HOTĂRÂRE nr. 830 din 9 noiembrie 2016pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa articolul 6 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 26 octombrie 2016, după litera ii) se introduce o nouă literă, litera jj), cu următorul cuprins:"jj) participă, prin personalul sanitar-veterinar aflat în unităţile din subordine, la realizarea supravegherii sanitar-veterinare pentru prevenirea şi controlul bolilor majore ale animalelor şi pentru asigurarea salubrităţii produselor şi subproduselor de origine animală."  +  Articolul IIILa articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după litera ee) se introduc două noi litere, literele ff) şi gg), cu următorul cuprins:"ff) cooperează cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor la stabilirea criteriilor necesare pentru dimensionarea şi stabilirea tipurilor de exploataţii de animale acceptate în România; gg) elaborează legislaţia pentru stabilirea şi dimensionarea tipurilor de exploataţii de animale din România, astfel încât măsurile de control pentru pesta porcină africană în România să poată fi aplicate şi controlate."  +  Articolul IVLa articolul 4 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 75 se introduce un nou punct, punctul 76, cu următorul cuprins:"76. la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau a structurilor teritoriale din subordinea acesteia asigură prin unităţile din subordinea sau autoritatea sa suportul informaţional disponibil, în vederea direcţionării măsurilor de control al pestei porcine africane."  +  Articolul VPrezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare

  Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

  Csutak Nagy Laszlo

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Secretarul general al Guvernului,

  Florin Marius Tacu

  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Teodor Mihalcea,

  secretar de stat

  p. Ministrul afacerilor interne,

  Ioan Buda,

  secretar de stat

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 9 noiembrie 2016.Nr. 830.  +  AnexăPROGRAM 09/11/2016