HOTĂRÂRE nr. 39 din 17 octombrie 2016pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 21 octombrie 2016  Având în vedere art. 14 alin. (3) lit. d), art. 93 alin. (1), (2) şi (4), art. 94, 95 şi 96 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările ulterioare,luând în considerare Decizia Biroului Electoral Central nr. 51D din 11 octombrie 2016 privind aplicarea dispoziţiilor art. 93 alin. (2), ale art. 95 alin. (2) şi ale art. 96 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare, prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre. (2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votului prin corespondenţă la alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripţie, prevăzute în anexele nr. 7 şi 8 la prezenta hotărâre. (2) Se aprobă modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prevăzute în anexele nr. 9 şi 10 la prezenta hotărâre. (3) Se aprobă modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către biroul electoral al circumscripţiei pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prevăzute în anexele nr. 11 şi 12 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Se aprobă modelul procesului-verbal privind partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care nu întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Se aprobă modelele proceselor-verbale privind voturile obţinute şi mandatele de senator şi deputat atribuite, voturile neutilizate sau inferioare coeficientului electoral şi mandatele de senator şi deputat neatribuite, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripţie, prevăzute în anexele nr. 14 şi 15 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Se aprobă modelul procesului-verbal privind repartizarea la nivel naţional a mandatelor de senator şi de deputat, care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 16 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 6 (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator şi de deputat, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripţie, prevăzute în anexele nr. 17 şi 18 la prezenta hotărâre. (2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator şi de deputat, care vor fi întocmite de către biroul electoral al circumscripţiei pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prevăzute în anexele nr. 19 şi 20 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Se aprobă modelele proceselor-verbale privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către Biroul Electoral Central, prevăzute în anexele nr. 21 şi 22 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-22 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  --------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 17 octombrie 2016.Nr. 39.  +  Anexa 1    ( S/SV )                       CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│                         SECŢIA DE VOTARE Nr. ______________ │_│_│_│                  _________________________________________                          (comuna, oraş, municipiu)                  Sat _____________________________________                  Str. _________________________ Nr. ______                               PROCES - VERBAL*)                privind consemnarea rezultatului votării pentru                                 SENAT┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ ││ │secţia de votare │ ││ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală suplimentară │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥ pct. d + │ │_│_│_│_│ ││ │ pct. e + pct. f + pct. g) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ ││ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│f │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│g │ Numărul voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a │ │_│_│_│_│ ││ │ aplicat ştampila "VOTAT") │ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘  S/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 4/4 Notă

  ──────────

  *) conform art. 93 alin. 2 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Senat**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘ S/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 2/4┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘ S/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 3/4    i. Numărul voturilor contestate    ...........................................................................    ...........................................................................    j. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a modului de    soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului    electoral de circumscripţie    ...........................................................................    ...........................................................................    k. Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:    ...........................................................................    ...........................................................................              Preşedintele           biroului electoral          al secţiei de votare           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................        Locţiitorul preşedintelui            biroului electoral           al secţiei de votare           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................    Ştampila biroului electoral al secţiei de votare,                                  Membrii                 biroului electoral al secţiei de votare       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)    1. _____________________________________________________________________    2. _____________________________________________________________________    3. _____________________________________________________________________    4. _____________________________________________________________________    5. _____________________________________________________________________    6. _____________________________________________________________________    7. _____________________________________________________________________    Motivele care au împiedicat semnarea***):    ________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________   S/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 4/4 Notă

  ──────────

  ***) Se completează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în situaţia lipsei semnăturilor unor membri ai biroului al secţiei de votare, conform art. 93 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
   +  Anexa 2    ( CD/SV )                       CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│                         SECŢIA DE VOTARE Nr. ______________ │_│_│_│                  _________________________________________                          (comuna, oraş, municipiu)                  Sat _____________________________________                  Str. _________________________ Nr. ______                               PROCES - VERBAL*)                privind consemnarea rezultatului votării pentru                              CAMERA DEPUTAŢILOR┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ ││ │secţia de votare, din care: │ ││ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală suplimentară │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥ pct. d + │ │_│_│_│_│ ││ │ pct. e + pct. f + pct. g) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ ││ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│f │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│g │ Numărul voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a │ │_│_│_│_│ ││ │ aplicat ştampila "VOTAT") │ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ CD/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 1/4 Notă

  ──────────

  *) conform art. 93 alin. 2 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Camera Deputaţilor**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘CD/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 2/4┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘ CD/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 3/4    i. Numărul voturilor contestate    ...........................................................................    ...........................................................................    j. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a modului de    soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului    electoral de circumscripţie    ...........................................................................    ...........................................................................    k. Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:    ...........................................................................    ...........................................................................              Preşedintele           biroului electoral          al secţiei de votare           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................        Locţiitorul preşedintelui            biroului electoral           al secţiei de votare           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................    Ştampila biroului electoral al secţiei de votare,                                  Membrii                 biroului electoral al secţiei de votare       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)    1. _____________________________________________________________________    2. _____________________________________________________________________    3. _____________________________________________________________________    4. _____________________________________________________________________    5. _____________________________________________________________________    6. _____________________________________________________________________    7. _____________________________________________________________________    Motivele care au împiedicat semnarea***):    ________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________ CD/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 4/4 Notă

  ──────────

  ***) Se completează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în situaţia lipsei semnăturilor unor membri ai biroului al secţiei de votare, conform art. 93 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
   +  Anexa 3    ( S/SV/MB )                       MUNICIPIUL BUCUREŞTI                       CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│                       OFICIUL ELECTORAL AL SECTORULUI _______ │_│                         SECŢIA DE VOTARE Nr. ______________ │_│_│_│                  Str. _________________________ Nr. ______                               PROCES - VERBAL*)                privind consemnarea rezultatului votării pentru                                   SENAT┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ ││ │secţia de votare, (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ ││ │din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală suplimentară │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥ pct. d + │ │_│_│_│_│ ││ │ pct. e + pct. f + pct. g) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ ││ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│f │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│g │ Numărul voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a │ │_│_│_│_│ ││ │ aplicat ştampila "VOTAT") │ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘S/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 1/4 Notă

  ──────────

  *) conform art. 93 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Senat**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘S/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 2/4┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘S/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 3/4    i. Numărul voturilor contestate    ...........................................................................    ...........................................................................    j. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a modului de    soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate oficiului    electoral    ...........................................................................    ...........................................................................    k. Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:    ...........................................................................    ...........................................................................              Preşedintele           biroului electoral          al secţiei de votare           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................        Locţiitorul preşedintelui            biroului electoral           al secţiei de votare           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................    Ştampila biroului electoral al secţiei de votare,                                  Membrii                 biroului electoral al secţiei de votare       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)    1. _____________________________________________________________________    2. _____________________________________________________________________    3. _____________________________________________________________________    4. _____________________________________________________________________    5. _____________________________________________________________________    6. _____________________________________________________________________    7. _____________________________________________________________________    Motivele care au împiedicat semnarea***):    ________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________S/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 4/4 Notă

  ──────────

  ***) Se completează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în situaţia lipsei semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare, conform art. 93 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
   +  Anexa 4    ( CD/SV/MB )                       MUNICIPIUL BUCUREŞTI                       CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│                       OFICIUL ELECTORAL AL SECTORULUI _______ │_│                         SECŢIA DE VOTARE Nr. ______________ │_│_│_│_│                  Str. _________________________ Nr. ______                               PROCES - VERBAL*)                privind consemnarea rezultatului votării pentru                              CAMERA DEPUTAŢILOR┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ ││ │secţia de votare, (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ ││ │din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală suplimentară │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥ pct. d + │ │_│_│_│_│ ││ │ pct. e + pct. f + pct. g) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ ││ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│f │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│g │ Numărul voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a │ │_│_│_│_│ ││ │ aplicat ştampila "VOTAT") │ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘CD/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 1/4 Notă

  ──────────

  *) conform art. 93 alin. 2 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Camera Deputaţilor**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘CD/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 2/4┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘CD/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 3/4    i. Numărul voturilor contestate    ...........................................................................    ...........................................................................    j. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a modului de    soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate oficiului    electoral    ...........................................................................    ...........................................................................    k. Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:    ...........................................................................    ...........................................................................              Preşedintele           biroului electoral          al secţiei de votare           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................        Locţiitorul preşedintelui            biroului electoral           al secţiei de votare           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................    Ştampila biroului electoral al secţiei de votare,                                  Membrii                 biroului electoral al secţiei de votare       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)    1. _____________________________________________________________________    2. _____________________________________________________________________    3. _____________________________________________________________________    4. _____________________________________________________________________    5. _____________________________________________________________________    6. _____________________________________________________________________    7. _____________________________________________________________________    Motivele care au împiedicat semnarea***):    ________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________CD/SV/MB Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 4/4 Notă

  ──────────

  ***) Se completează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în situaţia lipsei semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare, conform art. 93 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
   +  Anexa 5    ( S/BVC )                                                                       ┌─┬─┐                          CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 43 │4│3│                                                                     ┌─┼─┼─┤                                                                     │ │ │ │     Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă nr. __________ └─┴─┴─┘                  Str. _________________________ Nr. ______                               PROCES - VERBAL*)      privind consemnarea rezultatului votului prin corespondenţă la alegerea                                  SENATULUI┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor arondaţi (pct. a ≥ pct. b) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │Numărul total al plicurilor exterioare primite de la │ │_│_│_│_│ ││ │alegători (pct. b = pct. b1 + pct. b2), din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │Numărul total al plicurilor exterioare valabile │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. b1 ≥ pct. c) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │Numărul total al plicurilor exterioare nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │Numărul total al plicurilor interioare (pct. c = pct. c1 + │ │_│_│_│_│ ││ │pct. c2), din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c1 │Numărul plicurilor interioare valabile │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c2 │Numărul plicurilor interioare nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │Numărul total al voturilor (pct. d = pct. d1 + pct. d2), │ │_│_│_│_│ ││ │din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d1 │Numărul voturilor valabil exprimate (pct. d1 ≤ │ │_│_│_│_│ ││ │[pct. d - d2]; pct. d1 = Suma voturilor valabil exprimate │ ││ │la pct. e) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d2 │Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘                                    ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐S/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 1/4                                    └─┴─┘ └─┴─┴─┘ Notă

  ──────────

  *) conform art. 17 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

  ──────────
  e. Numărul voturilor valabil exprimate pentru Senat obţinute de fiecare competitor electoral**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘                                    ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐S/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 2/4                                    └─┴─┘ └─┴─┴─┘┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘                                    ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐S/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 3/4                                    └─┴─┘ └─┴─┴─┘    f. Numărul voturilor contestate    ...........................................................................    ...........................................................................    g. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de    soluţionare a lor, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral    ierarhic superior    ...........................................................................    ...........................................................................              Preşedintele           biroului electoral           pentru votul prin             corespondenţă .............................           Numele şi prenumele               Semnătura, .............................        Locţiitorul preşedintelui            biroului electoral           pentru votul prin             corespondenţă .............................           Numele şi prenumele               Semnătura, .............................    Ştampila secţiei de votare,                                  Membrii             biroului electoral pentru votul prin corespondenţă       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)    1. _____________________________________________________________________    2. _____________________________________________________________________    3. _____________________________________________________________________    4. _____________________________________________________________________    5. _____________________________________________________________________    6. _____________________________________________________________________    7. _____________________________________________________________________                                    ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐S/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 4/4                                    └─┴─┘ └─┴─┴─┘
   +  Anexa 6    ( CD/BVC )                                                                       ┌─┬─┐                          CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 43 │4│3│                                                                       └─┴─┘                                                                     ┌─┬─┬─┐     Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă nr. __________ │ │ │ │                                                                     └─┴─┴─┘                   Str. _________________________ Nr. ______                               PROCES - VERBAL*)      privind consemnarea rezultatului votului prin corespondenţă la alegerea                           CAMEREI DEPUTAŢILOR┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor arondaţi (pct. a ≥ pct. b) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │Numărul total al plicurilor exterioare primite de la │ │_│_│_│_│ ││ │alegători (pct. b = pct. b1 + pct. b2), din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │Numărul total al plicurilor exterioare valabile │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. b1 ≥ pct. c) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │Numărul total al plicurilor exterioare nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │Numărul total al plicurilor interioare (pct. c = pct. c1 + │ │_│_│_│_│ ││ │pct. c2), din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c1 │Numărul plicurilor interioare valabile │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c2 │Numărul plicurilor interioare nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │Numărul total al voturilor (pct. d = pct. d1 + pct. d2), │ │_│_│_│_│ ││ │din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d1 │Numărul voturilor valabil exprimate (pct. d1 ≤ │ │_│_│_│_│ ││ │[pct. d - d2]; pct. d1 = Suma voturilor valabil exprimate │ ││ │la pct. e) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d2 │Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘                                     ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐CD/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 1/4                                     └─┴─┘ └─┴─┴─┘ Notă

  ──────────

  *) conform art. 17 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

  ──────────
  e. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Camera Deputaţilor**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│ valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘                                     ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐CD/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 2/4                                     └─┴─┘ └─┴─┴─┘┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘                                     ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐CD/BVC Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 3/4                                     └─┴─┘ └─┴─┴─┘    f. Numărul voturilor contestate    ...........................................................................    ...........................................................................    g. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a modului de    soluţionare a lor, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral    ierarhic superior    ...........................................................................    ...........................................................................              Preşedintele           biroului electoral           pentru votul prin             corespondenţă .............................           Numele şi prenumele               Semnătura, .............................        Locţiitorul preşedintelui            biroului electoral           pentru votul prin             corespondenţă .............................           Numele şi prenumele               Semnătura, .............................      Ştampila biroului electoral    pentru votul prin corespondenţă,                                  Membrii             biroului electoral pentru votul prin corespondenţă       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)    1. _____________________________________________________________________    2. _____________________________________________________________________    3. _____________________________________________________________________    4. _____________________________________________________________________    5. _____________________________________________________________________    6. _____________________________________________________________________    7. _____________________________________________________________________                                    ┌─┬─┐ Biroul pentru votul prin ┌─┬─┬─┐CD/BVC Circumscripţia Electorală nr.│4│3│ corespondenţă nr. │ │ │ │ 4/4                                    └─┴─┘ └─┴─┴─┘
   +  Anexa 7    ( S/CE )                    CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│                             PROCES - VERBAL*)            cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru                                 SENAT┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale ale circumscripţiei electorale ││_│_│_│_│_│_│_│││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a1│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a2│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a3│ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │ urne, înscrişi în listele electorale ale circumscrip- ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ ţiei electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ ││ │ din care: │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b1│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b2│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b3│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c │ Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ ││ │ ale secţiilor de votare (pct. c ≥ pct. d + pct. e + ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ pct. f + pct. g) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ ││ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│f │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│g │ Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │└──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘  S/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 1/4 Notă

  ──────────

  *) conform art. 94 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Senat în circumscripţia electorală**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘  S/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 2/4┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘  S/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 3/4              Preşedintele           biroului electoral           de circumscripţie           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................        Locţiitorul preşedintelui            biroului electoral            de circumscripţie           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................    Ştampila biroului electoral de circumscripţie,                                  Membrii                 biroului electoral de circumscripţie       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)    1. _____________________________________________________________________    2. _____________________________________________________________________    3. _____________________________________________________________________    4. _____________________________________________________________________    5. _____________________________________________________________________    6. _____________________________________________________________________    7. _____________________________________________________________________    8. _____________________________________________________________________    9. _____________________________________________________________________   10. _____________________________________________________________________   11. _____________________________________________________________________   S/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 4/4
   +  Anexa 8       ( CD/CE )                    CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│                             PROCES - VERBAL*)            cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru                           CAMERA DEPUTAŢILOR┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale ale circumscripţiei electorale ││_│_│_│_│_│_│_│││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a1│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a2│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a3│ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │ urne, înscrişi în listele electorale ale circumscrip- ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ ţiei electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ ││ │ din care: │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b1│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b2│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b3│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c │ Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ ││ │ ale secţiilor de votare (pct. c ≥ pct. d + pct. e + ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ pct. f + pct. g) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ ││ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│f │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│g │ Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │└──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘  CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 1/4 Notă

  ──────────

  *) conform art. 94 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Camera Deputaţilor în circumscripţia electorală**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│ valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘  CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 2/4┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘  CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 3/4              Preşedintele           biroului electoral           de circumscripţie           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................        Locţiitorul preşedintelui            biroului electoral            de circumscripţie           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................    Ştampila biroului electoral de circumscripţie,                                  Membrii                 biroului electoral de circumscripţie       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)    1. _____________________________________________________________________    2. _____________________________________________________________________    3. _____________________________________________________________________    4. _____________________________________________________________________    5. _____________________________________________________________________    6. _____________________________________________________________________    7. _____________________________________________________________________    8. _____________________________________________________________________    9. _____________________________________________________________________   10. _____________________________________________________________________   11. _____________________________________________________________________  CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 4/4
   +  Anexa 9     ( S/OF/MB )                                                               ┌─┬─┐                    CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 42 │4│2│                                                      ┌─┐ └─┴─┘              OFICIUL ELECTORAL AL SECTORULUI________ │ │                                                      └─┘                             PROCES - VERBAL*)            cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru                                 SENAT┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale ale sectorului ││_│_│_│_│_│_│_│││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a1│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a2│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a3│ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │ urne, înscrişi în listele electorale ale sectorului ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b1│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b2│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b3│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c │ Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ ││ │ ale secţiilor de votare (pct. c ≥ pct. d + pct. e + ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ pct. f + pct. g) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ ││ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│f │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│g │ Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │└──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘       S/OF Oficiul electoral nr. │_│ 1/4 Notă

  ──────────

  *) conform art. 14 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral pentru Senat în cadrul sectorului municipiului Bucureşti**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│ valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘       S/OF Oficiul electoral nr. │_│ 2/4┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt.│ valabil exprimate ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││"Candidat independent" urmată de numele şi prenumele│ │ ││ candidatului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘       S/OF Oficiul electoral nr. │_│ 3/4    i. expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a deciziilor    luate de oficiul electoral ...............................................    ..........................................................................    ..........................................................................    ..........................................................................    ..........................................................................    ..........................................................................               Preşedintele       oficiului electoral de sector           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................        Locţiitorul preşedintelui     oficiului electoral de sector           Numele şi prenumele .............................               Semnătura, .............................    Ştampila oficiului electoral de sector,                                  Membrii                 biroului electoral de circumscripţie       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)    1. _____________________________________________________________________    2. _____________________________________________________________________    3. _____________________________________________________________________    4. _____________________________________________________________________    5. _____________________________________________________________________    6. _____________________________________________________________________    7. _____________________________________________________________________    8. _____________________________________________________________________       S/OF Oficiul electoral nr. │_│ 4/4
   +  Anexa 10*Font 9*    ( CD/OF/MB )                        CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 42 │4│2│                                                                  - -                 OFICIUL ELECTORAL AL SECTORULUI _________ │_│                               PROCES - VERBAL*)           cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru                               CAMERA DEPUTAŢILOR──────────    *) conform art. 14 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privindalegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şifuncţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şicompletările ulterioare.──────────┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale ale sectorului (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + ││_│_│_│_│_│_│_│││ │pct. a3), din care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a3 │- Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,│ ││ │înscrişi în listele electorale ale sectorului (pct. b = ││_│_│_│_│_│_│_│││ │pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, înscrişi în listele electorale permanente │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b3 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale││_│_│_│_│_│_│_│││ │ale secţiilor de votare (pct. c ≥ pct. d+pct. e+pct. │ ││ │f+pct. g) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ ││_│_│_│_│_│_│_│││ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor │ ││ │valabil exprimate la pct. h) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_│││ │nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘       CD/OF Oficiul electoral nr. │_│ 1/4    h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitorelectoral pentru Camera Deputaţilor în cadrul sectorului municipiuluiBucureşti**)──────────    **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,cu modificările şi completările ulterioare.──────────┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt. │valabil exprimate, ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││ "Candidat independent" urmată de numele şi │ │ ││ prenumele candidatului │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘     CD/OF Oficiul electoral nr. │_│ 2/4┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, a organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţei │crt. │valabil exprimate, ││ politice, a alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││ "Candidat independent" urmată de numele şi │ │ ││ prenumele candidatului │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘         CD/OF Oficiul electoral nr. │_│ 3/4    i. expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a deciziilorluate de oficiul electoral    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................           Preşedintele   oficiului electoral de sector        Numele şi prenumele _________________            Semnătura, _________________        Locţiitorul preşedintelui           oficiului electoral               de sector        Numele şi prenumele _________________            Semnătura, _________________       Ştampila oficiului electoral               de sector,                                                    Membrii                                       biroului electoral de circumscripţie           Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura           prenumele (unde este cazul)    1. ______________________________________________________________________    2. ______________________________________________________________________    3. ______________________________________________________________________    4. ______________________________________________________________________    5. ______________________________________________________________________    6. ______________________________________________________________________    7. ______________________________________________________________________    8. ______________________________________________________________________         CD/OF Oficiul electoral nr. │_│ 4/4  +  Anexa 11*Font 9*    ( CD/CE/43 )                        CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 43 │4│3│                                                                  - -                               PROCES - VERBAL*)           cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru                               CAMERA DEPUTAŢILOR──────────    *) conform art. 94 alin. (1) şi art. 95 alin. (2^1) din Legea nr. 208/2015,cu modificările şi completările ulterioare.──────────┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele ││_│_│_│_│_│_│_│││ │electorale ale circumscripţiei electorale (pct. a = │ ││ │pct. a1 + pct. a2+ pct. a3), din care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor ││_│_│_│_│_│_│_│││ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor ││_│_│_│_│_│_│_│││ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a3 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor ││_│_│_│_│_│_│_│││ │electorale pentru votul prin corespondenţă (pct. a3 ≥ │ ││ │pct. b3) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,││_│_│_│_│_│_│_│││ │înscrişi în listele electorale ale circumscripţiei │ ││ │electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ ││ │din care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, înscrişi în listele electorale permanente │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b3 │- Numărul total al alegătorilor care au votat prin ││_│_│_│_│_│_│_│││ │corespondenţă, înscrişi în listele electorale pentru votul│ ││ │prin corespondenţă │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale││_│_│_│_│_│_│_│││ │ale secţiilor de votare şi al plicurilor exterioare │ ││ │expediate (pct. c ≥ pct. d+pct. e+pct. f+pct. g), │ ││ │din care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c1 │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale││_│_│_│_│_│_│_│││ │ale secţiilor de votare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c2 │Numărul plicurilor exterioare expediate către alegători ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate, ││_│_│_│_│_│_│_│││ │precum şi al plicurilor exterioare şi interioare anulate, │ ││ │din care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d1 │Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d2 │Numărul plicurilor exterioare şi interioare anulate ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ ││_│_│_│_│_│_│_│││ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor │ ││ │valabil exprimate la pct. h) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_│││ │nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘      CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ 1/4                                           - -    h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitorelectoral pentru Camera Deputaţilor în circumscripţia electorală**):──────────    **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,cu modificările şi completările ulterioare.──────────┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt. │valabil exprimate, ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││ "Candidat independent" urmată de numele şi │ │ ││ prenumele candidatului │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘     CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ 2/4                                          - -┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt. │valabil exprimate, ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││ "Candidat independent" urmată de numele şi │ │ ││ prenumele candidatului │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘     CD/CE Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ 3/4                                          - -           Preşedintele   biroului electoral de circumscripţie        Numele şi prenumele _________________            Semnătura, _________________        Locţiitorul preşedintelui           biroului electoral           de circumscripţie        Numele şi prenumele _________________            Semnătura, _________________       Ştampila biroului electoral           de circumscripţie,                                                    Membrii                                     biroului electoral de circumscripţie           Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura           prenumele (unde este cazul)    1. ______________________________________________________________________    2. ______________________________________________________________________    3. ______________________________________________________________________    4. ______________________________________________________________________    5. ______________________________________________________________________    6. ______________________________________________________________________    7. ______________________________________________________________________    8. ______________________________________________________________________    9. ______________________________________________________________________    10. ______________________________________________________________________    11. ______________________________________________________________________    12. ______________________________________________________________________         CD/CE Circumscripţia electorală nr. │4│3│ 4/4                                              - -  +  Anexa 12*Font 9*    ( S/CE/43 )                        CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. 43 │4│3│                                                                  - -                               PROCES - VERBAL*)           cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru                                     SENAT──────────    *) conform art. 94 alin. (1) şi art. 95 alin. (2^1) din Legea nr. 208/2015,cu modificările şi completările ulterioare.──────────┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele ││_│_│_│_│_│_│_│││ │electorale ale circumscripţiei electorale (pct. a = │ ││ │pct. a1 + pct. a2+ pct. a3), din care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor ││_│_│_│_│_│_│_│││ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor ││_│_│_│_│_│_│_│││ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a3 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor ││_│_│_│_│_│_│_│││ │electorale pentru votul prin corespondenţă (pct. a3 ≥ │ ││ │pct. b3) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,││_│_│_│_│_│_│_│││ │înscrişi în listele electorale ale circumscripţiei │ ││ │electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din │ ││ │care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, înscrişi în listele electorale permanente │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b3 │- Numărul total al alegătorilor care au votat prin ││_│_│_│_│_│_│_│││ │corespondenţă, înscrişi în listele electorale pentru votul│ ││ │prin corespondenţă │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale││_│_│_│_│_│_│_│││ │ale secţiilor de votare şi al plicurilor exterioare │ ││ │expediate (pct. c ≥ pct. d+pct. e+pct. f+pct. g), din │ ││ │care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c1 │- Numărul buletinelor de vot primite de birourile ││_│_│_│_│_│_│_│││ │electorale ale secţiilor de votare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c2 │- Numărul plicurilor exterioare expediate către alegători ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate, ││_│_│_│_│_│_│_│││ │precum şi al plicurilor exterioare şi interioare anulate, │ ││ │din care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d1 │- Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d2 │- Numărul plicurilor exterioare şi interioare anulate ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ ││_│_│_│_│_│_│_│││ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor │ ││ │valabil exprimate la pct. h) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_│││ │nu s-a aplicat ştampila ("VOTAT") │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘     S/CE Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ 1/4                                         - -    h. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitorelectoral pentru Senat în circumscripţia electorală**):──────────    **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,cu modificările şi completările ulterioare.──────────┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt. │valabil exprimate, ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││ "Candidat independent" urmată de numele şi │ │ ││ prenumele candidatului │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘      S/CE Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ 2/4                                          - -┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor │Nr. │ Număr voturi ││ aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei │crt. │valabil exprimate, ││ politice, alianţei electorale sau menţiunea │ │ obţinute ││ "Candidat independent" urmată de numele şi │ │ ││ prenumele candidatului │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘      S/CE Circumscripţia Electorală nr. │4│3│ 3/4                                          - -           Preşedintele   biroului electoral de circumscripţie        Numele şi prenumele _________________            Semnătura, _________________        Locţiitorul preşedintelui           biroului electoral           de circumscripţie        Numele şi prenumele _________________            Semnătura, _________________       Ştampila biroului electoral           de circumscripţie,                                                    Membrii                                     biroului electoral de circumscripţie           Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura           prenumele (unde este cazul)    1. ______________________________________________________________________    2. ______________________________________________________________________    3. ______________________________________________________________________    4. ______________________________________________________________________    5. ______________________________________________________________________    6. ______________________________________________________________________    7. ______________________________________________________________________    8. ______________________________________________________________________    9. ______________________________________________________________________    10. ______________________________________________________________________    11. ______________________________________________________________________    12. ______________________________________________________________________         S/CE Circumscripţia electorală nr. │4│3│ 4/4                                             - -  +  Anexa 13*Font 8*   ( PRAG/BEC )                            BIROUL ELECTORAL CENTRAL                                PROCES - VERBAL             privind partidele politice, organizaţiile cetăţenilor            aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice,              alianţele electorale care întrunesc pragul electoral                la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor,                  precum şi partidele politice, organizaţiile                cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,                alianţele politice, alianţele electorale care nu                 întrunesc pragul electoral la alegerile pentru                          Senat şi Camera Deputaţilor    I. SENAT    1. TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: │_│_│_│_│_│_│_│_│    2. TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE ÎN FIECARE 20% din voturile valabil             CIRCUMSCRIPŢIE ELECTORALĂ exprimate    Circumscripţia electorală judeţul Alba │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 1    Circumscripţia electorală judeţul Arad │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 2    Circumscripţia electorală judeţul Argeş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 3    Circumscripţia electorală judeţul Bacău │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 4    Circumscripţia electorală judeţul Bihor │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 5    Circumscripţia electorală judeţul Bistriţa- │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 6 Năsăud    Circumscripţia electorală judeţul Botoşani │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 7    Circumscripţia electorală judeţul Braşov │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 8    Circumscripţia electorală judeţul Brăila │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 9    Circumscripţia electorală judeţul Buzău │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 10    Circumscripţia electorală judeţul Caraş- │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 11 Severin    Circumscripţia electorală judeţul Călăraşi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 12    Circumscripţia electorală judeţul Cluj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 13    Circumscripţia electorală judeţul Constanţa │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 14    Circumscripţia electorală judeţul Covasna │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 15    Circumscripţia electorală judeţul Dâmboviţa │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 16    Circumscripţia electorală judeţul Dolj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 17    Circumscripţia electorală judeţul Galaţi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 18                                                                              1/7    Circumscripţia electorală judeţul Giurgiu │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 19    Circumscripţia electorală judeţul Gorj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 20    Circumscripţia electorală judeţul Harghita │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 21    Circumscripţia electorală judeţul Hunedoara │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 22    Circumscripţia electorală judeţul Ialomiţa │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 23    Circumscripţia electorală judeţul Iaşi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 24    Circumscripţia electorală judeţul Ilfov │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 25    Circumscripţia electorală judeţul Maramureş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 26    Circumscripţia electorală judeţul Mehedinţi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 27    Circumscripţia electorală judeţul Mureş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 28    Circumscripţia electorală judeţul Neamţ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 29    Circumscripţia electorală judeţul Olt │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 30    Circumscripţia electorală judeţul Prahova │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 31    Circumscripţia electorală judeţul Satu Mare │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 32    Circumscripţia electorală judeţul Sălaj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 33    Circumscripţia electorală judeţul Sibiu │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 34    Circumscripţia electorală judeţul Suceava │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 35    Circumscripţia electorală judeţul Teleorman │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 36    Circumscripţia electorală judeţul Timiş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 37    Circumscripţia electorală judeţul Tulcea │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 38    Circumscripţia electorală judeţul Vaslui │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 39    Circumscripţia electorală judeţul Vâlcea │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 40    Circumscripţia electorală judeţul Vrancea │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 41    Circumscripţia electorală municipiul Bucureşti│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 42    Circumscripţia electorală Circumscripţia │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 43 electorală pentru                                 cetăţenii români                                   cu domiciliul                                  în afara ţării                                                                        2/7    3. PRAGUL ELECTORAL    3.1. pentru partide, organizaţii ale cetăţenilor │_│_│_│_│_│_│_│_│    aparţinând minorităţilor naţionale (numărul întreg,    fără zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea    procentului de 5% cu valoarea de la pct. 1.)    3.2. pentru alianţe politice sau electorale formate │_│_│_│_│_│_│_│_│    din doi competitori electorali (numărul întreg, fără    zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea    procentului de 8% cu valoarea de la pct. 1.)    3.3. pentru alianţe politice sau electorale formate │_│_│_│_│_│_│_│_│    din trei competitori electorali (numărul întreg, fără    zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea    procentului de 9% cu valoarea de la pct. 1.)    3.4. pentru alianţele politice sau electorale │_│_│_│_│_│_│_│_│    formate din patru sau mai mulţi competitori    electorali (numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit,    rezultat din înmulţirea procentului de 10% cu    valoarea de la pct. 1.)    4. Lista partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionalecare au obţinut cel puţin 20% din totalul voturilor valabil exprimate în cel puţin 4 circumscripţiielectorale pentru toţi competitorii electorali┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor │ Număr circumscripţii ││crt.│ aparţinând minorităţilor naţionale │electorale în care au obţinut││ │ │ cel puţin 20% din totalul ││ │ │ voturilor valabil exprimate ││ │ │în cel puţin 4 circumscripţii││ │ │ electorale pentru toţi ││ │ │ competitorii electorali ││ │ ├────────────────────┬────────┤│ │ │ Camera Deputaţilor │ Senat │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤│ 1.│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤│ 2.│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤│ 3.│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤│ ...│ │ │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤│ TOTAL │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────┘    5. Lista partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,a alianţelor politice şi a alianţelor electorale care întrunesc pragul electoral*)──────────    *) inclusiv cele de la pct. 5 care au îndeplinit cumulativ condiţia de a obţine 20% din totalulvoturilor valabil exprimate în cel puţin 4 circumscripţii electorale pentru toţi competitoriielectorali.──────────┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │Număr voturi valabil ││crt.│minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale │ exprimate obţinute │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 1.│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 2.│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 3.│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ ...│ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘    6. Lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,alianţelor politice, alianţelor electorale care nu au întrunit condiţia de prag electoral.┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │Număr voturi valabil ││crt.│minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale │ exprimate obţinute │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘                                                                                          3/7    II. CAMERA DEPUTAŢILOR    1. TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: │_│_│_│_│_│_│_│_│    2. TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE ÎN FIECARE 20% din voturile valabil             CIRCUMSCRIPŢIE ELECTORALĂ exprimate    Circumscripţia electorală judeţul Alba │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 1    Circumscripţia electorală judeţul Arad │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 2    Circumscripţia electorală judeţul Argeş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 3    Circumscripţia electorală judeţul Bacău │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 4    Circumscripţia electorală judeţul Bihor │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 5    Circumscripţia electorală judeţul Bistriţa- │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 6 Năsăud    Circumscripţia electorală judeţul Botoşani │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 7    Circumscripţia electorală judeţul Braşov │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 8    Circumscripţia electorală judeţul Brăila │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 9    Circumscripţia electorală judeţul Buzău │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 10    Circumscripţia electorală judeţul Caraş- │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 11 Severin    Circumscripţia electorală judeţul Călăraşi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 12    Circumscripţia electorală judeţul Cluj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 13    Circumscripţia electorală judeţul Constanţa │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 14    Circumscripţia electorală judeţul Covasna │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 15    Circumscripţia electorală judeţul Dâmboviţa │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 16    Circumscripţia electorală judeţul Dolj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 17    Circumscripţia electorală judeţul Galaţi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 18    Circumscripţia electorală judeţul Giurgiu │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 19    Circumscripţia electorală judeţul Gorj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 20    Circumscripţia electorală judeţul Harghita │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 21    Circumscripţia electorală judeţul Hunedoara │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 22    Circumscripţia electorală judeţul Ialomiţa │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 23    Circumscripţia electorală judeţul Iaşi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 24                                                                                   4/7    Circumscripţia electorală judeţul Ilfov │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 25    Circumscripţia electorală judeţul Maramureş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 26    Circumscripţia electorală judeţul Mehedinţi │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 27    Circumscripţia electorală judeţul Mureş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 28    Circumscripţia electorală judeţul Neamţ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 29    Circumscripţia electorală judeţul Olt │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 30    Circumscripţia electorală judeţul Prahova │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 31    Circumscripţia electorală judeţul Satu Mare │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 32    Circumscripţia electorală judeţul Sălaj │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 33    Circumscripţia electorală judeţul Sibiu │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 34    Circumscripţia electorală judeţul Suceava │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 35    Circumscripţia electorală judeţul Teleorman │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 36    Circumscripţia electorală judeţul Timiş │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 37    Circumscripţia electorală judeţul Tulcea │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 38    Circumscripţia electorală judeţul Vaslui │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 39    Circumscripţia electorală judeţul Vâlcea │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 40    Circumscripţia electorală judeţul Vrancea │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 41    Circumscripţia electorală municipiul Bucureşti│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 42    Circumscripţia electorală Circumscripţia │_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│    nr. 43 electorală pentru                                 cetăţenii români                                   cu domiciliul                                  în afara ţării    3. PRAGUL ELECTORAL    3.1. pentru partide, organizaţii ale cetăţenilor │_│_│_│_│_│_│_│_│    aparţinând minorităţilor naţionale (numărul întreg,    fără zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea    procentului de 5% cu valoarea de la pct. 1.)    3.2. pentru alianţe politice sau electorale formate │_│_│_│_│_│_│_│_│    din doi competitori electorali (numărul întreg, fără    zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea    procentului de 8% cu valoarea de la pct. 1.)    3.3. pentru alianţe politice sau electorale formate │_│_│_│_│_│_│_│_│    din trei competitori electorali (numărul întreg, fără    zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea    procentului de 9% cu valoarea de la pct. 1.)                                                                           5/7    3.4. pentru alianţele politice sau electorale │_│_│_│_│_│_│_│_│    formate din patru sau mai mulţi competitori    electorali (numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit,    rezultat din înmulţirea procentului de 10% cu    valoarea de la pct. 1.)    4.1 Numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară    pentru alegerea unui deputat (partea întreagă,    nerotunjită, a raportului dintre numărul de voturi    valabil exprimate obţinute la nivel naţional de toate    partidele politice, alianţele politice, alianţele    electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând │_│_│_│_│_│_│_│_│    minorităţilor naţionale care au întrunit condiţia de    prag electoral, voturile valabil exprimate obţinute de    candidaţii independenţi care au primit mandate şi    numărul total de mandate pentru Camera Deputaţilor)    4.2. Numărul minim de voturi pentru obţinerea unui    mandat de deputat de către organizaţiile cetăţenilor    aparţinând unei minorităţi naţionale, conform art. 62 │_│_│_│_│_│_│_│_│    alin. (2) din Constituţia României, republicată.    (numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat    din înmulţirea procentului de 5% cu valoarea de la    pct. 4.1)    5. Lista partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionalecare au obţinut cel puţin 20% din totalul voturilor valabil exprimate în cel puţin 4 circumscripţiielectorale pentru toţi competitorii electorali┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor │ Număr circumscripţii ││crt.│ aparţinând minorităţilor naţionale │electorale în care au obţinut││ │ │ cel puţin 20% din totalul ││ │ │ voturilor valabil exprimate ││ │ │în cel puţin 4 circumscripţii││ │ │ electorale pentru toţi ││ │ │ competitorii electorali ││ │ ├────────────────────┬────────┤│ │ │ Camera Deputaţilor │ Senat │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤│ 1.│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤│ 2.│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤│ 3.│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤│ ...│ │ │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┤│ TOTAL │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────┘    6. Lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,alianţelor politice, alianţelor electorale care nu au întrunit condiţia de prag electoral*)──────────    *) inclusiv cele de la pct. 5 care au îndeplinit cumulativ condiţia de a obţine 20% dintotalul voturilor valabil exprimate în cel puţin 4 circumscripţii electorale pentru toţicompetitorii electorali.──────────┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │Număr voturi valabil ││crt.│minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale │ exprimate obţinute │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 1.│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 2.│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 3.│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ ...│ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘                                                                                       6/7    7. Lista organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut cel puţin5% din numărul mediu de voturi pentru alegerea unui deputat┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │ Denumirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ Număr voturi valabil ││crt.│ minorităţilor naţionale │ exprimate obţinute │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 1.│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 2.│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 3.│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ ...│ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘    8. Lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale*),alianţelor politice, alianţelor electorale care nu au întrunit condiţia de prag electoral.──────────    *) exclusiv organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut celpuţin 5% din numărul mediu de voturi pentru alegerea unui deputat──────────┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │Număr voturi valabil ││crt.│minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale │ exprimate obţinute │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘                   Preşedintele Locţiitorul preşedintelui           Biroului Electoral Central Biroului Electoral Central               Numele şi prenumele Numele şi prenumele             _________________________ _________________________               Semnătura, ştampila Semnătura                           Membrii Biroului Electoral Central           Numele şi Apartenenţa politică Semnătura           prenumele (unde este cazul)    1. _________________________________________________________________________    2. _________________________________________________________________________    3. _________________________________________________________________________    4. _________________________________________________________________________    5. _________________________________________________________________________    6. _________________________________________________________________________    7. _________________________________________________________________________    8. _________________________________________________________________________    9. _________________________________________________________________________   10. _________________________________________________________________________   11. _________________________________________________________________________   12. _________________________________________________________________________   13. _________________________________________________________________________   14. _________________________________________________________________________   15. _________________________________________________________________________   16. _________________________________________________________________________   17. _________________________________________________________________________   18. _________________________________________________________________________   19. _________________________________________________________________________                                                                                7/7  +  Anexa 14*Font 8*    ( CD/I/CE )                             CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _____ │_│_│                                 Proces-verbal               privind voturile obţinute şi mandatele de deputat                 atribuite, voturile neutilizate sau inferioare                coeficientului electoral şi mandatele de deputat                                  neatribuite    1. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru    partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi    organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care    au întrunit pragul electoral, potrivit art. 94 alin. (2) din    Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei    Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea │_│_│_│_│_│_│_│_│    Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările    ulterioare, precum şi pentru candidaţii independenţi    2. Numărul de mandate de deputat conform anexei nr. 1 la │_│_│    Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare    3. Coeficientul electoral al circumscripţiei (numărul întreg, fără │_│_│_│_│_│_│    zecimale, nerotunjit, rezultat din împărţirea pct. 1 la pct. 2)    4. Numărul mandatelor de deputat neatribuite la nivelul │_│_│    circumscripţiei electorale (pct. 2-pct. 5 total col. 3)                                                                                               1/3┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Denumirea │ Numărul │ Numărul │ Numărul de │ Numărul │Numărul voturilor││crt.│ partidelor │voturilor│candidaţilor│ mandate de │ voturilor │ neutilizate sau ││ │ politice, a │obţinute │ din listă │ deputat │ utilizate │ inferioare ││ │ alianţelor │ │ │ repartizate │(este egal cu│ coeficientului ││ │ politice, a │ │ │ (este egal │ valoarea de │electoral (este ││ │ alianţelor │ │ │cu valoarea │ la coloana │egal cu valoarea ││ │ electorale │ │ │de la coloana│ 3 înmulţită │ de la coloana 1 ││ │ şi a │ │ │ 1 împărţită │ cu valoarea │din care se scade││ │organizaţiilor │ │ │ la valoarea │de la pct. 3)│ valoarea de la ││ │ cetăţenilor │ │ │ de la │ │ coloana 4)****) ││ │ aparţinând │ │ │ pct. 3)**) │ │ ││ │ minorităţilor │ │ │ │ │ ││ │ naţionale, │ │ │ │ │ ││ │precum şi numele│ │ │ │ │ ││ │şi prenumele │ │ │ │ │ ││ │ candidaţilor │ │ │ │ │ ││ │ independenţi*) │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 1.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 2.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 3.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 4.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 5.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 6.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 7.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 8.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 9.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 10.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 11.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 12.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 13.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 14.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 15.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 16.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 17.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 18.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 19.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 20.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 21.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 22.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 23.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 24.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 25.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 26.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 27.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 28.│ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘                                                                                  2/3┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│ 29.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 30.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ TOTAL***) │ │ │ │ │ │└────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘──────────    *) Se înscriu partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale,organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi,în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute.    **) Se înscrie numărul întreg rezultat din împărţire fără zecimale şi nerotunjit.    ***) Totalul din coloana 1 trebuie să fie egal cu numărul înscris la pct. 1.    ****) Nu se completează pentru candidaţii independenţi.──────────     Preşedintele biroului electoral          de circumscripţie        Numele şi prenumele ____________________________________            Semnătura, ____________________________________       Locţiitorul preşedintelui    biroului electoral de circumscripţie           Numele şi prenumele ____________________________________               Semnătura, ____________________________________    Ştampila biroului electoral de circumscripţie,                                          Membrii                             biroului electoral de circumscripţie          Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura          prenumele (unde este cazul)    1. ______________________________________________________________________________    2. ______________________________________________________________________________    3. ______________________________________________________________________________    4. ______________________________________________________________________________    5. ______________________________________________________________________________    6. ______________________________________________________________________________    7. ______________________________________________________________________________    8. ______________________________________________________________________________    9. ______________________________________________________________________________   10. ______________________________________________________________________________   11. ______________________________________________________________________________                                                                                     3/3  +  Anexa 15*Font 8*    ( S/I/CE )                    CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. _____ │_│_│                                 Proces-verbal               privind voturile obţinute şi mandatele de senator                 atribuite, voturile neutilizate sau inferioare                coeficientului electoral şi mandatele de senator                                  neatribuite    1. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru │_│_│_│_│_│_│_│_│    partidele politice, alianţele politice, alianţele    electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând    minorităţilor naţionale care au întrunit pragul    electoral, potrivit art. 94 alin. (2) din    Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a    Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi    funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu    modificările şi completările ulterioare, precum şi    pentru candidaţii independenţi    2. Numărul de mandate de senator conform anexei nr. 1 │_│_│    la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările    ulterioare    3. Coeficientul electoral al circumscripţiei (numărul │_│_│_│_│_│_│    întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din    împărţirea pct. 1 la pct. 2)    4. Numărul mandatelor de senator neatribuite la nivelul │_│_│    circumscripţiei electorale (pct. 2 - total coloana 3)                                                                     1/3┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Denumirea │ Numărul │ Numărul │ Numărul de │ Numărul │Numărul voturilor││crt.│ partidelor │voturilor│candidaţilor│ mandate de │ voturilor │ neutilizate sau ││ │ politice, a │obţinute │ din listă │ senator │ utilizate │ inferioare ││ │ alianţelor │ │ │ repartizate │(este egal cu│ coeficientului ││ │ politice, a │ │ │ (este egal │ valoarea de │electoral (este ││ │ alianţelor │ │ │cu valoarea │ la coloana │egal cu valoarea ││ │ electorale │ │ │de la coloana│ 3 înmulţită │ de la coloana 1 ││ │ şi a │ │ │ 1 împărţită │ cu valoarea │din care se scade││ │organizaţiilor │ │ │ la valoarea │de la pct. 3)│ valoarea de la ││ │ cetăţenilor │ │ │ de la │ │ coloana 4)****) ││ │ aparţinând │ │ │ pct. 3)**) │ │ ││ │ minorităţilor │ │ │ │ │ ││ │ naţionale, │ │ │ │ │ ││ │precum şi numele│ │ │ │ │ ││ │şi prenumele │ │ │ │ │ ││ │ candidaţilor │ │ │ │ │ ││ │ independenţi*) │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 1.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 2.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 3.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 4.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 5.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 6.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 7.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 8.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 9.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 10.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 11.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 12.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 13.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 14.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 15.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 16.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 17.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 18.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 19.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 20.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 21.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 22.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 23.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 24.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 25.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 26.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 27.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 28.│ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘                                                                                  2/3┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│ 29.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 30.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ TOTAL***) │ │ │ │ │ │└────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘──────────    *) Se înscriu partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale,organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi,în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute.    **) Se înscrie numărul întreg rezultat din împărţire fără zecimale şi nerotunjit.    ***) Totalul din coloana 1 trebuie să fie egal cu numărul înscris la pct. 1.    ****) Nu se completează pentru candidaţii independenţi.──────────     Preşedintele biroului electoral          de circumscripţie        Numele şi prenumele ____________________________________            Semnătura, ____________________________________       Locţiitorul preşedintelui    biroului electoral de circumscripţie           Numele şi prenumele ____________________________________               Semnătura, ____________________________________    Ştampila biroului electoral de circumscripţie,                                          Membrii                             biroului electoral de circumscripţie          Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura          prenumele (unde este cazul)    1. ______________________________________________________________________________    2. ______________________________________________________________________________    3. ______________________________________________________________________________    4. ______________________________________________________________________________    5. ______________________________________________________________________________    6. ______________________________________________________________________________    7. ______________________________________________________________________________    8. ______________________________________________________________________________    9. ______________________________________________________________________________   10. ______________________________________________________________________________   11. ______________________________________________________________________________                                                                                     3/3  +  Anexa 16*Font 8*    ( S/CD/II/BEC )                            BIROUL ELECTORAL CENTRAL                                PROCES - VERBAL*)              privind repartizarea la nivel naţional a mandatelor                            de senator şi de deputat    I. SENAT    I.1. Numărul voturilor neutilizate şi al celor inferioare coeficientului electoral decircumscripţie:┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor │Numărul voturilor neutilizate││crt.│aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţelor politice şi│ şi al celor inferioare ││ │ a alianţelor electorale*) │ coeficientului electoral de ││ │ │ circumscripţie**) │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 1.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 2.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 3.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 4.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 5.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 6.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 7.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 8.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 9.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 10.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 11.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 12.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 13.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 14.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 15.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 16.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 17.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 18.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 19.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 20.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘                                                                                        1/14┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ 21.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 22.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 23.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 24.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 25.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 26.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 27.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 28.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 29.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 30.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ TOTAL VOTURI NEUTILIZATE ŞI INFERIOARE COEFICIENTULUI ELECTORAL │ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘──────────    *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate    **) Se înscrie totalul rezultat din însumarea tuturor voturilor valabil exprimateneutilizate în etapa de repartizare a mandatelor la nivelul circumscripţiei electorale şi avoturilor valabil exprimate inferioare coeficientului electoral de circumscripţie, obţinute decătre fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţeniloraparţinând minorităţilor naţionale în toate circumscripţiile electorale──────────    I.2. Numărul mandatelor de senator neatribuite în prima etapă de repartizare┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea circumscripţiei electorale │ Numărul mandatelor de ││ │ senator neatribuite │├─────────────────────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 1 │ judeţul Alba │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 2 │ judeţul Arad │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 3 │ judeţul Argeş │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 4 │ judeţul Bacău │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 5 │ judeţul Bihor │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 6 │ judeţul Bistriţa-Năsăud │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 7 │ judeţul Botoşani │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 8 │ judeţul Braşov │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 9 │ judeţul Brăila │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 10 │ judeţul Buzău │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 11 │ judeţul Caraş-Severin │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 12 │ judeţul Călăraşi │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 13 │ judeţul Cluj │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 14 │ judeţul Constanţa │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 15 │ judeţul Covasna │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 16 │ judeţul Dâmboviţa │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 17 │ judeţul Dolj │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 18 │ judeţul Galaţi │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 19 │ judeţul Giurgiu │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 20 │ judeţul Gorj │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 21 │ judeţul Harghita │ │_│_│ │└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘                                                                       2/14┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐│Circumscripţia electorală nr. 22 │ judeţul Hunedoara │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 23 │ judeţul Ialomiţa │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 24 │ judeţul Iaşi │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 25 │ judeţul Ilfov │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 26 │ judeţul Maramureş │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 27 │ judeţul Mehedinţi │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 28 │ judeţul Mureş │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 29 │ judeţul Neamţ │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 30 │ judeţul Olt │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 31 │ judeţul Prahova │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 32 │ judeţul Satu Mare │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 33 │ judeţul Sălaj │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 34 │ judeţul Sibiu │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 35 │ judeţul Suceava │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 36 │ judeţul Teleorman │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 37 │ judeţul Timiş │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 38 │ judeţul Tulcea │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 39 │ judeţul Vaslui │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 40 │ judeţul Vâlcea │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 41 │ judeţul Vrancea │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 42 │ municipiul Bucureşti │ │_│_│ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală nr. 43 │Circumscripţia electorală│ │_│_│ ││ │pentru cetăţenii români │ ││ │cu domiciliul în afara │ ││ │ţării │ │├─────────────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────────┤│ TOTAL MANDATE NEATRIBUITE LA NIVELUL │ │_│_│_│ ││ CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘    I.3. Lista sortată descrescător a câturilor calculate conform metodei d'Hondt***)pentru fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI care a întrunit pragul electoral┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ Număr│Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor│ Cât = voturi ││ de │aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţelor politice, │neutilizate împărţit││ordine│alianţelor electorale****) │la 1,2,3, 4, etc. ││ │ │(până la concurenţa ││ │ │ numărului total de ││ │ │mandate neatribuite ││ │ │ la nivelul ││ │ │ circumscripţiilor ││ │ │ electorale) │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘                                                                                   3/14┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ COEFICIENTUL ELECTORAL NAŢIONAL │ ││ (cel mai mic din câturile calculate conform metodei D'Hondt) │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘──────────    ***) Prin metoda d'Hondt se înţelege ansamblul operaţiunilor prevăzute la art. 94alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cumodificările şi completările ulterioare    ****) În ordinea descrescătoare a câturilor──────────    I.4. Numărul mandatelor de senator care revin fiecărei LISTE DE CANDIDAŢI în urmarepartizării la nivel naţional:┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr. │Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor│ Numărul mandatelor ││crt.│aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţelor politice │ repartizate ││ │şi a alianţelor electorale*****) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 1.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 2.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 3.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 4.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 5.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 6.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 7.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 8.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 9.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 10.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 11.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 12.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 13.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 14.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 15.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 16.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 17.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 18.│ │ │_│_│ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘                                                                                4/14┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ 19.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 20.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 21.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 22.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 23.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 24.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 25.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 26.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 27.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 28.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 29.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 30.│ │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ Total │ │_│_│_│ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘──────────    *****) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate──────────    I.5. Desfăşurarea pe circumscripţii electorale a mandatelor de senator repartizate lanivel naţional┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │Denumirea partidului politic, │Denumirea circumscripţiei electorale│Numărul mandatelor││crt.│ a organizaţiei cetăţenilor │ │ atribuite ││ │ aparţinând minorităţilor │ │ ││ │naţionale, a alianţei politice│ │ ││ │ sau a alianţei electorale, │ │ ││ │ după caz │ │ │├────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│1. │ │Circumscripţia electorală nr. 1 │ ││ │ │judeţul Alba │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 2 │ ││ │ │judeţul Arad │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 3 │ ││ │ │judeţul Argeş │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 4 │ ││ │ │judeţul Bacău │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 5 │ ││ │ │judeţul Bihor │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 6 │ ││ │ │judeţul Bistriţa-Năsăud │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 7 │ ││ │ │judeţul Botoşani │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 8 │ │_│_│ │└────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┘                                                                                    5/14┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐│ │ │judeţul Braşov │ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 9 │ ││ │ │judeţul Brăila │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 10 │ ││ │ │judeţul Buzău │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 11 │ ││ │ │judeţul Caraş-Severin │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 12 │ ││ │ │judeţul Călăraşi │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 13 │ ││ │ │judeţul Cluj │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 14 │ ││ │ │judeţul Constanţa │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 15 │ ││ │ │judeţul Covasna │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 16 │ ││ │ │judeţul Dâmboviţa │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 17 │ ││ │ │judeţul Dolj │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 18 │ ││ │ │judeţul Galaţi │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 19 │ ││ │ │judeţul Giurgiu │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 20 │ ││ │ │judeţul Gorj │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 21 │ ││ │ │judeţul Harghita │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 22 │ ││ │ │judeţul Hunedoara │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 23 │ ││ │ │judeţul Ialomiţa │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 24 │ ││ │ │judeţul Iaşi │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 25 │ ││ │ │judeţul Ilfov │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 26 │ ││ │ │judeţul Maramureş │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 27 │ ││ │ │judeţul Mehedinţi │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 28 │ ││ │ │judeţul Mureş │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 29 │ ││ │ │judeţul Neamţ │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 30 │ ││ │ │judeţul Olt │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 31 │ ││ │ │judeţul Prahova │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 32 │ ││ │ │judeţul Satu Mare │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 33 │ ││ │ │judeţul Sălaj │ │_│_│ │└────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┘                                                                                    6/14┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐│ │ │Circumscripţia electorală nr. 34 │ ││ │ │judeţul Sibiu │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 35 │ ││ │ │judeţul Suceava │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 36 │ ││ │ │judeţul Teleorman │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 37 │ ││ │ │judeţul Timiş │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 38 │ ││ │ │judeţul Tulcea │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 39 │ ││ │ │judeţul Vaslui │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 40 │ ││ │ │judeţul Vâlcea │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 41 │ ││ │ │judeţul Vrancea │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 42 │ ││ │ │municipiul Bucureşti │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 43 -│ ││ │ │Circumscripţia electorală pentru │ ││ │ │cetăţenii români cu domiciliul în │ ││ │ │afara ţării │ │_│_│ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ TOTAL MANDATE │ ││ │ │ ATRIBUITE LA NIVELUL │ ││ │ │ CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE │ │_│_│_│ │└────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┘II. CAMERA DEPUTAŢILORII.1. Numărul voturilor neutilizate şi al celor inferioare coeficientului electoral de circumscripţie:┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor │Numărul voturilor ││crt.│cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a │neutilizate şi al ││ │alianţelor politice şi a alianţelor electorale*) │celor inferioare ││ │ │coeficientului ││ │ │electoral de ││ │ │circumscripţie**) │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 4.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 6.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 7.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 8.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘                                                                       7/14┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ 9.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 10.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 11.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 12.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 13.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 14.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 15.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 16.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 17.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 18.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 19.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 20.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 21.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 22.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 23.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 24.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 25.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 26.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 27.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 28.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 29.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 30.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │├────┴──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│TOTAL VOTURI NEUTILIZATE ŞI INFERIOARE COEFICIENTULUI │ ││ ELECTORAL ││_│_│_│_│_│_│_│_│_│_││└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate

  **) Se înscrie totalul rezultat din însumarea tuturor voturilor valabil exprimate neutilizate în etapa de repartizare a mandatelor la nivelul circumscripţiei electorale şi a voturilor valabil exprimate inferioare coeficientului electoral de circumscripţie, obţinute de către fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în toate circumscripţiile electorale

  ──────────
  II.2. Numărul mandatelor de deputat neatribuite în prima etapă de repartizare┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ Denumirea circumscripţiei electorale │ Numărul ││ │mandatelor ││ │de deputat ││ │neatribuite│├─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 1 │judeţul Alba │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 2 │judeţul Arad │ │_│_│ │└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────┘                                                                         8/14┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┐│Circumscripţia electorală nr. 3 │judeţul Argeş │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 4 │judeţul Bacău │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 5 │judeţul Bihor │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 6 │judeţul Bistriţa-Năsăud │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 7 │judeţul Botoşani │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 8 │judeţul Braşov │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 9 │judeţul Brăila │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 10 │judeţul Buzău │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 11 │judeţul Caraş-Severin │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 12 │judeţul Călăraşi │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 13 │judeţul Cluj │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 14 │judeţul Constanţa │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 15 │judeţul Covasna │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 16 │judeţul Dâmboviţa │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 17 │judeţul Dolj │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 18 │judeţul Galaţi │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 19 │judeţul Giurgiu │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 20 │judeţul Gorj │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 21 │judeţul Harghita │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 22 │judeţul Hunedoara │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 23 │judeţul Ialomiţa │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 24 │judeţul Iaşi │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 25 │judeţul Ilfov │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 26 │judeţul Maramureş │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 27 │judeţul Mehedinţi │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 28 │judeţul Mureş │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 29 │judeţul Neamţ │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 30 │judeţul Olt │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 31 │judeţul Prahova │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 32 │judeţul Satu Mare │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 33 │judeţul Sălaj │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 34 │judeţul Sibiu │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 35 │judeţul Suceava │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 36 │judeţul Teleorman │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 37 │judeţul Timiş │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 38 │judeţul Tulcea │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 39 │judeţul Vaslui │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 40 │judeţul Vâlcea │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 41 │judeţul Vrancea │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 42 │municipiul Bucureşti │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│Circumscripţia electorală nr. 43 │Circumscripţia electorală │ ││ │pentru cetăţenii români cu │ ││ │domiciliul în afara ţării │ │_│_│ │├─────────────────────────────────┴───────────────────────────────┼───────────┤│TOTAL MANDATE NEATRIBUITE LA NIVELUL CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE│ │_│_│_│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘II.3. Lista sortată descrescător a câturilor calculate conform metodei d'Hondt***) pentru fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI care a întrunit pragul electoral Notă

  ──────────

  ***) Prin metoda d'Hondt se înţelege ansamblul operaţiunilor prevăzute la art. 94 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare

  ──────────
  9/14┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ Număr │Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor │Cât = voturi ││de ordine│cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │neutilizate ││ │a alianţelor politice, alianţelor electorale****)│împărţit la 1, 2,││ │ │3, 4, etc. (până ││ │ │la concurenţa ││ │ │numărului total ││ │ │de mandate ││ │ │neatribuite la ││ │ │nivelul ││ │ │circumscripţiilor││ │ │electorale) │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │├─────────┴─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ COEFICIENTUL ELECTORAL NAŢIONAL │ ││ (cel mai mic din câturile calculate conform metodei │ ││ D'Hondt) │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘ Notă

  ──────────

  ****) În ordinea descrescătoare a câturilor

  ──────────
  II.4. Numărul mandatelor de deputat care revin fiecărei LISTE DE CANDIDAŢI în urma repartizării la nivel naţional:┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. │Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor │Numărul ││crt.│aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţelor politice │mandatelor ││ │şi a alianţelor electorale*****) │repartizate│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7. │ │ │_│_│ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘                                                                      10/14┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ 8. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 9. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│10. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│11. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│12. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│13. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│14. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│15. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│16. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│17. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│18. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│19. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│20. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│21. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│22. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│23. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│24. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│25. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│26. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│27. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│28. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│29. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│30. │ │ │_│_│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │Total │ │_│_│_│ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ Notă

  ──────────

  *****) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate

  ──────────
  II.5. Desfăşurarea pe circumscripţii electorale a mandatelor de senator repartizate la nivel naţional conform art. 94 alin. (8) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare:11/14┌────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. │Denumirea partidului │Denumirea circumscripţiei │Numărul ││crt.│politic, a organizaţiei │electorale │mandatelor ││ │cetăţenilor aparţinând │ │atribuite ││ │minorităţilor naţionale, a │ │ ││ │alianţei politice şi a │ │ ││ │alianţei electorale, după │ │ ││ │caz │ │ │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤│ 1. │ │Circumscripţia electorală nr. 1│ ││ │ │judeţul Alba │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 2│ ││ │ │judeţul Arad │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 3│ ││ │ │judeţul Argeş │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 4│ ││ │ │judeţul Bacău │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 5│ ││ │ │judeţul Bihor │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 6│ ││ │ │judeţul Bistriţa-Năsăud │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 7│ ││ │ │judeţul Botoşani │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 8│ ││ │ │judeţul Braşov │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 9│ ││ │ │judeţul Brăila │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 10│ ││ │ │judeţul Buzău │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 11│ ││ │ │judeţul Caraş-Severin │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 12│ ││ │ │judeţul Călăraşi │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 13│ ││ │ │judeţul Cluj │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 14│ ││ │ │judeţul Constanţa │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 15│ ││ │ │judeţul Covasna │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 16│ ││ │ │judeţul Dâmboviţa │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 17│ ││ │ │judeţul Dolj │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 18│ ││ │ │judeţul Galaţi │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 19│ ││ │ │judeţul Giurgiu │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 20│ ││ │ │judeţul Gorj │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 21│ ││ │ │judeţul Harghita │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 22│ ││ │ │judeţul Hunedoara │ │_│_│ │└────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘                                                                12/14┌────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐│ │ │Circumscripţia electorală nr. 23│ ││ │ │judeţul Ialomiţa │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 24│ ││ │ │judeţul Iaşi │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 25│ ││ │ │judeţul Ilfov │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 26│ ││ │ │judeţul Maramureş │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 27│ ││ │ │judeţul Mehedinţi │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 28│ ││ │ │judeţul Mureş │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 29│ ││ │ │judeţul Neamţ │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 30│ ││ │ │judeţul Olt │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 31│ ││ │ │judeţul Prahova │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 32│ ││ │ │judeţul Satu Mare │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 33│ ││ │ │judeţul Sălaj │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 34│ ││ │ │judeţul Sibiu │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 35│ ││ │ │judeţul Suceava │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 36│ ││ │ │judeţul Teleorman │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 37│ ││ │ │judeţul Timiş │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 38│ ││ │ │judeţul Tulcea │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 39│ ││ │ │judeţul Vaslui │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 40│ ││ │ │judeţul Vâlcea │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 41│ ││ │ │judeţul Vrancea │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 42│ ││ │ │municipiul Bucureşti │ │_│_│ ││ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │Circumscripţia electorală nr. 43│ ││ │ │Circumscripţia electorală │ ││ │ │pentru cetăţenii români cu │ ││ │ │domiciliul în afara ţării │ │_│_│ │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │TOTAL MANDATE ATRIBUITE LA │ ││ │ │NIVELUL CIRCUMSCRIPŢIILOR │ ││ │ │ELECTORALE │ │_│_│_│ │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤│ │ ..................... │ │ │└────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘                                                                    13/14         Preşedintele Locţiitorul preşedintelui   Biroului Electoral Central Biroului Electoral Central    Numele şi prenumele Numele şi prenumele   ____________________ __________________    Semnătura, ştampila Semnătura                           Membrii                   Biroului Electoral Central      Numele şi Apartenenţa politică Semnătura      prenumele (unde este cazul)    1. _________________________________________________________    2. _________________________________________________________    3. _________________________________________________________    4. _________________________________________________________    5. _________________________________________________________    6. _________________________________________________________    7. _________________________________________________________    8. _________________________________________________________    9. _________________________________________________________   10. _________________________________________________________   11. _________________________________________________________   12. _________________________________________________________   13. _________________________________________________________   14. _________________________________________________________   15. _________________________________________________________   16. _________________________________________________________   17. _________________________________________________________   18. _________________________________________________________   19. _________________________________________________________                                                     14/14
   +  Anexa 17    ( S/AM/CE )                   CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. ______ │_│_│                                PROCES - VERBAL*)                  privind centralizarea voturilor, constatarea          rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale ale circumscripţiei electorale ││_│_│_│_│_│_│_│││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a3 │- Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,│ ││ │înscrişi în listele electorale ale circumscripţiei │ ││ │electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ ││ │din care: ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, înscrişi în listele electorale permanente │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b3 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ ││ │ale secţiilor de votare │ ││ │(pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g), din care: ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ ││_│_│_│_│_│_│_│││ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor │ ││ │valabil exprimate la pct. h) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_│││ │nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘      S/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 1/8 Notă

  ──────────

  *) conform art. 95 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru Senat obţinute de fiecare competitor electoral în circumscripţia electorală**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor │Nr. │ Număr voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a │crt. │ valabil exprimate ││alianţelor politice, a alianţelor electorale, precum│ │ obţinute ││ şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘      S/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 2/8i1. Modul de atribuire a mandatelor    Coeficientul electoral al circumscripţiei │_│_│_│_│_│_│_│    (partea întreagă rezultată din împărţirea    numărului total al voturilor valabil exprimate    la numărul de mandate care revine circumscripţiei,    conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu    modificările şi completările ulterioare)┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor │Nr. │Numărul mandatelor ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a │crt. │repartizate în ││alianţelor politice, a alianţelor electorale, precum│ │etapa I (numărul ││ şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │voturilor valabil ││ │ │exprimate împărţit ││ │ │la coeficientul ││ │ │electoral al ││ │ │circumscripţiei) │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘      S/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 3/8┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘j. mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripţiei electorale, precum şi voturile valabil exprimate ce urmează a fi însumate pe întreaga ţară    Numărul mandatelor de senator neatribuite la    nivelul circumscripţiei electorale │_│_│    Numărul voturilor neutilizate şi inferioare │_│_│_│_│_│_│_│_│    coeficientului electorali2. Modul de atribuire a mandatelor┌───┬──────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐│Nr.│Denumirea partidelor │Numărul │Numărul │Numărul │Numărul ││crt│politice, a organizaţiilor│voturilor│voturilor │mandatelor │total al ││ │cetăţenilor aparţinând │utilizate│neutilizate │repartizate│mandatelor││ │minorităţilor naţionale, a│ │şi inferioare │în etapa │reparti- ││ │alianţelor politice, a │ │coeficientului│a II-a │zate ││ │alianţelor electorale, │ │electoral │ │ ││ │precum şi numele şi │ │ │ │ ││ │prenumele candidaţilor │ │ │ │ ││ │independenţi │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│ 3 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│ 4 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│ 5 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│ 6 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│ 7 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│ 8 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│ 9 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│10 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│11 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│12 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│13 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│14 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│15 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│16 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│17 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │└───┴──────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘             S/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 4/8┌───┬──────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐│18 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│19 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│20 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│21 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│22 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│23 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│24 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│25 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│26 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│27 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│28 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│29 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤│30 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │└───┴──────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘Lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate în etapa I:┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│Apartenenţa politică***)│Partidul politic, alianţa ││crt.│ candidatului │ │politică, alianţa electorală││ │ │ │organizaţia cetăţenilor ││ │ │ │aparţinând minorităţilor ││ │ │ │naţionale din partea cărora ││ │ │ │a candidat****) │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 3 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 4 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 5 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 6 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 7 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 8 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 9 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 10 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 11 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 12 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 13 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 14 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 15 │ │ │ │└────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘               S/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 5/8┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐│ 16 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 17 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 18 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 19 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 20 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 21 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 22 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 23 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 24 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 25 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 26 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 27 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 28 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 29 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 30 │ │ │ │└────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  ***) Se înscriu iniţialele partidului politic sau ale organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale după caz.

  ****) În cazul candidaţilor independenţi se înscrie menţiunea "Candidat independent".

  ──────────
  Lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate la nivel naţional:┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│Apartenenţa politică***)│Partidul politic, alianţa ││crt.│ candidatului │ │politică, alianţa electorală││ │ │ │organizaţia cetăţenilor ││ │ │ │aparţinând minorităţilor ││ │ │ │naţionale din partea cărora ││ │ │ │a candidat │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 3 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 4 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 5 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 6 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 7 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 8 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 9 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 10 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 11 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 12 │ │ │ │└────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘               S/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 6/8┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐│ 13 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 14 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 15 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 16 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 17 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 18 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 19 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 20 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 21 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 22 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 23 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 24 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 25 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 26 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 27 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 28 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 29 │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 30 │ │ │ │└────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  ***) Se înscrie denumirea prescurtată a partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale după caz.

  ──────────
  Lista supleanţilor:┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea partidelor politice, alianţelor │Numele şi prenumele ││crt.│politice, alianţelor electorale şi a │candidaţilor din listă, ││ │organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │precum şi apartenenţa ││ │minorităţilor naţionale │politică a acestora*****) │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1 │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘              S/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 7/8┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2 │ ... │... │└────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *****) În ordinea înscrierii în listă. Pentru a arăta apartenenţa politică se înscrie între paranteze denumirea prescurtată a partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz.

  ──────────
  k. expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a deciziilor luate de biroul electoral de circumscripţie.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................           Preşedintele    biroului electoral de circumscripţie          Numele şi prenumele _________              Semnătura, ________________                    Locţiitorul  preşedintelui biroului electoral de circumscripţie          Numele şi prenumele _________              Semnătura, ________________    Ştampila biroului electoral de circumscripţie,                                        Membrii                         biroului electoral de circumscripţie           Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura           prenumele (unde este cazul)    1. ______________________________________________________________________    2. ______________________________________________________________________    3. ______________________________________________________________________    4. ______________________________________________________________________    5. ______________________________________________________________________    6. ______________________________________________________________________    7. ______________________________________________________________________    8. ______________________________________________________________________    9. ______________________________________________________________________    10. ______________________________________________________________________    11. ______________________________________________________________________       S/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 8/8
   +  Anexa 18    ( CD/AM/CE )                   CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. ______ │_│_│                               PROCES - VERBAL*)           privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului                 alegerilor şi atribuirea mandatelor de deputat┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale ale circumscripţiei electorale ││_│_│_│_│_│_│_│││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a3 │- Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,│ ││ │înscrişi în listele electorale ale circumscripţiei │ ││ │electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ ││ │din care: ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, înscrişi în listele electorale permanente │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b3 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_│││ │urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ ││ │ale secţiilor de votare │ ││ │(pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g), din care: ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ ││_│_│_│_│_│_│_│││ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor │ ││ │valabil exprimate la pct. h) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_│││ │nu s-a aplicat ştampila "VOTAT") │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘      CD/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 1/8 Notă

  ──────────

  *) conform art. 95 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor obţinute de fiecare competitor electoral în circumscripţia electorală**): Notă

  ──────────

  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor │Nr. │Număr voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a │crt. │valabil exprimate ││alianţelor politice, a alianţelor electorale, precum│ │obţinute ││ şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘      CD/AM/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│ 2/8i1. Modul de atribuire a mandatelor    Coeficientul electoral al circumscripţiei │_│_│_│_│_│_│_│    (partea întreagă rezultată din împărţirea    numărului total al voturilor valabil exprimate    la numărul de mandate care revine circumscripţiei,    conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu    modificările şi completările ulterioare)┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor │Nr. │Numărul mandatelor ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a │crt. │repartizate în ││alianţelor politice, a alianţelor electorale, precum│ │etapa I (numărul ││ şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │voturilor valabil ││ │ │exprimate împărţit ││ │ │la coeficientul ││ │ │electoral al ││ │ │circumscripţiei) │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────