HOTĂRÂRE nr. 666 din 14 septembrie 2016pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă documentul strategic Master Planul General de Transport al României, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ale cărui obiective se realizează în condiţiile legii. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2 (1) Strategia de implementare a Master Planului General de Transport al României pentru perioada 2014-2030, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, constituie cadrul general de prioritizare şi implementare a proiectelor de infrastructură de transport constituit în baza valorilor estimative necesare pentru execuţia lucrărilor. (2) Strategia prevăzută la alin. (1) se actualizează periodic astfel încât finanţarea proiectelor de infrastructură de transport să se asigure cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Ciprian Cătălin Necula,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 14 septembrie 2016.Nr. 666.----