ORDIN nr. 2.101 din 19 octombrie 2016pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016    În conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul fondurilor europene,

    Cristian Ghinea
    Bucureşti, 19 octombrie 2016.Nr. 2.101.MEMORANDUM 13/10/2016