DECRET nr. 913 din 3 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe promulgă Legea privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    Bucureşti, 3 noiembrie 2016.Nr. 913.-----