HOTĂRÂRE nr. 425 din 27 mai 1999pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 2 iunie 1999    În temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998, se modifica după cum urmează:1. Litera b) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"b) creditele bugetare pentru plata alocaţiei de stat pentru copiii în vârsta de peste 7 ani, care urmează învăţământul general obligatoriu, pentru cei care sunt înscrişi în unităţile şcolare şi întrerup temporar şcolarizarea din motive de sănătate dovedite cu certificat medical, precum şi pentru copiii în vârsta de până la 18 ani şi ţinerii în vârsta de peste 18 ani, care urmează una dintre formele de învăţământ organizate în condiţiile legii, se gestionează de către Ministerul Educaţiei Naţionale;"2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"c) creditele bugetare pentru plata alocaţiei de stat pentru copiii în vârsta de până la 18 ani şi ţinerii în vârsta de peste 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional din subordinea altor organe ale administraţiei publice, inclusiv militare, se gestionează, după caz, de către ministerele şi alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate care au în subordine aceste şcoli."3. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Alocaţia de stat pentru copiii cu handicap, precum şi pentru copiii încadraţi în gradul I sau II de invaliditate se plăteşte de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din Fondul de risc şi de accident constituit potrivit Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, în cuantum majorat cu 100% ."4. Alineatul (1) al articolului 5 se abroga.5. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Lunar, instituţiile de ocrotire şi de asistenţa socială, precum şi unităţile militare, care asigura întreţinerea completa a copiilor mai mult de 15 zile din luna, comunică direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, datele de identificare pentru copiii aflaţi în aceste instituţii şi unităţi, în vederea întreruperii plăţii alocaţiei de stat pentru copii."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 591/1993, republicată, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul educaţieinaţionale,Adrian Miroiu,secretar de stat------------