ORDIN nr. 1.119 din 11 octombrie 2016privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 25 octombrie 2016    Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.771 din 11 octombrie 2016 al Direcţiei achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare,având în vedere:- art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;- art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.292/2012;- art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul ILista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea I "Dispozitive medicale", după subsecţiunea "Dozator pentru săpun lichid şi soluţii alcoolice" se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea "Dispozitive medicale de screening auditiv prin testări otoemisiuni acustice":┌──────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ "Dispozitive medicale de screening auditiv prin ││ │ │ testări otoemisiuni acustice" │└──────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘2. La secţiunea a IV-a "Medicamente", după poziţia "A_HIV Atazanavirum 150 mg" se introduce o nouă poziţie, poziţia "Atazanavirum 200 mg", cu următorul cuprins:┌────────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐│ "A_HIV │ Atazanavirum │ caps. │ 200 mg" │└────────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘3. Secţiunea a VI-a "Produse necesare funcţionării Centrelor de transfuzie" se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 11 octombrie 2016.Nr. 1.119.-----