ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative(actualizată până la data de 23 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 21 decembrie 2012,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei publice centrale,reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Măsuri de înfiinţare, organizare şi reorganizare a ministerelor  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Ministerul Afacerilor Interne, prin reorganizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Activitatea instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, şi din alte surse legal constituite. (3) Prefectul funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului.------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (4) Ministerul Afacerilor Interne îndrumă şi controlează activitatea prefecţilor şi a instituţiei prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.------------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.  +  Articolul 2Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi prin preluarea activităţii în domeniul administraţiei publice, a structurilor şi a instituţiilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 3 (1) Se înfiinţează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin reorganizarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi prin preluarea activităţilor şi a structurilor specializate din domeniul pisciculturii de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din domeniul schimbărilor climatice de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. (2) În cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se înfiinţează Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul ministerului, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor ape, păduri şi piscicultură.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (3) Conducerea Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură se exercită de către ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură.------------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (4) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură reprezintă Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.------------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.------------Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (6) Ministrul delegat îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, specifice domeniului coordonat.------------Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (7) Ministrul delegat numeşte şi eliberează din funcţie personalul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, în condiţiile legii.------------Alin. (7) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (8) În activitatea de conducere a Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.------------Alin. (8) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.  +  Articolul 4 (1) Se înfiinţează Ministerul Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi prin preluarea activităţilor şi a structurilor specializate din domeniul turismului de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii de la Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, din domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale de la Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale şi din domeniul activităţilor de promovare a comerţului exterior de la Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, instituţie publică cu personalitate juridică, din subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. (2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei se desfiinţează Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale şi Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine. (3) În cadrul Ministerului Economiei se înfiinţează Departamentul pentru Energie, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul ministerului, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor energetic şi resurselor energetice.------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(3^1) Conducerea Departamentului pentru Energie se exercită de către ministrul delegat pentru energie.------------Alin. (3^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(3^2) Ministrul delegat pentru energie reprezintă Departamentul pentru Energie în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.------------Alin. (3^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(3^3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.------------Alin. (3^3) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(3^4) Ministrul delegat îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Economiei, specifice domeniului coordonat.------------Alin. (3^4) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(3^5) Ministrul delegat numeşte şi eliberează din funcţie personalul Departamentului pentru Energie, în condiţiile legii.------------Alin. (3^5) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(3^6) În activitatea de conducere a Departamentului pentru Energie, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.------------Alin. (3^6) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (4) În cadrul Ministerului Economiei se înfiinţează Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul ministerului, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism.------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(4^1) Conducerea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se exercită de către ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism.------------Alin. (4^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(4^2) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism reprezintă Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.------------Alin. (4^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(4^3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.------------Alin. (4^3) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(4^4) Ministrul delegat îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Economiei, specifice domeniului coordonat.------------Alin. (4^4) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(4^5) Ministrul delegat numeşte şi eliberează din funcţie personalul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, în condiţiile legii.------------Alin. (4^5) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(4^6) În activitatea de conducere a Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.------------Alin. (4^6) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (5) În subordinea Ministerului Economiei şi în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Turism, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, prin preluarea structurilor şi activităţilor în domeniul turismului prevăzute la alin. (1). (6) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (7) Ministrul economiei asigură, în condiţiile legii, coordonarea politicilor economice ale Departamentului pentru Energie şi ale Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.------------Alin. (7) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014.  +  Articolul 5 (1) Se înfiinţează Ministerul Educaţiei Naţionale, prin reorganizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi prin preluarea activităţii şi structurilor specializate de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. (2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică se desfiinţează. (3) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale funcţionează ministrul delegat pentru învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, care coordonează activităţile din domeniile învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâri ale Guvernului, trec în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin ministrul delegat pentru învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, următoarele: a) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, aflate în coordonarea sau subordinea Guvernului, a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; b) alte institute, centre, staţiuni sau unităţi de cercetare organizate ca instituţii publice ori de drept public. (5) Institutele, centrele sau staţiunile aflate în coordonarea ori în subordinea Academiei Române şi a academiilor de ramură pot trece în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale numai cu acordul Academiei Române şi al academiilor de ramură.  +  Articolul 6 (1) Se înfiinţează Ministerul Tineretului şi Sportului prin reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. (2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret se desfiinţează.  +  Articolul 7Se înfiinţează Ministerul Transporturilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  +  Articolul 8 (1) Se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 noiembrie 2015.  +  Articolul 9Se înfiinţează Ministerul Culturii, prin reorganizarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.  +  Articolul 10 (1) Se înfiinţează Ministerul pentru Societatea Informaţională, prin reorganizarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. (2) Se înfiinţează Agenţia pentru Agenda Digitală a României, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prin comasarea prin fuziune a Centrului Naţional de Management al Societăţii Informaţionale, a Centrului Naţional România Digitală şi a Centrului Naţional de Supercomputing.------------Alin. (2) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (3) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Societatea Informaţională.------------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (4) Se înfiinţează Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, organism fără personalitate juridică, ce are ca principal scop asistarea Ministerului pentru Societatea Informaţională în elaborarea, integrarea, corelarea şi monitorizarea politicii în domeniul societăţii informaţionale.------------Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională emite avize conforme, însoţite de recomandări cu caracter obligatoriu.------------Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (6) Atribuţiile, structura, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Societatea Informaţională.------------Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.  +  Articolul 11 (1) Se înfiinţează Ministerul Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Afacerilor Europene. (2) Ministerul Fondurilor Europene coordonează, potrivit competenţelor sale, atât structurile din cadrul instituţiilor care exercită atribuţiile autorităţilor de management şi ale organismelor intermediare, cât şi structurile din cadrul instituţiilor care exercită atribuţiile operatorului de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi ale anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014.-----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (3) Ministerul Fondurilor Europene gestionează potrivit competenţelor sale instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA.-----------Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil pentru: a) coordonarea pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea şi controlul instrumentelor structurale 2007-2013 şi fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, a instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 şi a mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2019; b) coordonarea procesului de elaborare, negociere, modificare, monitorizare şi evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020 şi a programelor finanţate prin fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi prin mecanismele financiare SEE şi norvegian 2014-2019.-----------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (5) Ministerul Fondurilor Europene exercită următoarele funcţii: a) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene; b) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; c) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, a fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi a fondurilor alocate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian 2014-2019;-----------Lit. c) a alin. (5) al art. 11 a fost modificată de pct. 2 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. d) de Autoritate de management pentru: Programul operaţional Asistenţă tehnică, Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport pentru perioada de programare 2007-2013 şi pentru: Programul operaţional Infrastructura mare, Programul operaţional Competitivitate, Programul operaţional Capital uman, Programul operaţional Asistenţă tehnică şi Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate pentru perioada de programare 2014-2020;----------Lit. d) a alin. (5) al art. 11 a fost modificată de art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014. e) de punct naţional de contact potrivit Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009; f) de punct naţional de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înţelegere; g) de punct naţional de contact potrivit Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi potrivit Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014; h) de operator de program pentru domeniile de finanţare, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi ale anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014; i) de coordonator naţional al asistenţei în raport cu Uniunea Europeană, potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, privind Programul PHARE şi Facilitatea de tranziţie; j) de punct naţional de contact pentru programele de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile din partea Uniunii Europene;-----------Lit. j) a alin. (5) al art. 11 a fost modificată de pct. 2 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. k) de autoritate administrativă de înfrăţire instituţională, responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică; l) de Autoritate de management pentru Programul ISPA; m) de autoritate de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziţie, Fondul frontierelor externe şi Programul de cooperare elveţiano-român; n) de reglementare privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistenţa financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, instrumentele structurale 2007-2013, fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009 şi 2009-2014 şi fondurile alocate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian 2014-2019;-----------Lit. n) a alin. (5) al art. 11 a fost modificată de pct. 2 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.-----------Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013. (6) Ministerul Fondurilor Europene este autorizat să emită ordine şi instrucţiuni, potrivit competenţelor sale, privind procesul de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare elveţiano-român, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 şi a mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2019, în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora.-----------Alin. (6) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (7) Ordinele emise în comun cu ordonatorii principali de credite responsabili, precum şi instrucţiunile cu caracter tehnic şi financiar emise de ministrul fondurilor europene potrivit competenţelor prevăzute la alin. (6) sunt obligatorii pentru structurile care au ca obiect de activitate coordonarea şi gestionarea instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare elveţiano-român, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 şi a mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2019.-----------Alin. (7) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (8) Ministerul Fondurilor Europene poate efectua controale privind gestionarea şi utilizarea fondurilor europene prevăzute la alin. (6) în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora.-----------Alin. (8) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013. (9) Ministerul Fondurilor Europene poate achiziţiona servicii, în conformitate cu atribuţiile sale şi cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.-----------Alin. (9) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013. (10) Ministerul Fondurilor Europene poate încheia, în conformitate cu atribuţiile sale, protocoale de colaborare/cooperare cu entităţi naţionale şi internaţionale.-----------Alin. (10) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013.  +  Articolul 12 (1) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de modificare a hotărârii sale de organizare şi funcţionare, Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea şi structurile specializate ale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), Departamentului pentru Românii de Pretutindeni se desfiinţează. (3) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcţionează ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, care coordonează activităţile din domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.------------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013, care introduce pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013.(3^1) Guvernul reglementează, prin hotărâre, organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni.------------Alin. (3^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013, care introduce pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013. (4) Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea şi structurile în domeniul afacerilor europene de la Ministerul Afacerilor Europene. (5) Structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene se află în coordonarea directă a prim-ministrului. (6) În scopul asigurării coordonării interinstituţionale a procesului de formulare a poziţiei naţionale privind iniţiativele europene legislative şi fără caracter legislativ, în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe funcţionează Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene. Organizarea şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.------------Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.  +  Articolul 12^1 (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcţionează Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. (2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor externe. (3) Agentul guvernamental este direct subordonat ministrului afacerilor externe. (4) Agentul guvernamental are în subordine o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene, precum şi o structură specializată în compatibilizarea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene. (5) Agentul guvernamental poate delega personalului din structura specializată în contenciosul Uniunii Europene aflată în subordinea sa atribuţiile privind reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. (6) În activitatea de reprezentare, agentul guvernamental este sprijinit de un grup de lucru interinstituţional specializat. (7) În cadrul activităţii de reprezentare, agentul guvernamental coordonează procesul de stabilire a poziţiilor naţionale şi întocmeşte actele necesare. (8) În scopul exercitării atribuţiilor agentului guvernamental, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să trimită, la cererea şi în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele şi informaţiile solicitate.------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.  +  Articolul 13În cadrul Ministerului Finanţelor Publice funcţionează ministrul delegat pentru buget, care coordonează activităţile din domeniile bugetului, trezoreriei, ajutorului de stat, activelor statului şi datoriei publice.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.  +  Articolul 14Atribuţiile viceprim-miniştrilor, prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2014privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014.  +  Articolul 15 (1) Ministrul delegat îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniile pentru care a fost învestit.------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (2) Ministrul delegat angajează ministerul în raporturile cu terţii în domeniile pentru care a fost învestit. (3) Ministrul delegat iniţiază şi avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit, împreună cu conducătorul ministerului.------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(3^1) Ministrul delegat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, în domeniile pentru care a fost învestit, inclusiv pentru aprobarea statului de funcţii, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniilor coordonate.------------Alin. (3^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(3^2) Ministrul delegat îndeplineşte atribuţiile stabilite prin actul normativ de organizare şi funcţionare a ministerului în care îşi desfăşoară activitatea.------------Alin. (3^2) al art. 15 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.(3^3) Ministrul delegat îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile specifice folosind aparatul propriu al ministerului, precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea ministerului, specifice domeniului coordonat.------------Alin. (3^3) al art. 15 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 15 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.  +  Capitolul II Măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale  +  Articolul 16 (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, organ de specialitate cu personalitate juridică, finanţat din bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu atribuţii în coordonarea, monitorizarea şi aplicarea politicii Guvernului la nivel naţional în domeniul promovării, marketingului, atragerii şi implementării investiţiilor străine directe şi în domeniul parteneriatului public-privat, exercitând funcţiile de strategie, reglementare, reprezentare şi autoritate de stat în domeniile de activitate.------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care modifică art. 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. (2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor preia activităţile în domeniile investiţiilor străine, respectiv al serviciilor generale, precum şi structurile specializate în aceste domenii, în limita unui număr de 52 de posturi, din cadrul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine.------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, trece din subordinea Secretariatului General al Guvernului în cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor.------------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Conducerea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor se exercită de către secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor.------------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) şi (3) ale art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.(4^1) Ministrul delegat îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite în ceea ce priveşte investiţiile publice efectuate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1).------------Alin. (4^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (5) Ministrul delegat prevăzut la alin. (4) reprezintă Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.------------Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (7) Ministrul delegat numeşte şi eliberează din funcţie personalul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în condiţiile legii.------------Alin. (7) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (8) Abrogat.------------Alin. (8) al art. 16 a fost abrogat de pct. 3 al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014. (9) Organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului.------------Alin. (9) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (10) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor este unitate de achiziţii centralizate, în sensul art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în scopul achiziţiei produselor, serviciilor sau lucrărilor aferente proiectelor de infrastructură desemnate prin hotărâre a Guvernului.------------Alin. (10) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 17Abrogat.----------Art. 17 a fost abrogat de lit. b) a art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece în coordonarea ministrului economiei. (2) Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului este ordonator principal de credite atât pentru cheltuielile care se asigură de la bugetul de stat, cât şi pentru bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţilor de privatizare şi de valorificare a activelor statului. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul economiei va supune Guvernului, spre adoptare, proiectul actului normativ de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.  +  Articolul 19 (1) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, instituţie publică cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi în coordonarea ministrului economiei. (2) Structurile din cadrul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie cu atribuţii în procesul de restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale din domeniul energiei şi de exercitare a calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale din domeniul energiei se reorganizează ca direcţie în subordinea directă a ministrului delegat pentru energie.------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.  +  Articolul 20 (1) Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, are calitatea de acţionar al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, înfiinţat potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Fondului Român de Contragarantare, înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 23/2009privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, iar ministrul finanţelor publice coordonează activitatea acestora. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul finanţelor publice supune Guvernului, spre adoptare, proiectele actelor normative de reorganizare a Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi a Fondului Român de Contragarantare.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.  +  Articolul 21*) (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, numită în continuare Autoritatea, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin preluarea activităţii din domeniul protecţiei copilului de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi din domeniul adopţiilor de la Oficiul Român pentru Adopţii. (2) Finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.---------Art. 21 a fost modificat de conform art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de lit. b) a art. 28, Cap. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016.  +  Articolul 22^1Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze creditele de angajament aferente anului 2015 până la nivelul creditelor bugetare aprobate pe acelaşi an prin diminuarea corespunzătoare a creditelor de angajament preliminate pe anul 2014, în anexa nr. 3/15/27 la bugetul său aprobat pe anul 2015 prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, la programul bugetar cod 1284 - Programul Naţional de Dezvoltare Locală, şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate.------------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care modifică art. 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014.  +  Articolul 23 (1) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Finanţelor Publice în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru. (2) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor este finanţată de la bugetul de stat.--------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 8 mai 2013. (3) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului; preşedintele are calitatea de ordonator principal de credite.--------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 8 mai 2013. (4) Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, constituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare, precum şi Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, funcţionează autonom.  +  Articolul 24Secretariatul de Stat pentru Culte, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, se reorganizează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 25 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, printr-un consilier de stat, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, trece în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C este finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  +  Articolul 26 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care preiau instituţii şi autorităţi publice în subordine sau sub autoritate exercită atribuţiile specifice ale ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice în subordinea ori sub autoritatea cărora se află entităţile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau care preiau activităţi de la alte instituţii publice preiau personalul aferent acestor activităţi în condiţiile legii şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile instituţiilor care derulau aceste activităţi. (4) În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), se preiau pe bază de protocol de predare-preluare bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora. (5) Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se reglementează prin hotărâre a Guvernului.------------Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (6) Abrogat.------------Alin. (6) al art. 26 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.  +  Articolul 27 (1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (4), finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli urgente ale ministerelor nou-înfiinţate se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din structura cărora acestea s-au reorganizat. (2) Deschiderile de credite bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către noii ordonatori principali de credite în condiţiile art. 37 alin. (1) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/instituţiilor nou-înfiinţate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături transmise în acest scop Ministerului Finanţelor Publice. (3) În limita creditelor bugetare deschise în condiţiile alin. (1) şi (2) se efectuează plăţi de către şefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor de la care au fost preluate activităţile. (4) Creditele bugetare deschise şi execuţia bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se transferă din contabilitatea ordonatorilor de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în contabilitatea ministerelor nou-înfiinţate pe baza protocoalelor de predare-preluare şi a precizărilor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2013.  +  Articolul 28 (1) Veniturile proprii obţinute de instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care se reorganizează ca instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, pot fi utilizate pe destinaţiile prevăzute de lege până la data semnării protocoalelor prevăzute la art. 27 alin. (4). (2) Veniturile proprii ale instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) rămase neutilizate la data semnării protocolului prevăzut la art. 27 alin. (4) se virează integral la bugetul de stat. (3) Conturile de venituri ale bugetului de stat în care se virează sumele prevăzute la alin. (2) şi procedura de restituire de la bugetul de stat a eventualelor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin precizări aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 29În limita creditelor bugetare deschise şi a ordonanţărilor de plată aprobate până la data de 21 decembrie 2012 din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pot fi dispuse plăţi pe destinaţiile prevăzute de lege de către persoanele abilitate în acest scop de către ordonatorii de credite ai bugetelor respective, până la termenele prevăzute în Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012.  +  Articolul 30La solicitarea ordonatorilor principali de credite, ministrul finanţelor publice poate emite precizări în legătură cu aplicarea prevederilor art. 27-29 din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 31Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 32 (1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de dezvoltarea regională şi cu Ministerul Economiei în cazul prevederilor care reglementează activitatea de turism; b) Ministerul Administraţiei şi Internelor cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cazul prevederilor care reglementează domeniul administraţie publică şi cu Ministerul Afacerilor Interne în cazul prevederilor care reglementează domeniul interne; c) Ministerul Mediului şi Pădurilor cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului şi pădurilor; d) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul pisciculturii; e) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul schimbărilor climatice; f) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri cu Ministerul Economiei; g) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale cu Ministerul pentru Societatea Informaţională; h) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu Ministerul Educaţiei Naţionale în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile educaţiei, cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice şi cu Ministerul Tineretului şi Sportului în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile sportului şi tineretului; i) Ministerul Afacerilor Europene cu Ministerul Fondurilor Europene în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul coordonării şi gestionării fondurilor europene şi cu Ministerul Afacerilor Externe în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul afacerilor europene; j) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu Ministerul Transporturilor; k) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional cu Ministerul Culturii; l) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. m) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.------------Lit. m) a alin. (1) al art. 32 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (2) În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008privind stimularea investiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Agenţia Română de Investiţii" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor".----------Alin. (2) al art. 32 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2008, a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (3) În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", publicată în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., sintagma "Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor".----------Alin. (3) al art. 32 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003, a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(3^1) În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., sintagma "ministrul transporturilor şi infrastructurii" se înlocuieşte cu sintagma "secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor".----------Alin. (3^1) al art. 32 care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003, a fost modificat de alin. (3) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(3^2) Abrogat.----------Alin. (3^2) al art. 32 a fost abrogat de lit. b) a art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. (4) În cuprinsul Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor".----------Alin. (4) al art. 32 care modifică LEGEA nr. 178 din 1 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 5 octombrie 2010, a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (5) În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuieşte cu sintagma «Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor sau Ministerul Transporturilor», după caz, iar sintagma «ministrul transporturilor şi infrastructurii» se înlocuieşte cu sintagma «secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor», după caz.----------Alin. (5) al art. 32 care modifică ORDONANŢA nr. 15 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002, a fost modificat de alin. (2) şi (3) ale art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unor sintagme. (6) În cuprinsul art. 11, 20, 21, 35, 40, 41 alin. (14) lit. a), art. 44, 46, 47, 59, 61^1 şi 61^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 21 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuieşte cu sintagma «Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor», după caz, iar sintagma «ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii» se înlocuieşte cu sintagma «ordin al ministrului transporturilor sau ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor», după caz.----------Alin. (6) al art. 32 care modifică ORDONANŢA nr. 43 din 28 august 1997, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 29 iunie 1998, a fost modificat de alin. (2) şi (3) ale art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unor sintagme. (7) În cuprinsul art. 41^1 alin. (1), art. 57 şi 58 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuieşte cu sintagma «Ministerul Transporturilor şi Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor», iar sintagma «ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii» se înlocuieşte cu sintagma «ordin comun al ministrului transporturilor şi al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor».----------Alin. (7) al art. 32 care modifică ORDONANŢA nr. 43 din 28 august 1997, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 29 iunie 1998, a fost modificat de alin. (2) şi (3) ale art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.  +  Articolul 33La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică şi se completează după cum urmează:I. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) La articolul 1 alineatul (1), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins: c) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat, care are calitatea de ordonator terţiar de credite; în cadrul departamentului funcţionează secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, al căror număr este stabilit prin hotărâre a Guvernului; departamentul asigură şi coordonează realizarea activităţilor în cadrul raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007 a fost modificată de subpct. 1 al pct. XI al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. d) abrogată;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007 a fost abrogată de subpct. 2 al pct. XI al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. b) La articolul 1 alineatul (1), literele f) şi j^1) se abrogă.  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007 a fost abrogat de subpct. 4 al pct. XI al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.II. Articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000*) pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Notă

  ──────────

  *) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 292 din 29 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000 a fost abrogată de art. 10, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.

  ──────────
  "Art. 5. - (1) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi faţă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial». (2) Secretarul general al Guvernului coordonează următoarele entităţi: a) Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; b) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată de la bugetul de stat; c) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului*); d) Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; e) Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; f) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; g) Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; h) Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (2) al art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 292 din 29 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000, modificat de pct. II al art. 33 din prezenta ordonanţa de urgenţă, a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.III. Legea nr. 274/2004*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumit în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."------------Alin. (1) al art. 1 din LEGEA nr. 274 din 21 iunie 2004, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010, modificat de lit. a) a pct. III al art. 33 din prezenta ordonanţa de urgenţă, a fost modificat de alin. (4) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. b) Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Finanţarea Autorităţii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."------------Art. 4 din LEGEA nr. 274 din 21 iunie 2004, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010, modificat de lit. b) a pct. III al art. 33 din prezenta ordonanţa de urgenţă, a fost modificat de alin. (4) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. c) Articolul 6^1 se abrogă. d) La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice."------------Art. 8 din LEGEA nr. 274 din 21 iunie 2004, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010, modificat de lit. d) a pct. III al art. 33 din prezenta ordonanţa de urgenţă, a fost modificat de alin. (4) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.IV. Alineatul (3) al articolului 28 din Legea nr. 346/2004privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:«(3) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de reprezentant al statului ca acţionar majoritar al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, aprobă anual, prin ordin al ministrului finanţelor publice, politica de risc a Fondului.------------Pct. IV al art. 33 din prezentul act normativ, care modifică LEGEA nr. 346 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 29 iulie 2004, a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.V. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice;" b) La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Dacă rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acoperă pierderea, diferenţa urmează să fie acoperită din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice." c) Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Anual, până la data de 31 mai, Ministerul Finanţelor Publice prezintă Guvernului un raport privind activitatea desfăşurată, precum şi programul de activitate pentru exerciţiul următor."------------Pct. V al art. 33 din prezentul act normativ, care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 26 martie 2009, a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.VI. Anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului" la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998*) privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:- După numărul curent 2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 2^1, cu următorul cuprins: ┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │Nr. │ Demnitar │Număr total de posturi│ │crt.│ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │"2^1│Viceprim-ministru fără portofoliu │ 8" │ └────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────┘-------------*) Anexa 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 a fost înlocuită cu anexă din ORDONANŢA nr. 2 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2013, având următorul conţinut:"Anexa 1Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │Nr. │ │Numărul│ │crt.│ Demnitar │ total │ │ │ │ de │ │ │ │posturi│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 1. │Prim-ministru │ 18 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 2. │Viceprim-ministru cu portofoliu, ministru de stat │ 12 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 3. │Viceprim-ministru fără portofoliu │ 8 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 4. │Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului, │ 8 │ │ │şeful Cancelariei Primului-Ministru │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 5. │Secretar general adjunct al Guvernului, secretar de stat şi │ 4 │ │ │asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Secretariatului │ │ │ │General al Guvernului, Departamentului pentru relaţia cu │ │ │ │Parlamentul şi Departamentului pentru proiecte de │ │ │ │infrastructură şi investiţii străine │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 6. │Conducător de organ de specialitate al administraţiei publice │ 3 │ │ │centrale, cu rang de secretar de stat │ │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘VII. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001*) privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:──────────ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 31 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001 a fost abrogată de art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. a) Titlul va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal în cadrul autorităţilor publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice" b) La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Pot beneficia de locuinţă de serviciu, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, conducătorii instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale, şefii de departamente, precum şi secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi, directorii generali şi persoanele care sunt încadrate pe funcţii din cabinetul demnitarului în cadrul autorităţilor publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice."VIII. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumită în continuare A.A.A.S., este instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei."-----------Alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. b) La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8 - (1) A.A.A.S. este condusă de un preşedinte şi de 3 vicepreşedinţi."-----------Alin. (1) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013.IX. Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) La articolul 6^6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6^6. - (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului." b) La anexa nr. 1, definiţia Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va avea următorul cuprins:"Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."------------Pct. IX al art. 33 din prezentul act normativ, care modifică ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.X. Legea nr. 90/2001privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Din Guvern pot face parte: viceprim-miniştri, miniştri de stat, precum şi miniştri delegaţi, cu însărcinări speciale pe lângă prim-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere." b) La articolul 15, litera d) va avea următorul cuprins:"d) secretarii de stat şi subsecretarii de stat;"------------Pct. X al art. 33 din prezentul act normativ, care modifică LEGEA nr. 90 din 26 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 2 aprilie 2001, a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.XI. Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.------------Alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA nr. 24 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2014.XII. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) La articolul 3, literele a), d), e) şi g) vor avea următorul cuprins: a) de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale elaborate de Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale;-----------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011........................................................................... d) de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;-----------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. e) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale şi de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice;------------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011........................................................................... g) de organ de decizie, în condiţiile legii, în soluţionarea de litigii între furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii;------------Lit. g) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. b) La articolul 10 alineatul (1), punctele 2, 4, 6, 7, 9, 11 şi 12 vor avea următorul cuprins:2. asigură, în calitate de autoritate de reglementare, reprezentarea în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, susţinând, în cadrul acestora, politica şi strategia naţională în domeniu, şi poate primi mandat pentru a încheia acorduri internaţionale cu caracter tehnic;------------Pct. 2 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011..........................................................................4. pune în aplicare, în condiţiile legii, acorduri internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale;-----------Pct. 4 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011..........................................................................6. elaborează propuneri de acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice, precum şi în domeniul serviciilor poştale, pe care le înaintează Ministerului pentru Societatea Informaţională, precum şi propuneri de acte normative în domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio, pe care le înaintează Secretariatului General al Guvernului;------------Pct. 6 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.7. avizează proiectele de acte normative prin care se emit reglementări cu privire la administrarea şi gestionarea frecvenţelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementează organizarea şi funcţionarea ANCOM, precum şi alte proiecte de acte normative, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informaţională;-----------Pct. 7 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011...........................................................................9. implementează programe de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANCOM;------------Pct. 9 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011...........................................................................11. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţelor stabilite prin acestea;------------Pct. 11 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.12. soluţionează litigii, în condiţiile legii, între furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali.------------Pct. 12 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. c) La articolul 10 alineatul (2), punctele 11 şi 20^1 vor avea următorul cuprins:11. propune Guvernului spre adoptare TNABF, după obţinerea avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală sau a acelor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental;-------------Pct. 11 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011...........................................................................20^1. elaborează norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectării unor obligaţii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice.-------------Pct. 20^1 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.------------Pct. XII al art. 33 din prezentul act normativ, care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.XIII. Legea nr. 255/2010privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) La articolul 2 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins: a) Ministerul Transporturilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum şi prin Compania Naţională de Investiţii Rutiere - S.A., pentru toate lucrările de construcţie de drumuri de interes naţional, prin Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., pentru lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, prin aeroporturile de interes naţional, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum şi pentru lucrările derulate în perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind construcţia de drumuri, de infrastructură feroviară publică, prin administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile, precum şi instituţiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii de transport naval, precum şi pentru lucrările portuare de transport feroviar şi rutier;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 2 din LEGEA nr. 255 din 14 decembrie 2010 a fost modificată de art. 80, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016. b) La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau în cele ale autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale, privind dezvoltarea de obiective de interes naţional, respectiv de interes judeţean şi local, sunt scutite de taxele către Inspectoratul de Stat în Construcţii prevăzute de Legea nr. 10/1995privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."------------Alin. (2) al art. 25 din LEGEA nr. 255 din 14 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010, modificat de lit. b) a pct. XIII al art. 33 din prezenta ordonanţa de urgenţă, a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. c) Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33 - Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară."------------Art. 33 din LEGEA nr. 255 din 14 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010, modificat de lit. c) a pct. XIII al art. 33 din prezenta ordonanţa de urgenţă, a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.------------Pct. XIII al art. 33 din prezentul act normativ, care modifică LEGEA nr. 255 din 14 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010, a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
   +  Articolul 34La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2012;2. alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;3. articolul V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2012.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Viceprim-ministru,

  ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea

  Viceprim-ministru,

  Gabriel Oprea

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul afacerilor interne,

  Radu Stroe

  Ministrul apărării naţionale,

  Mircea Duşa

  Ministrul sănătăţii,

  Gheorghe-Eugen Nicolăescu

  Ministrul mediului

  şi schimbărilor climatice,

  Rovana Plumb

  Ministrul delegat pentru

  ape, păduri şi piscicultură,

  Lucia Ana Varga

  Ministrul economiei,

  Varujan Vosganian

  Ministrul delegat pentru energie,

  Constantin Niţă

  Ministrul delegat pentru

  întreprinderi mici şi mijlocii,

  mediul de afaceri şi turism,

  Maria Grapini

  Ministrul afacerilor externe,

  Titus Corlăţean

  Ministrul delegat pentru

  românii de pretutindeni,

  Cristian David

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Remus Pricopie

  Ministrul delegat pentru

  învăţământ superior, cercetare

  ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

  Mihnea Cosmin Costoiu

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Mariana Câmpeanu

  Ministrul delegat pentru dialog social,

  Adriana Doina Pană

  Ministrul transporturilor,

  Relu Fenechiu

  Ministrul culturii,

  Daniel-Constantin Barbu

  Ministrul fondurilor europene,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul pentru societatea informaţională,

  Dan Nica

  Ministrul delegat pentru

  relaţia cu Parlamentul,

  Mihai Alexandru Voicu

  Ministrul delegat pentru

  proiecte de infrastructură

  de interes naţional şi

  investiţii străine,

  Dan-Coman Şova
  Bucureşti, 22 decembrie 2012.Nr. 96.------