ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 24 mai 1999pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni" şi pentru aprobarea garantarii unui credit în favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 25 mai 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Se aprobă continuarea şi finanţarea lucrărilor, faza a II-a, în valoare totală de 55.674.121 euro, la obiectivul de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni", obiectiv la cheie, având ca antreprenor general ROMAIRPORT S.C. arl.  +  Articolul 2Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa garanteze în numele şi în contul statului creditul extern pe termen lung în valoare de 40.171.926 euro, reprezentând 85% din valoarea achiziţiilor şi a serviciilor din import, precum şi dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente acestuia, care va fi contractat de Compania Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. de la Midland Bank Plc, Londra.  +  Articolul 3Rambursarea ratelor scadente, a dobânzilor şi a comisioanelor, precum şi a altor cheltuieli aferente creditului extern pentru finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie pentru Compania Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni" - S.A.  +  Articolul 4Se aprobă funcţionarea în continuare a contului de depozit "escrow", deschis la Midland Bank Plc, Londra, prin care se derulează încasările în valută ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni" - S.A. din prestaţii aeroportuare pentru companiile aeriene străine, cont în care să se acumuleze şi echivalentul a doua rate scadente succesive şi dobânzile aferente acestora pentru creditul extern pe termen lung, prevăzut la art. 2.  +  Articolul 5Suma de 7.089.163 euro, reprezentând avansul de 15% din valoarea achiziţiilor şi a serviciilor din import, se va plati din sursele proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni" - S.A., respectiv din sumele ce depăşesc limita a doua rate scadente şi a dobânzilor aferente la cele doua credite contractate cu Midland Bank Plc, Londra şi vor fi transferate conform eşalonării din contractul de antrepriza încheiat cu antreprenorul ROMAIRPORT S.C. arl.Sumele excedentare se virează în contul de disponibil valutar al Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. şi constituie venituri proprii.  +  Articolul 6Cheltuielile pentru achiziţii şi servicii în moneda naţionala, în valoare de 8.413.032 euro, se vor asigura din sursele proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., din credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi vor fi actualizate în funcţie de evoluţia preţurilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor publice, republicată.  +  Articolul 7Importurile care fac obiectul contractului de antrepriza sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată şi de taxe vamale.PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------