HOTĂRÂRE nr. 776 din 19 octombrie 2016pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 25 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul VI, cu următorul cuprins:"VI. Proiecte şi programe pentru protecţia mediului prevăzute la art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare1. Lucrări de investiţii a) existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii; b) se pot acorda avansuri în procent de până la 30% din valoarea contractului, stabilit prin actul normativ de aprobare al proiectului sau programelor de finanţare.2. Livrări de bunuri sau prestări de servicii a) existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii; b) se pot acorda avansuri în procent de până la 30% din valoarea contractului, stabilit prin actul normativ de aprobare al proiectului sau programelor de finanţare."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 19 octombrie 2016.Nr. 776.-----