(1)│ marcării││ │ │lit. c) │prevăzute││ │ │ din │ la art. ││ │ │ Legea │ 421 ││ │ │nr. 69/ │din Legea││ │ │ 2000 │ nr. 227/│ │ │ │ 2015 │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│A. Bere, din care: │ x │ │ x │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│Bere produsă de producătorii independenţi a │ │ │ ││căror producţie anuală ce nu depăşeşte │ │ │ ││200 mii hl │ x │ │ x │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│B. Vinuri: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│1. Vinuri liniştite │ x │ │ x │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│2. Vinuri spumoase │ x │ │ x │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│C. Băuturi fermentate, altele decât bere şi │ │ │ ││ vinuri: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│1. Liniştite, din care: │ x │ │ x │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 1.1. Cidru de mere şi de pere │ x │ │ x │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 1.2. Hidromel obţinut prin fermentarea unei │ │ │ ││ soluţii de miere în apă │ x │ │ x │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│2. Spumoase, din care: │ x │ │ x │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 2.1. Cidru de mere şi de pere │ x │ │ x │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│D. Produse intermediare │ x │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│E. Alcool etilic, din care: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│Alcool etilic produs de micile distilerii │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│F. Tutun prelucrat: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│1. Ţigarete*2) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│2. Ţigări şi ţigări de foi │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│3. Tutun de fumat fin tăiat, │ │ │ ││ destinat rulării în ţigarete │ │ x │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│4. Alte tutunuri de fumat │ │ x │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│TOTAL (rd.A+rd.B+rd.C+rd.D+rd.E+rd.F) │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┘ Notă
  *1) Eliberare pentru consum - aşa cum este definită la art. 340 din
  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
  ulterioare.
  *2) În cazul ţigaretelor, valoarea accizei totale datorată se determină
  potrivit prevederilor art. 343 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
  fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar cădatele sunt corecte şi complete. ┌───────────────────────┐ Nume, Prenume: │ │ Semnătura └───────────────────────┘ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │ │ Funcţia/Calitatea: │ │ │ │ └───────────────────────┘ └───────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌─────┐ ┌──────┐││Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: └─────┘ Data: └──────┘│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cod 14.13.01.03 Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
   +  Anexa nr. 3
  INSTRUCŢIUNI
  de completare a formularului 101 "Declaraţie privind
  impozitul pe profit", cod 14.13.01.04
  I. Depunerea declaraţiei Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor. Contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia privind impozitul pe profit inclusiv în situaţia în care înregistrează numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit titlului II "Impozitul pe profit" din acelaşi act normativ. În cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul mai multor sedii permanente în România, sediul permanent desemnat în România calculează, declară şi plăteşte impozitul pe profit, pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine. Declaraţia se depune şi de persoanele juridice rezidente întrun stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau art. 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere următoarele:– se bifează rubrica "Opţiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 225 şi art. 227 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", şi se completează statul de rezidenţă, în rubrica prevăzută în acest scop;– declaraţia se depune pe perioada termenului de prescripţie şi va fi însoţită de certificatul/certificatele de rezidenţă fiscală în care se menţionează faptul că persoana juridică a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, respectiv într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri în anul obţinerii venitului şi în anul exercitării opţiunii privind regularizarea impozitului în România;– în vederea identificării plăţilor anticipate se vor prezenta documente justificative care să dovedească efectuarea reţinerii la sursă a impozitului (de exemplu: contracte, facturi, ordine de plată, dispoziţii de plată valutare externe etc.). Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare. Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (16) şi (17), care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate. Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil. În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop. Declaraţia nu poate fi depusă şi nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepţiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care contribuabilul/plătitorul depune declaraţia după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica "Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare" şi se completează temeiul legal pentru depunerea declaraţiei, în rubrica prevăzută în acest scop. La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.II. Completarea declaraţiei1. Perioada de raportare În rubrica "Anul" se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2016). Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reţinut. Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul închiderii procedurii de lichidare. Rubricile privind "Perioada" se completează astfel:– perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor încep, în cursul anului, să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 48 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau în cazul în care se realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv şi sfârşitul anului de raportare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 01.07.16-31.12.16);– perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru primul an fiscal modificat se va include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal;– perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.2. Secţiunea A "Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului" În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcţia/ Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit". În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea contribuabilului/ plătitorului. Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului.3. Secţiunea B "Date privind impozitul pe profit" Rândurile 1-7 se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabililor. La rândul 2 "Cheltuieli de exploatare" se înscrie şi cheltuiala cu impozitul pe profit. În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul "-" (minus) Rândul 8 se completează cu sumele reprezentând:a) diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;b) rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;c) modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, care devin impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare, după caz, potrivit art. 23 lit. f) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;d) câştigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate;e) alte elemente similare veniturilor, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 8.1 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în soldul creditor al contului "Rezultatul reportat din provizioane specifice", potrivit art. 46 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând rezervele devenite impozabile în conformitate cu art. 26 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 8.2 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din retratări, care se impozitează potrivit art. 21 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele înregistrate la rândul 8.1. Rândul 8.3 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 9 se completează cu sumele reprezentând:a) diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;b) valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare care a fost înregistrată în rezultatul reportat. În acest caz, această valoare este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat a acestor imobilizări, respectiv durata iniţială stabilită conform legii, mai puţin perioada pentru care s-a calculat amortizarea;c) pierderea înregistrată la data vânzării titlurilor de participare proprii reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare al titlurilor de participare proprii şi valoarea lor de dobândire/răscumpărare;d) sumele care se deduc la calculul rezultatului fiscal potrivit art. 25 alin. (4) lit. q) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;e) sumele transferate din contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" în creditul contului 1176 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene", potrivit reglementărilor contabile aplicabile, care reprezintă elemente similare cheltuielilor, potrivit pct. 5 alin. (3) lit. e) din titlul II din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 9.1 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din retratări, care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 21 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 11 se completează cu suma reprezentând amortizarea fiscală determinată conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi amortizarea fiscală determinată potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată, potrivit art. 28 alin. (17) din Codul fiscal, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe. Rândul 11.1 se completează cu valoarea mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal, potrivit prevederilor art. 28 alin. (20) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 11.2 se completează cu valoarea mijloacelor fixe destinate înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal, potrivit prevederilor art. 28 alin. (20) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 11.3 se completează cu valoarea mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal, potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 12 se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul "Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate pentru perioada următoare" din "Declaraţia privind impozitul pe profit" depusă pentru anii anteriori. Acest rând se completează în cazul operaţiunilor de reorganizare şi cu următoarele valori:– persoana juridică beneficiară înscrie şi suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă de contribuabilul cedent şi transmise de acesta, proporţional cu activele transferate, potrivit art. 27 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– persoana juridică cedentă înscrie partea din suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă pe care continuă să o recupereze, recalculată proporţional cu activele menţinute, potrivit art. 27 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 13 se completează cu valoarea reprezentând constituirea sau creşterea netă a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 14 - se înscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular. Rândul 14.1 se completează cu sumele reprezentând filtrele prudenţiale care sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal. Rândul 15 se completează cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispoziţiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 15.1 se completează cu suma reprezentând deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal a cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 17.1 se completează cu veniturile reprezentând dividende primite de la o persoană juridică română, în conformitate cu prevederile art. 23 lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 17.2 se completează cu veniturile din dividende primite de la o persoană juridică străină situată într-un stat terţ, astfel cum acesta este definit la art. 24 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende, potrivit art. 23 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 17.3 se completează cu veniturile din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru UE, în condiţiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 18 se completează cu veniturile financiare reprezentând veniturile din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/ cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data evaluării/reevaluării/ vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare, potrivit art. 23 lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 19 se completează cu sumele reprezentând veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare, potrivit art. 23 lit. j) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 20 se completează cu valorile corespunzătoare veniturilor neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rândurile 17-19, prevăzute la art. 15 şi 23 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 23 se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit datorat, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară. Rândul 24 se completează cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate, reflectate drept cheltuială în evidenţa contabilă. Rândul 25 - se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 25 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 26 - se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depăşeşte limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 27 - se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare şi/sau mecenat şi cu bursele private, efectuate potrivit legii şi înregistrate în contabilitate. Rândul 28 - se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea înregistrată în contabilitate. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând valoarea contabilă rămasă neamortizată, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe. Rândul 29 - se înscriu sumele înregistrate drept cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere şi a rezervelor, peste limitele ori în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 30 reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada următoare, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (7) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 31 reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile şi cu diferenţele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 32 se completează cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 33 se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:– depăşirile limitelor admisibile, stabilite prin dispoziţiile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), g), h) şi i);– cheltuielile prevăzute la art. 25 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), b), e) şi i);– alte cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice. Rândul 36 se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 37 se completează de persoana juridică cedentă cu valoarea pierderii fiscale înregistrate în perioada curentă, transferată persoanei juridice beneficiare, şi care nu se recuperează de persoana juridică cedentă, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 38 se completează de persoana juridică beneficiară cu valoarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabilul cedent în perioada din anul curent cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care operaţiunea respectivă produce efecte şi transferată de persoana juridică cedentă persoanei juridice beneficiare, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 39 se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activităţile din România, cât şi din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare. Acest rând se completează în cazul operaţiunilor de reorganizare şi cu următoarele valori:– persoana juridică beneficiară înscrie şi valoarea pierderilor fiscale nerecuperate din anii precedenţi de contribuabilul cedent şi transmise de acesta, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– persoana juridică cedentă înscrie partea din pierderea fiscală de recuperat din anii precedenţi pe care continuă să o recupereze, recalculată proporţional cu activele menţinute, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 41.1 - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă. Rândul 41.2 se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, în condiţiile reglementate de art. 18 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 42.1 - impozitul plătit unui stat străin este dedus dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin şi dacă persoana juridică română prezintă documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin. Rândul se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obţin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă, venituri impuse atât în România, cât şi în statul străin, respectiv:1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reţinere la sursă şi virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la:– profiturile impozabile obţinute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– celelalte venituri obţinute în acel stat străin. Dacă o persoană juridică străină rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European îşi desfăşoară activitatea în România printr-un sediu permanent şi acel sediu permanent obţine venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori dintr-un alt stat din Spaţiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atât în România, cât şi în statul unde au fost obţinute veniturile, atunci impozitul plătit în statul de unde au fost obţinute veniturile, fie direct, fie indirect prin reţinerea şi virarea de o altă persoană, se deduce din impozitul pe profit ce se determină potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (4) şi (5) din acelaşi act normativ. Rândul 42.2.1 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 42.3 - se înscriu sumele ce reprezintă scutiri şi reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislaţiei în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea şi/sau mecenatul şi bursele private, efectuate potrivit legii. Rândul 44.1 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din anul curent. Rândul 44.2 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, reportate din perioada precedentă, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 46 - se înscrie suma reprezentând diferenţa de impozit pe profit stabilită de organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular. Rândul 47 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100. În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se înscrie impozitul reţinut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit. NOTĂ: Persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează în mod corespunzător rândurile secţiunii B "Date privind impozitul pe profit".
   +  Anexa nr. 4
  INSTRUCŢIUNI
  de completare a formularului
  120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03
  I. Depunerea decontului Decontul privind accizele se completează şi se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare. Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor. Decontul privind accizele se completează cu ajutorul programului de asistenţă. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.II. Completarea decontului Secţiunea A "Date de identificare a contribuabilului/plătitorului" În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În situaţia în care formularul se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit". În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea contribuabilului/ plătitorului. Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului. Secţiunea B "Date privind accizele" Se înscriu sumele cumulate pentru anul de raportare, fiind cuprinse şi accizele aferente produselor provenite din import. Secţiunea C "Date privind deducerile din accizele datorate" Se înscriu sumele cumulate, reprezentând deducerile din accizele datorate pentru anul de raportare, în conformitate cu prevederile legale, care se aplică pentru produsele din producţia internă, pentru produsele provenite din achiziţiile intracomunitare, precum şi pentru produsele provenite din import, astfel:– contribuţiile prevăzute la art. 369 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, datorate Ministerului Sănătăţii, cuprinse în accizele datorate în anul de raportare;– suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru ţigarete, ţigări şi ţigări de foi şi băuturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;– contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care contribuabilul/plătitorul corectează decontul depus iniţial, decontul rectificativ se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.
   +  Anexa nr. 5
  CARACTERISTICI
  de tipărire, modul de difuzare,
  de utilizare şi de păstrare a formularelor
  1. Denumire: 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04; 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03.2. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularele se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.3. Se utilizează la declararea anuală a impozitului pe profit şi a accizelor.4. Se completează şi se depun de contribuabilii/plătitorii care au obligaţia declarării impozitelor şi taxelor.5. Circulă:– un exemplar la organul fiscal competent în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii;– un exemplar la contribuabil/plătitor.6. Se arhivează la organul fiscal:– formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului;– formatul electronic, în arhiva de documente electronice.
  ----