DECIZIE nr. 120 din 18 noiembrie 2016privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016  În conformitate cu prevederile art. 131^2 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de Referatul Direcţiei de registre şi gestiune colectivă nr. RG II/8.460 din 18 noiembrie 2016,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICSe publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 784A din 26 octombrie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă în Dosarul nr. 2.013/2/2016.

  Directorul general adjunct al

  Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

  Irina Lucan-Arjoca
  Bucureşti, 18 noiembrie 2016.Nr. 120.DECIZIE 784 26/10/2016