ORDIN nr. 415 din 5 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016  Având în vedere prevederile art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 şi 353 bis din 14 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) suprafaţa utilă comercială a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică o reprezintă totalul suprafeţelor de servire aferente saloanelor, teraselor, grădinilor de vară şi altele asemenea."2. La articolul 23, după primul alineat se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:"(2) Conform prevederilor normelor de clasificare, structura de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică poate fi: a) INDEPENDENTĂ - aceasta nu este necesară în vederea obţinerii certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi poate fi amplasată în exteriorul sau interiorul perimetrului acesteia; b) IMPUSĂ - aceasta este necesară în vederea obţinerii certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau asigură serviciile necesare tipurilor de cazare aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi este amplasată în perimetrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare pe care o deserveşte. (3) Totalul suprafeţelor de servire ale structurii de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică impusă este amplasat în totalitate în perimetrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare care asigură şi servicii de alimentaţie publică printr-unul sau mai multe baruri şi/sau restaurante, deservite de una sau mai multe bucătării, inclusiv mobile şi alte utilaje specifice: dozatoare băuturi, îngheţată, popcorn şi altele asemenea, în funcţie de numărul de locuri şi tipurile de cazare oferite. (4) Numărul de locuri, pe fiecare tip de structură de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică impusă nu poate depăşi capacitatea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare pe care le deserveşte."3. Anexele nr. 4, 5, 9.1 şi 9.2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIÎn termen de minimum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii economici care intră sub incidenţa prevederilor acestuia sau nu au actualizate datele, conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să transmită la Autoritatea Naţională pentru Turism următoarele documente: a) cerere privind eliberarea unei noi fişe anexe; b) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau fişa standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; c) fişa anexă eliberată anterior - în original; d) partiuri/releveu/schiţă unitate - suprafaţa utilă comercială.  +  Articolul IIINerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. II constituie contravenţie potrivit art. 15 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează potrivit art. 16 alin. (1) lit. c) din aceeaşi hotărâre.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii

  Naţionale pentru Turism,

  Anca Pavel Nedea
  Bucureşti, 5 septembrie 2016.Nr. 415.  +  Anexa 1(Anexa nr. 4 la normele metodologice)FIŞĂ STANDARDIZATĂprivind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuriTipul de unitate ........................................Denumirea unităţii ......................................Situată în ................. Ex.: Bragadiru/Oraş sau Neptun/STAŢIUNE DE INTERES NAŢIONAL(de exemplu, municipiu, oraş, sat/comună, staţiune de interes naţional, staţiune de interes local)Adresa ...............................................................................A. STRUCTURI DE CAZARE ┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Categoria │ Structura spaţiilor de cazare conform art. 14 alin. (2) │ │ de │ din normele metodologice │ │clasificare ├──────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬───────────┤ │ │ Tip spaţiu │Grup sanitar .....│Nr. │Nr. │Nr. de │ │ │ │ (propriu/comun) │spaţii│locuri│ordine al │ │ │ │ │ │ │spaţiilor │ │ │ │ │ │ │de cazare │ │ │ │ │ │ │(1, 2, 3, │ │ │ │ │ │ │4 .... sau │ │ │ │ │ │ │A, B, C, D │ │ │ │ │ │ │... etc.) │ ├────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Cameră cu 1 loc │grup sanitar .....│ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Cameră cu 2 locuri│grup sanitar .....│ │ │ │ │ .......... ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ stele/ │Cameră cu 3 locuri│grup sanitar .....│ │ │ │ │ margarete ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Cameră cu 4 locuri│grup sanitar .....│ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Suită │grup sanitar .....│ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Garsonieră │grup sanitar │ │ │ │ │ │ │propriu │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Apartament cu ....│grup sanitar │ │ │ │ │ │dormitor/ │propriu │ │ │ │ │ │dormitoare │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Duplex │grup sanitar │ │ │ │ │ │ │propriu │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Cameră cu ....... │grup sanitar │ │ │ │ │ │locuri │............... │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Parcelă campare/ │ │ │ │ │ │ │căsuţă tip camping│ │ │ │ │ ├────────────┴──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │1. Total categoria ......... │ │ │ │ │ │stele/margarete │ │ │ │ │ ├────────────┬──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Cameră cu 1 loc │grup sanitar .....│ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Cameră cu 2 locuri│grup sanitar .....│ │ │ │ │ ......... ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ stele/ │Cameră cu 3 locuri│grup sanitar .....│ │ │ │ │ margarete ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Cameră cu 4 locuri│grup sanitar .....│ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Suită │grup sanitar .....│ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Garsonieră │grup sanitar │ │ │ │ │ │ │propriu │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Apartament cu ....│grup sanitar │ │ │ │ │ │dormitor/ │propriu │ │ │ │ │ │dormitoare │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Duplex │grup sanitar │ │ │ │ │ │ │propriu │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Cameră cu ...... │grup sanitar │ │ │ │ │ │locuri │............. │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │Parcelă campare/ │ │ │ │ │ │ │căsuţă tip camping│ │ │ │ │ ├────────────┴──────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │2. Total categoria ......... │ │ │ │ . │ │stele/margarete │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │. │ ├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼───────────┤ │TOTAL GENERAL = │ │ │ │ . │ │total 1. + total 2. │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │. │ └───────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴───────────┘B. CRITERII ŞI SERVICII SUPLIMENTARE îndeplinite/asigurate în vederea obţinerii certificatului de clasificare, inclusiv în funcţie de numărul de locuri şi tipurile de cazare oferite: a) cazare fără mic dejun; b) cazare cu mic dejun; c) cazare cu demipensiune; d) cazare cu pensiune completă; e) cazare cu all-inclusive;I. Structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică IMPUSE, amplasate în perimetrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare: a) Restaurant - cod CAEN 5610 ┌────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Tipul │ Nr. total locuri │ Clasificat conform │ │crt.│ restaurantului │ │ certificatului nr./data │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┘ b) Bar - cod CAEN 5630 ┌────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Tipul │ Nr. total locuri │ Clasificat conform │ │crt.│ barului │ │ certificatului nr./data │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┘ c) Spaţiu amenajat pentru prepararea şi servirea micului dejun sau a servirii mesei ┌────┬──────────────────┐ │Nr. │ Nr. total locuri │ │crt.│ │ ├────┼──────────────────┤ │ │ │ └────┴──────────────────┘II. Cerinţe suplimentare îndeplinite pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare de care beneficiază turiştii cazaţi:- recepţie, hol recepţie, cameră bagaje, cameră valori- frizerie-coafură, manichiură-pedichiură, spălătorie-curăţătorie, parcare- telefonie, lift    Operator economic ............../(denumire).................    Numele şi prenumele ..../(reprezentant legal) ........... Semnătura .....                                                              Ştampila    Data .................  +  Anexa 2(Anexa nr. 5 la normele metodologice)FIŞĂ STANDARDIZATĂprivind încadrarea şi organizarea spaţiilor înstructurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publicăProfilul unităţii .................................... (de exemplu, restaurant, bar, fast-food, cofetărie, patiserie)Tipul de unitate ................................ (conform normelor metodologice - de exemplu, restaurant clasic, restaurant pensiune, snack-bar, bar de zi, disco-bar etc.)    Independentă ┌─────┐                                              │DA/NU│                                              └─────┘    sau    Impusă - necesară în vederea obţinerii ┌─────┐    certificatului de clasificare a │DA/NU│    structurii de primire turistică cu └─────┘    funcţiuni de cazare, în a cărui    perimetru se aflăDenumirea unităţii ..........................................................................................Situată în: ......../(de exemplu, municipiu, oraş, sat/comună, staţiune de interes naţional, staţiune de interes local).............................Adresa ......................................................................................................Total suprafaţă utilă comercială (mp) ................... (compusă din suprafaţa spaţiilor de servire - saloane, terase, gradină de vară)Amplasarea unităţii ...................... (parter, etaj 1, demisol etc.)Capacitatea totală a unităţii ................... locuri (saloane + terase, grădină de vară)*Font 9* ┌────┬────────────────┬─────────┬──────┬─────────────────────────────────────┬────────┐ │Nr. │Tipul de unitate│Categoria│Nr. │din care: │Nr. │ │crt.│ │ (stele) │locuri├───────┬─────────┬───────────┬───────┤saloane:│ │ │ │ │total │în │pe terasă│pe terasă │în │ │ │ │ │ │ │saloane│acoperită│neacoperită│grădină│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de vară│ │ ├────┼────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │.......│.........│...........│.......│ │ │ │ │ │ │locuri │locuri │locuri │locuri │ │ └────┴────────────────┴─────────┴──────┴───────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┘Total suprafaţă utilă comercială a unităţii ................. mp (saloane + terase, grădină de vară)*Font 9* ┌────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┬────────┐ │Nr. │Tipul de unitate│Categoria│Suprafaţa│din care: │Nr. │ │crt.│ │ (stele) │utilă ├───────┬─────────┬───────────┬───────┤saloane:│ │ │ │ │comercia-│în │pe terasă│pe terasă │în │ │ │ │ │ │lă total │saloane│acoperită│neacoperită│grădină│ │ │ │ │ │ (mp) │ │ │ │de vară│ │ ├────┼────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │.......│.........│...........│.......│ │ │ │ │ │ │mp │mp │mp │mp │ │ └────┴────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┘    Operator economic ......./(denumire).....................    Numele şi prenumele ..../(reprezentant legal) ............... Semnătura ...............                                                                  Ştampila    Data .........................  +  Anexa 3(Anexa nr. 9.1 la normele metodologice)*Font 9*    DENUMIREA INSTITUŢIEI PUBLICE CENTRALE Numărul şi data certificatului    DENUMIREA DIRECŢIEI, SERVICIULUI, de clasificare    A DEPARTAMENTULUI SAU COMPARTIMENTULUI                                      FIŞĂ  privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitatea  ...........................................................................          (Se completează cu tipul unităţii şi denumirea acesteia.)          .........................................................                  (Se completează cu adresa unităţii.)          .........................................................              (Se menţionează denumirea operatorului economic.) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. STRUCTURA SPAŢIILOR DE CAZARE PE CATEGORII │ ├─────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────────────┤ │ Categorie de clasificare │Nr. spaţii│Nr. locuri│ Numărul de ordine al │ │ şi tip spaţiu de cazare │ │ │ spaţiilor de cazare │ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤ │ Nr. stele/margarete │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤ │ Total categoria nr. │ │ │ % │ │ stele/margarete │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤ │ Nr. stele/margarete │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤ │ Total categoria nr. │ │ │ % │ │ stele/margarete │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤ │ Total general │ │ │ 100% │ └─────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────┘B. CRITERII ŞI SERVICII SUPLIMENTARE îndeplinite/asigurate în vederea obţinerii certificatului de clasificare, inclusiv în funcţie de numărul de locuri şi tipurile de cazare oferite: a) cazare fără mic dejun; b) cazare cu mic dejun; c) cazare cu demipensiune; d) cazare cu pensiune completă; e) cazare cu all-inclusive;I. Structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică IMPUSE, amplasate în perimetrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare: a) Restaurant - cod CAEN 5610 ┌────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Tipul │ Nr. total locuri │ Clasificat conform │ │crt.│ restaurantului │ │ certificatului nr./data │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┘ b) Bar - cod CAEN 5630 ┌────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Tipul │ Nr. total locuri │ Clasificat conform │ │crt.│ barului │ │ certificatului nr./data │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┘ c) Spaţiu amenajat pentru prepararea şi servirea micului dejun sau a servirii mesei ┌────┬──────────────────┐ │Nr. │ Nr. total locuri │ │crt.│ │ ├────┼──────────────────┤ │ │ │ └────┴──────────────────┘II. Cerinţe suplimentare îndeplinite pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare de care beneficiază turiştii cazaţi:- recepţie, hol recepţie, cameră bagaje, cameră valori- frizerie-coafură, manichiură-pedichiură, spălătorie-curăţătorie, parcare- telefonie, lift         Conducere, Întocmit.    ..................... ..........................    (numele şi prenumele) (numele şi prenumele/data)    ANEXA 4    (Anexa nr. 9.2 la normele metodologice)*Font 9*    DENUMIREA INSTITUŢIEI PUBLICE CENTRALE Numărul şi data certificatului    DENUMIREA DIRECŢIEI, SERVICIULUI de clasificare    A DEPARTAMENTULUI SAU COMPARTIMENTULUI                                      FIŞA            privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structura            de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică            ........................................................            (Se completează cu tipul unităţii şi denumirea acesteia.)            ........................................................              (Se menţionează denumirea operatorului economic.)    1. Adresa:    2. Profilul:    3. Total suprafaţă utilă comercială (mp):    4. Amplasarea unităţii:    5. Capacitatea totală a unităţii locuri ┌────┬───────┬─────────┬──────┬───────────────────────────────────────┬───────┐ │Nr. │Tipul │Categoria│Nr. │ din care: │Nr. │ │crt.│de │ │locuri├───────┬─────────┬───────────┬─────────┤saloane│ │ │unitate│ │total │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │ │ │ │ │ │ │locuri │locuri │locuri │locuri în│ │ │ │ │ │ │în │pe terasă│pe terasă │grădină │ │ │ │ │ │ │saloane│acoperită│neacoperită│de vară │ │ ├────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.... mp│ ... mp │ ... mp │ ... mp │ ... mp│ └────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────┘          Conducere, Întocmit.    ..................... .....................    (numele şi prenumele) (numele şi prenumele/data)-----