LEGE nr. 187 din 20 octombrie 2016pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege  +  Articolul UNICLegea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea şi educarea, inclusiv sub aspect ştiinţific, şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului."2. La articolul 17 alineatul (1) litera d), punctul 12 va avea următorul cuprins:"12. responsabilităţile culturale şi ştiinţifice ale furnizorilor de servicii media audiovizuale;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  IOAN CHELARU
  Bucureşti, 20 octombrie 2016.Nr. 187.-------