HOTĂRÂRE nr. 370 din 13 mai 1999privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 19 mai 1999  În temeiul prevederilor art. 44 alin. 4 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu luna mai 1999, nivelul taxei de abonament, pe categorii de plătitori, pentru serviciul efectuat de Societatea Română de Radiodifuziune se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 846/1998 privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 noiembrie 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesDirectorul general alSocietăţii Române de Radiodifuziune,Tudor Catineanu  +  Anexa 1                          LISTA cuprinzând taxele de abonament lunar pentru receptoarele radio
    Nr. crt.Denumirea categoriilor de abonaţiTaxa de abonament lunar
    1.Persoane fizice deţinătoare de aparate radio11.000 lei/familie
    2.Unităţi de învăţământ superior, centre de activitate cultural-artistică, unităţi sanitare11.000 lei/unitate
    3.Unităţi militare11.000 lei/aparat
    4.Agenţi economici care repară receptoare radio39.000 lei/centru de reparaţii
    5.Agenţi economici care comercializează receptoare radio:  
      -în mediul urban195.000 lei/punct de comercializare
      -în mediul rural52.000 lei/punct de comercializare
    6.Unităţi de alimentaţie publică, săli de spectacole, videoteci, discoteci60.000 lei/aparat
    7.Unităţi hoteliere, moteluri, cabane sau pensiuni, pe perioada de funcţionare37.000 lei/aparat
    8.Instituţii de stat, agenţi economici şi celelalte persoane juridice cu sediul în România, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 2-728.000 lei/aparat
    9.Receptoare radio instalate la bordul mijloacelor de transport ale unităţilor, instituţiilor şi agenţilor economici obligaţi la plata taxei de abonament28.000 lei/aparat
    10.Radiocentrale şi staţii de amplificare195.000 lei/staţie
    11.Difuzoare radioamplificare la:  
        -persoane juridice3.500 lei/difuzor
        -persoane fizice2.000 lei/familie
    12.Misiuni diplomatice străine şi membrii lor (pe bază de reciprocitate stabilită prin convenţie)scutite
    13.Aziluri de bătrâni, cămine de copii orfani, şcoli, creşe, grădiniţe, salariaţii şi pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, precum şi alte categorii prevăzute de legescutite
  ---------