HOTĂRÂRE nr. 819 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10 . - (1) Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului este de 256, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele."2. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Pentru activităţile specifice de urmărire şi control al implementării proiectelor finanţate din Fond, precum şi pentru încasarea creanţelor Fondului, care implică deplasări în teritoriu, Administraţia Fondului dispune de un număr de 20 de autoturisme, cu un consum maxim lunar de carburanţi de 300 litri/autovehicul."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Simona Olimpia Negru,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 2 noiembrie 2016.Nr. 819.-------