HOTĂRÂRE nr. 720 din 28 septembrie 2016privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează:
  AcțiuneaLimite maxime/persoană
  a) Competiții sportive interne:- de nivel comunal, orășenesc sau municipal- de nivel județean- de nivel zonal sau interjudețean- de nivel naționalpână la 45 leipână la 50 leipână la 60 leipână la 70 lei
  AcțiuneaLimite maxime/persoană
  b) Acțiuni de pregătire sportivă și alte acțiuni sportive desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate, după caz, de:- cluburile sportive, asociațiile județene și a municipiului București pe ramură de sport, direcțiile pentru sport județene și a municipiului București- federațiile sportive naționale, alte organizații sportive naționale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, instituții publice de nivel naționalpână la 85 leipână la 100 lei
  c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate de:- cluburile sportive, asociațiile județene și a municipiului București pe ramură de sport, direcțiile pentru sport județene și a municipiului Bucureștipână la 90 lei
  AcțiuneaLimite maxime/persoană
  - federațiile sportive naționale și alte organizații sportive naționale- Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ministerele și alte instituții publice de nivel naționalpână la 100 leipână la 110 lei
  (2) La încheierea competițiilor sportive și a altor acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară se poate organiza și finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii participanți, precum și cu alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. În această situație, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai folosește. În cadrul meselor oficiale se pot deconta și băuturi alcoolice.(3) La competițiile sportive organizate în țară, organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei/persoană/joc sau reuniune.
  2. La articolul 14 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) de către federațiile sportive naționale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice și naționale, la toate categoriile de vârstă - până la 900 lei lunar/persoană;3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii și juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei/sportiv.4. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Organizațiile sportive care organizează competiții sportive interne și internaționale pot finanța, pentru arbitrii care sunt nominalizați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj în limitele următoare:La discipline individuale:–  lei -
  Competiții sportive internaționale organizate de:Competiții sportive interne:
  federații sportive naționalealte organizații sportivenivel comunal, orășenesc sau municipalde nivel județeande nivel zonal sau interjudețeande nivel național
  4002003060100140
  La jocuri sportive:– lei -
  Competiții sportive internaționale organizate de:Competiții sportive interne:
  federații sportive naționalealte organizații sportivenivel comunal, orășenesc sau municipalde nivel județeande nivel zonal sau interjudețeande nivel național
  4002003060100210
  5. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile sportive naționale pot să procure pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice și naționale vitamine, susținătoare de efort și medicamente, în baza prescripției medicale, pentru perioada acțiunilor de pregătire sportivă a acestora și a competițiilor sportive ale căror cheltuieli de participare sunt finanțate de acestea, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel:a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 40 lei/zi pentru fiecare sportiv;b) medicamente și materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv.(2) Celelalte structuri sportive, precum și direcțiile pentru sport și tineret județene și a municipiului București pot să procure, în baza prescripției medicale:a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv;b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.6. La articolul 22 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea, în limita sumei de 17 lei/zi/persoană, în cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;7. La articolul 24^1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24^1(1) La propunerea organului competent din cadrul federației sportive naționale, prin ordin al ministrului tineretului și sportului, se poate acorda titlul de sportiv de înaltă performanță sportivului de performanță care îndeplinește una dintre următoarele condiții:a) la disciplinele sportive individuale:
  (i)s-a clasat pe locurile I-VI la ultima ediție a jocurilor olimpice/paralimpice;
  (ii)s-a clasat pe locurile I-VI la campionatele mondiale/campionatele mondiale pentru persoane cu nevoi speciale, locurile I-III la campionatele europene/campionatele europene pentru persoane cu nevoi speciale, în probele olimpice/paralimpice, în ciclul olimpic/paralimpic aflat în derulare;
  (iii)s-a calificat în grupa mondială a Cupei Davis sau Cupa Federației, la tenis;
  b) la jocurile sportive:
  (i)a participat cu echipa la ultima ediție a jocurilor olimpice/paralimpice;
  (ii)s-a calificat la turneele finale ale campionatului mondial/campionatul mondial pentru persoane cu nevoi speciale și/sau la turneele finale ale campionatului european/campionatului european pentru persoane cu nevoi speciale, în probele olimpice/paralimpice, în ciclul olimpic/paralimpic aflat în derulare;
  (iii)s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale la rugby.
  8. La articolul 24^1 alineatul (3), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:a) la disciplinele sportive individuale a pregătit, în calitate de antrenor principal al lotului național de seniori, unul sau mai mulți sportivi de înaltă performanță care s-au clasat pe locurile I-VI la ultima ediție a jocurilor olimpice/paralimpice;b) la jocurile sportive a pregătit, în calitate de antrenor principal al lotului național de seniori, echipa sportivă care a participat la ultima ediție a jocurilor olimpice/paralimpice.9. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar, ministerele și alte instituții centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:
  CompetițiaLocul ILocul IILocul IIILocul IVLocul VLocul VICine acordă premiile/ recompensele
  a) Jocuri olimpice - echivalentul în lei70.000 euro56.000 euro42.000 euro28.000 euro21.000 euro14.000 euroComitetul Olimpic și Sportiv Român
  b) Jocuri olimpice de tineret - lei18.00013.0009.0007.0005.0002.500Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  c) Jocuri paralimpice - echivalentul în lei70.000 euro56.000 euro42.000 euro28.000 euro21.000 euro14.000 euroMinisterul Tineretului și Sportului
  d) Campionate mondiale/Campionate mondiale pentru persoane cu nevoi speciale:- seniori;- tineret, juniori I;- juniori II, cadeți; - lei56.000 19.00011.00037.00011.0008.00030.0008.0006.00010.0003.0002.0007.0002.5001.5005.0001.5001.000Ministerul Tineretului și Sportului
  e) Campionate europene/Campionate europene pentru persoane cu nevoi speciale:- seniori;- tineret, juniori I;- juniori II, cadeți; - lei37.00011.0006.00022.0008.0004.50015.0005.5003.0004.5002.5002.0004.0002.0001.5003.0001.5001.000Ministerul Tineretului și Sportului
  f) Festivalul Olimpic al Tineretului European - lei6.0004.0003.0002.0001.5001.000Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  g) Jocuri mondiale universitare, Campionate mondiale școlare și universitare, militare, ale polițiștilor, feroviare și altele asemenea - lei4.0003.000 2.500 2.0001.5001.000Ministerul de resort
  h) Campionate europene școlare și universitare - lei4.0003.0002.5002.0001.5001.000Ministerul de resort
  i) Jocurile francofoniei - lei8.0003.0002.000---Ministerul Tineretului și Sportului
  j) Cupe mondiale interțări - seniori - lei3.5002.5002.000---Federațiile sportive naționale
  k) Cupe europene interțări - seniori - lei3.5002.5002.000---Federațiile sportive naționale
  l) Cupe europene intercluburi - seniori - lei3.0002.0001.500---Cluburile sportive
  m) Campionate naționale:- sporturi individuale:- seniori- tineret, juniori I- juniori II, cadeți- jocuri sportive:- seniori- tineret, juniori I- juniori II, cadeți - lei2.0001.2009004.0003.0002.0001.5008007003.0002.0001.5001.2005004002.0001.5001.000------------------Cluburile sportive și Federațiile sportive naționale
  n) Cupa României- discipline individuale- jocuri sportive - lei1.5003.0001.2002.0001.0001.500------Cluburile sportive
  o) Jocurile Europei - lei15.0009.0006.0005.0003.0002.500Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  10. La articolul 25, alineatele (2) și (7) se abrogă.11. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei până la valoarea sumelor din tabelul următor:– lei -
  a) Olimpic/Paralimpic24.000
  b) Olimpic de tineret14.000
  c) Mondial/Mondial pentru persoane cu nevoi speciale- seniori - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice- tineret - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice- juniori - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice24.00010.00014.0007.00010.0005.600
  d) European/European pentru persoane cu nevoi speciale- seniori - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice- tineret - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice- juniori - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice17.5007.00010.5005.6007.0004.200
  e) Național/Național pentru persoane cu nevoi speciale- seniori - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice- tineret - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice- juniori I - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice- juniori II - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice2.8001.1001.7008501.4007001.100560
  12. La articolul 32, alineatul (3) se abrogă.13. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Ceilalți specialiști și tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive, conform normelor proprii, pot primi un premiu unitar de până la 50% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.14. La articolul 33, alineatul (3) se abrogă.15. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Antrenorii sau profesorii care au depistat, au selecționat și/sau au pregătit sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialiști, s-au clasat pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret și la jocurile paralimpice, respectiv pe locurile I-III la campionatele mondiale ori europene, pot fi premiați de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după caz, pentru fiecare dintre aceste performanțe, cu un premiu de până la 30% din valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistați, selecționați și/sau pregătiți.16. La articolul 48, alineatele (2), (3), (6) și (8) vor avea următorul cuprins:(2) Valoarea acestor prime este de până la 1.500 lei și se acordă din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.(3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnică olimpică și se aprobă de Comitetul executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Cuantumul primei de lot olimpic se acordă astfel:
  - sportivuluipână la 1.500 lei100%
  - antrenorului principal100%
  - antrenorului secund80%
  - medicului de lot, consultantului științific, metodistului, cercetătorului științific, psihologului75%
  - coregrafului, corepetitorului70%
  - asistentului medical-maseur, bio-chimistului, kinetoterapeutului60%
  - asistentului medical55%
  - maseurului50%
  - celorlalți specialiști: armurieri, marangozi, mecanici, electroniști, operatori video, operatori calculator40%
  ………………………......................................…………………(6) Nivelul indemnizației prevăzute la alin. (5) este de până la 1.000 lei/lună și se acordă pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive, la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate.………………………......................................…………………(8) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizație antrenorilor care asigură pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizații este în sumă de până la 600 lei/persoană și se acordă pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive, la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate.
  17. În cuprinsul Normelor financiare pentru activitatea sportivă, sintagma „direcțiile pentru sport județene și a municipiului București“ se înlocuiește cu sintagma „direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București“.
   +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Elisabeta Lipă
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 28 septembrie 2016.Nr. 720.----