ORDIN nr. 115 din 24 mai 1999privind completarea Instrucţiunilor tehnice pentru închiderea minelor/carierelor
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
  • Nr. 115/24 mai 1999
  • AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
  • Nr. 62/19 mai 1999
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 3 iunie 1999    Ministrul industriei şi comerţului şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,având în vedere prevederile art. 37 şi 38 din Legea minelor nr. 61/1998 şi ale art. 49 şi 50 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Prevederile Instrucţiunilor tehnice pentru închiderea minelor/carierelor, aprobate prin Ordinul comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi al ministrului industriei şi comerţului nr. 116/166.725/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 26 ianuarie 1999, se completează la articolul 11 cu alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) Prevederile art. 27 din Legea minelor nr. 61/1998 se aplică şi în cazul minelor/carierelor la care activitatea a încetat conform programelor de reorganizare şi restructurare ale regiilor autonome din industria miniera, aprobate prin Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1.602/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 22 august 1997, şi a căror închidere a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului."  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Instrucţiunile tehnice pentru închiderea minelor/carierelor, aprobate prin Ordinul comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi al ministrului industriei şi comerţului nr. 116/166.725/1998, completate prin prezentul ordin, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul industrieişi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statPreşedintele AgenţieiNaţionale pentru Resurse Minerale,Mihail Ianas------