ORDIN nr. 639 din 18 octombrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 octombrie 2016  Având în vedere:- Referatul directorului general adjunct aprobat cu nr. 2.177/C.V. din 18 octombrie 2016;- prevederile art. 173 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 3 lit. k), art. 5 lit. e), art. 15 lit. a) şi c) şi art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de

  Management al Calităţii în Sănătate,

  Vasile Cepoi
  Bucureşti, 18 octombrie 2016.Nr. 639.  +  AnexăMETODOLOGIE 18/10/2016