ORDIN nr. 2.775 din 21 octombrie 2016privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 1 noiembrie 2016  În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 17 martie 2016, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu
  Bucureşti, 21 octombrie 2016.Nr. 2.775.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 292/2016)PROGRAMUL NAŢIONALprivind creşterea performanţei energetice a blocurilorde locuinţe, cu finanţare în anul 2016Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2016                                                                      - lei -┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ Judeţul/ │ Unitatea │ Total ││crt.│ Municipiul Bucureşti │ administrativ-teritorială │ fonduri alocate │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 1 │Argeş │Topoloveni │ 543.771,67│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 2 │Bacău │Bacău │ 338.956,60│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 3 │Bihor │Oradea │ 678.387,16│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 4 │Braşov │Braşov │ 652.883,27│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 5 │Bucureşti │Sectorul 2 │ 510.580,55│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 6 │Bucureşti │Sectorul 3 │ 3.872.858,11│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 7 │Caraş-Severin │Moldova Nouă │ 828.970,07│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 8 │Constanţa │Cernavodă │ 609.705,00│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 9 │Dâmboviţa │Târgovişte │ 2.702.723,80│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 10 │Dâmboviţa │Titu │ 1.990.394,64│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 11 │Gorj │Rovinari │ 275.864,52│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 12 │Gorj │Târgu Jiu │ 2.120.923,18│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 13 │Harghita │Borsec │ 153.819,20│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 14 │Harghita │Miercurea-Ciuc │ 177.617,94│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 15 │Harghita │Topliţa │ 457.551,82│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 16 │Hunedoara │Petrila │ 767.486,64│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 17 │Iaşi │Târgu Frumos │ 643.226,41│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 18 │Ilfov │1 Decembrie │ 272.567,30│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 19 │Ilfov │Brăneşti │ 201.218,78│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 20 │Ilfov │Buftea │ 3.219.131,55│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 21 │Ilfov │Chitila │ 214.998,42│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 22 │Ilfov │Cornetu │ 102.202,01│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 23 │Ilfov │Pantelimon │ 417.106,32│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 24 │Ilfov │Snagov │ 808.738,06│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 25 │Prahova │Breaza │ 545.961,29│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 26 │Prahova │Buşteni │ 610.437,97│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 27 │Tulcea │Isaccea │ 28.418,28│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 28 │Vrancea │Mărăşeşti │ 475.244,32│├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ 29 │Vrancea │Panciu │ 778.255,12│├────┼───────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ TOTAL │ 25.000.000,00│└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 292/2016)PROGRAMUL NAŢIONALprivind creşterea performanţei energetice ablocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016*Font 8*┌────┬──────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │Judeţul/ │ Unitatea │ Adresa imobilului │Nr. apar-││crt.│Municipiul │ administrativ- │ │ tamente ││ │Bucureşti │ teritorială │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1│Arad │Arad │Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2│Arad │Arad │Str. Nucet nr. 14, bloc 566 │ 10│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3│Arad │Arad │Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4│Arad │Arad │Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, sc. A, B │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5│Arad │Arad │Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6│Arad │Arad │Bd. Revoluţiei nr. 49-53 │ 120│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7│Arad │Arad │Str. C. Brâncuşi, bloc X33 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8│Arad │Arad │Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9│Arad │Arad │Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A, B │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10│Arad │Arad │Str. Crasna nr. 21, bloc G1 │ 10│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11│Arad │Arad │Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503 │ 45│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12│Arad │Arad │Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 13│Arad │Arad │Str. Săvârşin nr. 41, bloc 208 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14│Arad │Arad │Str. Bihorului, bloc B1 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15│Arad │Arad │Calea 6 Vânători nr. 5-7, bloc V2, sc. A, B │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 16│Arad │Arad │Str. Ilie Măduţa bloc 326, sc. A,B │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 17│Arad │Arad │Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 18│Argeş │Topoloveni │Str. Calea Bucureşti nr. 119, bloc P5a │ 76│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 19│Argeş │Topoloveni │Str. Inv. Bivolaru nr. 6, bloc P15 │ 38│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 20│Argeş │Topoloveni │Str. Inv. Bivolaru nr. 5, bloc P39 │ 76│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 21│Argeş │Topoloveni │Str. Parcului nr. 4, bloc P21 │ 52│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 22│Argeş │Topoloveni │Str. Parcului nr. 7, bloc P22 │ 66│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 23│Bacău │Bacău │Calea Republicii nr. 25, sc. A, B │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 24│Bacău │Bacău │Calea Republicii nr. 46, sc. A │ 55│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 25│Bacău │Bacău │Calea Republicii nr. 5, sc. A, B │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 26│Bacău │Bacău │Str. Letea nr. 2, sc. A-D │ 70│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 27│Bacău │Bacău │Str. Mărăşeşti nr. 120, sc. A │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 28│Bacău │Bacău │Str. Mărăşeşti nr. 189, sc. A │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 29│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă nr. 10, sc. A, B │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 30│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă nr. 7, sc. A, B │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 31│Bacău │Bacău │Str. Slănicului nr. 4, sc. A, B │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 32│Bacău │Bacău │Str. Slănicului nr. 6, sc. A, B │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 33│Bihor │Oradea │Str. Bumbacului nr. 16/A, bloc Pb 16 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 34│Bihor │Oradea │Str. Bumbacului nr. 14/A, bloc Pb 18 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 35│Bihor │Oradea │Str. Bumbacului nr. 12/A, bloc Pb 20 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 36│Bihor │Oradea │Str. Bumbacului nr. 10/A, bloc Pb 22 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 37│Bihor │Oradea │Str. Cazaban nr. 2, bloc P6 │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 38│Bihor │Oradea │Str. Cazaban nr. 16/A, bloc Pb 16 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 39│Bihor │Oradea │Str. Galileo Galilei nr. 1, bloc QR 59 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 40│Braşov │Braşov │Str. Calea Bucureşti nr. 56, 58, 60, bloc S31 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 41│Braşov │Braşov │Str. Salviei nr. 6, bloc 9A │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 42│Braşov │Braşov │Str. Hărmanului nr. 11C, bloc C3 │ 25│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 43│Bucureşti │Sectorul 1 │Str. Ion Câmpineanu nr. 31, bloc 4-5-6A │ 75│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 44│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Câmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 45│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Hobiţa nr. 2, bloc 300, scara A │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 46│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Pantelimon nr. 3, bloc 12 │ 84│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 47│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 10, bloc 24 │ 55│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 48│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 2, bloc 20 │ 55│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 49│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 4, bloc 21 │ 65│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 50│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22 │ 55│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 51│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 8, bloc 23 │ 65│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 52│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 56, bloc 19 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 53│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 107, bloc 14 │ 180│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 54│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 145 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 55│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 153 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 56│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bloc 155 │ 14│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 57│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bloc 1, sc. 4 │ 33│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 58│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bloc 86, sc. A, B │ 26│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 59│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 178, bloc G10 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 60│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 110, bloc L8, sc. A │ 24│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 61│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 186-192, bloc G9 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 62│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 208c, bloc G7 bis, sc. A │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 63│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 222, bloc M11, sc. 1 │ 100│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 64│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 57, bloc M27 │ 87│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 65│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 69, bloc A 16, sc. A │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 66│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 79, bloc A20, sc. A │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 67│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 11, bloc A3 bis │ 86│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 68│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 13, bloc A3 │ 108│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 69│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 21, bloc B6, sc. A │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 70│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 22, bloc M13 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 71│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 24, bloc M14, sc. B │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 72│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 7, bloc A1 │ 86│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 73│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 79, bloc A12 bis │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 74│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Ferdinand nr. 101, bloc P31 │ 42│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 75│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Ghica Tei nr. 112, bloc 41 │ 108│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 76│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Ghica Tei nr. 91, bloc T32 │ 108│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 77│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 67, bloc 6 │ 34│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 78│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 79, bloc 15A │ 132│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 79│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. A │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 80│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. B │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 81│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. C │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 82│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 73, bloc 17 │ 78│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 83│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Pantelimon nr. 146, bloc 101, sc. 1, 2 │ 54│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 84│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 296, bloc 46 │ 106│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 85│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. I │ 31│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 86│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2 │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 87│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 201, bloc 9 │ 54│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 88│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1 │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 89│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 90│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 211, bloc 19 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 91│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 221, bloc 31A │ 64│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 92│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35 │ 64│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 93│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 233, bloc 41 │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 94│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 237, bloc 45 │ 108│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 95│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 241, bloc 47 │ 96│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 96│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1, 2 │ 59│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 97│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 272, bloc 16, sc. A │ 31│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 98│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2 │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 99│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 286, bloc 30A │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 100│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 101│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C │ 31│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 102│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 2 │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 103│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 1 │ 24│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 104│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 354, bloc 2 │ 320│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 105│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Aleea Avrig nr. 14, bloc P6 │ 132│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 106│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bloc T21A │ 52│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 107│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Avrig nr. 28, bloc P18 bis │ 132│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 108│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Avrig nr. 63, bloc E2 │ 233│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 109│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Avrig nr. 9-19, bloc U1 │ 243│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 110│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Ceaikovski nr. 4, bloc 39 │ 39│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 111│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Ceaikovski nr. 5, bloc 203 │ 26│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 112│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. A │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 113│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. B │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 114│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Chopin nr. 13 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 115│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bloc 64 │ 38│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 116│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 22, bloc 5 │ 54│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 117│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 24, bloc 6 │ 54│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 118│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 3, bloc 2 │ 86│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 119│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 4, bloc 3A, sc. A │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 120│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. B │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 121│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. C │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 122│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 66, bloc 69, sc. B │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 123│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 10, bloc 62 │ 76│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 124│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Elena nr. 4, bloc OD7B │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 125│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89 │ 88│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 126│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, sc. E, F │ 110│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 127│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, tronson A, │ ││ │ │ │sc. A, B │ 110│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 128│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Herta nr. 20, bloc X2 │ 66│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 129│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. J.L. Calderon nr. 1-5 │ 55│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 130│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Jean Atanasiu nr. 21, bloc GH │ 41│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 131│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Luntrei nr. 6, bloc 7 │ 348│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 132│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc O2, sc. A │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 133│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 103-113, bloc O3 │ 132│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 134│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc O2, sc. B,C │ 88│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 135│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 125-133, bloc O1 │ 132│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 136│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 12 │ 26│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 137│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 2, bloc 2 │ 26│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 138│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 11, bloc 65 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 139│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 6 │ 26│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 140│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 7, bloc 53 │ 50│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 141│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 9 │ 22│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 142│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. A │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 143│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. B │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 144│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Nicolae Filipescu nr. 52 │ 23│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 145│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. B │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 146│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. A │ 58│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 147│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Sachelarie Visarion nr. 16, bloc 118a │ 46│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 148│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicu Vasile nr. 14, bloc 8, sc. 1 │ 50│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 149│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicu Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 1 │ 14│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 150│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicul Vasile nr. 16, bloc 6, sc. 2 │ 100│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 151│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bloc 3 │ 100│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 152│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 2 │ 14│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 153│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 16, bloc 2 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 154│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 2, bloc 10 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 155│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 5, bloc 27 │ 64│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 156│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22 │ 35│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 157│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 9, bloc 32 │ 54│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 158│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7 │ 142│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 159│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Vatra Luminoasă nr. 70, bloc W1 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 160│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. A.p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bloc 8 │ 320│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 161│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 1, bloc 34 │ 325│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 162│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 12, bloc 58 │ 80│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 163│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 14, bloc Colentina │ 38│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 164│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 20, bloc 9B │ 176│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 165│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 166│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 167│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 37, bloc OD43 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 168│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 49, bloc OD46 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 169│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 64, bloc 105 │ 66│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 170│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 171│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 85, bloc 86 │ 88│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 172│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A, B │ 88│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 173│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 95, bloc 93 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 174│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A │ 39│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 175│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Fundeni nr. 227, bloc 116A │ 106│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 176│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Fundeni nr. 229, bloc 115, sc. 2 │ 108│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 177│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Fundeni nr. 231, bloc 114B │ 132│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 178│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 10, bloc 114B │ 104│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 179│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 13, bloc 107 │ 88│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 180│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 17, bloc 106C, sc. A, B │ 92│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 181│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. A │ 58│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 182│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. C │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 183│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. A │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 184│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. B │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 185│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 35, bloc 104, sc. A, B │ 98│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 186│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 4, bloc 113A, sc. A, B │ 88│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 187│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. A │ 46│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 188│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. B │ 58│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 189│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. A │ 51│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 190│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. B │ 56│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 191│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 57, bloc 101B │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 192│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 59, bl. 101A, sc. B │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 193│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. A │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 194│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. C │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 195│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 122, bloc D27 B, sc. B │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 196│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11 │ 132│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 197│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8 │ 176│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 198│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 43, bloc P14 │ 106│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 199│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P7 │ 176│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 200│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 75-83, bloc 17 │ 131│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 201│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 98-106, bloc D16 │ 188│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 202│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 119, bloc 205, sc. B │ 39│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 203│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 311a-311b, bloc 7a+b, sc. 7a, │ ││ │ │ │7b │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 204│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 107, bloc 400, sc. 2 │ 53│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 205│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 1 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 206│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 2 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 207│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 3 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 208│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 225, bloc 66 │ 323│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 209│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 227, bloc 70 │ 116│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 210│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 229, bloc 69 turn │ 103│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 211│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 23, bloc Itb │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 212│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 237, bloc 65, sc. 1-5 │ 216│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 213│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 239, bloc 62 │ 111│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 214│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 1 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 215│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 2 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 216│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 243, bloc 52, sc. A, B, C, D │ 162│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 217│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 252, bloc 55 a │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 218│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 255, bloc 43 │ 462│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 219│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 256, bloc 53 sc. A, B, C, D │ 258│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 220│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 285, bloc 11 │ 80│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 221│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 285a, bloc 11a, sc. 2 │ 27│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 222│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 287, bloc 10, sc. C │ 160│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 223│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 3-15, bloc P2 │ 80│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 224│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 324, bloc D 1 │ 96│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 225│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. 1-5 │ 201│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 226│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. F │ 21│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 227│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 332, bloc 32 │ 261│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 228│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 352, bloc 3 │ 320│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 229│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 358-362, bloc 15abc │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 230│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 359, bloc B2 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 231│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 367, bloc A3, sc. 1, 2 │ 86│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 232│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 369, bloc A4 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 233│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 74, bloc 411 │ 78│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 234│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 1 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 235│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 2 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 236│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 3 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 237│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 2 │ 39│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 238│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 1 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 239│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 93, bloc 403 a │ 39│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 240│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 96, bloc 210 │ 54│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 241│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5 │ 38│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 242│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A │ 39│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 243│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A │ 29│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 244│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17 │ 116│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 245│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2 │ 28│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 246│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 247│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A │ 108│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 248│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4 │ 150│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 249│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A │ 62│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 250│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33B │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 251│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A │ 39│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 252│Bucureşti │Sectorul 3 │Aleea Buhuşi nr. 5, bloc 6 │ 220│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 253│Bucureşti │Sectorul 3 │Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 1 │ 27│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 254│Bucureşti │Sectorul 3 │Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 2 │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 255│Bucureşti │Sectorul 3 │Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 3 │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 256│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Foişorului nr. 8, bloc F3C, sc. 2 │ 27│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 257│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Foişorului nr. 8, bloc F3C, sc. 3 │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 258│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. B │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 259│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. C │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 260│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. D │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 261│Bucureşti │Sectorul 4 │Calea Şerban Vodă nr. 256, bloc 13 │ 70│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 262│Bucureşti │Sectorul 4 │Intrarea Târgu Frumos nr. 3-5, bloc 7 Livada │ 198│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 263│Bucureşti │Sectorul 5 │Calea Rahovei nr. 303, bloc 66, sc. A2 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 264│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 4, bloc M70 │ 26│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 265│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 42, bloc M114 │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 266│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 44, bloc M113 │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 267│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 46, bloc M112 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 268│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 108, bloc V87 │ 27│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 269│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 1 │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 270│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 139, bloc V74 │ 27│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 271│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 141, bloc V73 │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 272│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 143, bloc A33 │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 273│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 23, bloc S13 │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 274│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 27, bloc S10, sc. 1 │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 275│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 1 │ 27│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 276│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 2 │ 27│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 277│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 3 │ 27│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 278│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 1 │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 279│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 2 │ 27│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 280│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 9, bloc S32 │ 27│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 281│Bucureşti │Sectorul 5 │Şos. Alexandriei nr. 106, bloc M4 │ 66│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 282│Bucureşti │Sectorul 5 │Şos. Alexandriei nr. 110, bloc M2 │ 66│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 283│Bucureşti │Sectorul 5 │Şos. Alexandriei nr. 16, bloc L4, sc. C │ 39│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 284│Bucureşti │Sectorul 6 │Str. Gârleni nr. 11, bloc C45 │ 54│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 285│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bloc 24 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 286│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bloc 25 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 287│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bloc 3 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 288│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bloc 5 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 289│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. C-tin Daicovici, bloc 44 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 290│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. C-tin Daicovici, bloc 45 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 291│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Eftimie Murgu, bloc 3A │ 75│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 292│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. George Enescu, bloc 4 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 293│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Ioan Slavici, bloc 47 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 294│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Ioan Slavici, bloc 49 │ 70│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 295│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Nicolae Bălcescu, bloc 4 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 296│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Nicolae Titulescu, bloc 27 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 297│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Nicolae Titulescu, bloc 28 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 298│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Nicolae Titulescu, bloc 29 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 299│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Traian Vuia, bloc 20 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 300│Caraş-Severin │Oraviţa │Zona Gării, bloc B18 │ 14│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 301│Caraş-Severin │Oraviţa │Zona Gării, bloc B20 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 302│Caraş-Severin │Oraviţa │Zona Gării, bloc F9 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 303│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc I2 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 304│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc I3 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 305│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc J, sc. 1 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 306│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc L │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 307│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc M, sc. 1 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 308│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc Z1 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 309│Cluj │Turda │Str. Constructorilor nr. 14, bloc B3 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 310│Cluj │Turda │Str. Constructorilor nr. 22, bloc A1 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 311│Cluj │Turda │Str. Constructorilor nr. 44 A, bloc E2 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 312│Cluj │Turda │Str. Lăcrămioarelor nr. 1, bloc D1 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 313│Cluj │Turda │Str. Narciselor nr. 14, bloc H 5 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 314│Cluj │Turda │Str. Panseluţelor nr. 6, bloc B3 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 315│Cluj │Turda │Str. Zorilor nr. 3, bloc F2 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 316│Cluj │Turda │Str. Zorilor nr. 8, bloc F5 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 317│Constanţa │Cernavodă │Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 19 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 318│Constanţa │Cernavodă │Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 23 │ 21│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 319│Constanţa │Cernavodă │Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 4 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 320│Constanţa │Cernavodă │Str. Castanilor, bloc H2 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 321│Constanţa │Cernavodă │Str. Crişan, bloc nr. 34 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 322│Constanţa │Cernavodă │Str. Liliacului, bloc H10 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 323│Constanţa │Cernavodă │Str. Mihai Eminescu, bloc nr. 56 │ 18│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 324│Constanţa │Cernavodă │Str. Pinilor, bloc IAS │ 22│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 325│Constanţa │Cernavodă │Str. Răsăritului, bloc nr. 9 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 326│Constanţa │Cernavodă │Str. Răsăritului, bloc nr. 12 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 327│Dâmboviţa │Răcari │Aleea Pompierilor, bloc A2 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 328│Dâmboviţa │Răcari │Aleea Pompierilor, bloc A3 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 329│Dâmboviţa │Răcari │Aleea Pompierilor, bloc A4 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 330│Dâmboviţa │Târgovişte │Aleea Griviţei, bloc 4, sc. B │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 331│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Independenţei, bloc H 12 │ 21│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 332│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 1 │ 17│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 333│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc B 3 │ 24│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 334│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 2 │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 335│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 3 │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 336│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 4 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 337│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Boerescu Zaharia nr. 3, bloc K 2 │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 338│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 49, sc. A │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 339│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 50, sc. A │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 340│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. A │ 10│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 341│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. E │ 10│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 342│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. C │ 10│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 343│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. B │ 10│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 344│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. D │ 10│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 345│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. George Cair, bloc 25, sc. D │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 346│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. I.C. Brătianu, bloc 24, sc. B │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 347│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. B │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 348│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. A │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 349│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. C │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 350│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. A │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 351│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. B │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 352│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Lăzărică Petrescu, bloc 51, sc. A │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 353│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, sc. C │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 354│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mihai Popescu, bloc 27, sc. A │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 355│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mihai Popescu, bloc 28, sc. A │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 356│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 1 │ 34│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 357│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 2 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 358│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/C │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 359│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/D │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 360│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 4 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 361│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 5 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 362│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/H │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 363│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/I │ 21│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 364│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 8 │ 23│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 365│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Neagoe Basarab, bloc A1, sc. C │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 366│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. D │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 367│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Nicolin Ion, bloc 52, sc. B │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 368│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Radu Popescu, bloc 23, sc. F │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 369│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Radu Popescu, bloc 29, sc. A │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 370│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Radu Popescu, bloc 31, sc. A │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 371│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 7 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 372│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C14 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 373│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 10 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 374│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 11 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 375│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 6 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 376│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C15 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 377│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C16 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 378│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc D5 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 379│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc D6 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 380│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc D7 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 381│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Soldat Nae Ion, bloc 54, sc. C │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 382│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. C │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 383│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 25C, sc. B │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 384│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. D │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 385│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Florescu, bloc 20, sc. A │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 386│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasilea Blendea, bloc 24, sc. B │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 387│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion, bloc Baia │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 388│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion, bloc 20 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 389│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 15, bloc C3, C4 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 390│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 19, bloc 2 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 391│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 20, bloc M1, M2 │ 38│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 392│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 33, bloc 9 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 393│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 53-55-57, bloc 15 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 394│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 77, bloc 19 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 395│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 79, bloc 4 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 396│Dâmboviţa │Titu │Str. Nouă nr. 11, bloc D2 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 397│Dâmboviţa │Titu │Str. Nouă nr. 9, bloc D1 │ 38│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 398│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 73, bloc 18 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 399│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 69, bloc 17 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 400│Gorj │Rovinari │Str. Jiului nr. 5, bloc I4 │ 38│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 401│Gorj │Rovinari │Str. Muncii nr. 12, bloc H1 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 402│Gorj │Rovinari │Str. Muncii nr. 2, bloc I1 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 403│Gorj │Rovinari │Str. Termocentralei nr. 16, bloc R1 │ 38│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 404│Gorj │Rovinari │Str. Tineretului nr. 10, bloc M1 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 405│Gorj │Târgu Jiu │Bd. C-tin Brâncuşi nr. 43 │ 17│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 406│Gorj │Târgu Jiu │Bd. C-tin Brâncuşi nr. 45 │ 11│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 407│Gorj │Târgu Jiu │Bd. C-tin Brâncuşi nr. 47 │ 54│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 408│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Eroilor nr. 17 │ 26│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 409│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 10 │ 48│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 410│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 11 │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 411│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 2 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 412│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 3 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 413│Gorj │Târgu Jiu │Str. 16 Februarie nr. 10 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 414│Gorj │Târgu Jiu │Str. General Tell nr. 19 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 415│Gorj │Târgu Jiu │Str. General Tell nr. 9 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 416│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M. C. Oancea nr. 8 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 417│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M.C. Oancea nr. 7, 2 │ 120│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 418│Gorj │Târgu Jiu │Str. Traian nr. 6 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 419│Gorj │Târgu Jiu │Str. Traian nr. 7 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 420│Gorj │Târgu Jiu │Str. Traian nr. 9 │ 48│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 421│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 1 (Aleea Unirii nr. 1) │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 422│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 1 │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 423│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 12 │ 24│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 424│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 14 │ 23│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 425│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 16 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 426│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 17 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 427│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 18 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 428│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 23 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 429│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 5 │ 35│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 430│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 6 │ 74│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 431│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 1 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 432│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 11 │ 24│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 433│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 13 │ 42│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 434│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 15 │ 24│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 435│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 3 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 436│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 5 │ 23│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 437│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 7 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 438│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 9 │ 26│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 439│Harghita │Borsec │Str. Carpaţi, bloc E1 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 440│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc A2 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 441│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc A1 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 442│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc A3 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 443│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc A4 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 444│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc G1 │ 23│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 445│Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Braşovului nr. 6 │ 6│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 446│Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Harghitei nr. 11 │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 447│Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Uzina electrică nr. 1 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 448│Harghita │Topliţa │Str. N. Bălcescu, bloc D │ 76│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 449│Harghita │Topliţa │Str. N. Bălcescu, bloc F │ 96│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 450│Harghita │Topliţa │Str. Eroilor, bloc B │ 80│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 451│Hunedoara │Petrila │Str. 8 Martie, bloc 29 │ 34│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 452│Hunedoara │Petrila │Str. 8 Martie, bloc 58 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 453│Hunedoara │Petrila │Str. Minei, bloc 33 │ 24│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 454│Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bloc 6 │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 455│Hunedoara │Petrila │Str. Republicii, bloc 319 │ 54│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 456│Hunedoara │Petroşani │Str. 1 Decembrie 1918, bloc 92 │ 52│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 457│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 10 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 458│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 12 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 459│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 14 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 460│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 16 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 461│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 18 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 462│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 20 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 463│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 4 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 464│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 6 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 465│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 8 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 466│Iaşi │Târgu Frumos │Str. Cuza Vodă, bloc 41 │ 25│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 467│Iaşi │Târgu Frumos │Str. Cuza Vodă, bloc 43 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 468│Iaşi │Târgu Frumos │Str. Cuza Vodă, bloc 7 │ 48│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 469│Ilfov │1 Decembrie │Str. Grigore Moisil nr. 3, bloc PK5 │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 470│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu nr. 1, bloc P4 │ 23│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 471│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu nr. 4, bloc P2 │ 23│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 472│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu nr. 8 şi Str. Prunilor nr. 1A, │ ││ │ │ │bloc P7 │ 35│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 473│Ilfov │1 Decembrie │Str. Prelungirea Prunilor nr. 8, bloc PK4 │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 474│Ilfov │1 Decembrie │Str. Tudor Arghezi nr. 21, bloc PK7 │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 475│Ilfov │Brăneşti │Str. I. C. Brătianu nr. 3, bloc 3 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 476│Ilfov │Brăneşti │Str. I. C. Brătianu nr. 5, bloc 5 │ 6│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 477│Ilfov │Brăneşti │Str. I. C. Brătianu nr. 7, bloc 7 │ 6│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 478│Ilfov │Brăneşti │Str. Sublocotenent Petre Ionel nr. 5, bloc 5 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 479│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 1, bloc R1 │ 137│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 480│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 10, bloc R6 │ 68│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 481│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 5, 7, 9, bloc R3 │ 57│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 482│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 6, bloc R 5 │ 75│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 483│Ilfov │Buftea │Intrarea Constructorilor nr. 8, bloc 32 │ ││ │ │ │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 4, bloc 32 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 484│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 147, bloc 27 │ 165│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 485│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 37, bloc R9 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 486│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 39, bloc R8 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 487│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 41, bloc R7 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 488│Ilfov │Chitila │Str. Banatului nr. 44, bloc A5 │ 11│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 489│Ilfov │Chitila │Str. Banatului nr. 44, bloc A4 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 490│Ilfov │Chitila │Str. Banatului nr. 44, bloc A3 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 491│Ilfov │Chitila │Str. Banatului nr. 44, bloc A Vile │ 14│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 492│Ilfov │Cornetu │Str. Livezi nr. 5, bloc P6 │ 35│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 493│Ilfov │Cornetu │Şos. Alexandriei nr. 142, bloc D1 │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 494│Ilfov │Cornetu │Şos. Alexandriei nr. 163, bloc D3 │ 36│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 495│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 2 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 496│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 4 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 497│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 6 │ 6│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 498│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B1 │ 66│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 499│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B2 │ 35│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 500│Ilfov │Măgurele │Str. Atomiştilor nr. 240, bloc B19 │ 24│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 501│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 3, bloc B9 │ 24│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 502│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 4, bloc B16 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 503│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 5, bloc B8 │ 35│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 504│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 6, bloc B1 │ 24│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 505│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 4, bloc P7 │ 27│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 506│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 3, bloc E1 │ 27│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 507│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 9, bloc F1 │ 18│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 508│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 13, bloc H, sc. 1, 2 │ 18│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 509│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 17, bloc J, sc. 1, 2 │ 18│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 510│Ilfov │Snagov │Str. Ghermăneşti, bloc P27 │ 18│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 511│Ilfov │Snagov │Str. Alba Iulia, bloc P19 │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 512│Ilfov │Snagov │Str. Gorăslau nr. 11, bloc P17 │ 18│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 513│Ilfov │Snagov │Str. Gorăslau nr. 13, bloc P18 │ 18│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 514│Ilfov │Snagov │Şos. Ghermăneşti nr. 31, bloc A1 │ 6│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 515│Ilfov │Snagov │Şos. Ghermăneşti nr. 37, bloc A6 │ 6│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 516│Maramureş │Cavnic │Str. V. Lucaciu, bloc 9 │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 517│Maramureş │Borşa │Str. Floare de Colţ, bloc A 5, sc. A │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 518│Maramureş │Borşa │Str. Tineretului, bloc B 20 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 519│Maramureş │Şomcuta Mare │Str. I. Buteanu, bloc 3 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 520│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Aleea Danubius nr. 7, bloc XF13 │ 52│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 521│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Aleea Grigore Florescu nr. 8, bloc A5 │ 100│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 522│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Aleea Privighetorilor nr. 8, bloc T1 │ 100│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 523│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Bd. I.C. Brătianu nr. 9, bloc 6 │ 220│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 524│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Bd. Carol I nr. 22, bloc B8 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 525│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Bd. Carol I nr. 85, bloc A2 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 526│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Bd. Revoluţiei nr. 9, bloc E2 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 527│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Calea Timişoarei nr. 161, bloc S4 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 528│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Splai M. Viteazu nr. 21, bloc A2 │ 70│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 529│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Splai M. Viteazu nr. 3, bloc 7 │ 75│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 530│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Alion nr. 1, bloc B2 │ 80│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 531│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Alion nr. 68, bloc IA1B │ 28│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 532│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Aurelian nr. 51 │ 25│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 533│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. C. Brâncoveanu nr. 174, bloc E15 │ 43│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 534│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Calomfirescu nr. 21 bloc F21 │ 29│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 535│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Cicero nr. 100, bloc XF2 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 536│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Cicero nr. 106, bloc XF11 │ 29│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 537│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Cicero nr. 107, bloc S4 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 538│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Crişan nr. 29, bloc B3 │ 132│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 539│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Dr. Babeş nr. 101, bloc C1 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 540│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Dr. Babeş nr. 4, bloc TN19 │ 58│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 541│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Eroii de la Cerna nr. 27, bloc E14 │ 30│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 542│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Eugen Mareşi nr. 6, bloc U3 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 543│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Eugen Mareşi nr. 8, bloc U7 │ 40│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 544│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Gh. Bibicescu nr. 4, bloc 4 │ 55│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 545│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Horaţiu 32A, bloc F19 │ 43│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 546│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Horaţiu nr. 29 , bloc F20 │ 43│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 547│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Independenţei nr. 32, bloc IA1A │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 548│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Kiseleff nr. 2, bloc B6 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 549│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Kiseleff nr. 2, bloc B7 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 550│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Mărăcineanu nr. 8, bloc 12 │ 100│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 551│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Orly nr. 86, bloc H2 │ 110│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 552│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Orly nr. 88, bloc H3 │ 165│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 553│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Păcii nr. 3, bloc O2 │ 70│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 554│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Petre Sergescu nr. 13, bloc C5 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 555│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Petre Sergescu nr. 15, bloc C6 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 556│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Petre Sergescu nr. 5, bloc C1 │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 557│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Sergescu nr. 6, bloc B 1 │ 55│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 558│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Traian 64, bloc 1 │ 38│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 559│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin│Str. Veterani nr. 5, bloc KM6 │ 42│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 560│Mureş │Târgu Mureş │Str. Cornişa nr. 19 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 561│Mureş │Târgu Mureş │Str. Cornişa nr. 8 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 562│Mureş │Târgu Mureş │Str. Ion Buteanu nr. 22 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 563│Mureş │Târgu Mureş │Str. Petru Dobra nr. 18 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 564│Prahova │Breaza │Str. Republicii nr. 33 B, bloc N3 │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 565│Prahova │Breaza │Str. Victoriei nr. 1, bloc N2 │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 566│Prahova │Breaza │Str. Victoriei nr. 3, bloc N1 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 567│Prahova │Buşteni │Str. Cezar Petrescu nr. 22, bloc 8 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 568│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc A11 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 569│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc A8 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 570│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc A9 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 571│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc B7 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 572│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A12 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 573│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A13 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 574│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A14 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 575│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A15 │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 576│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc B4 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 577│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc, B6 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 578│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc B8 │ 11│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 579│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc B9 │ 11│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 580│Prahova │Sinaia │Str. Avram Iancu nr. 2, bloc 5 │ 44│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 581│Tulcea │Isaccea │Str. Mircea Vodă nr. 8, sc. A, B, C │ 60│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 582│Tulcea │Sulina │Str. a I-a nr. 199 │ 32│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 583│Tulcea │Sulina │Str. a II-a nr. 282 │ 58│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 584│Tulcea │Sulina │Str. a III-a nr. 71 │ 19│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 585│Tulcea │Sulina │Str. Ghica nr. 2 │ 38│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 586│Vrancea │Câmpineanca │Str. Aurora nr. 3 │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 587│Vrancea │Câmpineanca │Str. Aurora nr. 1 │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 588│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 1 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 589│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 11 │ 7│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 590│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 2 │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 591│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 3 │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 592│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 5 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 593│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 9 │ 7│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 594│Vrancea │Câmpineanca │Str. Câmpului nr. 4 │ 8│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 595│Vrancea │Câmpineanca │Str. Zorilor nr. 1 │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 596│Vrancea │Câmpineanca │Str. Zorilor nr. 2 │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 597│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Doinei, bloc 117, sc. A │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 598│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Doinei, bloc 117, sc. B │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 599│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Doinei, bloc 117, sc. C │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 600│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Garoafei nr. 17, bloc B1, sc. A │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 601│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Garoafei nr. 17, bloc B1, sc. B │ 20│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 602│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 7 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 603│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 1 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 604│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 1 bis │ 9│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 605│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 3 │ 16│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 606│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 5 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 607│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc D1 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 608│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc D2 │ 12│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 609│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc 3 │ 11│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 610│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 9 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 611│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 11 │ 15│├────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 612│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 6 │ 20│└────┴──────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────┘-------