ORDIN nr. 1.249 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.249 din 2 noiembrie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 903 din 31 octombrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 5.621 din 2 noiembrie 2016 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 1.909 din 31 octombrie 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 19, 20 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „19W13743001J01CF04OXACILLINUM OXACILINA ARENA 500 mgCAPS.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF100.4682160.5716080.071392
  20W07274001J01CF04OXACILLINUMOXACILINA 500 mgCAPS.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 10 CAPS.P-RF100.4682160.5716080.206392
  21W43092001J01CF04OXACILLINUMOXACILINA SANDOZ 500 mgCAPS.500 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF100.4682160.5716080.158392“
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 107, 147, 154 și 155 se abrogă.3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 450 se introduc șase noi poziții, pozițiile 451, 452, 453, 454, 455 și 456, cu următorul cuprins:
  „451W12910001J01CF04OXACILLINUMOXACILINA FORTE 500 mgCAPS.500 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200.4130000.5585000.000000
  452W12910002J01CF04OXACILLINUMOXACILINA FORTE 500 mgCAPS.500 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 BLIST. PVC/AL CU 10 CAPSULE (AMBALAJ DE UZ SPITALICESC)P-RF/S5000.3901800.4763400.000000
  453W12910003J01CF04OXACILLINUMOXACILINA FORTE 500 mgCAPS.500 mgFARMEX COMPANY - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.PRF100.4682160.5716080.178392
  454W62619001J02AC02ITRACONAZOLUMITRACONAZOL FARMEX 100 mgCAPS.100 mgFARMEX COMPANY - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU 3 BLIST. PVCA/AL X 5 CAPS.PRF151.5866662.1446660.000000
  455W61017005J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mgCOMPR. FILM.200 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2878.27928586.6871420.000000
  456W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200.6360000.8598000.211200“
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 34 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 31, 128 și 427 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 522 se introduce o nouă poziție, poziția 523, cu următorul cuprins:
  „523W53654002L02BA01TAMOXIFENUMTAMOXIFEN SANDOZ 10 mgCOMPR. FILM.10 mgHEXAL AGGERMANIACUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.P-RF/S1000.2452000.3316000.188700“
  7. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoza“, poziția 28 se abrogă.8. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 145, 148, 150, 151 și 152 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „145W58316001L01BA01METHOTREXATUMMETOTREXAT EBEWE 10 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlEBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG KGAUSTRIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 0,75 ML SOL. INJ. + AC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PT. INJ.PR147.31000061.8800000.000000
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  148W58316007L01BA01METHOTREXATUMMETOTREXAT EBEWE 10 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlEBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG KGAUSTRIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 1,5 ML SOL. INJ. + AC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PT. INJ.PR163.03000079.7000000.000000
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  150W53758006L01BA01METHOTREXATUMMETOJECT 50 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ50 mg/mlMEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATEGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,20 ML SOL. INJ. PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOLP-RF142.87600056.07600013.944000
  151W53758022L01BA01METHOTREXATUMMETOJECT 50 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ50 mg/mlMEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATEGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0.30 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOLP-RF159.22000074.8800000.000000
  152W53758021L01BA01METHOTREXATUMMETOJECT 50 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ50 mg/mlMEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATEGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,50 ML SOL. INJ. PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOLP-RF187.540000110.6800000.000000“
  9. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 36, 286, 287, 288, 289, 291 și 292 se abrogă.10. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 292 se introduc două noi poziții, pozițiile 293 și 294, cu următorul cuprins:
  „293W61017005J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mgCOMPR. FILM.200 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2878.27928586.6871420.000000
  294W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200.6360000.8598000.211200“
  11. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, poziția 19 se abrogă.12. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 118 se introduce o nouă poziție, poziția 119, cu următorul cuprins:
  „119W61017005J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mgCOMPR. FILM.200 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2878.27928586.6871420.000000“
  13. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 105 se introduce o nouă poziție, poziția 106, cu următorul cuprins:
  „106W61017005J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mgCOMPR. FILM.200 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2878.27928586.6871420.000000“
  14. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 199 se introduc trei noi poziții, pozițiile 200, 201 și 202, cu următorul cuprins:
  „200W62619001J02AC02ITRACONAZOLUMITRACONAZOL FARMEX 100 mgCAPS.100 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 3 BLIST. PVCA/AL X 5 CAPS.PRF151.5866662.1446660.000000
  201W61017005J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mgCOMPR. FILM.200 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2878.27928586.6871420.000000
  202W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200.6360000.8598000.211200“
  15. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziția 25 se introduce o nouă poziție, poziția 26, cu următorul cuprins:
  „26W61017005J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mgCOMPR. FILM.200 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2878.27928586.6871420.000000“
  16. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 153 se introduc două noi poziții, pozițiile 154 și 155, cu următorul cuprins:
  „154W61017005J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mgCOMPR. FILM.200 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2878.27928586.6871420.000000
  155W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200.6360000.8598000.211200“
  17. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 134 se introduc două noi poziții, pozițiile 135 și 136, cu următorul cuprins:
  „135W61017005J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL DR. REDDY’S 200 mgCOMPR. FILM.200 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2878.27928586.6871420.000000
  136W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200.6360000.8598000.211200“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna noiembrie 2016.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi
  ----