HOTĂRÂRE nr. 863 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016



  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 84 alin. (3^1) şi (3^2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de calcul al tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se stabileşte tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport lunar prevăzut la art. 1, la nivelul de 3,48 lei/km dus-întors fără TVA.  +  Articolul 3Se aprobă Lista tarifelor maxime aferente abonamentului de transport lunar prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Tarifele maxime prevăzute în anexa nr. 2 sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Laurenţiu Dănuţ Vlad,

  secretar de stat

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul transporturilor.

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 16 noiembrie 2016.Nr. 863.  +  Anexa 1METODOLOGIE DE CALCULal tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului pentruserviciile de transport public, aplicabil pentru transportul elevilor1. Datele utilizate şi sursa lor- Lista autorizaţiilor de transport rutier persoane, 2013-2016. Sursa: Agenţia pentru Agenda Digitală a României;- Cheltuielile totale şi veniturile totale în anul 2015 ale companiilor cu cod CAEN principal 4931 şi 4939. Sursa: Ministerul Finanţelor Publice;- Numărul elevilor care au făcut naveta în noiembrie 2015. Sursa: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;- Lista operatorilor autorizaţi pentru a efectua transport de persoane. Sursa: Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română.2. Metodologia de calcul2.1. Costul mediu per km parcursCalcularea tarifului maxim pentru transportul public de persoane a pornit de la lista traseelor autorizate, publicată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României. În total aceasta conţine 30.385 trasee judeţene şi interjudeţene, pe care operează 1.132 companii de transport.În paralel au fost extrase de la Ministerul Finanţelor Publice datele companiilor cu codurile CAEN 4931 (Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători) şi 4939 (Alte transporturi terestre de călători n.c.a.). Din ultimele situaţii financiare anuale, aferente anului 2015, au fost extrase valorile cheltuielilor totale din 2015 ale companiilor care au avut ca activitate principală cele două coduri CAEN.Din cele 1.132 de companii licenţiate pentru a face transport public judeţean şi interjudeţean, doar 919 aveau ca activitate principală declarată în 2015 transportul public de persoane (CAEN 4931 şi 4939). Pentru a afla costurile per km parcurs, costurile totale au fost împărţite la numărul total de km pentru care are licenţă compania respectivă.În graficul de mai sus se poate vedea cum cea mai mare parte a companiilor operează cu un cost per km între 1 leu şi 2 lei (338 de companii). Peste jumătate dintre firme (481 de companii) au costuri mai mici de 2 lei per km parcurs.Există firme de transport care închiriază autovehicule de transport persoane. Din analiza ofertelor a 20 de companii în septembrie 2016 reiese că preţurile de închiriere variază, în funcţie de numărul de locuri, între 2 lei/km (pentru un microbuz de 16 locuri) şi 7,12 lei/km (pentru autocar de 80 de locuri). Media tarifelor pentru toate tipurile de autovehicule, ponderată cu numărul de locuri, este de 3,86 lei per km.Tarifele de închiriere reprezintă un foarte bun estimator al costurilor companiilor de transport persoane deoarece preţul include costurile companiei de transport rutier de persoane: costurile aferente achiziţionării şi mentenanţei flotei de autovehicule, combustibilul, salariile personalului şi ale şoferilor, RCA şi alte asigurări, costuri indirecte. Pe lângă acestea, preţul mai include şi profitul companiei. Astfel, costurile companiilor de transport vizate ar trebui să se situeze sub nivelul preţului de închiriere. Costurile unor companii din cele 919 analizate depăşesc acest prag deoarece, cel mai probabil, acestea au alte activităţi ce presupun costuri în plus faţă de companiile care se ocupă preponderent de transportul public de persoane.Nivelul tarifar al companiilor care închiriază autovehicule de transport persoane este în concordanţă cu analiza costurilor totale per km. În graficul de mai sus cea mai mare parte a companiilor (710 companii sau 77% din total) operează la un preţ mai mic de 4 lei per km parcurs. Cu toate acestea, mai departe în analiză au fost incluse toate companiile care operau la un cost de până la 5 lei/km. Această marjă a fost aleasă pentru a-i include şi pe cei care au costuri semnificativ mai mari decât media şi pentru a nu-i discrimina pe cei care vor să investească în autovehicule noi.În total 760 de companii de transport public judeţean şi interjudeţean au operat în anul 2015 la un cost mai mic de 5 lei/km. Profitul mediu brut al acestora a fost de 4,76% din total costuri. Se remarcă faptul că aceste companii au avut un profit mai mare decât media tuturor companiilor cu coduri CAEN principale de 4931 şi 4939 (4256 de companii cu un profit mediu de 3,97% din costurile totale).2.2. Costurile per km pe locPentru a afla costul per km pe loc am împărţit costurile per km parcurs la numărul mediu de locuri/autovehicul al fiecărei companii din cele 760. Dintre cele 760 de companii s-a găsit numărul de vehicule şi capacitatea acestora, în lista de la Autoritatea Rutieră Română, pentru 741. La nivelul acestora, costurile medii/km/loc au următoarea distribuţie:După cum se poate vedea în grafic, cele mai multe companii (177) operează cu costuri/km/loc între 4 şi 6 bani. Jumătate din cele 741 de companii operează sub costuri de 6,74 bani. Însă ca valoare de referinţă a fost aleasă media tuturor companiilor, de 7,84 bani. În acest nivel al costurilor se încadrează 450 din cele 741 de companii incluse în analiză.2.3. Tariful maxim pe distanţăFolosind costul per km pe loc identificat la pasul precedent sa calculat valoarea abonamentelor în funcţie de numărul de km. Astfel, tarifele maxime au fost stabilite folosind formula:Tarif maxim abonament (km) = Cost/km/loc (adică 7,84 bani)x Numărul de kilometri (variază între 3 km şi 50 km)x Călătorii pe zi (2)x Numărul mediu de zile lucrătoare pe lună (21,16)+ Profit mediu (4,76%)Profitul luat în considerare (4,76%) este rata profitului mediu (raportat la costuri) al celor 760 de companii incluse în analiză. Această valoare este mai mare decât rata profitului companiilor care au avut ca activitate principală transportul de persoane. Cele 4256 companii cu codul CAEN 4931 sau 4939 au avut un profit mediu, raportat la costuri, de 3,97%.  +  Anexa 2LISTA TARIFELOR MAXIMEaferente abonamentului de transport lunar prevăzut la alin. (3) alart. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,cu modificările şi completările ulterioare ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Distanţă │ Tarif maxim fără TVA │ │ │ (lei) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 3 km │ 10 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 4 km │ 14 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 5 km │ 17 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 6 km │ 21 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 7 km │ 24 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 8 km │ 28 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 9 km │ 31 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 10 km │ 35 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 11 km │ 38 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 12 km │ 42 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 13 km │ 45 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 14 km │ 49 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 15 km │ 52 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 16 km │ 56 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 17 km │ 59 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 18 km │ 63 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 19 km │ 66 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 20 km │ 70 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 21 km │ 73 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 22 km │ 76 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 23 km │ 80 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 24 km │ 83 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 25 km │ 87 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 26 km │ 90 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 27 km │ 94 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 28 km │ 97 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 29 km │ 101 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 30 km │ 104 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 31 km │ 108 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 32 km │ 111 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 33 km │ 115 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 34 km │ 118 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 35 km │ 122 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 36 km │ 125 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 37 km │ 129 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 38 km │ 132 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 39 km │ 136 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 40 km │ 139 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 41 km │ 143 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 42 km │ 146 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 43 km │ 150 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 44 km │ 153 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 45 km │ 156 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 46 km │ 160 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 47 km │ 163 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 48 km │ 167 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 49 km │ 170 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 50 km │ 174 │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘-----