LEGE nr. 220 din 17 noiembrie 2016pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după sintagma "- 1 mai" se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:"- 1 iunie;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 17 noiembrie 2016.Nr. 220.-------