LEGE nr. 88 din 25 mai 1999pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 1 iunie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7 din 30 martie 1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Produsele şi serviciile care se realizează sau, respectiv, se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, cele care sunt supuse prin lege unui regim special sau cele realizate de regiile autonome şi ale căror preţuri şi tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."2. Articolul 2 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor prevăzute la art. 1 se pot ajusta periodic pe baza avizului Oficiului Concurentei, cu informarea prealabilă a Guvernului, în limitele preţului nominal rezultat din aplicarea, la preţul iniţial, a modificării parametrului de ajustare pentru fiecare produs sau serviciu, ţinându-se seama şi de prevederile programelor proprii de reducere a costurilor."3. La articolul 6, prima liniuţa va avea următorul cuprins:"- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 27 februarie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 69/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 aprilie 1997."4. Anexa va avea următorul cuprins:
    "ANEXĂ
    LISTA cuprinzând produsele şi serviciile ale căror preţuri şi tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
      Periodicitatea ajustăriiParametrii de ajustare
    -Energie electricătrimestrialcursul de schimb valutar
    -Energie termicătrimestrialcursul de schimb valutar
    -Transport pe calea ferată - deservire generală (exclusiv servicii auxiliare şi transport internaţional)lunarindicele preţurilor de consum
    -Transport fluvial în Delta Dunării şi pe rutele Orşova-Moldova Nouă, Brăila- Hârşova şi Galaţi-Grindu, pentru locuitorii zoneilunarindicele preţurilor de consum
    -Transport urban de călători cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul şi metroullunarindicele preţurilor de consum
    -Servicii poştale de bază:    
      -interntrimestrialindicele preţurilor de consum
      -internaţionallunarcursul de schimb valutar
    -Servicii telefonice de bază:    
      -interntrimestrialindicele preţurilor de consum
      -internaţionallunarcursul de schimb valutar
    -Apă brutălunarindicele preţurilor de consum
    -Apă potabilă şi canalizarelunarindicele preţurilor de consum
    -Servicii efectuate de Ministerul de Interne (paşapoarte, cărţi de identitate şi permise de conducere auto)lunarindicele preţurilor de consum
    -Medicamente de uz uman din producţia internălunarindicele preţurilor de consum"
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANU-------