HOTĂRÂRE nr. 28 din 7 septembrie 2016 (*actualizată*)pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor(actualizată până la data de 26 octombrie 2016*)
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • ----------Având în vedere dispoziţiile art. 61 alin. (4)-(5), precum şi ale art. 63 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare şi prevederile art. 13 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 61 alin. (1), art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelele, dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  --------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 7 septembrie 2016.Nr. 28.  +  Anexa 1Modelul, dimensiunile şi condiţiile de tipărire alebuletinului de vot care va fi folosit pentru alegerea SenatuluiPagina exterioară*)NOTE:- Pe ultima pagină exterioară a buletinelor de vot care sunt utilizate în secţiile de votare se va aplica ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.- Pe pagina exterioară a buletinului de vot, cuvântul "ROMÂNIA" se va imprima cu litere corp 36 verzal drepte.- Pe pagina exterioară a buletinului de vot, denumirea judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz, respectiv denumirea buletinului de vot, data alegerilor şi numărul circumscripţiei electorale se vor imprima cu litere şi cifre corp 24 verzal drepte.                                               Pagina interioară┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ │ 1) 2) ││ │ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ││ LEGENDĂ*****) │ │a) b)│ │a) b)│ ││ │ │c) │ │c) │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ └────────────┘ └────────────┘ ││ │ ││ │ 3) 4) ││ │ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ││ │ │a) b)│ │a) b)│ ││ │ │c) │ │c) │ ││ │ │ │ │ │ ││ 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ └────────────┘ └────────────┘ ││ │ ││ │ 2 │└─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *****) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:

  - denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma "candidat independent" urmată de prenumele şi numele acestuia;

  - numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;

  - pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

  ──────────
  a) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma "candidat independent".Denumirea integrală a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice, alianţei electorale şi sintagma "candidat independent" se tipăresc cu litere corp 14 verzal drepte. b) Se înscrie semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de cel puţin 3 litere.Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.În patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale. c) Se înscriu prenumele şi numele candidaţilor pentru funcţia de senator, pe două coloane, iar în cazul alianţelor şi apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide.În dreptul fiecărui candidat se înscrie numărul de ordine stabilit de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a depus lista.Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi înscrişi în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor.Prenumele şi numele candidaţilor propuşi de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru funcţia de senator se vor imprima cu litere corp 12 verzal drepte.Prenumele şi numele candidaţilor independenţi se vor tipări cu litere corp 12 verzal drepte.NOTE:- Formatul buletinului de vot este A4.- Imprimarea patrulaterelor se face începând cu a doua pagină interioară. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanţa dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea "VOTAT".- Numărul paginilor, numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină şi dimensiunea patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de circumscripţie, în funcţie de numărul candidaturilor definitive.- Patrulaterele se numerotează de la stânga la dreapta cu cifre corp 10.- Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară şi terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.- Buletinele de vot se capsează tehnologic.
   +  Anexa 2Modelul, dimensiunile şi condiţiile detipărire ale buletinului de vot care va fi folositpentru alegerea Camerei DeputaţilorPagina exterioară*)NOTE:- Pe ultima pagină exterioară a buletinelor de vot care sunt utilizate în secţiile de votare se va aplica ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.- Pe pagina exterioară a buletinului de vot, cuvântul "ROMÂNIA" se va imprima cu litere corp 36 verzal drepte.- Pe pagina exterioară a buletinului de vot, denumirea judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz, respectiv denumirea buletinului de vot, data alegerilor şi numărul circumscripţiei electorale se vor imprima cu litere şi cifre corp 24 verzal drepte.                                               Pagina interioară┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ │ 1) 2) ││ │ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ││ LEGENDĂ*****) │ │a) b)│ │a) b)│ ││ │ │c) │ │c) │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ └────────────┘ └────────────┘ ││ │ ││ │ 3) 4) ││ │ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ││ │ │a) b)│ │a) b)│ ││ │ │c) │ │c) │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ └────────────┘ └────────────┘ ││ │ ││ │ 2 │└─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *****) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:

  - denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma "candidat independent" urmată de prenumele şi numele acestuia;

  - numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;

  - pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

  ──────────
  a) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma "candidat independent".Denumirea integrală a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice, alianţei electorale şi sintagma "candidat independent" se tipăresc cu litere corp 14 verzal drepte. b) Se înscrie semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de cel puţin 3 litere.Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.În patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale. c) Se înscriu prenumele şi numele candidaţilor pentru funcţia de deputat, pe două coloane, iar în cazul alianţelor şi apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide.----------Paragraful 1 de la lit. c) din anexa 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 28 din 7 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016.În dreptul fiecărui candidat se înscrie numărul de ordine stabilit de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a depus lista.Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi înscrişi în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor.Prenumele şi numele candidaţilor propuşi de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru funcţia de deputat se vor imprima cu litere corp 12 verzal drepte.----------Paragraful 4 de la lit. c) din anexa 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 28 din 7 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016.Prenumele şi numele candidaţilor independenţi se vor tipări cu litere corp 12 verzal drepte.NOTE:- Formatul buletinului de vot este A4.- Imprimarea patrulaterelor se face începând cu a doua pagină interioară. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanţa dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea "VOTAT".- Numărul paginilor, numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină şi dimensiunea patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de circumscripţie, în funcţie de numărul candidaturilor definitive.- Patrulaterele se numerotează de la stânga la dreapta cu cifre corp 10.- Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară şi terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.- Buletinele de vot se capsează tehnologic.
  ------