ORDIN nr. 1.105 din 30 septembie 2016pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.105 din 30 septembrie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 813 din 30 septembrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 octombrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.319 din 30 septembrie 2016 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.682 din 30 septembrie 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 218, 219, 335, 336, 337, 338, 375, 376, 377 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „93W60705002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ZENTIVA 1000 mgPULB. PT. SOL. INJ. SAU PERF.1000 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 MLPR1026,40000032,22960045,753400
  94W60703002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ZENTIVA 500 mgPULB. PT. SOL. INJ. SAU PERF.500 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 MLPR1015,84000019,33800023,852000
  95W58974002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ATB 1000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML SAU 30 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVAZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTICPRF1026,40000032,22960048,415400
  96W61143002J01DH02MEROPENEMUMARCHIFAR 1000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mgMEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ, CAPACITATEA 30 ML, DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC SIGILAT CU CAPSA AL CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1026,40000032,22960030,949400
  97W56827001J01DH02MEROPENEMUMLODITER 1000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 40 ML CONȚINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR126,40000032,22960063,330400
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  99W56125002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM KABI 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S1026,40000032,22960017,857400
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  101W61142002J01DH02MEROPENEMUMARCHIFAR 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgMEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ, CAPACITATEA 20 ML, DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC SIGILAT CU CAPSĂ AL CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1015,84000019,33800025,206000
  102W56826001J01DH02MEROPENEMUMLODITER 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML, CONȚINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR115,84000019,33800031,912000
  103W58973002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ATB 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTICPRF1015,84000019,33800025,208000
  104W56124002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM KABI 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1015,84000019,3380007,824000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  218W55699003J01MA12LEVOFLOXACINUMTAVANIC 250 mgCOMPR. FILM.250 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC/AL. X 7 COMPR. FILM.P-RF71,3680001,8492002,002228
  219W61631003J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVALOX 250 mgCOMPR. FILM.250 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM.PRF71,3680001,8492000,655085
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  335W60057003J05AB04RIBAVIRINUMREBETOL 200 mgCAPS.200 mgMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X 140 CAPS. (BLIST. PVC/PE/PVDC)P-RF/R1401,9328572,3596435,522428
  336W61374009J05AB04RIBAVIRINUMRIBAVIRINA AUROBINDO 200 mgCOMPR. FILM.200 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 168 COMPR. FILM.PRF1681,6107141,9663690,000000
  337W61968001J05AB04RIBAVIRINUMMODERIBA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgABBVIE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. PEID X 168 COMPR.PRF1681,9328572,3596432,847202
  338W53326004J05AB04RIBAVIRINUMCOPEGUS 200 mgCOMPR. FILM.200 mgROCHE ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. PEID X 168 COMPR. FILM.P-RF/R1681,9328572,3596435,438214
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  375W60828017J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXILTENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 245 mgCOMPR. FILM.245 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD CU PEREȚII ÎNGROȘAȚI CU CAPAC PREVĂZUT CU SISTEM SECURIZAT PENTRU COPII DIN PP ȘI RECIPIENT CU DESICANT, A 30 COMPR. FILM.PR3024,04000027,4753330,000000
  376W60828015J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXILTENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 245 mgCOMPR. FILM.245 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD CU CAPAC PREVĂZUT CU SISTEM SECURIZAT PENTRU COPII DIN PP ȘI RECIPIENT CU DESICANT, A 30 COMPR. FILM.PR3024,04000027,4753330,000000
  377W51800001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXILVIREAD 245 mgCOMPR. FILM.245 mgGILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN PEÎD X 30 COMPR. FILMP-RF/R3028,84800032,9704008,027266“
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 341 se abrogă.3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 439 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 și 450, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „440W62533002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1022,00000026,8580000,000000
  441W62532002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1013,20000016,1150000,000000
  442W62811001J01MA06NORFLOXACINUMNORFLOXACINA ATB 400 mgCOMPR. FILM.400 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF200,6510000,8800000,000000
  443W60574002J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ ARENA 250 mgCOMPR. FILM.250 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF101,1400001,5410000,000000
  444W60574001J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ ARENA 250 mgCOMPR. FILM.25 mgARENA GROUP- S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF51,1560001,5620000,000000
  445W60575002J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ ARENA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF102,8662853,8742850,300715
  446W60575001J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ ARENA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF52,8662853,8742850,547715
  447W62122001J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA SRLROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.PRF1289,980000354,0100000,000000
  448W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC.X 25 ML SOL. PERF.S1444,540000522,7000000,000000
  449W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC.X 50 ML SOL. PERF.S1859,080000974,5500000,000000
  450W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC.X 100 ML SOL. PERF.S11.688,1500001.878,2400000,000000“
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 9, 83, 84, 87, 287 și 481 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 148, 151, 200, 342, 344, 354, 356, 357, 358 și 359 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „148W52574002L01CB01ETOPOSIDUMETOPOSIDE - TEVACONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.S140,22400052,60800016,682000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  151W60599002L01CB01ETOPOSIDUMETOPOZIDA KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI ONCOLOGY PLCMAREA BRITANIECUTIE CU UN FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTIL ȘI SIGILAT CU CAPSE DETAȘABILE DIN AL DE CULOARE ALBASTRĂ, CONȚINÂND 10 ML CONC. PENTRU SOL. PERF.PR140,22400052,60800027,422000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  200W58172006L01DB01DOXORUBICINUMDOXORUBICINĂ ACTAVIS 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG DOXORUBICINĂPR187,492000110,62800051,422000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  342W54750001L01XX17TOPOTECAMUMTOPOTECAN TEVA 1 mg/1 mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/1 mlTEVA PHARMA B.V.OLANDACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ A 1 MLP-RF/R180,904000102,300000109,200000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  344W57231001L01XX17TOPOTECAMUMTOPOTECAN ATB 1 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 5 ML X 1 MG TOPOTECANPR180,904000102,300000113,350000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  354W62107001L01XX32BORTEZOMIBUM****BORTEZOMIB TEVA 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATE DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR11.965,6720002.188,368000654,552000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  356W61926001L01XX32BORTEZOMIBUM****BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIEFLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MGPR11.965,6720002.188,368000400,382000
  357W62045001L01XX32BORTEZOMIBUM****BORTEGA 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgHEATON K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 8 ML, PREVĂZUT CU CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF ȘI DISC ALB DE PPPR11.965,6720002.188,368000356,712000
  358W42249001L01XX32BORTEZOMIBUM****VELCADE 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML X 3,5 MG PULB. PT. SOL. INJ., INTRODUS ÎNTR-UN BLISTER TRANSPARENTP-RF/R11.965,6720002.188,368000356,712000
  359W61918001L01XX32BORTEZOMIBUM****BORTEZOMIB GLENMARK 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I CU CAPACITATE DE 10 MLPR11.965,6720002.188,368000654,542000“
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 515 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 516, 517, 518, 519, 520, 521 și 522, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „516W62916001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN 50 mgPULB+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgCN UNIFARM S.A.ROMÂNIAFLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 50 MG PULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.PR1615,870000709,4500000,000000
  517W61018003L01CB01ETOPOSIDUMETOPOSID ACCORD 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR133,52000043,8400000,000000
  518W56397005L01DB01DOXORUBICINUMDOXORUBICINĂ ACCORD 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 100 MG DOXORUBICINĂPR172,91000092,1900000,000000
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  519W58988001L01XX17TOPOTECAMUMTOPOTECAN ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DE CAPACITATE 2 ML, DIN STICLĂ BRUNĂ PREVĂZUT CU SIGILIU DIN AL FLIP-OFF A 1 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 1 MG TOPOTECANPR167,42000085,2500000,000000
  520W58988003L01XX17TOPOTECAMUMTOPOTECAN ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DE CAPACITATE 5 ML, DIN STICLĂ BRUNĂ PREVĂZUT CU SIGILIU DIN AL FLIP-OFF A 4 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 4 MG TOPOTECANPR1177,204000216,32400098,216000
  521W61990001L01XX32BORTEZOMIBUM****BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR11.638,0600001.823,6400000,000000
  522W55888004L02BG06EXEMESTANUMEXEMESTAN ACCORD 25 mgCOMPR. FILM.25 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P-RF302,3150002,9270000,000000“
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat“, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, pozițiile 96, 101, 103, 107, 108 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „96W58030002A10BG03PIOGLITAZONUM***PIOGLITAZONA TORRENT 15 mgCOMPR.15 mgTORRENT PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC-AL X 30 COMPR.PRF300,9573331,2520000,000000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  101W58031002A10BG03PIOGLITAZONUM***PIOGLITAZONA TORRENT 30 mgCOMPR.30 mgTORRENT PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC-AL X 30 COMPR.PRF301,3200001,7266660,000000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  103W08070003A10BG03PIOGLITAZONUM***ACTOS 30 mgCOMPR.30 mgTAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTDMAREA BRITANIECUTIE X 28 COMPR. (BLIST. AL/AL)P-RF281,5840002,0719990,679786
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  107W58032002A10BG03PIOGLITAZONUM***PIOGLITAZONA TORRENT 45 mgCOMPR.45 mgTORRENT PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC-AL X 30 COMPR.PRF301,9556662,4726660,000000
  108W08071002A10BG03PIOGLITAZONUM***ACTOS 45 mgCOMPR.45 mgTAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTDMAREA BRITANIECUTIE X 28 COMPR. (BLIST. AL/AL)P-RF282,3467992,9671991,336372“
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat“, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, poziția 117 se abrogă.9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat“, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, după poziția 137 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 138, 139, 140, 141 și 142, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „138W58030008A10BG03PIOGLITAZONUM***PIOGLITAZONA TORRENT 15 mgCOMPR.15 mgTORRENT PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.PRF300,9573331,2520000,000000
  139W58031008A10BG03PIOGLITAZONUM***PIOGLITAZONA TORRENT 30 mgCOMPR.30 mgTORRENT PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.PRF301,3200001,7266660,000000
  140W58032008A10BG03PIOGLITAZONUM***PIOGLITAZONA TORRENT 45 mgCOMPR.45 mgTORRENT PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.PRF301,9556662,4726660,000000
  141W62898002A11DA03BENFOTIAMINUMNEUROSSEN 300 mgCOMPR. FILM.300 mgAAA-PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P6L302,0296662,5663330,000000
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  142W62895003A11DBN1COMBINAȚII**NEUROSSEN INJEKTSOL. INJ.FĂRĂ CONCEN-TRAȚIEAAA-PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ PREVĂZUTE CU PUNCT DE RUPERE X 2 ML SOL. INJ.PRF102,8390003,7130000,000000“
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, pozițiile 49 și 50 se abrogă.11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 53 se introduc două noi poziții, pozițiile 54 și 55, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „54W62498002B02BD03COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULARII**FEIBA 25 U/mlPULB+SOLV. PT. SOL. PERF.25 U/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC. DE 50 ML CARE CONȚINE 500 U FEIBA PULB. PT. SOL. PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC. DE 20 ML CARE CONȚINE 20 ML APĂ PURIFICATĂ PT. PREPARATE INJ., 1 DISPOZ. BAXJECT II HIFLOWPR11.459,2200001.628,7000000,000000
  55W62499002B02BD03COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULARII**FEIBA 50 U/mlPULB+SOLV. PT. SOL. PERF.50 U/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC. DE 50 ML CARE CONȚINE 1000 U FEIBA PULB. PT. SOL. PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC. DE 20 ML CARE CONȚINE 20 ML APĂ PURIFICATĂ PT. PREPARATE INJ., 1 DISPOZ. BAXJECT II HIFLOWPR12.889,8100003.188,0500000,000000“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli Neurologice Degenerative/Inflamator-Imune“, secțiunea P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 14 se introduc trei noi poziții, pozițiile 15, 16 și 17, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „15W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.S1444,540000522,7000000,000000
  16W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.S11.688,1500001.878,2400000,000000
  17W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.S1859,080000974,5500000,000000“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 14 se introduc trei noi poziții, pozițiile 15, 16 și 17, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „15W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.S11.688,1500001.878,2400000,000000
  16W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.S1859,080000974,5500000,000000
  17W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.S1444,540000522,7000000,000000“
  14. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 32 se abrogă.15. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 52 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „52W62679001V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THYROTOP-131 38-7400 MBqCAPS. PT UZ TERAPEUTIC38-7400 MBqCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIȘ DETAȘABIL CARE CONȚINE O CAPSULĂ PENTRU UZ TERAPEUTIC 7400 MBQPR12.530,0000002.795,8500000,000000“
  16. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 145, 148, 150, 151, 152, 160 și 163 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „22W60705002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ZENTIVA 1000 mgPULB. PT. SOL. INJ. SAU PERF.1000 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 MLPR1026,40000032,22960045,753400
  23W60703002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ZENTIVA 500 mgPULB. PT. SOL. INJ. SAU PERF.500 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 MLPR1015,84000019,33800023,852000
  24W58974002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ATB 1000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML SAU 30 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTICPRF1026,40000032,22960048,415400
  25W61143002J01DH02MEROPENEMUMARCHIFAR 1000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mgMEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ, CAPACITATEA 30 ML, DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC SIGILAT CU CAPSĂ AL CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1026,40000032,22960030,949400
  26W56827001J01DH02MEROPENEMUMLODITER 1000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 40 ML CONȚINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR126,40000032,22960063,330400
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  28W56125002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM KABI 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S1026,40000032,22960017,857400
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  30W61142002J01DH02MEROPENEMUMARCHIFAR 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgMEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ, CAPACITATEA 20 ML, DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC SIGILAT CU CAPSA AL CU PULB. PT.SOL. INJ./PERF.PR1015,84000019,33800025,206000
  31W56826001J01DH02MEROPENEMUMLODITER 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CONȚINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR115,84000019,33800031,912000
  32W58973002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ATB 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTICPRF1015,84000019,33800025,208000
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  33W56124002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM KABI 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1015,84000019,3380007,824000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  145W58316001L01BA01METHOTREXATUMMETOTREXAT EBEWE 10 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlEBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG KGAUSTRIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 0,75 ML SOL INJ. + AC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PT. INJPR128,25100035,72100026,159000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  148W58316007L01BA01METHOTREXATUMMETOTREXAT EBEWE 10 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlEBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG KGAUSTRIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 1,5 ML SOL INJ. + AC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PT. INJEPR139,08400047,71500031,985000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  150W53758006L01BA01METHOTREXATUMMETOJECT 50 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ50 mg/mlMEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATEGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,20 ML SOL. INJ. PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOLP-RF139,08400047,71500022,305000
  151W53758022L01BA01METHOTREXATUMMETOJECT 50 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ50 mg/mlMEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATEGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0.30 ML SOLUȚIA INJECTABILĂ PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOLP-RF139,08400047,71500027,165000
  152W53758021L01BA01METHOTREXATUMMETOJECT 50 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ50 mg/mlMEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATEGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,50 ML SOL. INJ. PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOLP-RF165,14200079,52400031,156000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  160W52574002L01CB01ETOPOSIDUMETOPOSIDE - TEVACONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlTEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.S140,22400052,60800016,682000
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  163W60599002L01CB01ETOPOSIDUMETOPOZIDA KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI ONCOLOGY PLCMAREA BRITANIECUTIE CU UN FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTIL ȘI SIGILAT CU CAPSE DETAȘABILE DIN AL DE CULOARE ALBASTRĂ CONȚINÂND 10 ML CONC. PENTRU SOL. PERF.PR140,22400052,60800027,422000“
  17. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 278 se introduc paisprezece noi poziții, pozițiile 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 și 292, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „279W62533002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1022,00000026,8580000,000000
  280W62532002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1013,20000016,1150000,000000
  281W62122001J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.PRF1289,980000354,0100000,000000
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  282W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.S1859,080000974,5500000,000000
  283W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.S11.688,1500001.878,2400000,000000
  284W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.S1444,540000522,7000000,000000
  285W62916001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN 50 mgPULB + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 50 MG PULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.PR1615,870000709,4500000,000000
  286W62233002L01BA01METHOTREXATUMNAMAXIR 10 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mgACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC PT. INJECȚIE ȘI TAMPON CU ALCOOL A 0,40 ML SOL. INJ.PR432,57000039,7625000,000000
  287W62235002L01BA01METHOTREXATUMNAMAXIR 15 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ15 mgACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC PT. INJECȚIE ȘI TAMPON CU ALCOOL A 0,38 ML SOL. INJ.PR432,57000039,7625000,000000
  288W62239002L01BA01METHOTREXATUMNAMAXIR 25 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ25 mgACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC PT. INJECȚIE ȘI TAMPON CU ALCOOL A 0,63 ML SOL. INJ.PR454,28500066,2700000,000000
  289W62232002L01BA01METHOTREXATUMNAMAXIR 7,5 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ7,5 mgACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC PT. INJECȚIE ȘI TAMPON CU ALCOOL A 0,30 ML SOL. INJ.PR423,54250029,7675000,000000
  290W61018003L01CB01ETOPOSIDUMETOPOSID ACCORD 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR133,52000043,8400000,000000
  291W62832001L04AB01ETANERCEPTUM**BENEPALI 50 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ50 mgSAMSUNG BIOEPIS UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE A CÂTE 50 MGPR4710,667500784,1650000,000000
  292W62833001L04AB01ETANERCEPTUM**BENEPALI 50 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT50 mgSAMSUNG BIOEPIS UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 4 STILOURI INJECTOARE (PEN) PREUMPLUTE A CÂTE 50 MGPR4710,667500784,1650000,000000“
  18. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 117 se introduce o nouă poziție, poziția 118, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „118W62122001J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.PRF1289,980000354,0100000,000000“
  19. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 104 se introduce o nouă poziție, poziția 105, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „105W62122001J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.PRF1289,980000354,0100000,000000“
  20. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 195 se introduc patru noi poziții, pozițiile 196, 197, 198 și 199, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „196W62122001J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.PRF1289,980000354,0100000,000000
  197W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.S1859,080000974,5500000,000000
  198W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.S11.688,1500001.878,2400000,000000
  199W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.S1444,540000522,7000000,000000“
  21. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziția 24 se introduce o nouă poziție, poziția 25, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „25W62122001J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.PRF1289,980000354,0100000,000000“
  22. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 152 se introduce o nouă poziție, poziția 153, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „153W62122001J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.PRF1289,980000354,0100000,000000“
  23. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 132 se introduc două noi poziții, pozițiile 133 și 134, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „133W62122001J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.PRF1289,980000354,0100000,000000
  134W62522002J05AF05LAMIVUDINUMLAMIVUDINE TEVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P-RF/R302,2433332,8366660,000000“
  24. La secțiunea P10 „Program național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 15, 16, 18, 21, 23 și 91 se abrogă.25. La secțiunea P10 „Program național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 92 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „92W08985002V03AE02SEVELAMER**RENAGEL 800 mgCOMPR. FILM.800 mgGENZYME EUROPE BVOLANDACUTIE X 1 FLAC. PEID. X 180 COMPR. FILM.P-RF1802,0422002,4803331,275555“
  26. La secțiunea P10 „Program național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 101 se introduce o nouă poziție, poziția 102, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „102W62911004V03AE02SEVELAMER**CARBONAT DE SEVELAMER HEATON 800 mgCOMPR. FILM.800 mgHEATON K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLACON DIN PEÎD CU CAPAC DIN PP PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI DESICANT CU 180 COMPRIMATE FILMATEPRF1801,7018332,0669440,000000“
  27. La secțiunea P11 „Program național de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependențelor“, pozițiile 7 și 8 se abrogă.28. La secțiunea P11 „Program național de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependențelor“, după poziția 8 se introduc două noi poziții, pozițiile 9 și 10, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțiecant/ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  „9W62865001N07BC51COMBINAȚII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE)SUBOXONE 2 mg/0,5mgCOMPR. SUBLING.2 mg/0,5 mgINDIVIOR UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 7 COMPR. SUBLING. (BLIST. DE HÂRTIE/AL/NYLON/AL/PVC)PS/PR72,6628573,5985710
  10W62866001N07BC51COMBINAȚII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE)SUBOXONE 8 mg/2 mgCOMPR. SUBLING.8 mg/2mgINDIVIOR UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 7 COMPR. SUBLING. (BLIST. DE HÂRTIE/AL/NYLON/AL/PVC)PS/PR78,05428510,1842850“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna octombrie 2016.
  p. Ministrul sănătății,
  Ioana Ursu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi
  -----