HOTĂRÂRE nr. 869 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În activitatea de conducere şi reprezentare, ministrul este ajutat de 4 secretari de stat, 2 subsecretari de stat şi secretarul general."2. Anexele nr. 1, 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) la prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.

  ──────────
   +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 23 noiembrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 23 noiembrie 2016.Nr. 869.  +  Anexa 1*)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007) Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

  ──────────
  ORGANIGRAMAaparatului central al Ministerului Afacerilor Interne*Font 7*                                                                         ┌────────┐                                         ┌────────────────┐ ┌────────┤MINISTRU├────────┐ ┌──────────────────┐                                         │UNITATEA DE │ │ └──────┬─┘ │ │CORPUL DE CONTROL │                                         │POLITICI PUBLICE├─────┤ │ ├──────┤AL MINISTRULUI │                                         │(la nivel de │ │ ┌────────┐ │ │ │(la nivel de │                                         │direcţie) │ │ │CABINET ├────┤ │ │direcţie generală)│                                         └────────────────┘ │ │MINISTRU│ │ │ └──────────────────┘                                         ┌────────────────┐ │ └────────┘ │ │ ┌──────────────────┐                                         │DIRECŢIA │ │ │ │ │ DIRECŢIA AUDIT │                                         │GENERALĂ ├─────┘ │ └──────┤ PUBLIC INTERN │                                         │MANAGEMENT │ │ └──────────────────┘                                         │OPERAŢIONAL │ │                                         └────────────────┘ │                            ┌------------------------------------------------┐ │                            | ┌───────────────┬────────────────┬───────┼──┼─────────┬─────────────────────┐                            | │ ┌-------┼-------┐ │ | │ │ │                            | ┌─────┴─────┐ | ┌─────┴─────┐ | ┌──────┴─────┐ | │ ┌───────┴──────┐ ┌─────┴────┐                            | │ SECRETAR │ | │ SECRETAR │ | │ SECRETAR │ | │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │                            | │ DE STAT │ | │ DE STAT │ | │ DE STAT │ | │ │ DE STAT │ │ GENERAL │                            | │- pentru │ | │- Şef al │ | │- pentru │ | │ │- pentru │ └─────┬────┘                            | │ordine şi │ | │Departa- │ | │relaţia cu │ | │ │relaţia cu │ │                            | │siguranţă │ | │mentului │ | │instituţiile│ | │ │Parlamentul │ ┌──────────┐ │ ┌──────────┐                            | │publică - │ | │pentru │ | │prefectului-│ | │ │şi relaţii │ │ SECRETAR │ │ │ SECRETAR │                            | │ │ | │Situaţii │ | │ │ | │ │internaţionale│ │ GENERAL ├─┼─┤ GENERAL │                            | │ │ | │de Urgenţă-│ | │ │ | │ │ │ │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │                            | │ │ | │ │ | │ │ | │ └───────┬──────┘ └──────────┘ │ └──────────┘                            | │ │ | │ │ | │ │ | │ ┌──────┴──────┐ ┌─────┴────┐                            | └────┬──────┘ | └─────┬─────┘ | └──────┬─────┘ | │ │ CABINET │ │ SECRETAR │                            | ┌────┴──────┐ | ┌─────┴─────┐ | ┌──────┴─────┐ | │ │ SECRETAR DE │ │ GENERAL │                            | │CABINET │ | │CABINET │ | │CABINET │ | │ │ STAT │ │ ADJUNCT │                            | │SECRETAR DE│ | │SECRETAR DE│ | │SECRETAR DE │ | │ └──────┬──────┘ └──────────┘                            | │STAT │ | │STAT │ | │STAT │ | │ ┌──────┴──────┐                            | └────┬──────┘ | └───────────┘ | └────────────┘ | │ │ SECRETAR DE │                            | ┌────┴──────┐ | ┌───────────┐ | | │ │ STAT │                            | │SUBSECRETAR│ | │DIRECŢIA │ | | │ └─────────────┘                            | │DE STAT │ | │GENERALĂ │ | | │                            | │ │ | │MANAGEMENT │ | | │                            | └───────────┘ | │URGENŢE │ | | │                            | | │MEDICALE │ | | │                            | | └───────────┘ | | │                            | | DEPARTAMENTUL | | │                            | | PENTRU | | │                            | | SITUAŢII DE | | │                            | | URGENŢĂ | | │                            | └---------------┘ | │                            └------------------------------------------------┘ │                                                                                │     ┌────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┴──┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐┌────┴─────┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐┌────┴───┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐┌────┴───┐┌────┴───┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐│DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││CENTRUL ││OFICIUL ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││GENERALĂ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││FONDURI ││MEDICALĂ││SECRETA-││INFORMARE││DE COOR- ││RESPONSA-││MANAGEMENT││PENTRU ││LOGISTICĂ││FINANCIA-││JURIDICĂ││PENTRU ││AFACERI ││EXTERNE ││ ││RIAT ││ŞI ││DONARE A ││BILULUI ││RESURSE ││RELAŢIILE││ ││RĂ ││ ││COMUNICA-││EUROPENE,││NERAMBUR-││ ││GENERAL ││RELAŢII ││PROTECŢI-││CU ││UMANE ││CU INSTI-││ ││ ││ ││ŢII ŞI ││SCHENGEN ││SABILE ││ ││ ││PUBLICE ││EI INFRA-││PROTECŢIA││ ││TUŢIILE ││ ││ ││ ││TEHNOLO- ││ŞI ││ ││ ││ ││ ││STRUCTU- ││DATELOR ││ ││PREFECTU-││ ││ ││ ││GIA IN- ││RELAŢII ││ ││ ││ ││ ││RILOR ││PERSONALE││ ││LUI ││ ││ ││ ││FORMAŢIEI││INTERNA- ││ ││ ││ ││ ││CRITICE ││(la nivel││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ŢIONALE ││ ││ ││ ││ ││(la nivel││de ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││de ││serviciu)││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││serviciu)││ │└──────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘
   +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)UNITĂŢI, INSTITUŢII ŞI STRUCTURIaflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor InterneA. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne1. Poliţia Română2. Jandarmeria Română3. Poliţia de Frontieră Română4. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă5. Inspectoratul General pentru Imigrări6. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne7. Direcţia Generală de Protecţie Internă8. Direcţia Generală Anticorupţie9. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale10. Instituţia prefectului - 4211. Direcţia Generală de Paşapoarte12. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date13. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor14. Agenţia Naţională Antidrog - la nivel de direcţie15. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane - la nivel de direcţie16. Arhivele Naţionale17. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"18. Institutul de Studii pentru Ordine Publică19. Centrul Naţional SIS - la nivel de direcţie20. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne21. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti22. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel de direcţie23. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne- Societatea Comercială COMICEX - S.A.-----