ORDIN nr. 146 din 21 septembrie 2016pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 9 şi 10, cu următorul cuprins:"9. «General-inspector Dimitrie M. Sturdza» pentru Comenduirea Garnizoanei Bucureşti.10. «Ştefan Cicio-Pop» pentru Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca."2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins:"25. Ziua Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Tudor Vladimirescu» Gorj în data de 15 iulie."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul afacerilor interne,

    Ioan-Dragoş Tudorache
    Bucureşti, 21 septembrie 2016.Nr. 146.-----