LEGE nr. 218 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 15 lei la data aplicării prevederilor prezentei legi."  +  Articolul IIPrevederile prezentei legi intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIILegea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 17 noiembrie 2016.Nr. 218.-------