HOTĂRÂRE nr. 831 din 9 noiembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 19 februarie 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. emite factura aferentă serviciilor şi/sau produselor prevăzute în anexa nr. 7 la pct. 1.1.1., 1.2.1., 1.3., 1.4., 2.1.1., 2.2. şi 2.3., precum şi tipurilor de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 8, până cel mai târziu la data de 9 decembrie a anului în care au loc alegerile parlamentare."2. La anexa nr. 8 - Tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, specifice Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., punctul 2.3.2. va avea următorul cuprins:"2.3.2. Cheltuieli pentru dotarea Biroului de Schimb Internaţional şi a Fabricii de Timbre: a) cheltuieli achiziţionare staţii pentru procesare baze de date şi generare grafică personalizare documente - 3 bucăţi; b) cheltuieli achiziţionare echipamente de imprimare digitală - 3 bucăţi; c) cheltuieli achiziţionare staţii de lucru - 20 de bucăţi; d) cheltuieli achiziţionare imprimante laser monocrom A4-10 bucăţi; e) cheltuieli achiziţionare server - 2 bucăţi; f) cheltuieli achiziţionare cititoare de cod de bare tip scaner de mână cu fir 2D - 50 de bucăţi; g) cheltuieli achiziţionare sisteme de alimentare neîntreruptibile (UPS) - 2 bucăţi; h) cheltuieli achiziţionare echipamente de switching (switch reţea 8, 16, 24 porturi) - 8 porturi x 4 bucăţi, 16 porturi x 4 bucăţi, 24 porturi x 2 bucăţi; i) cheltuieli achiziţionare centrală telefonică - 1 bucată; j) cheltuieli achiziţionare birotică (scaune şi birouri) - 20 de seturi (birou + scaun ergonomic); k) cheltuieli achiziţionare licenţe pentru utilizatori baze de date şi suport sistem de operare server - 10 bucăţi."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

  Delia Popescu

  p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Marian Muhuleţ

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 9 noiembrie 2016.Nr. 831.-------