ORDIN nr. 3.540/C din 29 septembrie 2016pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 octombrie 2016    Având în vedere Hotărârea nr. 20 din 26 mai 2016 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, prin care se propune emiterea ordinului ministrului justiţiei pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, cu completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 22 februarie 2011, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condiţiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite."2. În anexa nr. 5, la litera B, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condiţiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite."  +  Articolul IIServiciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul justiţiei,

    Raluca Alexandra Prună
    Bucureşti, 29 septembrie 2016.Nr. 3.540/C.-------