LEGE nr. 195 din 31 octombrie 2016pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Regia Autonomă «Monitorul Oficial» editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât şi în format electronic. Formatul tipărit este pus la dispoziţia tuturor utilizatorilor contra cost, iar formatul electronic al Monitorului Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, în mod gratuit, permanent, în varianta pentru citire."2. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Regia Autonomă «Monitorul Oficial» realizează un produs electronic conţinând actele publicate în Monitorul Oficial al României, părţile III-VII, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte."  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la data de 1 iunie 2017.  +  Articolul IIILegea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 31 octombrie 2016.Nr. 195.-----