HOTĂRÂRE nr. 1.872 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004(actualizată până la data de 30 iulie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 alin. (3) şi al art. 85 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.156 din 7 decembrie 2004.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii pădurilor şi dezvoltării rurale,

  Gheorghe Flutur

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Claudiu Doltu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.872.  +  AnexăNORMA 22/12/2005