DECIZIE nr. 300 din 14 septembrie 2016privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016  În temeiul art. 15 lit. b), art. 19 şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Sergiu Chelmu se eliberează din funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.  +  Articolul 2Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Florin Marius Tacu, secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului - Cancelaria Prim-Ministrului, exercită atribuţiile secretarului general al Guvernului, cu rang de ministru, până la numirea conducătorului Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile legii.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu
  Bucureşti, 14 septembrie 2016.Nr. 300.-----