HOTĂRÂRE nr. 739 din 5 octombrie 2016pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016  Având în vedere prevederile art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 529/2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice, 2013-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 şi 536 bis din 26 august 2013, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ------------------

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul energiei,

  Victor Vlad Grigorescu

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  p. Ministrul apărării naţionale,

  Gabriel Beniamin Leş,

  secretar de stat
  Bucureşti, 5 octombrie 2016.Nr. 739.----